Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 3. listopadu 2018

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1751. 90 let Fakultní nemocnice v Olomouci, 1896-1986 - Hlava zpředu, Aeskul.hůl,
sign.Z.Přibyl ´86/6 řád.nápis. Br70 v etuji
0/0 50,- --.-
1752. X.zjazd Českej a slovenskej farmaceutickej spoločnosti Bratislava 1990, NN
Bratisl.most, 5 řád.nápis/opis. Bk60 v etuji
0/0 50,- --.-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1753. 250 let Konventu a Nemocnice milosrdných bratří v Brně, 1747-1997
Pohled na nemocnici, opis, sign.Úprka/lat.opis. Stříbř.Br50 v etuji
Proof 100,- --.-

Pol.

Divadelní a filmové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1754. 50.výr.položení zákl.kamene Nár.divadla 1918 - Muž a lípa v čs.krajině, nápis,
sign./průvod vezoucí kámen, nápis. Zn75, VVŠ.163, OŠ.14
1/1 180,- 600,-

Pol.

Divadelní a filmové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1755. Na paměť 100.výročí položení zákl.kamene Národního divadla 1868-1968
Portál nad oponou ND, písmo/lip.ratol., opis, sign.Kolářský. Br70 v pův.etuji
1/1 400,- --.-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1756. X.všesokolský slet v Praze 1938, Br30x35 s trikolorou, s zavír.špendlíkem +
XI.všesokolský slet v Praze 1948, Br25x45, chybí jehla + XI.všesokolský
slet v Praze 1948, postř.Br18x33 s trikolorou, se zavír.špendl. 3 kusy
- 50,- --.-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky české i zahraniční

Stav

V.cena

D.cena

1757. Fügner Jindřich, 40.výročí úmrtí 1863-1903
Popr.zprava, opis, sign.Myslbek/12 řád.nápis. Br34
1/1 900,- --.-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky české i zahraniční

Stav

V.cena

D.cena

1758. Fügner Jindřich, první starosta Sokola pražského, BL, JS
Popr.zprava, opis, sign.Myslbek. Litá, Br150
1/- 250,- 300,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky české i zahraniční

Stav

V.cena

D.cena

1759. Miroslav Tyrš, tvůrce sokolství českého, 1904, JS
Popr.zprava, opis, sign.Myslbek. Litá, Br150
1/- 250,- 300,-
1760. Sokol Vinohrady - Sokol s rozepjat.křídly, písmo.Odznak Br21x15 s jehlou +
Tyrš Miroslav, tvůrce sokolství českého. Odznak Bk plech 21 s jehlou
1/- 50,- 50,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky české i zahraniční

Stav

V.cena

D.cena

1761. Sokolská spona k opasku 2 kusy zach. 50,- 100,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1762. S.K.Slavia, BL, JS - Klečící sportovec s klubovou vlajkou, opis, sign./doryt
3 řád.nápis"Mezin.z.1922 I. 4x50m pol.štaf.dor". Žk35
1/- 100,- 120,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1763. S.K.Slavia, BL, JS - Klečící sportovec s klubovou vlajkou, opis, sign., dole
doryto ".II.28.-30.IX.1923. Br77
1/- 70,- 90,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1764. S.K.Slavia, BL, JS - Klečící sportovec s klubovou vlajkou, opis, sign., dole
doryto ".III.28.-30.IX.1923/ doryto 300 m. Br77
1/- 70,- 100,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1765. S.K.Slavia, BL, JS - Klečící sportovec s klubovou vlajkou, opis, sign./doryt
4 řád.nápis"III.cena přebor L.T.S.K.SLAVIA 1930". Br77
1/- 70,- 100,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1766. Výstava betlémů na Sv.Hoře 2000. PF 2001 - Betlém, opis, sign.KOŽUCH.M/.
nábož.scéna, opis, sign.km. Br50 poměděn.
0/0 120,- 140,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1767. Svatá Hora, stavba nových varhan 2007
Oltář, opis/varhany, opis, sign.JČ. Br60 poměděn
0/0 120,- 120,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1768. Na památku svatého křtu na Svaté Hoře, BL - Panna Maria nad Svatou Horou/
scéna svatého křtu, opis, sign.km (Kožuch Milan), průměr 50
Proof 100,- 150,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1769. Na památku slavnosti padesátileté korunovace na Svaté Hoře, BL, NN
Madona/7 řád.nápis. Bk30 s pův.ouš., dHy
1/1 100,- 850,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1770. 250 let od korunovace Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami,
BL (1962) – Klášter, písmo/madona s dítětem, opis, sign.LK (Kozák), Br60
1/1 100,- 100,-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1771. NV h.m.Prahy, za práci ve volebním období 1971-1976
Znak Prahy, 3 řád.nápis/domin.stavby Praha, opis, sign.ZK (Kolářský), Br70
0/0 60,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1772. Dopravní stavby Olomouc. Za vzornou práci, Br60 v etuji 0/0 50,- --.-

Pol.

BRAZÍLIE

Stav

V.cena

D.cena

1773. Sao Paulo, Bk70 v etuji + dekret pro Karla Dufka (1970)
DRAŽBA JEN NA SÁLE !!!
0/0 200,- --.-

Pol.

LOTRINSKO

Stav

V.cena

D.cena

1774. Vévoda a vévodkyně Lotrinska. Sňatek Frant.Lotrinského s Marií Terezií 1736.
Znaky/13 řád.latinský nápis. Fe68
1/1 600,- --.-

Pol.

MAĎARSKO

Stav

V.cena

D.cena

1775. Sopcietas Pharmaceutica Hungarica Budapest, 1986
Hmoždíř, latin.opis, sign./vavřín.ratolesti, 2 řád.nápis. Br85 v etuji
0/0 150,- --.-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

1776. Joh.W.Goethe, 100.výročí úmrtí, NN - Hlava zpředu, opis/6 řád.nápis. Br80 0/0 400,- 550,-

Pol.

SLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

1777. 50.výročí FaF UK Bratislava, 2002 - Lékař.symboly, 2 řád.opis, sign.CV
(Cvengrošová)/lékař.motivy, letopočty. Br60 zlac..v pův.etuji
Proof 180,- --.-

Pol.

SLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

1778. PhMr.Vladimír J.Žuffa (1893-1974). Sväz lekárnikov slovákov - Poprsí zpředu,
2 řád.opis, sign.Baník 2002/Aeskulap.hůl, opis. Br60 v pův.etuji
0/0 100,- --.-

Pol.

ŠVÝCARSKO

Stav

V.cena

D.cena

1779. Bern, 1708 - Znak Bernu držený medvědy, sign./4 ženské postavy, 3 řád.nápis.
Bk74, dHy
1/1 400,- 400,-

Pol.

VATIKÁN

Stav

V.cena

D.cena

1780. Papež Pavel VI., BL - Hlava zleva, lat.opis/náboženský výjev, latin.opis.
Lité Ag45 - 0,800 punc - 60,33g - v etuji
1/1 900,- 2600,-

Pol.

Země koruny české, Československo, Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

1781. Bezručova Opava, Br13x25 s jehlou + Jestřáb-Jaroslav Fogler, Br15 s jehlou +
Na stráž !, Be19x30 s jehlou (2 ks) Celkem 4 kusy
- 80,- --.-
1782. Národní souručenství, čestný odznak s břevnem z lip.lístků
Žk33x14, smalt
1/- 50,- 120,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky