Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 30. dubna 2022

Pol.

Kovanič V.A. 1911-1999

Stav

V.cena

D.cena

1551. prof. MVDr. Karel Šobra 1893-1979 - Poprsí zleva, opis, datace
/ mikroorganismus, opis, Br 60
1/1 60,- --.-

Pol.

Kovanič V.A. 1911-1999

Stav

V.cena

D.cena

1552. Doc.MVDR.RNDR.Hökl Jan, BL - Poprsí zleva, lat.opis, sign.V.A.Kovanič
/ kříž s hadem ve štítě, lat.opis, stříbř. Br60
1/1 60,- --.-

Pol.

Kovanič V.A. 1911-1999

Stav

V.cena

D.cena

1553. Bedřich Smetana - poprsí zleva, letopočty, opis / přírodní motivy, nápis, opis,
BK38, etue s pečetí
0/0 300,- 480,-

Pol.

Kovanič V.A. 1911-1999

Stav

V.cena

D.cena

1554. Antonín Dvořák - poprsí zleva, letopočty, opis / přírodní motivy, nápis, opis,
BK38, etue s pečetí
0/0 300,- 480,-

Pol.

Kozák Vladislav 1934-2007

Stav

V.cena

D.cena

1555. Karel IV. - Hlava čelně, opis, datace / erby, opis, Žk50 0/0 140,- 180,-

Pol.

Kozák Vladislav 1934-2007

Stav

V.cena

D.cena

1556. ČNS-75 let-měnová reforma knížete Břetislava I., mince, váhy, opis / hlava
zpředu čelně, opis, datace, Br 60
0/0 150,- 200,-

Pol.

Kužel Miroslav 1907-1985

Stav

V.cena

D.cena

1557. II. Cena-člen druhého družstva v košíkové v Líně 1957 - Košíkový souboj pod
košem, JS se štítkem, Br54x68, pův.etue
0/0 50,- --.-

Pol.

Kvasnička 1868-1932

Stav

V.cena

D.cena

1558. Josef Jungmann-100. výročí narození 1775-1875 - Poprsí zleva, opis, datace
/ nápis, opis, Al 30, pův.ouško
0/0 100,- 120,-

Pol.

Kvasnička 1868-1932

Stav

V.cena

D.cena

1559. Josef Jungmann-1773-1847 - Poprsí zleva, opis / Jungmannův pomník v Praze,
Al 30, pův.ouško
0-1 100,- 120,-

Pol.

Lidický Karel 1900-1976

Stav

V.cena

D.cena

1560. Ladislav Vycpálek-Umělecká Beseda - Poprsí zleva, opis, JS, Br66 0 150,- --.-

Pol.

Loos Adolf 1829-1879

Stav

V.cena

D.cena

1561. 1100 let objevení pramenů v Teplicích, 762-1862, znak města, něm. opis,
sign. / dubov.ratolesti, 6 řád.nápis, Br28, ouško
1/1 100,- 200,-

Pol.

Myslbek Josef Václav 1848-1922

Stav

V.cena

D.cena

1562. Obchodní a živnostenská komora v Praze-Hlava Merkura zleva, opis, sign
/ dítko s věncem, opis, Br56
0/0 1300,- --.-

Pol.

Novotný Štefan 1954

Stav

V.cena

D.cena

1563. ČNS Příbram 2004 - Antonín Dvořák-100. výročí úmrtí - Poprsí čelně, opis,
datace / hudební motivy, nápis, Cu60
0/0 360,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír 1953

Stav

V.cena

D.cena

1564. Boleslav II. - Poprsí čelně zpředu, opis, datace/numismatické motivy,ŽK50 0/0 140,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír 1953

Stav

V.cena

D.cena

1565. Václav II. - Poprsí čelně zprava, opis, datace / motiv orloje, opis, ŽK50 0/0 140,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír 1953

Stav

V.cena

D.cena

1566. ČNS 85 let-1919-2004, 100 let České secese - Secesní budova, opis
/ secesní, motivy, pregéř, andělé, Bk61
0/0 380,- --.-

Pol.

Poldaufová Mária

Stav

V.cena

D.cena

1567. M.R.Štefánik1880-1919 - Hlava čelně zprava, opis, sign. / stylizované křídla,
nápis, datace, ŽK40
PROOF 90,- 150,-

Pol.

Popp Antonín 1850-1915

Stav

V.cena

D.cena

1568. Palacký František, 100.výr.narození, 1898 - Poprsí zleva, opis, sign. / lip.ratol.
se znakem Prahy, 7 řád.nápis, sign., Sn36 s pův.ouš., hrany, MZČ.203.4
2/1 60,- --.-

Pol.

Přikryl Zdeněk 1928-

Stav

V.cena

D.cena

1569. 30 let Čs.vědeckotechnické společnosti 1985 - Symbolické znázornění pokroku,
nápis, sign. / 4 řád.nápis, Br60
1/1 80,- --.-

Pol.

Seidan Václav Jan 1817-1870

Stav

V.cena

D.cena

1570. Schiller Bedřich, 100.výročí narození 1859 - Poprsí zprava, něm.opis, sign.W.S.
/ ratolest, 7 řád.něm.nápis, Br26
1/1 280,- 280,-

Pol.

Seidan T 1830 - 1890

Stav

V.cena

D.cena

1571. Položení základního kamene ND 1868 - Budova ND / nápis, ratolesti,
na hraně ZIN, Sn34, pův.etue
0/0 300,- 4000,-

Pol.

Sucharda Stanislav 1866-1916

Stav

V.cena

D.cena

1572. Praha, Národopisná výstava českoslovanská 1895, zásluze o N.V.Č.- Klečící
žena v kroji, opis, sign. / klečící muž v kroji s lipovou ratolestí, 2 řád.nápis,
razil Pichl, Cu55
1/1 300,- 400,-

Pol.

Šantrůček Václav 1866-1931

Stav

V.cena

D.cena

1573. Šafařík P.J., 100.výročí narození, 1795-1895 - Poprsí vlevo, opis, sign. / 13 řád.
nápis s životopis.daty, Br58
1/1 480,- --.-

Pol.

Šejnost Josef 1878-1941

Stav

V.cena

D.cena

1574. ČAVU Praha 1922 - Poprsí TGM, opis / alegorie dle Kupkova obrazu, opis, Br71 0-1 4000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef 1878-1941

Stav

V.cena

D.cena

1575. Edvard Beneš-zvolení presidentem republiky 18.12.1935, poprsí zleva, opis
/ velký státní znak, Br50
0/0 14000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef 1878-1941

Stav

V.cena

D.cena

1576. Českosl.obec sokolská, na paměť otevření Tyršova domu v Praze 1925 -
Budova, opis, 4 řád.nápis / sokol, prapory, opis, sign., Br36, Vej.I.14
1/1 400,- 420,-

Pol.

Šejnost Josef 1878-1941

Stav

V.cena

D.cena

1577. 200.výročí tolerančního patentu 1781-1981 - Kaple, nápis, opis, sign. / kalich
stojící na bibli, 3 řád.nápis, Br39
1/1 1200,- 3200,-

Pol.

Šindelář Lumír 1925-2010

Stav

V.cena

D.cena

1578. Ema Destinové-100.výročí narození 1878-1978 - Hlava čelně, podpis / věštící
Libuše, datace, Br60
0/0 150,- 160,-

Pol.

Šindelář Lumír 1925-2010

Stav

V.cena

D.cena

1579. ČNS Brno 1973, Karel starší ze Žerotína - Poprsí čelně, nápisy / bible kralická
1579-1979, nápisy, Br70
0/0 300,- --.-

Pol.

Šindelář Lumír 1925-2010

Stav

V.cena

D.cena

1580. Karel IV. 1978-600. let výročí úmrtí - Korunovaná hlava, v pozadí Cyril a
Metoděj / madona, nápisy, Br60
0/0 440,- 440,-

Pol.

Šmakal Václav Karel 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1581. Upomínka na výstavu architektů a inženýrů v Praze 1898 - Nápis, koruna,
ratolesti / iónská hlavice, rýsovací potřeby, vše ve věnci, Al 38, pův.ouško
0-1 100,- 180,-

Pol.

Šmakal Václav Karel 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1582. Básník Josef Krasoslav Chmelenský-100. výročí narození 1800-1900-Bavorov,
poprsí čelně zprava, opis, sign. / ratolest, opis, nápis, datace, Al 34, pův.ouško
1-1- 100,- 180,-

Pol.

Šmakal Václav Karel 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1583. František Škroup, upomínka na odhalení pamětní desky 1901 - Poprsí zpředu
čelně, opis, sign. / nápis, opis, datace
1/1 100,- 150,-

Pol.

Španiel Otakar 1881-1955

Stav

V.cena

D.cena

1584. Úmrtí TGM - Truchlící postava s lampou, ratolesti, datace, opis / TGM zleva,
ratolesti, opis, Br80
0-1 750,- 1000,-

Pol.

Španiel Otakar 1881-1955

Stav

V.cena

D.cena

1585. 85. narozeniny TGM - Hlava zprava, opis / nápisy, Br50, Br60 2ks 0-1 180,- 260,-

Pol.

Španiel Otakar 1881-1955

Stav

V.cena

D.cena

1586. Mikuláš Aleš-Mánes svým členům na rok 1913-Poprsí zleva, opis, sign., JS, Br52 0 380,- --.-

Pol.

Uchytilová-Kučová Marie 1924-1989

Stav

V.cena

D.cena

1587. 20.výročí osvobození ČSR, BL (1965) - Dívka v montérkách s vavřín.
ratolestí, stavby socialismu, opis, sign., Br70
0/- 10,- 30,-

Pol.

Vašut Karel 1929 - 2005

Stav

V.cena

D.cena

1588. Leoš Janáček-Janáčkova filharmonie Ostrava, 125. výročí narození 1854-1879
Hlava čelně, opis / hrad Hukvaldy, nápis. Opis, datace, Br70, lak
0/0 150,- 160,-

Pol.

Vít Josef 1948

Stav

V.cena

D.cena

1589. PF 2009 L.Jareše - Poprsí starosty Hr.Králové Dr.Fr.Ulrycha zleva,
opis / rodný dům U Špuláků, letopočty, opis, sign., Al 42-raž.25 ks
0/0 100,- 300,-

Pol.

Wagner Libor 1933-1993

Stav

V.cena

D.cena

1590. Dante Alighieri-nový život - Poprsí Beatrice zleva, kolem paprsky / alegorie
mořské fauny, leštěná hrana, Br60,5
0/0 1800,- --.-

Pol.

Wichnerová Majka 1946

Stav

V.cena

D.cena

1591. Jičín, Albrecht z Valdštejna, poprsí zleva čelně, v pozadí vojáci, opis, datace
/ Valdštejn na koni, v pozadí motiv Jičína, opis, Žk50
0/0 140,- 300,-

Pol.

Zeman Karel 1949

Stav

V.cena

D.cena

1592. Jindřich z Lipé 1979 - Poprsí zprava, znak s přilbicí, praporec, opisy / gotický
chrám, latinské nápisy, Br70
0/0 550,- --.-

Pol.

Zeman Karel 1949

Stav

V.cena

D.cena

1593. Napoleon-200.výročí narození 1769-1969 - Hlava císaře zleva / alegorie bitvy u
Slavkova 1805, Br61
0/0 650,- --.-

Pol.

Zeman Karel 1949

Stav

V.cena

D.cena

1594. ČNS Brno 1978, Přemysl Otakar II-700. výročí úmrtí - Korunované poprsí čelně,
opis, datace / výjev z bitvy na Moravském poli, Br70
0/0 1200,- 2000,-

Pol.

Zeman Karel 1949

Stav

V.cena

D.cena

1595. ČNS Brno-40 let pobočky 1937-1977, Markrabě Jošt - Poprsí čelně, orlice, opis
/ znak a gotické prvky výzdoby radnice, opis, Sign., Ag70/141,5g, etue
0/0 20000,- 40000,-

Pol.

Sign. DZ

Stav

V.cena

D.cena

1596. Všeobecná československá výstava v Praze 1991 - Dívka, výstavní palác, opis,
sign. / lis, opis, Bk28
0/0 50,- 50,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1597. Jubilejní výstava v Praze 1791-1891 - Anděl, v pozadí výstaviště / nápis, datace,
ratolesti, zlac.Br21, pův.ouško
0/0 340,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1598. František Palacký - na památku úmrtí 28.5.1876 - Hlava zprava / opis, nápis,
datace, Sn30, pův.ouško
1/1 100,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1599. K upomínce na jubilejní slavnosť a svěcení praporu dobrov. hasičů Stará
Boleslav 9.8.1896 - Nápis, datace / potřesení rukou, koruna, ratolesti, opis,
Al 39, pův.ouško
0-1 100,- 500,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1600. Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895 - Nápis, datace,
opis / sv.Václav, opis, Al 31, pův.ouško, stuha
1-1- 100,- 160,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2022 Česká společnost přátel drobné plastiky