Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 3. listopadu 2018

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2501. Čs. válečný kříž 1914-18, tm.br, na stuze dvě ratolesti, po ruském legionáři, MV3 1/1/1 500,- 950,-
2502. Čs. revoluční medaile, světlý br, bez signatury medailéra, MV6D 1/1/1 250,- 420,-
2503. Čs. revoluční medaile, tmavý br, bez signatury medailéra, MV6D 1/1/1 150,- 380,-
2504. Čs. medaile vítězství, tmavý Br, sign. O.Španiel, MV 7A 1/1/1 300,- 300,-
2505. Medaile vítězství belgická, bez zn. Riemer, tmavý Br, 1/1/1 110,- 160,-
2506. Medaile vítězství belgická, bez zn. Riemer, světlý Br, 1/1/1 110,- 170,-
2507. Etuje k Diplomovému odznaku krále Karla IV., 1. a 2. třídy, původní 1/- 120,- 850,-
2508. Průkaz člena Čs. obce legionářské, vydaný v r.1921 pro Josefa Hejduka,
ten byl členem kulometnové roty 8. pluku RL + textilní odznak "Zborov",
vydalo měso Znojmo 1917 - 1937, 2 ks
zach. 250,- 550,-
2509. Odznak členů Sportovního Klubu Mukačevo, br, smalt, špendlík, výroba KK 1/- 490,- 600,-
2510. Odznak Pražského Spoku Rudých Námořnických Emigrantů (BOMO), br,
špendlík, značka výrobce A.Louda, Železný Brod R!
1/- 490,- 650,-
2511. Odznak členů "Spolku českých včelařů", Ag, jehla 1/- 90,- 160,-
2512. Pamětní odznak k založení RČS a pamětní odznak na 10. výročí Slovenského
národního povstání (1944 -1954), bílý dobový plast, špendlík a jehla, 2 kusy
1-/- 50,- --.-
2513. Miniatura Pamětní medaile M.R.Štefánika, br, jehla, MV68 1/- 120,- 170,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2514. Medaile "Vynikajícího Hasiče" hasičské župy Příbramska, pozlacený br35, stuha 1/1/1 550,- 950,-
2515. Pamětni medaile "IV. Středoškolské hry v Praze 1938", JS, pozlacený bronz,
40 x 36, výrobce Mincovna Kremnica, etuje
1/- 120,- --.-
2516. Medaile pro vítěze v závodech plukovních, udělena "II. cena Střelba z pistole,
pěšímu pluku 25, 1935" , zavěšena na trikolórní stuze
1/1/1 120,- 260,-
2517. Pamětní medaile "Obchodní a živnostenské komory v Praze", br50 1/1 90,- 90,-
2518. Medaile "Za zásluhy" Spolku pěstitelů drobného hospodářského zvířectva
pro Třebíč a okolí Třebíči, 1930, BK52
1/1 110,- 650,-
2519. Pamětní plaketa "Společenstvo pražských rytců", br 66x69, sign. Špánek 1/- 120,- 260,-
2520. Pamětní plaketa "Společenstvo pražských rytců", BK. 66x69, sign. Špánek 1/- 120,- 220,-
2521. Pamětní medaile "Hlavního zemského města Užhorodu", br66 1-/1- 120,- 300,-
2522. Medile "Zásluze a práci" Ústřední výstavka dorostu Čsl živnostensko obchodnické
strany středostavovské na živnostenské výstavě v Praze 1924, br44, sign Stehlík
1/1 110,- 260,-
2523. Medaile "Uznání práce a zásluh" Akademie živnostenská v Praze, br44, sign.Steh 1/1 110,- 110,-
2524. Medaile "Za zásluhy" Spolek pěstitelů holubů, drůbeže a králíků pro Nymburk
a okolí se sídlem v Nymurce 1932, br40
1/1 60,- 140,-
2525. Plaketa "Za pěstitelský úspěch 27.5.1934" Svaz organizací kynologických se
sídlem v Praze, br, osmihran 53 x 53,
1/1 60,- 130,-
2526. Skleněná medaile "Chovu zdar - Heřmanův Městec 1937", o 59 1/- 30,- 30,-
2527. Plaketa Čs. obce SOKOLSKÉ, br, 100 x 76, sign. Kulhánek 1/- 50,- 150,-
2528. Plaketa Čs. obce SOKOLSKÉ, BK, 100 x 76, sign. Kulhánek 1/- 50,- 150,-

Pol.

Protektorát ČECHY a MORAVA

Stav

V.cena

D.cena

2529. Odznak člena pražského "Spolku socialistické mládeže", br, smalt, jehla 1-/- 90,- 120,-
2530. Pamětní medaile (opis v němčině) Spolek kynologických organizací "Za vynikající
chovatelské úspěchy", pozlacený br60
1/1 110,- 460,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2531. Pamětní medaile SVAZARM "Dukelský závod branné zdatnosti", br 62, ouško 1/- 90,- 90,-
2532. Dekorace ČSČK "Za obětavou a záslužnou práci", postříbřená, smalt, na stuze 1--/1 90,- --.-
2533. Etuje k Čs. velitelskému řádu Jana Žižky z Trocnova, I. nebo II. stupně 1/- 120,- 800,-
2534. Etuje k Čs. velitelskému řádu Jana Žižky z Trocnova, III. stupně (medaile) 1/- 90,- 440,-
2535. Pamětní odznak Vojenského oddílu "ŽELEZO" 1945, Ag 950, smalt, šroub,
evidenční číslo 57, výrobce Pichl
1/- 900,- 900,-
2536. Řád Slovenského národního povstání, 2. třída, Ag, MV 16 1/1/1 900,- --.-
2537. Čs. vojenská medaile "Za zásluhy", bronzová, orig. etuje, pražské vyd.., MV13 1/1/1 390,- 420,-
2538. Výkonnostní odznak Letecký - palubní technik-inženýr, beztřídní, matr.č. 1013,
výroba ZUKOV, pazlac., šroub, Krubl 13/4-3
1/- 280,- 460,-
2539. Medaile "Za pracovní obětavost", I.vydání + průkaz z r. 1956 pro J. Hrimuta,
matr.č. 704, původní etuje, Sukeník 156
1/1/1 250,- 360,-
2540. Pamětní medaile "Slovanské zemědělské výstavy v Praze 1948", sign.KL, BK51 1/1 90,- 90,-
2541. Putovní cena pro Nejúspěšněší prodejnu ve vniřním městě, BK 82 x 82 1-/1- 50,- 120,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2542. Medaile Českého svazu bojovníků za vlast "Za vlast a za svobodu 1914-1918 a
1939-1945", br 41, na stuze, malá stužka, etuje
1/1/1 200,- 900,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2543. Řád 25. února - III. třída, medaile br, na stuze, MV28 1/1/1 190,- --.-
2544. Etuje k medaili "Za zásluhy o Lidové milice". původní 1/- 50,- 110,-
2545. Výkonnostní letecký odznak "Letecké technické a provozní zabezpečení", II.typ,
výroba Silka Jablonec nad Nisou, krabička, Krubl 36/3-2
1/- 100,- 160,-
2546. Čestný odznak "Nejlepší pracovník dopravy", smaltovaná hvězda nad elektrickou
lokomotivou, špendlík + miniatura na jehle, krabička,
1/- 80,- 80,-
2547. Odznaky "Vzorný kolektiv SNB", všechny 3 stupně, 1/- 60,- --.-
2548. Pamětní medaile "Leteckých opraven Trenčín" k 20. výročí založení 1949 - 1969,
obecný kov, patina, o51, původní etuje
1/1 60,- 60,-
2549. Pamětní medaile "120 let ZVÚ Hradec Králové", br, patina, o50, etuje 1/1 50,- --.-
2550. Dekorace "Zlepšovatel - racionalizátor ZVÚ Hradec Králové", obecný kov,
patina, o50, původní etuje
1/1 50,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky