Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 3. listopadu 2018

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1701. 15.výročí založení pobočky ČNS Teplice 1951-1966
Vřídlo, opis, sign.Kukrál/čtyři mince. Zelený porcelán 56x59, BK.381/1
0/0 50,- 90,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1702. X.ročník memoriálu M.Berana a J.Adama, 1961-1971, NN (autor Kukrál)
Hlava psa zleva, opis/5 řád.nápis. Keramická med.63x63
0/0 50,- 110,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1703. Krajské muzeum Teplice 1897-1977. Objevení léčivých pramenů r.762, NN
Pohled na město, opis a 2 řád.nápis/scéna objevení pramenů, 2 řád.nápis. Bk42
1/1 60,- 110,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1704. 40 let pobočky ČNS Teplice, 1991, NN (Ladislav Kňourek)
Znak Teplic, opis/letopočty. Sn klipa 44x44, FM.A38/5
0/0 90,- 100,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1705. Regionální muzeum v Teplicích, 2000
Hodiny, opis/historické budovy. Br60
0/0 60,- 180,-
1706. 4 kusy různých teplických medailí - 20,- 20,-

Pol.

Novoročenky Franty Anýže

Stav

V.cena

D.cena

1707. Novoročenka 1930, JS - Ciselér upravuje vrata chrámu Sv.Víta, písmo, sign.
Španiel. Br44x61, skvrnky
1/- 340,- 340,-
1708. Novoročenka 1930, JS - Ciselér upravuje vrata chrámu Sv.Víta, písmo, sign.
Španiel. Br44x61
1/- 300,- 320,-
1709. Brůha Jaroslav - Novoročenka 1931, JS - Žena se zástěrou štěstí, v pozadí
vybavení dílny, nahoře 2 řád.nápis, sign., Br60
1/- 250,- 250,-
1710. Šejnost Josef - Novoročenka 1933, JS - Vousatý slevač, nahoře PF1933,
dole FRANTA ANÝŽ A SPOL., sign., Br44x58
1/- 300,- 360,-

Pol.

Novoročenky Franty Anýže

Stav

V.cena

D.cena

1711. Novoročenka 1934, JS - Polopostava dívky, nápis, sign.Španiel, Br41x51 1/- 380,- 380,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky s vojenskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1712. Vojenské cvičení Štít 1972, ŽK46x40 se šroubem a maticí + dtto se zavíracím
špendlíkem 2 kusy
1/- 50,- 50,-
1713. Vzorný pracovník Vojenských staveb, Odznak Žk18x25, smalt, s jehlou +
30 let Vojenských staveb, Br35 na závěsu se zavír.špendlíkem 2 kusy
1/- 60,- 130,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky s vojenskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1714. 100 let Československých legií, 1914-2014, NN (Soušek)
Dva legionáři, opis, 3 řád.nápis/pomník čs.legionářů v Nižněudinsku, opis,
3 řád.nápis (Vydala ČNS Hr.Králové). Sn35 v etuji - raž.50 ks
Proof 1500,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky Sboru nár. bezpečnosti , Veřejné bezpečnosti a Policie ČR

Stav

V.cena

D.cena

1715. Záslužná medaile SNB
Hvězda, vlajka ČSR, Br35x38 se stuhou v etuji
0/-/0 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1716. Kolářský Z. - Světová výstava poštovních známek Praga 1978, JS
Styliz.pošt.známky, Pražský hrad, nahoře i dole nápis, sign., Br60x42
0/- 60,- 100,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1717. Studentský kongres v Praze 1945, NN (autor K.Lidický)
Pečeť University Karlovy/datum 17.XI.1939-1945, lat.opis.
Pálená tarakota 118mm světle zelená patinována v etuji
(Herber Otto -Insignie, medaile,taláry UK/, str.104)
1/1 230,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1718. Karlova Univerzita, České vysoké učení techn., 1948 - Klečící Karel IV.před
sv.Václavem, zemské znaky, lat.opis, sign.Španiel/znak pražské stavební hutě,
čes.opis. Br70 v etuji, Hor.IV.B, Baše.50
1/1 600,- 600,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1719. UK, Matematicko-fyzikální fakulta, BL(1977)
Univers.pečeť, opis, sign.Kolářský/portrét Karla IV., dva zemské erby, styliz.
pohled na Prahu a Hradčany. Br80
1/1 900,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1720. Karel IV., medaile Lyry Pragensis - Karel IV., král český, sign.Kolářský/
VZDĚLANOST ROZDÁVEJME, Ag38 - 0,900 - 25,05g
1/1 600,- 700,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1721. Karel IV, UK, Bula Karla IV., 1994
Pečeť Karla IV., dvoj.opis, sign.Kolářský/pečeť university, opis. Br40 postř.
0/0 100,- 650,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1722. J.Amos Komenský, med.bratisl.univerzity, 1919 - Portrét zprava, lat.text a
let.1919, sign.Španiel/Bratislavský hrad, opis. Br80 v etuji
1/1 900,- 1900,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1723. Karlova Univerzita ke vzniku ČSR 1918 a na paměť změny jména UK (1922).
Alegorie 4 fakult práva, filosofie, bohoslovectví, lékařství u kamenného bloku
s lípou, nad nimi letící géniové slávy a vědy, sign.Španiel/pečeť, písmo. Br95
1/1 1200,- 6500,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1724. Louis Pasteur, Universitas Veterinaria Brno Košice. De Medicina Veterinaria
Optime Merito - Poprsí zleva, opis, sign.V.A.Kovanič/2 řád.opis, 4 řád.nápis.
Br70 stř.patina, v etuji
1/1 150,- 240,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1725. Brno, pamětní medaile k výročí založení Vysoké školy veterinární v r.1918
Styliz.V s Aeskulap.holí a znaky měst Brna a Nového Jičína,lat nápis/
čs.znak s hvězdou, 4 řád.nápis, fign.F (Formánek). Br70 stříbř.v etuji
1/1 100,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1726. Brno, pamětní medaile k výročí založení Vysoké školy veterinární v r.1918
Styliz.V s Aeskulap.holí a znaky měst Brna a Nového Jičína,lat nápis/
čs.znak s hvězdou, 4 řád.nápis, fign.F (Formánek). Br70 v etuji
1/1 120,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1727. Academia veterinaria Brunensis, 1918. De Medicina Veterinaria Optime
Meritis, 1995 - Znaky, lat.opis/opis, 4 řád.nápis, sign.Kovanič. Br80
1/1 220,- 220,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1728. 60.výr.zal. Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, 1919-1979.
Poprsí zleva, 2 řád.opis, sign.A.Peter/znak, Aeskulap.hůl, letop., Br70 v etuji
1/1 120,- 280,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1729. Universitas Comenianae Bratislavensis, Facultas rerum naturalium, BL
Písmo, sign.A.Petr/Bratislavský most. Žk70 v etuji
0/0 150,- 1000,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1730. Facultas Juridica Universitas Comeniana Bratislavensis, 1921-1971, JS
Paragraf, latin.opis, 2 řád.latin.nápis, sign.AP (Peter). Br80 v etuji
0/- 150,- 170,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1731. Facultas Pharmaceutica Universitatis Comeniana Bratislavensis, BL
Aeskulap.hůl, písmo/znak města, opis, sign.A.P., Br80 v etuji
0/0 150,- 170,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1732. Za zásluhy o filozofickou fakultu Univerzity Komenského, BL
Hlava Athény, 2 řád.latin.opis. Bk80 v etuji, tém.
0/0 150,- 170,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1733. Vysoká škola veterinární v Brně. Za zásluhy o rozvoj chovu ovcí. Školní
zemědělský podnik N.Jičín - Dívka pasoucí stádo ovcí, sign.V.A.Kovanič/opis,
7 řád.nápis. Br70 v etuji
0/0 150,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1734. Pamětní med. VFU "Una vita, una sanitas, una medicina"
Pohled na Brno, 2 řád.opis/lékař.symb., opis, sign.V.A.Kovanič. Br80 v etuji
0/0 240,- 340,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1735. Prof.MVDr.Šobra Karel, 1893-1979 - Poprsí zleva, opis, sign.V.A.Kovanič
1980/mikroskop.obraz, opis"Pathologia aviaria", Br60 v etuji
1/1 60,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1736. Pešina Ignác J., 200.výr.narození 1966 - Poprsí zleva, 2 řád.opis, sign.
V.A.Kovanič, 5 očíslovaných segmentů kostí, latin.opis Facvltas medicinae
veterinariae Brvnensis. Br60
1/1 120,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1737. Trnava, 350.výr.zal.univerzity 1985, NN
Pohled na historické jádro města, opis, sign.W.Schiffer/městský znak, opis.
Br70 + dtto postř.Br70 + dtto Ag50-0,900-73,33g ve společné etuji (3 kusy)
0/0 1200,- 1500,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1738. Rašín Karel, BL(1979) - Poprsí zprava, let.1898-1974, opis, sign.V.A.Kovanič/
zvětšenina parazita, opis, dole ryba. Br60 stř.patin.v etuji (vydala VŠV)
1/1 80,- --.-
1739. Španiel Otakar - 600 let University Karlovy, absolventský pamětní odznak,
BL (1948) - Karel IV. do pasu čelně s žezlem a jablkem, zakl.listina s pečetí,
opis, sign., Br26x33 s jehlou
1/- 50,- --.-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1740. Obec horního města Příbramě, na památku založení měst.muzea
v Příbramě 1886-1936, NN - Znak města, opis/opis. Postř.Br30
1/1 50,- 550,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1741. 30 let Základny rozvoje uranového průmyslu Příbram 1948-1978, NN.
Těžní věž, písmo/styliz.model atomu, opis. Br60
0/0 50,- --.-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1742. Hornická Příbram ve vědě a technice. 40.výr.osvobození Československa
sovětskou armádou, 1985 - Kahan, opis/dívčí hlava, opis, sign.Kožuch. Br70
1/1 50,- 50,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1743. Pošepný František, Příbram, BL - Hlava zpředu, zkřížená kladiva, sign.Prádler/
věž, erby, sign.Švengsbír a Kris. Br 50 postř. + avers dtto, revers znak města,
4 řád.nápis. Br50 postř. 2 kusy
1/1 120,- 220,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1744. Historie příbram.hornictví, UD Příbram š.č.21, r.1957, hloubka 543m.
Postava horníka, znaky měst, opis, sign.Kožuch/těžní věž, opis. Br50 poměděn
0/0 200,- 200,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1745. Příbram. Upomínka na 59.aukci 9.11.2008, NN
Průzkumný důl Sádek/3 řád.opis. Ag30 - 0,925 - 15,1g
0/0 100,- 160,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1746. 30.výročí VZUP Kamenná, JS, NN (L.Šindelář), BL (1988) - Budovy, názvy
jednotlivých základen. Patin.Br70 - raženo pouze 6 kusů, Pješ.91.I-10
0/- 60,- 200,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1747. Ústav jaderných paliv Zbraslav VZUP. 20 let práce pro jadernou energetiku,
1966-1986, NN - Znak, písmo/replika jáchymovského tolaru. Br60 v etuji
0/0 70,- 80,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1748. 50 let od důlní katastrofy na dole Nelson III, 1934-1984, NN (Frant.Rabel)
Znak Teplic, opis a nápis/Kahan, v pozadí těžní věž, opis.
Zelený porcelán 60 - Bk.38/3 - 300 ks
0/0 50,- 80,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1749. 50 let od důlní katastrofy na dole Nelson III, 1934-1984, NN (Frant.Rabel)
Znak Teplic, opis a nápis/Kahan, v pozadí těžní věž, opis.
Hnědý porcelán 60 - Bk.38/3 - 300 ks
0/0 50,- 80,-

Pol.

Medaile a odznaky s hasičskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1750. II.severočeská hasičská výstava v Teplicích, 1874
Znak Teplic, něm.opis/vavř.a dubové ratolesti, 6 řád.německý nápis. Sn46
1/1 300,- 3200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky