Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 30. dubna 2022

Pol.

Rumunsko (po r. 1990)

Stav

V.cena

D.cena

1701. Hudební odznak, lyra na tyčce, trojúhelníková stuha, Ag? 1 150,- 340,-

Pol.

Rumunsko (po r. 1990)

Stav

V.cena

D.cena

1702. Ústřední matici školské, barvený BK, odznak, stuhy 1 200,- 200,-

Pol.

Rumunsko (po r. 1990)

Stav

V.cena

D.cena

1703. Praha Vinohrady - hudební splek Hlahol, Ag? 1 250,- 650,-

Pol.

Rumunsko (po r. 1990)

Stav

V.cena

D.cena

1704. Fryšták - Spolek katolických tovaryšů-Srdce, meč, kotva, ratolesti, Br odznak
na stuze
1 200,- 380,-

Pol.

Rusko - SSSR

Stav

V.cena

D.cena

1705. Pamětní medaile na carevnu Kateřinu II. - Poprsí carevny / alegorie, vítězství
v Krymské válce a na Kubáni 1783, zlac.Br45, sign.Abrahamson, replika
0-1 60,- 60,-

Pol.

Rusko - SSSR

Stav

V.cena

D.cena

1706. Maxim Gorky-100. výročí narození 1868-1968 - Hlava zleva / pobřeží, maják,
loď, racek, opis, letopočty, ŽK59
1/1 50,- 50,-

Pol.

Rusko - SSSR

Stav

V.cena

D.cena

1707. I.V.Mičurin, 100.výročí narození, 1855-1955 - Poprsí zleva, opis, sign. Tulčinskij
/ znak SSSR. Cu50, raž.570 ks
0/0 2000,- 2000,-

Pol.

Švýcarsko

Stav

V.cena

D.cena

1708. Basilej-výstava vnitrozemské lodní dopravy a využití vodní energie 1926 -
Muž ve vodě, motiv města, nápis, datace, sign. HANS FREI, Bk33x47,
JS upravená jako odznak
1/1 80,- 100,-

Pol.

Švýcarsko

Stav

V.cena

D.cena

1709. Vlastenecký odznak - Národní den 1.8.1926, Br27 se zav.špendl. 1/- 80,- --.-

Pol.

Španělsko

Stav

V.cena

D.cena

1710. Pamětní medaile na 100. výročí klubu FC Barcelona 1899-1999 - Znak klubu,
nápisy / fotb.hráč Cristiano Ronaldo, Ag25/5g
0-1 120,- 140,-

Pol.

Sokol

Stav

V.cena

D.cena

1711. Kužel M. - X. všesokolský slet v Praze 1938 - sokol, nápis, opis, datace / ratolest,
mapa ČSR, opis, datace, sign., Ag35/13,3
0-1 800,- 1000,-

Pol.

Sokol

Stav

V.cena

D.cena

1712. A.Odehnal - Skok vysoký - Za vítězství, cvičitelka se sokolem, bohyně Niké
/ ratolest, opis, Br35, pův.etue
0-1 100,- 190,-

Pol.

Sokol

Stav

V.cena

D.cena

1713. A.Odehnal - Obecný závod žen - Za vítězství, vyšší oddíl, cvičitelka se sokolem
,bohyně Niké / ratolest, opis, Br45, pův.etue
0-1 100,- 200,-

Pol.

Sokol

Stav

V.cena

D.cena

1714. Sokol - Gymnastická asociace Malmö (založ.1904), záslužná medaile,
poprsí zakladatele Viktora Balcka / znak sdružení, uděleno náčelníkovi ČOS
Miroslavu Kavalírovi, Vejskal I.díl, str.113, zlac.Ag, ovál 29x37/23g
0/0 1500,- 1500,-

Pol.

Sokol

Stav

V.cena

D.cena

1715. Všesokolský slet 1948-Hlava dívky zleva, opis / sokol s ratolestí, opis, Ag28/14g 0-1 180,- 220,-

Pol.

Sokol

Stav

V.cena

D.cena

1716. VII. Sokolský slet 1920, Br se stuhou + sokolský slet 1931 v Pardubicích +
Čs.obec střelecká - odznaky 3ks
(sign.Horejc) + VII.slet 1920, Br se stuhou + Tyrš, Br28 + VIII.slet 1926, Br - 4ks
1-1- 90,- 150,-
1717. Členský odznak, odzn.Tyrš + odzn.Havlíček, Sladkovský, J.a E.Grégr + přívěšek
DSO Sokol + I.spartakiáda 1955 4ks
1-1- 90,- --.-

Pol.

Sokol

Stav

V.cena

D.cena

1718. MNV Třeboň, za zásluhy, medaile, miniatura, znak města, opis / hvězda, nápis,
opis, Br45, miniatura-odznak Br17, dekret, pův.etue
0/0 60,- 130,-

Pol.

Sokol

Stav

V.cena

D.cena

1719. Sokolský peníz, Ag?,ŽK23-2ks + odzn.Tyrš + Tyršová-Sokolský slet 1948,
BK, odz. 4ks
1/1 170,- 220,-

Pol.

Sokol

Stav

V.cena

D.cena

1720. Tyrš, Fügner, Sokolský slet 1912 / Palacký, odhalení pomníku 1912, přívěšek
Br24, pův.ouško + zájezd na Slovensko 1921,Br odz + Tyršová-Sokolský slet 1948,
odz. BK, sign.Fiala 3ks
1-1- 90,- 140,-

Pol.

Zednářské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1721. Lože Most - České nápisy / německé nápisy, hnědá kamenina 70x55, pův.ouško 0/0 700,- 2800,-

Pol.

Turnéřské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1722. Znak, trikolora, Br9x10, odznak s jehlicí 0/- 100,- 100,-

Pol.

Turnéřské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1723. Pamětní medaile z r.1870 - Turnéřský znak / ratolesti, stisknuté ruce,
Sn30, pův.ouš.
1/1 60,- 90,-

Pol.

Turnéřské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1724. Pamětní medaile - Poprsí F.L.Jahna část.zleva, opis / turnéřský znak, opis,
Sn33, pův.ouš.
2/2 50,- --.-

Pol.

Turnéřské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1725. Haiba (Nový Bor), setkání dětí 1906 - Hlava F.L.Jahna zprava, opis / opis,
4 řád.nápis. Br27
1/1 120,- 150,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1726. Santiago de Chile - Městská znak (dekret Carlose I. Španělského z 5.4.1552),
v korunované obrubě lev s mečem, odznak Ag?20x33/6g, udělovací etue
0 120,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1727. Národopisná výstava 1895-odznak, monogram VS, opis, smalt, Br33 0-1 200,- 600,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1728. Zbrojovka ing. F. Janeček, JAWA, odznak, poškozený smalt, Br39 2- 100,- 200,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1729. Salesiánský Klub Mládeže, sv.Václav, A.Louda Žel.Brod, odznak, Br13x18 1 50,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1730. MH-vzorný pracovník, znak MH, lipové listy, číslovaný odznak-0240, Br37x39 1 140,- 150,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1731. Tyršou odzn.zdatnosti, Br40x48 + miniatura (verze pro Slovensko),Br +
TOZ, plech 3ks
1 250,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1732. Zimní OH Grenoble-1968 - reprezentační odznaky, etue 2ks 0/0 60,- 60,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1733. Upomínková vojenská plaketa "Atletický fotbalový klub stráže bezpečnosti
Praha-závody brannosti u příležitosti 20-ti letého trvání ČSR, 5.5.1938",
BK50, vložený zlacený medailon, smalt.státní znak, pův.etue zn K.Špánek
zach. 600,- 800,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1734. Čs.mírový svaz-záslužná medaile za mírovou aktivitu, Br60, dekret, etue 0 60,- 60,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1735. Spartakiáda 1960-za zásluhy, cvičenci s vlajkami, nápis, Br, smal, etue 1 50,- 50,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1736. Budovatel socialistického zemědělství, Br, etue 1 90,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1737. Ústav pro automatizaci řízení průmyslu. Stříbř.Br48x46 + dtto20x20 s jehlicí
v etuji s udělovacím dekretem pro Jiřího Šimůnka
1/-/1 50,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1738. Nejlepší pracovník v zemědělství, zlac Br39x46., smalt, špendlík, etue 1/- 160,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1739. Československá cena míru", udělovaná Čs.výborem obránců míru zahraničním
osobnostnem - holubice,v pozadí růže, opis / 5 řád.nápis, Ag32/21g, etue
0/0 460,- 550,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1740. Medaile Čs.mírového hnutí - holubice v letu, nese ratolest, opis, zlacený Br31, etue 0 200,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1741. Dorost.přebory 1927, Br29, přívěšek se stuhou + Český plavecký klub 1922, Br39,
sportovní přívěšek + náramková složenina, sport. tématika 3ks
1/1 100,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1742. Svaz včelařů + Národ Praze + AGH - horníci, odznaky 3ks 1 50,- 50,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1743. Jezdecké přebory Praha 1953, BK + Přeborník 1961, Br odznaky 2ks 1-2 50,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1744. Náš bratr Jindra (JUDr. Jindřich Vaníček), Ag14x15/2,7g + Tyršová-Sokolský
sign.J.Fiala, BK, odznaky 2ks
1 120,- 240,-
1745. Oštěp II.cena - Hlinsko 1926, se stuhou + Plavání II.cena, Br, přívěšky 1/1 70,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1746. SSSR - XXII. OH Moskva, 1 + 24 odznaků, různé disciplíny,
ŽK71 a barvený ŽK27x57
0-1 200,- 200,-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1747. TGM - úmrtní odznaky (3 typy), výročí ČSR 1938 4ks 0-1 80,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1748. Záslužná medaile OPJ udělená Augustinu Damaškovi 1909, Br45, na
prořezávaném závěsu z písmen OPJ
1/1 400,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1749. Ústřední jednota porodních asistentek, žena s dítětem, v pozadí Praha, 1/1 150,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1750. stříbř.BK23x34,odznak
XIV.veslař.poháry 1983 Mělník, odznak 100.výr., klubové odznaky, pův.etue, 2ks
0/0 100,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1751. ČNS Příbram 1975-100.výr.dosažení hloubky 1000m, Ag29/12,4g, kapsle s pečetí 0/0 500,- 600,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2022 Česká společnost přátel drobné plastiky