Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 27. dubna 2019

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1601. Smetana Bedřich, 150.výročí narození, 1974-
Portrét zpředu, opis, sign./styliz.housle, 3 řád.nápis., Br35
0/0 100,- 100,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1602. Smetana Bedřich, 1984
Hlava zleva, opis, letopočty, sign./Litomyšl, znak, opis, sign., Br40
0/0 100,- 120,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1603. Univ.Dr.Šolc Jaroslav, ,BL.
Poprsí zleva, lat.opis, sign./klečící ženský akt, lat.nápis, sign., Br60
1/1 120,- 120,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1604. Španiel Otakar, 100.výročí narození 1881-1981 - Hlava zprava, faksimile
podpisu, sign./torzo Niké, mince, nápis, sign, Br75, BK.1/19
0/0 120,- 160,-
1605. Španiel Otakar, 100.výročí narození 1881-1981 - Hlava zprava, faksimile
podpisu, sign./torzo Niké, mince, nápis, sign, Br75, BK.1/19
0/0 100,- 160,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1606. Špork F.A., 25 let AČN Hr.Král.1956-1981
Poprsí zprava, znak, opis, sign./zámek Kuks, sochy, opis, sign., Br42 postř.
Proof 100,- 170,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1607. Šternberk Kašpar. Symposium Hornická Příbram ve vědě a technice, BL
Poprsí část.zprava, písmo,sign./znak Příbrami, 4 řád.latin.nápis
Br50 postř., číslo 50, v etuji s udělovacím dekretem
0/0 200,- 220,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1608. Vodňanský Kampanus, 1972
Poprsí zpředu, opis, sign./listina protknutá mečem, písmo, sign., Br70
1/1 150,- 170,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1609. Hradec Králové, 15 let pob.ČNS, 1956-1971
Věže, opis, letopočty, sign./znak města, sign., Br30,5
0/0 30,- 60,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1610. Kosmonosy, 80.výr.udělení městských práv, 1993
Kosmonoská Loreta, opis, sign./znak města, opis, sign., Br40 postř.v lux.etuji
Proof 250,- --.-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1611. Nové Město nad Metují, BL -
Znak města, opis, sign./historické budovy, 2 řád.nápis, sign. Tbk35, dr.rysky
1/0 50,- 80,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1612. Praha. Národní muzeum, 1968 - Budova muzea, opis, sign./ženská postava
s mečem a štítem, 4 řád.nápis, sign., Br70 v orig.etuji
0/0 280,- 400,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1613. Praha. Národní muzeum, 1968 - Budova muzea, opis, sign./ženská postava
s mečem a štítem, 4 řád.nápis, sign., Br70 v etuji
0/0 250,- --.-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1614. Praha, 20 let Památníku národního písemnictví 1953/1973
Histor.budovy PNP, opis, sign./knihař.lis, verš J.Nerudy, letop., Br75
0/0 80,- 150,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1615. Praha, Národní muzeum k 200.výročí zrušení nevolnictví, 1781-1981
Styliz.ženská postava, opis, 3 řád.nápis, sign./zvony, opis, sign., Br40 postř.
0/1 80,- 140,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1616. Praha, Národní divadlo, znovuotevření po rekonstrukci 1983
Část budovy, písmo, sign./růže, nápis, sign., Br40 zlac.
0/0 100,- 320,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1617. Praha, Národní divadlo, znovuotevření po rekonstrukci 1983
Část budovy, písmo, sign./růže, nápis, sign., Br40 s ouškem
0/0 60,- 60,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1618. Praha. Stavovské divadlo 1783-1991
Pohled na divadlo, opis, sign./obličej dívky zleva, 2 řád nápis, sign., Br70
0/0 400,- --.-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1619. Příbram, na ukončení těžby 1978 - Zrušené šachty s popisy, chem.zn.těžených
prvků, opis/symb.postava ženy,nápis Res Metallica Gem…. , sign., Br70 v etuji
0/0 150,- 150,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1620. Příbram, 25.roč.symposia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1986, JS
Tančící postava hledí ke slunci, hornic.kladívka, opis, nápis, sign.
Br60 zlacená, v etuji
0/- 100,- 150,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1621. Příbram, 25.roč.symposia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1986, JS
Tančící postava hledí ke slunci, hornic.kladívka, opis, nápis, sign., Br60
0/- 80,- 95,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1622. Státní banka československá 1950-1975 - Klečící žen.postava drží symboly
průmyslu a zemědělství, mince, sign./2 řád.nápis. Br60
0/0 100,- 140,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1623. Česká numismatická společnost. Záslužná med.1979.
3 řád.nápis, šest mincmistr.značek, sign./sedící razič, sign., Br76 v etuji
0/0 300,- 600,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1624. Spolek českých bibliofilů. 75.výročí založení, 1983
Labuť plující doleva, číslo 75,opis, sign./ornament, 8 řád.nápis. Br75 v etuji
0/0 100,- 120,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1625. Čs.státní loterie, BL
Štěstěna s osudím, čísla, sign./logo s rohy hojnosti, sign., Br74
0/0 80,- 180,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- ) a Placht Richard (1880-1962)

Stav

V.cena

D.cena

1626. Fiala Eduard, 50 let numismatické společnosti, 1919-1969
Poprsí zprava, 3 řád.nápis, sign./lipová ratolest, písmo. Br45 (líc Placht)
1/1 70,- 120,-

Pol.

Kňourek Ladislav (1932-1995) a Urban Josef

Stav

V.cena

D.cena

1627. 25 let pob.ČNS Teplice, 1951-1976, NN
Náměstí, opis/pečeť, latin.opis. Ni32-150ks, Bk.38/2A
1/1 120,- 120,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1628. Medaile NVP, 1976 -Velký znak Prahy, 3 řád.nápis, sign./histor.jádro Prahy,
opis, sign., Br70 v etuji s nápisem Za práci ve volebním období 1971-1976
0/0 120,- 150,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1629. 10 let Výstavby hl.města Prahy a Výstavby inženýrských staveb, 1969-1979.
Hradčany, 2 řád.nápis/plán a znak Prahy, nápis, sign., Br80x55
0/0 140,- 150,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1630. Čedok, 60.výr.založení 1980 - Znak Čedoku , ve velké 60 zemské polokoule,
opis/v pětilist.pam.budovy, opis, sign., Ag35-0,900-25,25g punc
1/1 380,- 400,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1631. Cach František, 1985 - Hlava zleva, mince, 3 řád.nápis/hromadný nález
českých denárů, letopočty 1905,1985, sign., Br60 - BK.1/26
0/0 460,- --.-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1632. W.A.Mozart, 200.výročí úmrtí 1991 - Poprsí zprava, opis, sign./budova
Tylova divadla, opis, faksimile podpisu, sign., Br42 zlac.
Proof 500,- 600,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1633. M.Pujmanová (1893-1958), BL - Hlava zpředu, 2 řád.nápis, sign./český lev,
dominanty Prahy, 3 řád.nápis. Vydal Památník.nár.písemnictví. Br60 v etuji
0/0 160,- 170,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1634. K.Petr a B.Bydžovský. Jednota československých matematiků a fyziků, BL
Dvojportrét část.zleva, opis, sign./histor.pražské stavby, opis. Stříbř.Br80
0/0 1000,- 1000,-
1635. M.Pujmanová (1893-1958), BL - Hlava zpředu, 2 řád.nápis, sign./český lev,
dominanty Prahy, 3 řád.nápis. Vydal Památník.nár.písemnictví. Br60
0/0 140,- 160,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1636. Werich Jan, BL
Hlava zpředu, písmo, sign./český lev, památné stavby, písmo. Br60
0/0 500,- 500,-

Pol.

Korbel Jan Mario (1882-1954) a Horejc Jaroslav (1886-1983)

Stav

V.cena

D.cena

1637. 15.MARCH 1939 CZECHOSL., NN - Postavy muže, ženy a dětí, hákové kříže,
v pozadí Hradčany, angl.text/čs.velký znak, opis, sign.JH
Br38 zlac., v pův.etuji (raženo v N.Yorku)
1/1 400,- 1100,-

Pol.

Koreň Jozef (1912-1971)

Stav

V.cena

D.cena

1638. Okresný národný výbor v Nitre, BL
Dominanty Nitry, nápis, sign./státní znak, opis. Br65
1/1 50,- 60,-

Pol.

Kovanič Václav Adolf (1911-1999)

Stav

V.cena

D.cena

1639. Gottwald Kl., za zásluhy o rozvoj Gottwaldovského okresu, BL(1971)
Poprsí zprava, opis, sign.V.AK/5 řád.nápis, ratolest. Br80
1/1 30,- 200,-

Pol.

Kovanič Václav Adolf (1911-1999)

Stav

V.cena

D.cena

1640. Přemysl Otakar II., 1233-1978 - Jezdecká pečeť/koruna, opis, sign., Br60 0/0 100,- 320,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1641. 700 let Plzně - J.K.Tyl, 1991 - Poprsí mírně zleva, opis, sign./budova divadla
J.K.Tyla, opis, 2 řád.nápis. Ag40 - 0,900 - 32g - FM.A32/13
Proof 440,- 460,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1642. Václav II., 700 let Plzně, 1992 - Popr.zpředu, pražský groš, opis, sign/kostel,
pečeť, opis a 2 řád.nápis. Ag40 - 0,925 - 30,23g, FM.15, patina, dHy
0/0 900,- 900,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1643. Banka Bohemia, Zlatá koruna, 1994
Dívčí hlava zpředu, opis, sign./král.koruna, opis. Zlac.Br30
0/0 60,- 60,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1644. 25 let národních výborů, 1945-1970
Portrét dívky zleva , stát.znak, nápis, sign./vycházející slunce, letopočty. Br60
1/1 50,- --.-
1645. Za zásluhy o město Uničov, BL
Znak města, nápis/histor.budovy, opis, sign., Br60 v etuji
0/0 80,- 80,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1646. Vstupenka na 50.aukci v Příbrami , NN
Dvě medaile, opis/hunt s jedničkou, 3 řád.opis. Cu30
1/0 50,- 110,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1647. Dálnice Praha-Brno-Bratislava, 1980 - Histor.budovy jednotlivých měst,
písmo, sign./2 řád.nápis. Br80 postř., téměř
0/0 60,- 80,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1648. Příbram. Historie hornictví Jáma č.7, vstupenka na 52.aukci v Příbrami
20.3.2004, NN - Jáma č.7l, opis/hunt s jedničkou, 3 řád.opis.
Ag30 - 0,925 - 14,37g
0/0 100,- 280,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1649. Historie příbram.hornictví, UD Důl č.1 a č.4 Leštice, BL (2006)
Postava, tři znaky, opis, sign./důl, opis, sign., patin.Br50
0/0 200,- 340,-

Pol.

Kříž Václav (1830-1887)

Stav

V.cena

D.cena

1650. Dostavba chrámu sv.Víta v Praze, 1873 - Sv.Václav na koni s ostatky sv.Víta,
opis, sign./gotic.podoba chrámu, opis. Cu41, MZČ.164.3
1/1 350,- 800,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2019 Česká společnost přátel drobné plastiky