Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 27. dubna 2019

Pol.

Sign.AH

Stav

V.cena

D.cena

1501. Cena Gustava Klimenta, Třebíč, JS, BL - Hlava zpředu, opis, sign., Br70 1/- 50,- 60,-

Pol.

Axman Miloš (1926-1990)

Stav

V.cena

D.cena

1502. Za socialistické Blanensko, BL
Dvojportrét zleva, opis, sign./panoráma města. Br60 3 stejné kusy
- 60,- --.-

Pol.

Babka Karel (1880-1953) a Smolka

Stav

V.cena

D.cena

1503. K přehlídce zdatnosti mládeže, BL (cca 1937) - Alegoric.postava s oštěpem a
štítem, lev, opis, sign./3 řád.nápis, opis, Br27 s pův.ouš.
1/1 50,- 50,-

Pol.

Babka Karel (1880-1953) a Smolka

Stav

V.cena

D.cena

1504. Palacký František, 150.výr.nar. a 100.výr.říš.sněmu v Kroměříži, BL(1948)
Postava, opis, sign./sněmovní síň, 2 řád.nápis, sign., Br60 v etuji
1/1 120,- 300,-

Pol.

Babka Karel (1880-1953) a Smolka

Stav

V.cena

D.cena

1505. Praha, matka měst, JS, BL
Karlův most, most.věže, Hradčany, 2 řád.nápis, sign., stříbř.lehký kov 94x83
1/- 120,- 280,-

Pol.

Baják Josef (1906-1980)

Stav

V.cena

D.cena

1506. Přerov. Za zásluhy, BL
Znak města, opis, sign./svářeč, významné objekty města, opis, sign., Br100
1/1 150,- 150,-
1507. Přerov, květen ČSR 1945 KPU Přerov,JS
Žena , symbol svobody, panoráma Přerova, opis, sign., B100
0/- 120,- 140,-
1508. Domy módního odívání Praha. Vzorný pracovník podniku DMO, BL
Javor.list, opis, sign./vavřín.a lipové ratolesti, 4 řád.nápis, sign. Br60
0/0 50,- 65,-
1509. Slavomír Kratochvíl, první oběť protirakouského odboje. Přerovské strojírny.
Za zásluhy o tělovýchovu, BL (1970) - Poprsí zleva, opis, sign./znak města,
opis a nápis. Br60
1/1 100,- 100,-

Pol.

Baják Josef (1906-1980)

Stav

V.cena

D.cena

1510. Janáček Leoš. Československé státní lázně Luhačovice, BL
Poprsí zprava, opis, sign./budova lázní, písmo. Br80
0/0 100,- 200,-
1511. Janáček Leoš. Československé státní lázně Luhačovice, BL
Poprsí zprava, opis, sign./budova lázní, písmo. Br80 v etuji
0/0 200,- 200,-

Pol.

Baják Josef (1906-1980) a Slezák Miloš (1921-1989)

Stav

V.cena

D.cena

1512. Chopin Frederic. Bajákovi k 70.narozeninám ČNS Brno, BL (1976)
Popr.zleva, letop.1810-1849, sign./2 řád.nápis, sign., Br60, BK.6/1
0/0 60,- 120,-

Pol.

Beutler Miloslav (1897-1964)

Stav

V.cena

D.cena

1513. Praha, 600let Staroměst.radnice, 1338-1938
Radnice, lip.ratolest, opis, sign./městský znak, opis. Br55 patin.
1/1 150,- 400,-

Pol.

Beutler Miloslav (1897-1964)

Stav

V.cena

D.cena

1514. Protest proti mnichovskému diktátu, 1938 - Postava ženy, opis, sign./obrys
republiky, ruce s dýkami, opis. Br65 + Praha, osvobození 5.5.1945 - Zaťatá
pěst rozbíjí hák.kříž, opis, sign./žena s ratolestí, vlajky spojenců písmo, sign.
Br65. Oba kusy ve společné pův.etuji
1/1 400,- 700,-

Pol.

Beutler Miloslav (1897-1964)

Stav

V.cena

D.cena

1515. Španiel Otakar, BL, JS - Poprsí zprava, 2 řád.opis, sign., Br60 0/- 150,- 260,-

Pol.

Braun Rudolf (1838-1904) a Mauder Josef (1854-1921)

Stav

V.cena

D.cena

1516. Záslužná med.hl.města Prahy, BL - Čechie kráčející doleva se lvem po boku,
opis, sign./znak Prahy, opis, sign., Br60, lakovaná
0/0 1500,- 2600,-

Pol.

Bubílek Karel (1932- )

Stav

V.cena

D.cena

1517. Národní podnik TON Bystřice pod Hostýnem. Za dlouholetou práci, BL
Klečící žena, opis, sign.K.Bubílek/květiny, opis. Br60 v etuji
0/0 50,- 50,-

Pol.

Cvengrošová Ludmila (1937- )

Stav

V.cena

D.cena

1518. Slovenské národné múzeum. Matičné múzeum, 1863-1983 0/0 60,- 90,-

Pol.

Čáka Jan (1929-2018)

Stav

V.cena

D.cena

1519. Drda Jan, 80.výročí narození a 25.výročí úmrtí, 1995
Poprsí část.zprava, opis/názvy Drdových děl, opis. Br50
1/1 40,- 140,-

Pol.

Čáka Jan (1929-2018)

Stav

V.cena

D.cena

1520. 100 let nemocnice v Příbrami 1881-1981
Znak města, 4 řád.nápis, sign./Aeskulap.hůl, letopočty. Br40
0/0 50,- 50,-

Pol.

Čáka Jan (1929-2018) a Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1521. Příbramští betlémáři, 2000 - Betlém, 6 řád.nápis/na devíti medailonech pouť
Ježíše Krista. Ag70 -0,925 - 155,1g - dH
0/0 2000,- 2200,-

Pol.

Čáka Jan (1929-2018) a Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1522. Rudné doly Příbram, uzavření revíru 31.X.2001
Znak města držený 2 muži, opis, sign.KM/písmo, sign. E.K. a JČ. Br60
0/0 50,- 300,-

Pol.

Doležal Rudolf (1916-2002 )

Stav

V.cena

D.cena

1523. Flora Olomouc 1967 - Hlava doleva, opis, sign./3 řád.opis. Br60 zlac. 80 50,- 50,-

Pol.

Doležal Rudolf (1916-2002 ) a Smešný V.

Stav

V.cena

D.cena

1524. Družba okresu Olomouc Reggio Emilia, 1964-1984
Lip.ratolesti, 4 řád.nápis, letopočty/histor.stavby na moravské orlici. Stř.Br60
0/0 50,- 70,-

Pol.

Doležal Rudolf (1916-2002 ) a Grmela Jeroným (1926-1992)

Stav

V.cena

D.cena

1525. Hostýn na Moravě, BL, NN - Průčelí kostela, opis/Madona, opis, Br70 zlac 0/0 100,- 150,-

Pol.

Doležal Rudolf (1916-2002 ) a Z.Pořická

Stav

V.cena

D.cena

1526. Flora Olomouc 1989 - Styliz.květ, 2 řád.opis/kašna, sign., Br60 zlac. 0/0 80,- --.-

Pol.

Dostál Jiří (1945- )

Stav

V.cena

D.cena

1527. Jablonec nad N., otevření mincovny 1.7.1993 - Razidla, symb., 3 řád.nápis,
sign./čs.lev, znak města, 7 řád.nápis, Ag40 - 9999 - 44,3g punc, v etuji
Proof 900,- 1000,-

Pol.

Drentwett J.F.

Stav

V.cena

D.cena

1528. Jan Nepomucký. Bratrstvo sv.J.Nepomuckého, chrám sv.Víta v Praze, 1850
Pohled na chrám, česko-něm.opis, sign./náhrobek světce, česko-něm.opis, sign.
Sn45, dHy, dr.škrce
2/2 750,- --.-

Pol.

Dušek Tomáš Robert (1930- )

Stav

V.cena

D.cena

1529. Kounovský J., 60.nar.1936-1996
Hlava čelně mírně zleva, opis, sign./velká "60", opis, sign., litá Br60
0/0 300,- 550,-

Pol.

Sign.FS

Stav

V.cena

D.cena

1530. Žehnající Ježíš Kristus, krajina s domem, 4 řád.nápis. Litý Br270x165 1/- 200,- 950,-

Pol.

Fischer Jan Tomáš (1912-1957)

Stav

V.cena

D.cena

1531. Mozart Wolfgang Amadeus, 200.výr.nar.1956 - Poprsí zprava, opis, sign./
Tylovo divadlo, silueta Hradčan, Br75 v pův.etuji s bronz.štítkem"Konference
o W.A.Mozartovi, Praha 1956!
0/0 300,- 480,-

Pol.

Formánek Petr (1944-1995)

Stav

V.cena

D.cena

1532. Škoda ZVIL. 50 let podnikového časopisu Škodovák, 1929-1979
Hlava dívky zprava se znak.Škody, opis, sign./písmo. Br50 v etuji, raž.100 ks
0/0 300,- 360,-

Pol.

Fritsche-Thein - ražebna v Praze

Stav

V.cena

D.cena

1533. Zemská jubilejní výstava v Praze 1891
Sedící Čechie čelně, sign./Průmysl palác, český opis. Sn30
2/1 80,- 140,-

Pol.

Fritsche-Thein - ražebna v Praze

Stav

V.cena

D.cena

1534. Zemská jubilejní výstava v Praze 1891
Sedící Čechie čelně, perlovec, sign./Průmysl palác, český opis. Sn30 s pův.ouš.
1/1 100,- 100,-

Pol.

Grmela Jeroným (1926-1992)

Stav

V.cena

D.cena

1535. Olomouc. 100 let prvního čs.muzea na Moravě 1883-1983, Vlasten.spolek
muzejní - Mor.orlice, 6 řád.nápis/styl.holubice na lip.listu. Br65x53
0/0 80,- 90,-

Pol.

Hájek Robert (1880-1960)

Stav

V.cena

D.cena

1536. Fügner Jindřich, 1947, JS - Hlava v sokol.čapce zprava, opis, sign.
Br52x60, Vej.I.A.30-1
1/- 200,- 200,-

Pol.

Hásek Jan (1969- )

Stav

V.cena

D.cena

1537. Václav II., 80.výročí ČNS v Praze, 1919-1999 - Hlava zleva, pražský groš,
opis, sign./razič při práci, praž.groš, opis. Br60 postř., číslováno (č.100)
0/0 300,- 340,-

Pol.

Havelka Luděk (1941- )

Stav

V.cena

D.cena

1538. Rudolf Kremlička, 1974
Poprsí zleva, písmo, sign., sádra 107, na reversu razítko autora
0/- 70,- --.-

Pol.

Havelka Luděk (1941- )

Stav

V.cena

D.cena

1539. Parléř Petr, 1980 - Poprsí zleva, letopočty, sign./úhelník, lev, opis, sign.
Br40 postř., BK.1/17
0/0 50,- 90,-

Pol.

Havelka Luděk (1941- )

Stav

V.cena

D.cena

1540. Vlachovo Březí, 1980
Barokní průčelí, nápis, sign./vzpínající se kozel zleva, let.1538, sign., Br70
1/1 100,- --.-

Pol.

Havelka Luděk (1941- )

Stav

V.cena

D.cena

1541. Mácha K.H., 1982 - Portrét zleva, opis, sign./poutník v noční krajině
pod Bezdězem. Br40 postř., v zaplomb.kapsli
0/0 100,- 340,-

Pol.

Havelka Luděk (1941- )

Stav

V.cena

D.cena

1542. Za zásluhy o rekonstrukci Nár.divadla v Praze 1983-Budovy ND, emblém,
sign./triga, stará budova ND, nápis, sign.
Ag40 - 0,900-32,04g punc, v pův.etuji, patina
0/0 650,- 700,-

Pol.

Havelka Luděk (1941- ) + Fodor Imrich Csaba (1941- )

Stav

V.cena

D.cena

1543. Mácha K.H., 1982 - Portrét zleva, opis, sign.Havelka/poutník v noční krajině
pod Bezdězem. Br40 postř., skvrny +
Kremnica, 650.výr.založení, 1328,1978 - Florén, budovy, opis, sign.Fodor/
mincovní lis mezi symb.slunce a měsíce, opis. Br38 postř. 2 ks
1/1 70,- 120,-

Pol.

Henke Adolf (1861-1937)

Stav

V.cena

D.cena

1544. Prof.Dr.Gustav.A.Wagner, ředitel berlínské nemocnice "Frauenklinik", plaketa
k 60.narozeninám 1873-1933. Poprsí zleva, 2 řád.nápis, sign., Br59x77, tém.
0/- 200,- 420,-

Pol.

Housa Vlastislav (1932-2004)

Stav

V.cena

D.cena

1545. Dopravní podnik hl.m.Prahy, invest.dopr.staveb, životní jubilem "60", BL
Histor.stavby, písmo, sign./dva tunely, do jednoho vsazen žeton, Br70
0/0 80,- 110,-

Pol.

Housa Vlastislav (1932-2004)

Stav

V.cena

D.cena

1546. Mistrovství světa v házené mužů ČSSR 1990
Styliz.házenkář, opis, sign./7 řád.nápis. Stříbř.Br60
1/1 40,- --.-

Pol.

Housa Vlastislav (1932-2004)

Stav

V.cena

D.cena

1547. 150 let družstevnictví v České republice, BL (1997), JS
Barevná včelí plástev, písmo, sign., Br60 v etuji
0/- 50,- 75,-

Pol.

Hvozdenský Josef (1932-200)

Stav

V.cena

D.cena

1548. 100 let dopr.podniků Praha, 1875-1975
Atributy dopravy, nápis, sign./znak Prahy. Br60
0/0 50,- 70,-

Pol.

Hvozdenský Josef (1932-200)

Stav

V.cena

D.cena

1549. Památník národ.písemnictví, 1977 - Budovy strahov.kláštera, emblém, opis,
sign./symboly liter.oborů, emblém, opis. Br75 postř.
0/0 100,- 100,-

Pol.

Hvozdenský Josef (1932-200)

Stav

V.cena

D.cena

1550. Památník národ.písemnictví, 1977 - Budovy strahov.kláštera, emblém, opis,
sign./symboly liter.oborů, emblém, opis. Br75
0/0 100,- 100,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2019 Česká společnost přátel drobné plastiky