Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 27. dubna 2019

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2001. 10 Krejcar 1.7.1849, 10 Krejcar 1.8.1849, 2ks 3-4 50,- 240,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2002. 10 Krejcar 1.11.1860, 10 Krejcar 1.11.1860, dlouhý a krátký typ, 2ks 3 50,- 280,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2003. 1 Gulden 1.1.1858 (3-4), 1 Gulden 1.1.1858 (5), 2ks - 50,- 200,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2004. 1 Gulden 1.1.1858, přetisk UNGILTIG, podlepená 3-4 50,- 120,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2005. 1 Gulden 7.7.1866 3-4 50,- 300,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2006. 1 Gulden 1.1.1882 3 50,- 150,-
2007. 1 K 1916, 2x 2 K 1917, 2ks N-1 70,- 120,-
2008. 1 K 1916, 2x 2 K 1917, 3ks N-1 70,- 120,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2009. 2 K 1914 s.C 1-2 100,- 180,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2010. 2 K 1917 s.A1028 3-3- 100,- 170,-
2011. 2 K 1917 s.7400, 1K 1916 s.7362, Maďarsko, 2ks 3-4 50,- 50,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2012. 10 K 1915, 20 K 1913, 100 K 1912, kolkované, 2ks 4,3,2 150,- 300,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2013. 100 K 1912, kolkovaná stříhaným kolkem 2-3 150,- 220,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2014. 100 K 1912, kolkovaná stříhaným kolkem 2-3 150,- 280,-
2015. 1 Kč 1919, s.273, světlemodrá, 1 Kč 1919, s.166, modrá 2,1- 100,- 500,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2016. 1 Kč 1919, s.196, nepatrná stopa po sponce N 400,- 700,-
2017. 1 Kč 1919, s.181 1 200,- 320,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2018. 1 Kč 1919, s.255 1 200,- 320,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2019. 20 Kč 1919 s.P 2-3 3000,- 3000,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2020. 10 Kč 1927 s.N, obráceně SPECIMEN, dole n. ušpiněná 0-1 80,- 220,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2021. 20 Kč 1926 s.Af 0-1 50,- 240,-
2022. 20 Kč 1926 s.Dg, SPECIMEN N 180,- 180,-
2023. 20 Kč 1926 s.Me, SPECIMEN N 180,- 200,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2024. 50 Kč 1929 s.Ub, SPECIMEN N 200,- 400,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2025. 100Kč 1920 s.X 3 50,- 4600,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2026. 100Kč 1931 s.G 3 50,- 800,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2027. 100Kč 1931 s.Eb 2-3 50,- 300,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2028. 100Kč 1931 s.Vb, SPECIMEN N 200,- 500,-
2029. 500Kč 1929 s.D, SPECIMEN, 10 Kč 1927, Č+M 1Kč přetisk, 2x 1K, 5ks - 120,- 280,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2030. 500Kč 1929 s.C, 1x SPECIMEN svisle vlevo 1 360,- 700,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2031. 1000 Kč 1932 s.B, SPECIMEN 3 200,- 500,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2032. 1000 Kč 1934 s.O, SPECIMEN 2-3 200,- 360,-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2033. 5000 Kč 1919 s.1005, 3x šikmo NEPLATNÉ, 2x orvor 4,5 mm,
prodloužený přítisk: 20 let pobočky ČNS v HK 1956*1976
N 50,- 100,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2034. 1 K (1940) s.D71, 20 K 1944 s.39H, SPECIMEN N 70,- 220,-
2035. 5 K (1940) s.B053, 100 K (1940) s.19G II.vydání 0,1- 100,- 260,-
2036. 5 K (1940) s.P050, 10 K 1942 s.46N, SPECIMEN N 70,- 220,-
2037. 10 K 1942 s.04N 1 50,- 90,-
2038. 50 K 1940 SPECIMEN + Slovensko - 50 Ks 1940, 100 Ks 1940, 3ks 3 130,- 260,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2039. 50 K 1944 s.28A, SPECIMEN 1 70,- 90,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2040. 100 K 1940 s.26B, I.vydaní SPECIMEN N 120,- 240,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2041. 100 K 1940 s.23G, II.vydaní N-1 200,- 280,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2042. 500 K 1940 s.Ga, II.vydaní SPECIMEN N 100,- 240,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2043. 1000 K 1942 s.Ib, II.vydaní SPECIMEN N 180,- 230,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2044. 5000 K 1944 s.02A, 021495 N 8000,- --.-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2045. 5000 K 1944 s.21A, SPECIMEN N 350,- 600,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2046. 10 Ks 1939 s.Ml73, 100 Ks 1940 s.I7, SPECIMEN, 2ks N-N- 260,- 380,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2047. 500 Kčs 1929 s.G, přetisk, SPECIMEN 3 200,- 320,-

Pol.

Korunové poukázky, kolkované Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2048. 1 K 1944, s.HK, bankovní vzor, SPECIMEN + otvor 4,5 mm N 1000,- 1300,-
2049. 1, 5 K 1944, s.XB,ET, 2ks N-0 50,- 50,-
2050. 1, 5, 20 K 1944, 3ks 2-3 50,- 50,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2019 Česká společnost přátel drobné plastiky