esk spolenost ptel drobn plastiky

Nabdkov katalog na aukci dne 30. dubna 2022

Pol.

SR - SSR - SFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

501. 25 Ks 1954, 10.vro SNP 0/0 160,- 180,-
502. 25 Ks 1955, 10.vro osvobozen SR 0/0 160,- 190,-
503. 25 Ks 1965, 20.vro osvobozen SR 0/0 160,- 180,-
504. 25 Ks 1968, Nrodn muzeum 0/0 300,- 380,-
505. 25 Ks 1969, Purkyn 0/0 300,- 460,-
506. 25 Ks 1969, 25.vro SNP 0/0 1000,- 3200,-
507. 25 Ks 1970, SND Bratislava 0/0 200,- 340,-
508. 25 Ks 1970, 25.vro osvobozen SR 0/0 120,- 220,-
509. 50 Ks 1955, 10.vr.osvobozen SR 0-1 360,- 500,-
510. 50 Ks 1968, 50 let SR 0/0 500,- 1500,-
511. 50 Ks 1970, Lenin L/L 300,- 1100,-
512. 50 Ks 1971, zaloen KS 0/0 260,- 460,-
513. 50 Ks 1971, Hviezdoslav 0/0 220,- 320,-
514. 50 Ks 1972, Myslbek 0/0 200,- 340,-
515. 50 Ks 1973, nor 1948 0/0 160,- 240,-
516. 50 Ks 1973, Jungmann 0/0 160,- 220,-
517. 50 Ks 1974, Jesensk 0/0 160,- 220,-
518. 50 Ks 1975, Neumann 0/0 160,- 320,-
519. 50 Ks 1977, Kollr 0/0 160,- 220,-
520. 50 Ks 1978, Nejedl 0/0 160,- 220,-
521. 50 Ks 1978, 1978 Kremnica 0/0 160,- 280,-
522. 50 Ks 1979, IX.sjezd KS 0/0 160,- 240,-
523. 50 Ks 1986, Praha 0/0 160,- 220,-
524. 50 Ks 1986, Levoa 0/0 160,- 320,-
525. 50 Ks 1986, Bratislava 0/0 160,- 220,-
526. 50 Ks 1986, Tel 0/0 160,- 300,-
527. 50 Ks 1986, esk Krumlov 0/0 160,- 220,-
528. 50 Ks 1987, k Pevalskho, 0/0 160,- 400,-
529. 50 Ks 1988, Jnok 0/0 160,- 280,-
530. 50 Ks 1989, eleznice Beclav - Brno 0/0 160,- 240,-
531. 50 Ks 1990, Svat Aneka 0/0 160,- 220,-
532. 50 Ks 1991, parnk Bohemia 0/0 160,- 220,-
533. 50 Ks 1991, Karlovy Vary 0/0 160,- 280,-
534. 50 Ks 1991, Marinsk Lzn 0/0 160,- 280,-
535. 50 Ks 1991, Pieany 0/0 160,- 220,-
536. 100 Ks 1955, 10.vr.osvobozen SR, hry 0-1 600,- 1700,-
537. 100 Ks 1971, J.Mnes 0/0 220,- 480,-
538. 100 Ks 1974, B.Smetana 0/0 220,- 280,-
539. 100 Ks 1976, J.Krl' 0/0 220,- 260,-
540. 100 Ks 1976, V.Kaplan 0/0 220,- 260,-
541. 100 Ks 1977, V.Hollar 0/0 220,- 260,-
542. 100 Ks 1978, J.Fuk 0/0 220,- 280,-
543. 100 Ks 1978, Karel IV. 0/0 440,- 750,-
544. 100 Ks 1979, J.Botto 0/0 220,- 280,-
545. 100 Ks 1980, P.Parl 0/0 220,- 460,-
546. 100 Ks 1980, spartakida 0/0 120,- 220,-
547. 100 Ks 1980, Bohumr meral 0/0 120,- 220,-
548. 100 Ks 1981, Jurij Gagarin 0/0 300,- --.-
549. 100 Ks 1981, O.paniel 0/0 120,- 220,-
550. 100 Ks 1982, I.Olbrach 0/0 120,- 260,-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2022 esk spolenost ptel drobn plastiky