Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 27. dubna 2019

Pol.

Soukup Josef (1919-2011)

Stav

V.cena

D.cena

1701. Ústředí uměleckých řemesel Praha, NN - Atributy řemesel, opis/doryt nápis
HORYMÍR POVOLNÝ 24.6.1926, , Br60 zlat., hrana leštěna, v etuji
s letopočty 1952-1977 + dtto, bez nápisu na reversu, Br60 postř.v etuji
s letopočty 1952-1977 (z pozůstalosti H.Povolného, kamenosochaře, jednoho
ze zhotovitelů Stalinova pomníku v Praze) 2 ks
0/0 200,- 220,-

Pol.

Stehlík J.

Stav

V.cena

D.cena

1702. Zemská jedn.řemesl.a živnost.společ.pro Čechy se sídlem v Praze, 1895-1935.
Stojící Niké, znaky řemesel/znak, 5 řád.nápis ve věnci, sign., Br50
0/0 200,- 320,-

Pol.

Stehlík J.

Stav

V.cena

D.cena

1703. Zemská jedn.řemesl.a živnost.společ.pro Čechy se sídlem v Praze, 1895-1935.
Stojící Niké, znaky řemesel/znak, 5 řád.nápis ve věnci, sign., Br50
1/1 180,- 220,-

Pol.

Stejskal Antonín (1907-1983)

Stav

V.cena

D.cena

1704. Budovateli pomníku J.V.Stalina v Praze, 1.V.1955
Pomník zleva sign./hvězda, vavř.snítka, 5 řád.nápis. Br60
1/1 400,- 1500,-

Pol.

Straka Jan Václav (1918-1983)

Stav

V.cena

D.cena

1705. Svoboda Ludvík, KPVU, 1968
Poprsí zleva, sign./lip.snítka, 2 řád.nápis. Br70 patin.
0/0 150,- 220,-

Pol.

Stránský J.(konec 19.stol.)

Stav

V.cena

D.cena

1706. Na otevření Národního divadla 1883, NN - Sedící Čechie s modelem ND, opis/
5 řád.nápis ve věnci (dle modelu Boh.Schnircha). Br60 zlac., MZČ.184.1
1/1 400,- 600,-

Pol.

Sucharda Stanislav (1866-1916)

Stav

V.cena

D.cena

1707. Palacký František, odhalení pomníku v Praze 1.7.1912 - Poprsí mírně zleva,
nápis/pohled na pomník, nápis, sign., Br57x60 v orig.etuji
1/1 500,- --.-

Pol.

Sucharda Stanislav (1866-1916)

Stav

V.cena

D.cena

1708. Libuše, BL, JS - Věštící Libuše nad panoramou Prahy, 3 řád.nápis. Cu75x50 0/- 1600,- 3200,-

Pol.

Sucharda Stanislav (1866-1916) a Šantrůček Václav (1866-1931)

Stav

V.cena

D.cena

1709. Praha, Národopisná výst.českoslovanská 1895, zásluze o N.V.Č.
Klečící žena v kroji, opis, sign./klečící muž v kroji s lipovou ratolestí,
2 řád.nápis. Razil Pichl. Cu55
1/1 650,- --.-

Pol.

Svetlík J.

Stav

V.cena

D.cena

1710. Strojárske a metalurgické závody Dubnica, 1937-1977
"40"", továrna, opis/logo, letopočty. Br60, skvrny
1/1 50,- 50,-

Pol.

Šantrůček Václav (1866-1931)

Stav

V.cena

D.cena

1711. Šafařík P.J., 100.výročí narození, 1795-1895.
Poprsí vlevo, opis, sign./13 řád.nápis s životopis.daty. Br58
1/1 900,- --.-

Pol.

Šantrůček Václav (1866-1931)

Stav

V.cena

D.cena

1712. Jiří z Poděbrad, odhalení pomníku v Poděbradech 1896 - Jezdecká socha zleva,
lip.ratolesti, opis, sign./znak Poděbrad v kartuši, opis. Cu52
1/1 900,- --.-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1713. 100.výročí pojmenování Karlína 1817-1917
Znak Karlína, opis/sv.Václav, opis, sign., Br40
0/0 7000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1714. Pospíšil Vilém, 1.guvernér Národní banky, 1933
Poprsí zprava, opis, sign./budova, mince, opis a 2 řád.nápis. Br70
0/0 18000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1715. Českosl.obec sokolská, na paměť otevření Tyršova domu v Praze, 1925
Budova, opis, 4 řád.nápis/sokol, prapory, opis, sign., Br36, Vej.I.14
1/1 1000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1716. Šámal Přemysl, 1926
Poprsí zprava, nápis, opis, sign./průčelí Praž.hradu, zářící znak písmo. Br60
1/1 18000,- 18000,-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1717. Sv.Václav - 100.výročí úmrtí a na dokončení chrámu sv.Víta, 1929
Trůnící sv.Václav zpředu, nápis, sign./chrám sv Víta, opis, nápis, Br70
1/1 30000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1718. Hilbert Kamil Dr.h.c., architekt, stavitel sv.Víta, 1929
Poprsí zleva, opis, sign./chrám sv.Víta, písmo. Br70
1/1 40000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1719. K 85.narozeninám numismatika Ing.Jiřího Boháče, 8.1.2017
Sv.Václav dle návrhu Jos.Šejnosty, sign./7 řád.nápis. Cu40 v luxusní etuji
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Šimonovský Bedřich (1871- )

Stav

V.cena

D.cena

1720. M.R.Štefánik, BL (1920) - Hlava část.zleva, opis, sign.
Zn60 pobronz.zasazen do stojánku
1/- 400,- 850,-

Pol.

Šimonovský Bedřich (1871- )

Stav

V.cena

D.cena

1721. Bedřich Smetana, 1923, JS - Poprsí část.zprava, 2 řád.nápis, sign.
Litý Br112x145
0/- 120,- 120,-

Pol.

Šindelář Lumír (1925-2010)

Stav

V.cena

D.cena

1722. Vratislav I., první král český, 900.výročí úmrtí, 1092-1992
Poprsí zpředu, opis, sign./madona, opis. Br70
0/0 450,- 500,-

Pol.

Šmakal Václav Karel (1863-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1723. Řemeslnicko-živnostenská beseda v Praze. Zásluze a práci, BL
Chrám sv.Víta, opis/hlava ženy, opis, sign., Cu44, dH, dr.skvr.
1/1 400,- 400,-

Pol.

Šmakal Václav Karel (1863-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1724. Jiří z Poděbrad, na odhalení pomníku 1896
V lip.věnci hlava zleva, nápis, opis, sign./v lip.věnci kartuše s 8 řád.nápisem.
Sn34, mezi dvěma pův.oušky královská koruna
1/1 80,- 120,-

Pol.

Šmakal Václav Karel (1863-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1725. Oslava jubilea Palackého v Libochovicích. Oslava zrušení roboty, 1898
Poprsí zleva, opis, sign./roztržená pouta, lip.lístky, 2 řád.opis. Sn34 s pův.ouš.
2/2 40,- 220,-

Pol.

Šmakal Václav Karel (1863-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1726. Na návštěvu Františka Josefa I. v Praze a svěc.mostu, 1901 - Pohled na most,
vavř. a lip.snítky, sign./9 řád.nápis, opis. Sn33 s pův.ouš.a červenobílou stužkou
1/1/1 200,- 260,-

Pol.

Špánek Karel (1894-1965)

Stav

V.cena

D.cena

1727. Prokop Antonín, 70.výr.narození, 1946 - Poprsí zleva, opis/"70" sestavená
z denárů, lip.ratolest, vročení, sign., Br35,8 dr.skvrnky
1/1 90,- 130,-

Pol.

Špánek Karel (1894-1965)

Stav

V.cena

D.cena

1728. 40 let ČNS - Sedící pregéř ,sign./4 drobné mince, let.1959, opis.
Br30,5 (vyd.ČNS Praha), dr.skvr., BK.1/5
-1/1 90,- 130,-

Pol.

Špánek Karel (1894-1965)

Stav

V.cena

D.cena

1729. Památník nár.písemnictví v Praze. Strahovská knihovna (1959)
Lev s knihou, opis, sign./pohled do knihovny, opis. Br35
1/1 50,- 50,-

Pol.

Špánek Karel (1894-1965)

Stav

V.cena

D.cena

1730. Ševčík Otakar, 1964 - Poprsí vpravo, opis, sign./znak města Písek, opis. Br70 0/0 300,- --.-

Pol.

Špánek Karel (1894-1965)

Stav

V.cena

D.cena

1731. 1200 let objevení léčiv.pramenů v Teplicích 762-1962 - Klečící žena nabírá
vodu z pramene, opis, sign./Aeskulap. hůl, tryskající pramen, opis. Br35
1/1 140,- 160,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1732. Hospodářská-průmyslová a umělecká výstava v Hořicích 1903
Dvě postavy středověk.vojáků, sign./kráčející žena, znak města. Br50x43
1/1 2200,- --.-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1733. Bedřich Smetana, tvůrce české hudby. 100.výr.narození, 1824-1924.
Poprsí zprava, opis, sign./kytice se stuhou, opis. Ag23 - 0,750 - 5,22g s pův.ouš.
1/1 400,- 400,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1734. Denis Ernst, odhalení pomníku v Nimes 1925 - Poprsí zprava, opis/alegorie
obou republik a jejich znaky, opis, 3 řád.nápis, sign., Br70
0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1735. Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťa, 40.výročí založení Baťových závodů, 1934
Dvojportrét zprava, sign./8 řád.nápis. Br80x73
1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1736. Lešehrad Emanuel, k 60.narozeninám 1937
Poprsí zleva, opis, sign./2 řád.nápis. Br46. Čísl.na hraně 11
1/1 500,- 500,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1737. 50.výr.položení základního kamene Nár.divadla, 1918
Muž a lípa v čes.krajině, nápis, sign./průvod vezoucí kámen, nápis. Zn75
0/0 650,- 1000,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1738. Purkyně J.E., BL(1937)
Poprsí zleva, opis, sign./slunce, hvězdy, 3 řád.lat.nápis, opis, lip.ratolest, Br65
1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Teplý Bohumil (1932- ) a Grmela Jeroným (1926-1992)

Stav

V.cena

D.cena

1739. 50 let pob.ČNS Olomouc, 1929-1979
Moravská orlice, opis, nápis/4 řád.nápis,sign.G.T. Br40 postř., BK.28/25A
0/0 60,- 110,-

Pol.

Truhlíková-Spěváková Jarmila (1940- )

Stav

V.cena

D.cena

1740. Všeobecná jubilejní výstava v Praze, 1991 -Průmyslový palác, emblém, opis/
pražské stavby, vročení, sign., Ag40 - 0,900 - 30,65g
1/1 900,- --.-

Pol.

Tříska Jan (1904-1976)

Stav

V.cena

D.cena

1741. Jiří Wolker, 75.výr.nar.1975
Hlava ze 2/4 en face, faksimile podpisu, sign./kytice karafiátů, opis. Br80
0/0 100,- 100,-

Pol.

Uchytilová-Kučová Marie (1924-1989) a Hampl Jiří Václav (1929- )

Stav

V.cena

D.cena

1742. Lidice, 1942-1992, JS
Stojící matka zpředu s dítětem, 4 řád.nápis, letopočty. Br75
0/- 140,- 750,-

Pol.

Úprka Josef (1939- )

Stav

V.cena

D.cena

1743. Jan Pavel II., na návštěvu na Velehradě 1990
Poprsí vlevo, opis, sign./kostel, opis, sign., Br60 v etuji
0/0 120,- --.-

Pol.

Věneček Jiří (1940- )

Stav

V.cena

D.cena

1744. Český tenisový svaz. Karel Koželuh, BL
Poprsí zprava, opis, sign./logo svazu, 3 řád.nápis. Br60
0/0 70,- 70,-

Pol.

Vika Alexander (1933- )

Stav

V.cena

D.cena

1745. Piešťany, 1981 - Tři ženské postavy, 3 řád.latinský nápis, sign./uzdravený
láme berle, 5 řád.nápis. Br80
0/0 120,- 120,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1746. Vratislav II., 900 let od korunovace prvního českého krále, 1086-1986
Hlava zpr.opis, sign./ruce držící korunu, 6 řád.nápis, opis. Br42 postř., skvr.
0/0 100,- 120,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1747. Frant.Šternberk Manderscheid, zakl.numis.sbírky Národního muzea, BL (1991).
Hlava zleva, písmo, sign./mincovnice, mince, opis, sign., Ag42-38,14g-punc
1/1 600,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1748. Frant.Šternberk Manderscheid. 100 let otevření budovy Nár.muzea, 1891-1991
Hlava zleva, písmo, sign./budova Nár.muzea, nápis na stuze, opis, sign., Br60
1/1 80,- 160,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1749. 1000 let Břevnovského kláštera, , 993-1993 - Sv.Vojtěch a kníže Boleslav
s maketou klášteru proti sobě, opis, sign./korunovaný znak, opis. Br60
0/0 100,- 180,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1750. Rudolf II., palativm imperatorvm Pragae, BL(1997) - Poprsí zprava, císařská
koruna, opis, sign./Praž.hrad, znaky, 3 řád.nápis, sign, Br40 postř.
Proof 200,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2019 Česká společnost přátel drobné plastiky