Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 27. dubna 2019

Pol.

Hvozdenský Josef (1932-200)

Stav

V.cena

D.cena

1551. Památník národ.písemnictví, 1977 - Budovy strahov.kláštera, emblém, opis,
sign./symboly liter.oborů, emblém, opis. Br35 na závěsu Br30x23 se zav.špen.
1/1 50,- 750,-

Pol.

Hvozdenský Josef (1932-200)

Stav

V.cena

D.cena

1552. Památník národního písemnictví, 1953-1983 - Věže kláštera, písmo, sign./
rozevřená kniha s alegorií a nápisy do čtverce. Br75 v etuji
0/0 100,- 200,-

Pol.

Hvozdenský Josef (1932-200)

Stav

V.cena

D.cena

1553. Česká státní spořitelna, 35 let socialistického spořitelnictví, 1988
Logo, opis/velká "35", stavby, opis, sign., Br70 v etuji s udělovacím dekretem
0/0 100,- 200,-

Pol.

Hvozdenský Josef (1932-200)

Stav

V.cena

D.cena

1554. Památník národního písemnictví, BL, NN
Histor.budovy Prahy, písmo/přírodní symboly, 3 řád.nápis. Br70 postř., v etuji
0/0 100,- 500,-

Pol.

Hvozdenský Josef (1932-200)

Stav

V.cena

D.cena

1555. Památník národního písemnictví, BL, NN
Histor.budovy Prahy, písmo/přírodní symboly, 3 řád.nápis. Br70 v etuji
0/0 100,- 220,-

Pol.

Hvozdenský Josef (1932-200)

Stav

V.cena

D.cena

1556. Praha, NN, JS, BL - Pražské věže, orloj, nápis. Cu80 1/- 50,- 120,-

Pol.

Chaura Karel (1869-1945)

Stav

V.cena

D.cena

1557. Na paměť oprav povodní strženého Karlova mostu 1892
Pražský groš Karla IV./8 řád.nápis, sign., klipa Ag??Bk30x30 postř.s ouškem
1/1 1000,- 3200,-

Pol.

Chaura Karel (1869-1945) a Abraham Karel (1855-1899)

Stav

V.cena

D.cena

1558. Gregor Čeněk, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895
Popr.část.zleva, opis, sign./pohl.na Prahu 1595, opis, sign., Sn32x32 s pův.ouš.
1/1 200,- 220,-

Pol.

Christlbauer Josef (1820-1897) - ražebna ve Vídni

Stav

V.cena

D.cena

1559. František Josef I. , upomínka na návštěvu v Praze 1891
Poprsí zpr., čes.opis, sign./5 řád.čes.nápis ve věnci, sign., Msz54 zlac., ŠPF.81c
1/1 200,- 850,-

Pol.

Christlbauer Josef (1820-1897) - ražebna ve Vídni

Stav

V.cena

D.cena

1560. František Josef I. , upomínka na návštěvu v Praze 1891
Poprsí zpr., čes.opis, sign./5 řád.čes.nápis ve věnci, sign., Br54 patin., ŠPF.81b
1/1 200,- 850,-

Pol.

Christlbauer Josef (1820-1897) - ražebna ve Vídni

Stav

V.cena

D.cena

1561. Fr.Josef I. , na návštěvu v Praze a svěcení mostu císaře Františka v Praze 1901
Popr.zprava, opis, sign./6 řád.nápis, lip.snítky a opis. Br28 s pův.ouš.
1/1 80,- 220,-

Pol.

Kavan Jan (1905-1986)

Stav

V.cena

D.cena

1562. Praha matka měst, JS, BL
Pomník Jana Husa se Staroměstskou radnicí, nápis. Br55x47 postř.
1/- 160,- 300,-

Pol.

Kettner Alois - ražebna v Praze

Stav

V.cena

D.cena

1563. Zemská jubilejní výstava v Praze, na oslavu stoletého jubilea 1791-1891.1891
Alegorie dle prof.Hynaise,sign./Prům.palác, čes.písmo. Br39,2 - ŠPF.39b
1/1 180,- 1700,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1564. Jirásek Alois a Aleš Mikoláš, BL.
Dvojportrét zleva, opis, sign./letohrádek Hvězda, 3 řád.nápis, sign., Br65
1/1 100,- 100,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1565. Gott Karel, BL
Hlava zpředu, faksimile podpisu, sign./Velké G, slavík, Hradčany, lat.opis. Br42
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1566. Přecechtěl Antonín., otolaryngolog, BL(1965)
Poprsí vlevo, opis, sign./písmo, sign. Br70
0/0 300,- --.-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1567. Kupecký Jan, 300.výročí narození, 1667-1967
Polopostava část.zleva, opis,sign./zvon, lat.opis, letopočet, sign., Br40
0/0 80,- 90,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1568. Hollar Václav, 1968
Poprsí zpředu, opis, sign./chrám Sv.Víta, opis, letopočty,sign., Br50
0/0 200,- 240,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1569. Hrdlička Aleš Dr.(1969) -
Hlava zpředu, opis, sign./zjednoduš.mapa sev.Ameriky a Asie, opis. Br60 v etuji
0/0 120,- 130,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1570. Albicus Sigismundus, 12.mezinár.revmatolog.kongres Praha 1969
Poprsí zpředu, opis, sign./nápis a opis. Br60
0/0 240,- 240,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1571. Borovský K.H., 150.výr.narození, 1821-1971 - Poprsí nep.zleva, letopočty,
opis, sign./lev držící knihu, písmo. Br70 (vydal Památník národ.písemnictví)
0/0 60,- 120,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1572. Borovský K.H., 150.výr.narození, 1821-1971 - Poprsí nep.zleva, letopočty,
opis, sign./lev držící knihu, písmo. Br36 patin.(vydal Památník nár.písemn.)
0/0 60,- 90,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1573. Carro Jean de, Fr.Lenoch, k XXV.mezin.pokrač.kurzu lékařů v K.Varech 1971
Dvojportr.zleva, 5 řád.nápis, sign./zeměkoule, znak města, lat.opis, sign., Br75
0/0 220,- 220,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1574. Fiala Eduard, 50.výr.úmrtí, 1924-1974
Hlava zpředu, opis, sign./středověk.razič zleva, písmo, sign., Br70 v etuji
0/0 120,- 160,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1575. Karel IV. , 600.výročí úmrtí 1978 - Trůnící Karel IV., opis, nápis, sign./gotická
výzdoba, opis, sign., Br40 postř., zkušební ražba cca 10ks, v etuji
1/1 450,- 900,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1576. Karel IV. - 600.výročí úmrtí 1978, vydalo Ministr.kultury ČSR
Korunovaný portrét zpředu, významné stavby, nápis, sign./český lev, gotické
oblouky, lat.opis, sign. Br75, Baše.76
0/0 150,- 550,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1577. Brandl Petr J., 1988.
Popr.část.zprava, opis, sign./letící holubice zleva, znak, opis, sign.,Br42 postř.
Proof 100,- 120,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1578. Braun Matyáš Bernard,250.výr.úmrtí, 1988
Poprsí zleva, opis, sign./socha, opis, sign., Tbk42 postř.,
Proof 100,- 120,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1579. Praha. Stavovské divadlo 1783-1991 - Pohled na divadlo , opis, sign./obličej
dívky zleva, 2 řád nápis PATRIAE ET MUSIS. Br42 v etuji
0/0 60,- 85,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1580. Fuchshuber R.K. (1993) - Poprsí zleva, opis, sign.osobní znak, opis, sign. Br60 0/0 140,- 220,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1581. Kisch Egon Ervín, 1985 - Hlava část.zleva, opis, sign./pohled na Staroměst.
radnici, citát, sign., Br60
0/0 150,- 180,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1582. Lanz Ernst Hermann, úmrt.med.1989
Poprsí zleva, opis, sign./štýrský fenik, 6 řád.nápis, sign, Br42 (raženo ve Vídni)
0/0 500,- 500,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1583. Mácha Karel Hynek. 150.výr.úmrtí, BL(1986)
Hlava část.zleva, 4 řád.nápis, sign./torzo, pták, lebka, sign., Br70 v etuji
0/0 140,- 190,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1584. Majerová Marie, 1982 - Hlava část.zpředu, letopočty, 2 řád.nápis, sign./styliz.
těžní věž, 4 řád.nápis, sign., Br60
0/0 80,- 130,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1585. Martinů Bohuslav, BL
Hlava zpr., faksim.podpisu, sign./Znak Poličky, histor.budovy, opis, sign., Br75
1/1 140,- 150,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1586. Mozart W.A, 1987
Hlava zprava, opis, letopočty, sign./památné pražské budovy, opis, sign., Br42
Proof 100,- 140,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1587. Mozart W.A., 200.výr.návštěvy na Strahově 1787-1987
Poprsí vlevo, opis, sign./hist.stavby Prahy, opis, sign., Br70 v etuji
0/0 300,- --.-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1588. Náprstek Vojta. Expoz.asij.kultur. Zámek Liběchov, BL
Poprsí část.zprava, opis, nápis, sign./styliz.lev, opis, nápis. Br75
0/0 120,- 140,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1589. Němcová Božena, BL - Hlava část.vlevo, opis, sign./opis, sign., Br60 stř.patin. 0/0 100,- 130,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1590. Němcová Božena, BL - Hlava část.vlevo, opis, sign./opis, sign., Br60 0/0 100,- 120,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1591. Nezval Vítězslav, 75.výročí narození, 1975
Hlava část.zprava, opis/ženské torzo se závojem, květy, báseň, sign., Br75
1/1 80,- 110,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1592. Nezval Vítězslav, 75.výročí narození, 1975
Hlava část.zprava, opis/ženské torzo se závojem, květy, báseň, sign., Br35
0/0 50,- 50,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1593. Oppersdorf Guil.Ioan a Mar.Aloisa, 50.výr.svatby 1918/1968
Dvojportrét vlevo,opis,sign./dva znaky, opis, sign., Br75
1/1 1000,- --.-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1594. Palacký František, 100.výr.úmrtí, BL(1976) - Hlava část.vlevo, 2 řád.nápis,
sign./praporec husitů, slunce, brko,3 řád.nápis. Br75 v etuji s uděl.dekretem
0/0 300,- --.-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1595. Polívka Eduard Ing., k 70.narozen.1986 - Hlava vpravo, písmo, sign./znamení
střelce, symboly, 2 řád.nápis, sign,Br32(razila vídeň.mincovna)
0/0 400,- 2000,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1596. Purkyně J.E, mezinár.kongres, 1968.
Hlava vlevo,6 řád.lat.nápis,sign./Aesk.hůl,lat.opis.sign.,Br60
0/0 240,- 240,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1597. Purkyně J.E., 1987 - Hlava zleva, let.1787,1987, opis,sign./grafic. znázornění
činnosti srdečního svalu, sign. Br42 postř.
Proof 100,- 120,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1598. Rašín Alois, 1993.
Poprsí mírně zprava, písmo, sign/korunová státovka z r.1919, sign, Cu60x52
0/0 200,- 1600,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1599. Seeman Miloslav, Prof.MUDr., zakladatel československé foniatrie, BL(1971)
Hlava zleva, opis, sign./latin.opis, sign., Br70
0/0 200,- 200,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1600. Shakespeare William, československý lid velkému géniovi, 1964.
Poprsí zleva, opis, sign./růže, dýka, opis, letopočty, sign., Br75
0/0 350,- 350,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2019 Česká společnost přátel drobné plastiky