Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 3. listopadu 2018

Pol.

Uchytilová-Kučová Marie (1924-1989) a Hampl J.V. (1929- )

Stav

V.cena

D.cena

1651. Telč 1982 - Pohled na náměstí, opis, sign./pečeť z doby Vladislava
Jagellonského, opis. Br70, BK.18/1
0/0 100,- 180,-

Pol.

Vančura Václav (1935- )

Stav

V.cena

D.cena

1652. Jan Hus, 30 let organizované numismatiky 1990 - J.Hus na hranici, opis, nápis/
znak Tábora, opis, sign., Ag42 - 0,900 - 42,12g - 300ks, FM.A37/3, tém.
0/0 800,- 800,-

Pol.

Vika Alexander (1933- )

Stav

V.cena

D.cena

1653. Nižnánsky Jožo, 1983
Hlava zleva, opis, sign./postavy z jeho díla, sign., Br80 v etuji
0/0 180,- 220,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1654. Přemysl Otakar,25 let pob.ČNS Jihlava 1994
Sedící Přemysl Otakar na trůně,opis, sign../výjev z kodexu, znak, 3 řád.
nápis. Br60, FM.A18/5
0/0 150,- 200,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1655. 300 let řádu Sv.Huberta, NN - Uprostřed líc z med.r.1723 "vidění sv.Huberta",
opis/rub med.z r.1923 "orel sedící na lovecké trubce", opis.
Ag31 - 0,999 - 15,76g - téměř
0/0 280,- 420,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1656. 300 let řádu Sv.Huberta, NN - Uprostřed líc z med.r.1723 "vidění sv.Huberta",
opis/rub med.z r.1923 "orel sedící na lovecké trubce", opis. Cu31, patina
1/1 70,- 160,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1657. 100.výročí obnovení dolování stříbra v Kutné Hoře, 1987.
Postava horníka vpravo, 2 řád.opis/replika rubu kutn.dvouzlatníku, latinský
opis, sign.MV. Ag36-0,900 punc-25,96g-500ks, FM.A35/7 - téměř
0/0 400,- 1800,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1658. Judita Regna, 100 let muzea v Teplicích, BL(1997), JS.
Poprsí zpředu, 2 řád.nápis, sign., Br50 v etuji
0/- 100,- 320,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1659. Payer Julius, 50 let ČNS pobočka Teplice, 2001 - Hlava zleva, plachetnice,
4 řád.nápis, sign./znak, 6 řád.nápis.
Ag40 - 0,925 - 41,26g, číslo 11, v etuji, raž.50 ks
0/0 1300,- 1300,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1660. Payer Julius, 50 let ČNS pobočka Teplice, 2001 - Hlava zleva, plachetnice,
4 řád.nápis, sign./znak, 6 řád.nápis.
Ag20 - 0,925 - 6,45g, číslo 33, v etuji, raž.50 ks
0/0 350,- 350,-
1661. Payer Julius, 50 let ČNS pobočka Teplice, 2001 - Hlava zleva, plachetnice,
4 řád.nápis, sign./znak, 6 řád.nápis. CuZn40 postř. - raž.50 ks
0/0 220,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1662. Payer Julius, 50 let ČNS pobočka Teplice, 2001 - Hlava zleva, plachetnice,
4 řád.nápis, sign./znak, 6 řád.nápis. Cu40 - raž.50 ks
0/0 160,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1663. Payer Julius, 50 let ČNS pobočka Teplice, 2001 - Hlava zleva, plachetnice,
4 řád.nápis, sign./znak, 6 řád.nápis. Cu20
0/0 130,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1664. Preissig Vojtěch, 55 let ČNS pobočka Teplice, 2006 - Hlava část.zleva, český
lev, opis, sign./ornament, nahoře pohled na Teplice, opis, sign.
Ag40 v etuji - 0,925 punc. - 31,71g, FM.38/8/1
0/0 1300,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1665. Preissig Vojtěch, 55 let ČNS pobočka Teplice, 2006 - Hlava část.zleva, český
lev, opis, sign./ornament, nahoře pohled na Teplice, opis, sign., Br40 postř.
0/0 220,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1666. Preissig Vojtěch, 55 let ČNS pobočka Teplice, 2006 - Hlava část.zleva, český
lev, opis, sign./ornament, nahoře pohled na Teplice, opis, sign., Br40, leštěná
0/0 160,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1667. Preissig Vojtěch, 55 let ČNS pobočka Teplice, 2006 - Hlava část.zleva, český
lev, opis, sign./ornament, nahoře pohled na Teplice, opis, sign., Br40, matná
0/0 160,- --.-

Pol.

Zeman Karel (1949- )

Stav

V.cena

D.cena

1668. Znovuotevření biskupské mincovny v r.1998 - Poprsí Karla Lichtensteina
zprava, písmo, sign./biskupský erb, budova mincovny, písmo.
Ag50 - 0,900 - 50,2g v etuji, patina
Proof 950,- 1250,-

Pol.

Zeman Karel (1949- )

Stav

V.cena

D.cena

1669. Jan Blažej Santini-Aichel, 950 let bened.kláštera v Rajhradě, 1998.
Sedící stavitel kláštera v Rajhradě s plátnem a kružidlem, stropní výzdoba
chrámu s nápisem, sign./berla s ukřižovaným Kristem, klášter. Br70 - raž.300ks
0/0 150,- 1700,-

Pol.

Zeman Karel (1949- )

Stav

V.cena

D.cena

1670. 80 let Českého rozhlasu, 1923-2003
3 řád.nápis/mikrofon,umělci, sign., Br60 v etuji - raž 250ks
0/0 120,- 1200,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1671. Na pam.uvítání J.V.císaře pána v Čechách v září 1874, NN
Svatováclav.koruna, čs.opis/monogram pod cís.korunou, heslo.
Sn32 s ouškem, Hy, vrypy
2/2 50,- 55,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1672. Požární sbor Chomutov, 1879. Za zásluhy, NN
Znak města, něm.opis/2 řád.něm.nápis. Br40
1/1 200,- 2700,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1673. Ke svěcení praporu střeleckého sboru města Most, 1873
Rakouský orel, něm.opis/znak města, opis. Br36 s pův.ouš.
1/1 300,- 800,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1674. Záslužná medaILE "Dem Verdienst 23.9.1877", NN
Znak města, něm.opis/vavř.ratolesti, 3 řád.nápis. Br32
1/1 90,- 500,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1675. Výstava severozáp.Čech pro průmysl, obchod a zemědělství Brüx (Most) 1898.
Sedící žena s vavř.ratolestí, v pozadí město, sign.Beyenbach/, něm.opis, 2 řád.
nápis. Ag60, dr.škrce, dHy
1/1 2800,- 6700,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1676. Hospodářská výstava Most 1898 - Pohled na město, něm.opis a 2 řád.nápis/
znak města, něm.opis. Postř.Cu39, postř.část setř.
1/1 100,- 1500,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1677. Svěcení praporu v Brüxu (Most) 15.7.1928, NN
Voják s praporem, 2 řád.německý opis/4 řád.nápis. Br30 s pův.ouš.
1/1 90,- 600,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1678. Jubilejní krajinská výstava v Písku 1912. Pokroku a dovednosti.
Muž hledí do města, 3 řád.nápis/znak města, 2 řád.nápis. Postř.Br44
1/1 150,- 750,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1679. Jubilejní krajinská výstava v Písku 1912. Pokroku a dovednosti.
Muž hledí do města, 3 řád.nápis/znak města, 2 řád.nápis. Pozlac.Br44, tém.
0/0 150,- 550,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1680. 500 let Písecké věži, 1489-1989 - Věž, opis/znak města, letopočty. Br55 0/0 120,- --.-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1681. Písek nad Otavou, BL - Most v Písku, opis, sign.J.J./znak města, sign.J.J. Br60 1/1 50,- 50,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1682. Spolek ku zvelebě chovu drobného, v hospodářství užitečného zvířectva a pro
ochranu ptactva ve Volyni. Za zásluhy, BL
Znak města, 2 řád.opis, sign.Karnet-Kyselý. Zlac.Br44
1/1 180,- 600,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1683. Spolek ku zvelebě chovu drobného, v hospodářství užitečného zvířectva a pro
ochranu ptactva ve Volyni. Za zásluhy, BL
Znak města, 2 řád.opis, sign.Karnet-Kyselý. Br44
1/1 180,- 900,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1684. Okresní národopisná výstava Zbraslav 1893
Pohled na klášter, nápis, sign./znak města v ozdobné kartuši, opis. Sn45
1/1 150,- 600,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1685. Okresní výstava na Zbraslavi 1906
Pohled na klášter, opis, sign.Šmakal/znak města, opis. Sn33 s ouš.
2/2 70,- 360,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1686. 50 let pobočky Česká Lípa, JS, NN - Budova vinárny Union v České Lípě,
2 řád.opis. Zelené sklo, zlatý vlys 64mm, FM.A8/3A
0/- 70,- 80,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1687. 50 let pobočky Česká Lípa, JS, NN - Budova vinárny Union v České Lípě,
2 řád.opis. Zelené sklo, bílý vlys 64mm, FM.A8/3
0/- 50,- 60,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1688. Berthold Zankel, čestný předseda pobočky ČNS Olomouc, NN
Hlava část.zprava/znak města, 5 řád.nápis. Br42 poměděn
0/0 70,- --.-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1689. Teplice, na objevení pramenů 762-1806 - Scéna objevení pramenů, opis, dole
v úseči 3 řád.nápis/pohled na město, opis, v úseči 3 řád.nápis, sign.Guillemard
Ag42 nepunc.-17,25g - dHy, MZČ.109.8, Do.5217, Ho.6986
2/2 600,- 5500,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1690. Teplice, založení lázní v Teplicích, BL - Scéna objevení pramenů, opis, dole
v úseči 3 řád.nápis/pohled na město, opis, v úseči 3 řád.nápis, sign.C.Höfer.
Cu43, dHy, nep.nedoraž.
-1/-1 500,- 3000,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1691. Teplice, 1862 - Znak, něm.opis, sign.Loos/dubové ratolesti, 6 řád.něm.nápis.
Msz28 s ouškem
1/1 100,- 200,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1692. Teplice, upomínka na vysvěcení vlajky, 1862, NN
6 řád.něm.nápis/lyra, opis. Sn22 s ouškem, dr.vrypy
1/1 100,- 200,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1693. Průmyslová výstava v Teplicích 1875, NN
Znak města, něm.opis/něm.opis. Sn30 s ouškem
2/2 100,- 220,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1694. Teplice, výstava krušnohorského průmyslu, 1884 - Poprsí Atény v přilbě
zprava, věnec/alegorie s měst.znakem, něm.opis. Br60 postř.z vět.části setř.
1/1 450,- 1800,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1695. Teplice, výstava krušnohorského průmyslu, 1884
Popr.Atény v přilbě zprava, věnec/alegorie s měst.znakem, něm.opis. Br60
1/1 600,- 1000,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1696. III.zemské střelby Spolku německých střelců v Teplicích 1907
Popr.Frant.Ferd.d´Este zpředu, opis/střelec s puškou, 9 řád.nápis.
Ag38-25,21g-punc na hraně, Hy
1/1 3000,- 6000,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1697. Teplice. Založení Sudetoněmecké numismatické společnosti 6.11.1932
Znaky měst, 8 řád.nápis/znaky měst.
Br klipa 50x50 postř., "R", raženo 80 ks v Jablonci n.N
1/1 3500,- 4400,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1698. Teplice. Založení Sudetoněmecké numismatické společnosti 6.11.1932
Znaky měst, 8 řád.nápis/znaky měst. Zelená porcelánová klipa 43x43
0/0 60,- 1300,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1699. Německá výstava psů Teplice-Schönau 1938, NN, JS
Hlavy tří psů, 5 řád.něm.nápis. Bk42x67
-1/- 80,- 220,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1700. Sdružení NSČ Teplice 1951-1964 - 4 řád.nápis/symbol lékařství a průmyslu,
sign.St.Kukrál. Bílý porcelán 66, nečísl., raž.3 ks, FM.A38/4A
0/0 50,- 90,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky