Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 27. dubna 2019

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2651. Pamětní medaile na stavbu Eiffelovy věže v Paříži, BK41, 1/1 90,- 180,-
2652. Pamětní medaile Spolku chovatelů drobného hospodářského zvířectva, neudělená
nesignovaná, br39
1/1 80,- 200,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2653. Pamětní medaile Univerziální výstavy v Paříži, 1900, Al 37 1/1 50,- 160,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2654. Pamětní medaile Mezinárodní výstavy "Amerique" v Paříži 1931", br32 1/1 90,- 200,-
2655. Pamětní medaile Solné fyziologické společnosti, 1806, rev.Napoleon,BK,osmihran 1/1 90,- 150,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2656. Vojenská medailka -zkřížené šavle a opis "Síla jeho odvahy nikdy neselhala", rev.:
opis "Zákon je zákon", ovál, br 30 x 36
1/1 110,- 110,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2657. Pamětní medaile na výstavu k 400. výr. objevení Ameriky Kryštofem Columbem
1492 - 1892, s uvedením jména autora výstavy, br76, sign Barber
1/1 110,- 4400,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2658. Pozdravná medaile "Francouzské sympatie americkému městu San Francisco
1906", br90
1/1 190,- 2800,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2659. Pam. medaile na období vypořádání s protistátními živly po VV, av. Clémenceau
a Foch, rev. opis "Spravedlnost sleduje trestné činy", br 28, ouško
2/2 50,- 50,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2660. Pamětní medaile na ukončení běžného kursu "Učitelů a učitelek Seiny - Simone
Giacomotti", BK 40, ouško
1/1 60,- 160,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2661. Pamětní medaile Červeného kříže a Svazu fancouzských žen, rev. krajina
s povozem a opisem "Mt Charlier 1895", br 50
1-/1- 60,- 130,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2662. Neudělená Cena Obchodní komory, rev. opis: "Obchodní komora Boulogne",
bez data (meziválečná), br 51
1-/1- 120,- 120,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2663. Pamětní medaile na příměří s Bulharskou armádou u Soluně 19.5.1918,
signnum Volane Paris, Al, 31,5, ouško
1-/1- 80,- 190,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2664. Záslužná medaile Národní společnosti Francie, av. portrét prezidenta Mc. Mahon,
rev. znak a opis po obvodu, zlacený br 50 (zlacení střeno), ouško, meziválečná
2/2 60,- 200,-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

2665. Medaile na vítězství FC Bologna v poháru SPEA, av. zlacený střed s opisem
VICTORIA, rev. opis, BK 52, ouško na zavěšení, po r. 1950
1/1 60,- 60,-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

2666. Pam. medaile na nástup do úřadu papeže PIUS X. (4.8.1903), br 30, JS 1-/- 40,- 40,-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

2667. Medaile Národní společnosti proti požáru, Ag bez zn., šestiúhelník, ouško 1/1 700,- --.-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2668. Medaile Vítězství v 1. světové válce, mírně nošená 1/1/1 2400,- 8600,-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2669. Řád Svatého pokladu 4. stupně, postříbřený, smalt 1/-/1 2000,- 2000,-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2670. Medaile pro účastníky Velké východoasijské (2. světové) války, stuha 1/1/1 700,- 2400,-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2671. Pamětní medaile na Uvedení na trůn císaře Tajso (1912), stuha 1/1/1 900,- 1000,-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2672. Medaile pro účastníky Japonsk-čínské války 1894-1895, stuha 1/1/1 800,- 1900,-

Pol.

LICHTENŠTEJN - KNÍŽECTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2673. Oficiální pamětní vydání Medaile k výročí starobylého Lichtenštejnského knížectví
4.9.1975, av portrét excelence knížete a hrad, rev. opis v angl. a franc jazyce,
Ag (značení na hraně), o 38, 19,9 gr
0/0 280,- --.-

Pol.

MAĎARSKO

Stav

V.cena

D.cena

2674. Pamětní medaile maďarské policie, opis dvojjazyčně, br 43, JS, etuje 0/0 50,- 50,-

Pol.

MEZINÁRODNÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

Stav

V.cena

D.cena

2675. Členský odznak Mezinárodní unie silniční dopravy, pozlacený, jehla 0/- 90,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2676. Pamětní medaile XV. Spolkové německé střelby Mnichov 1906, BK32,sign HNL 1-/1- 100,- 190,-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2677. Posměšná medaile na okupaci části území Německa franc. jednotkami ve Velké
válce, bylo jich vydáno několik variant, br 56, sign. KG, novoražba
1-/1- 150,- 240,-
2678. Medaile "Za zásluhy" 1. německá výstava "Agro-lesy-putování", Jägerndorf
1922, BK50
1-/1- 60,- 60,-
2679. Medaile "Zavedení Akademie pro grafiku", Lipsko, 1912, br50 1/1 60,- 160,-
2680. Pamětní odznak "Pěší pluk císaře Viléma" č. 84, 19.6.1915, br, šp., sign Klatsch, 1-/- 400,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2681. Medaile Spolkové střelby Hamburg 1909, Ag 950, o 40, 25,35 gr, ouško s kroužk. 1/1 1000,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2682. Medaile 5. Spolkové střelby Stuttgart 1875, Sn o 42, ouško 1-/1- 700,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2683. Miniatury vojenských dekorací na civiilní oděv z období po r.1900 4 ks zach 160,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2684. Pamětní medaile na 9. slavnost Turnerů v Hamburku 23.-27.7.1898, signována
O. Geromann, Hamburg, av. Friedrich Ludwig Jahn, BK 40, ouško,
1/1 120,- 120,-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2685. Pam. medaile Kníže a říšský kancléř Bismarck, av portrét s opisem, rev. opis :
"My němci máme strach z boha ale z ničeho jiného", postříbř. br, 33, ouško
1/1 50,- 260,-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2686. Pam. medaile na 70. narozeniny kancléře Bismarcka, av portrét, rev. opis
s rokem 1885, br 30, ouško
1-/1- 50,- 200,-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2687. Pam. medaile na císaře a pruského krále Viléma II., rev. otevření zámku
Possen, 1910, br 30, ouško
1-/1- 150,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2688. Pam. medaile 375. výročí střeleckého spolku Bad Blankenburg, 1925, Ag, 39,
24,84 gr., ouško, sign. Gertel, Berlin.
1/1 3000,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2689. Pam. medaile Srpnové školské hry Ravensburg 1927, Ag 990, 41, 21,07 gr.,ouško 1/1 3000,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2690. Pam. medaile na spolk. presidenta Timmersmanna a Střelecký zámek, Ag 990,
40, 26,85 gr., ouško
1/1 3000,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2691. Pam. medaile na 30. střelby, 75 let Würt. spolku a 425 let Střeleckého spolku
Stuttgart, 1925, Ag, bez značky, 42, 25,65 gr., ouško
1/1 3000,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2692. Pam. medaile I. Střelby Stuttgart 1929, Ag, bez zn., 41, 25,11 gr., ouško, 1/1 3000,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2693. Pam. medaile 17. Spolkové střelby Giessen 1899, Ag, bez zn.39, 29,79 gr. ouško 1/1 3500,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2694. Pam. medaile 19. Střelby Würtland, 1924, Ag, bez zn., kosočtv. 31 x 31, 15,
15,83 gr., ouško
1/1 4000,- --.-
2695. Pam. medaile 36. Würtembergské zemské střelby Ulm, 1931, Ag 950, 16,68 gr.,
kosočtverec 31 x 31, ouško,
1/1 3800,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2696. Pam. medaile 19. Braniborské střelby Berlín 1919, re., portrét dr. Kirschner,
berlínský starosta, Ag bez zn., 39, 23,35 gr., signum
1/1 2500,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2697. Pam. medaile 28. Spolkové střelby Karlsruhe 1925, Ag 990, 41, 24,50 gr., ouško 1/1 2700,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2698. Pamětní medaile na 16. Zemské střelby Hamburk 1909, 40, Ag bez značky,
25,89 gr., ouško
1/1 2500,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2699. Pam. medaile 18. Německé spolkové střelby Mnichov 1927, Ag bez zn., 40,
28,40 gr., signum,
1/1 2200,- --.-

Pol.

NĚMCKO - do r. 1938

Stav

V.cena

D.cena

2700. Pam. medaile 17. Německé jubilejní spolkové střelby Frankfurt 1912, av.
pruský princ Jindřich, protektor, posríbřený br, 31 x 41, ouško
1/1 1800,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2019 Česká společnost přátel drobné plastiky