Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 27. dubna 2019

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2501. Pamětní medaile Čs. Dobrovolnického sboru v Itálii, MV 113, 1/1/1 210,- 210,-
2502. Členský odznak Čs. svazu novinářů, postříbřený, materiál síla 1,5 mm, stuha, jehla 1- 250,- 250,-
2503. Etuje k Diplomovému odznaku krále Karla IV., 1.a 2.třídy, původní 1/- 120,- 850,-
2504. Pamětní plaketa - neudělená cena tenisového turnaje, br 45 x 76,
s naloženým motivem tenisty při odpalu míče, BK 35, JS
1-/- 30,- 30,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2505. Foto tabla absolventek Odborné školy pro ženská povolání, Kolín 1937 a
foto jedné z absolventek Olgy Šmahelové z Kolína - kusy
zach. 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2506. Nášivka na vojenskou uniformu "MASARYK", textil, 57 mm zach. 300,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2507. Medaile pro vítěze v závodech plukovních, sign. Pichl, trikol. stužka, neudělená 1/-/1 130,- 130,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2508. Konvolut odznaků : Heimatsfest 1926, sign., 8. všesokolský sjezd 1926, Festival
pěvecké obce čs. 1934, sign., Sv. Petersburg, ruský, Monetnyjdvor Moskva- 5 ks
1/- 50,- 160,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2509. Pamětní medaile čs. dobrovolce z let 1918 - 19, MV 8a 1/1/1 120,- 200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2510. Známka úředníka "Trestní služba finanční" Ministerstva financí, br 41, JS 1-/- 50,- 400,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2511. Pam. medaile Svěcení praporu řezníků pražských, 1934, av. heslo "Svorně a
silně", BK, 27, ouško
1-/1- 120,- 160,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2512. Plaketa Vojenské sportovní závody armád Malé dohody v Hradci Králové, br 69 1/- 400,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2513. Plaketa Hasič, signum Otáhal, BK 50 x 80 1/- 100,- 200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2514. Medaile spolku Turnerů, opis "Žádná svoboda bez jednoty", BK 37 1/1 200,- 200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2515. Plaketa "Výstava Slovácka 1937", br 35 x 79 1/- 300,- 300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2516. Plaketa "Profesor Franz Schindler 1924", br 56 x 81 1/- 500,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2517. Plaketa TGM, na rev. "V upomínku na Masarykův maraton A.C.Sparta 1930",
br 43 x 62
1/1 500,- 500,-
2518. Plaketa Franta Anýž - PF 1931, br 1/- 700,- --.-
2519. Plaketa Franta Anýž - PF 1934, br 1/- 500,- 500,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2520. Plaketa Josef Mánes (1820 - 1871), sign. O.Španiel, br 48 x 64 1/- 400,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2521. Plaketa České slovo 1938, opis "Sportem k obraně vlasti", br 42 x 67 1/- 200,- 200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2522. Plaketa Kristus a dva mladí lidé s textem: v NJ : "Provedu vás až do stáří"
br 90 x 104
1/- 400,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2523. Pamětní plaketa na zakladatele zednářského hnutí Jana Ventura, br 60 1/- 2200,- --.-

Pol.

Protektorát ČECHYY a MORAVA

Stav

V.cena

D.cena

2524. Členský odznak "Národní souručenství", br, smalt, Koun str. 25 1/- 70,- --.-
2525. "Čestný odznak Národní souručenství", br, smalt, výr Karnet-Kyselý, Koun str.36 1/- 110,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2526. Medaile Jana Evangelisty Purkyně, malá stužka, původní etuje, MV 39 0/0/0 7000,- 7000,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2527. Výkonnostní odznak - Zlatý stupeň pro letce-plachtaře, matr.č.122, výr. ZUKOV 1/- 190,- 260,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2528. Pamětní odznak "Za osvobození Krkonoš - ONV Jilemnice", zlac. br, 1/-/1 3500,- --.-
2529. Etuje na hvězdu (I. třídu) Řádu 25. Února 1/- 150,- 1100,-
2530. Etuje k III. stupni Čs.velitelskému řádu Jana Žižky z Trocnova - stříbrné medaili 1- 190,- 280,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2531. Řád 25. února III. třídy, br medaile, MV 28 1/1/1 130,- 130,-
2532. Vyznamenání "Za zásluhy" - 10 let Lidových milicí, I. třída, etuje, MV 49 1/- 900,- --.-
2533. Vyznamenání "Za zásluhy" - 10 let Lidových milicí, II. třída, etuje, MV 49 1/- 800,- --.-
2534. Dekorace Vzorný střelec Lidových milicí, typ a, bez matriční ho čísla, etuje 1/- 290,- 290,-
2535. Pamětní odznak pro čs. dobrovolníky z let 1918-19, BK, malá stužka, MV 63 1/1/1 590,- --.-
2536. Řád Slovenského národního povstání, II. třída, postříbř. br, zn. med. "K", MV 16 1/1/1- 700,- 700,-
2537. Pamětní medaile Řádu SNP, bez značky medailéra, br, 1/1/1 300,- --.-
2538. Pam. odznak "Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu", postř. Br, smalt, MV179, 1-/- 500,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2539. Odznak "Kontrolor Státního obchodu Praha", matr.č. 831, br, špendlík 1 100,- 200,-
2540. Plaketa gymnastika, raženo, sign. S.Nejdlý, tvar erbu, 86 x 98, 1/- 90,- --.-
2541. Plaketa SVAZARM Mělník pro účastníky Memoriálu kpt. Otakara Jaroše,
zlacený Al, 51, ouško, JS
1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2542. Plaketa SVAZARM Letní závod branné zdatnosti 1952, pozlacený br 70, hvězda
oboustranná, opis "Příprava k obraně", sign J.Kulhánek R!
1/1 100,- 260,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2543. Medaile "Za zásluhy - 20 let podniku Hedva, nositel Řádu práce", zlacený kov,
o 70, oboustranná, etuje
1/1 30,- --.-
2544. Medaile SVAZARM pro účastníky Dukelského závodu branné zdatnosti,
postříbřený kov 62, ouško na širokou stuhu, JS
1/- 30,- --.-
2545. Původní etuje k Čestnému odznaku SNB, výborný stav včetně uzávěru 1 50,- 120,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2546. Pamětní medaile SVAZARM :I.celostátní Spartakiáda - psovod, br 22 x 41, 1/1 50,- 120,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2547. Pamětní medaile SVAZARM :I.celostátní Spartakiáda - parašutisti, br 22 x 41, 1/1 50,- 120,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2548. Pamětní medaile SVAZARM :I.celostátní Spartakiáda - hod granátem,br 22 x 41, 1/1 50,- 70,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2549. Pamětní medaile SVAZARM :I.celostátní Spartakiáda 1955, - Pracovní záloha,
br 34 x 40, ouško
1/1 50,- 65,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2550. Odznak "Vzorný učeň dopravy", br, smalt, špendlík, etuje R! 1/- 300,- 300,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2019 Česká společnost přátel drobné plastiky