Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 3. listopadu 2018

Pol.

MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2601. Pamětní medaile císařovna Marie Terezie, rok 1770, Fe 49, nesignována 1-/1- 900,- --.-

Pol.

MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2602. Pamětní medaile Generálního štánu Armídy SR, venuje náčeník Personálnej
správy plk. Ing.Vladimíry Polička, br 60, nesignována
1/1 300,- --.-

Pol.

MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2603. Pamětní medaile Karel Havlíček Borovský, vydaná Památníkem národního
písemnictví v r. 1971, br 35, sign. Knobloch
1/1 50,- 50,-

Pol.

MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2604. Medaile "Goethe"- Čestná cena německého říšského prezidenta v r. 1932,
posříbřený br 77, sign. A. Bosselt
1-/1- 1200,- --.-

Pol.

MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2605. Pamětní medaile Franz Schubert, br 76, JS, sign. Hartig 1/- 1200,- --.-

Pol.

MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2606. Pamětní medaile Johann Strauss, vydaná k 50. výročí úmrtí v r. 1949,
br 70, sign. Hartig
1/1 1200,- --.-

Pol.

MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2607. Pamětní medaile SVUL 1900 - 1980, br 70, sign. Terho Sakki 1/1 800,- --.-

Pol.

MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2608. Pamětní medaile na 2. sv. válku, z oblasti pobaltí, vydalo Sdružení místních
občanských aliancí na r.1945, br 70, sign. Pentti Papinaho 1970
1/1 1200,- --.-

Pol.

MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2609. Medaile - účastnická známka sportovní soutěže z r. 1991, na rev tolar Valdštein,
postříbřený br 40, vydala německá organizace AOK
1/1 300,- --.-

Pol.

MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2610. Pamětní medaile -cena pro setkání chovatelů a přátel koní v belgickém středisku
Nederbrakel, br 50, s ouškem a kroužkem na zavěšení
1-/1- 300,- --.-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2611. Plaketa spisovatele Williama Shakespeare, br o 154 mm, závěs,
signována M.Knobloch
1/- 1800,- --.-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2612. Plaketa Dr.F.L.Rieger (1818-1903), leštěný mosaz, 212 mm, matice v centru 1/- 1000,- 1000,-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2613. Plaketa Josef Mánes (1821-1871), leštěný mosaz, 212 mm, matice v centru,
na rev text: Národopisná česko-slov. výstava v Praze 1895, sign.B.Hořovice
1/- 1000,- 1400,-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2614. Plaketa Josef Barák (1833-1883), leštěný mosaz, 208 mm 1/- 1000,- 1000,-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2615. Plaketa Karel Jaromír Erben (1811-1870), leštěný mosaz, 208 mm, otvor na zav.
na rev text: Národopisná výstava Českoslovanskáv Praze 1895,
1/- 1000,- 1200,-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2616. Plaketa Jan FV Purkyně (1787-1869), začištěný ms, 208 mm, sign. Br.Čemákové
v Hořovicích, na rev text: Národopisná výstava Českoslov. v Praze 1895
1/- 1000,- 1300,-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2617. Plakete Miroslav Tyrš (1832-1884), leštěný ms, 208 mm
na rev text: Národopisná výstava česko-slov. v Praze 1895,
1/- 1000,- --.-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2618. Plaketa Karel Havlíček (1821-1856), leštěný ms, 208 mm, sign. Br.Čermákové
v Hořovicích, na rev text: Národopisná výstava Českoslov. v Praze 1895
1/- 1000,- 1100,-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2619. Plaketa - postavy babičky a Mařenky s textem básničky "Rozmysli si …",
ocel s povrchovou úpravou, 504 x 184 mm, přišroubované dřevo se závěsem,
1/- 2000,- --.-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2620. Plaketa chlapec s textem České národní hymny, ocel s povrchovou úpravou,
536 x 154 mm, na zdobené dřevěné podložce 777 x 393 mm
1/- 2500,- --.-

Pol.

Plakety

Stav

V.cena

D.cena

2621. Plaketa chlapec s textem Slovenské národní hymny, ocel s povrchovou úpravou,
536 x 154 mm, na zdobené dřevěné podložce 777 x 393 mm
1/- 2500,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2622. Medaile "Za zásluhy o rozvoj Závodu J. Dimitrova Letňany k 40. výročí založení
(1919-1959)", matr. č. 37, br 60, výrobce ZUKOV, původní etuje
1/- 150,- 150,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2623. Dekorace "Vzorný oracovník n.p. TIBA" /Dvůr Králové n.L., smalt, br, špendl, 1/- 300,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2624. Dekorace "Za zásluhy" , udlená Městskou radou kr. města Pardubice, br, smalt,
znak Ag,, na okaji 6 českých granátů, ne rev : uděleno JUDr,K.Horlivý, etuje R!
1/- 6000,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2625. Dekorace "Zasloužilý pracovník Ministerstva národní obrany", zl.br, etuje 1/-/1 300,- 420,-

Pol.

BAVORSKO - království

Stav

V.cena

D.cena

2626. Medaile krále Ludvíka II. s korunou, ag, punc, o39, 29,18 g, špendlík, 1/1 590,- --.-
2627. Pamětní odznak na vládu prince Alfonse, ag, forma věnce z dubových listů,
ve středu s monogramem "A" s korunou. Odznak je položen na stuze s jehlou,
45x42, zn. výrobce : ¨M. HEINLOTH"
1/- 590,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2628. Čestný odznak práce - typ - zelené snítky, po roce 1960, se zápichem 1/- 500,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2629. Medaile Belgického Červeného kříže pro Zasloužilého dárce krve, na stuze dva
smaltované stupně, br, smalt
1/-/1 800,- --.-

Pol.

BĚLORUSKO

Stav

V.cena

D.cena

2630. Pamětní jubilejní medaile "150 let požární ochrany Běloruska",zlac.br,stuha,č.dekr. 1/1/1 190,- 190,-
2631. Pamětní jubilejní medaile "160 let požární ochrany Běloruska", zlac.br, stuha 1/1/1 190,- 190,-

Pol.

BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2632. Etuje k Řádu za vojenskou zdatnost a zásluhy, II. třídy 1- 50,- --.-

Pol.

CH I L E

Stav

V.cena

D.cena

2633. Medaile republiky Chile "Za zásluy", BK, smalt + miniatura, 2 ks 1/1/1 4500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2634. Francouzská vojenská medaile, zlacený br, smalt, Koun 2E 1/1/1 400,- --.-
2635. Odznak (medaile) za zranění ve válce, typ 1916, br, smalt, Koun 13 B/a 1/-/1 400,- --.-
2636. Kříž Národní federace záchranářů "Za oddanou službu", br, na stuze je štítek
"Devouement" (obětavost), stopy nošení
1/1/1- 400,- 400,-
2637. Sada "Národních medailí Pařížské mincovny", 8 kusů, vyobrazení francouzských
zámků, br 35, vydáno v roce 2000
1/1 150,- --.-
2638. Odznak člena Spolku Svobodných Francouzů, Ag, špendlák, výr.Roch New York 1/- 390,- --.-
2639. Pamětní medaile "VIII. Olympijské hry Paris 1924", br 40, medailér R.Bénard 1/1 390,- 390,-
2640. Pamětní hvězda "Mezinárodní výstavy hygieny potravin", bez data, br, smalt,
na rev. výrobce Massonnet Paris
1-/- 350,- --.-
2641. Válečný kříž 1939, původní ražba, na stuze ratolest, Koun 33a 1/1/1 350,- --.-
2642. Stuha k "Válečnému kříži 1914 (-1918)", 1 30,- --.-
2643. Pamětní Verdunská medaile, Koun14 1/1/1 250,- --.-
2644. Pamětrní francouzská medaile z let 1914-18, chybí stuha, Koun16 1/1/- 120,- --.-
2645. Rezortní medaile "Ministerstva dopravy - pro výborné strojvedoucí", 1925 1/1/1 290,- 290,-
2646. Rezortní medaile "Ministerstva práce a sociálních věcí - pro výborné pracovníky" 1/1/1 290,- --.-
2647. Medaile okresu S. Denis pro své obránce ve VV (1918), 1/1/1 290,- --.-
2648. Pamětní medaile Jeane de Arc, br37, ouško 1-/1-/- 200,- --.-
2649. Pamětní stolní medaile na období prvních dvou let VV, br50, sign Lassere 1/1 250,- --.-
2650. Pamětní medaile Francouzské pojišťovny, neuděl., meziválečná, br69, si. Desaide 1/1 120,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky