Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 3. listopadu 2018

Pol.

Beutler Miloslav (1897-1964)

Stav

V.cena

D.cena

1501. Protest proti mnichovskému diktátu, 1938 - Postava ženy, opis, sign./ obrys
republiky, ruce s dýkami, opis. Br55
1/1 120,- 280,-

Pol.

Beutler Miloslav (1897-1964)

Stav

V.cena

D.cena

1502. Praha, osvobození 5.5.1945 - Zaťatá pěst rozbíjí hákový kříž, opis, sign./žena
s ratolestí, vlajky spojenců, písmo, sign., Br65
1/1 120,- 120,-

Pol.

Čáka Jan (1929-2018) a Peter Andrej (1912-2003)

Stav

V.cena

D.cena

1503. 100 let nemocnice v Příbrami, 1881-1981
Zářící Aeskulap.hůl, vroč., sign./nápis, styliz.lípa, znak, sign., Br40
1/1 50,- --.-

Pol.

Dostál Vojtěch (1980- ) a Oplíštil Josef (1979- )

Stav

V.cena

D.cena

1504. Na paměť 400 let udělení erbu sklářskému rodu Wanderů. 50.výr.založení
pobočky ČNS Liberec-Jablonec, 1949-1999 - Hlava E.Wandera část.zprava,
písmo, sign,/znak, skláři při práci, opis, 4 řád.nápis. Br50
0/0 90,- 160,-

Pol.

Sign.F.M.

Stav

V.cena

D.cena

1505. Na paměť odhalení busty B.Smetany, Trnovany říjen 1949
Hlava zleva, sign./6 řád.nápis. Keramická med.53
0/0 50,- 65,-

Pol.

Fischer Karel (1802-1865)

Stav

V.cena

D.cena

1506. 1100 let objevení pramenů v Teplicích, 762-1862 - Scéna objev.pramenů,
opis, sign./ženská postava držící štít se znakem města. Cu50, dH
1/1 400,- 1200,-

Pol.

Fischer Karel (1802-1865)

Stav

V.cena

D.cena

1507. 1100 let objevení pramenů v Teplicích, 762-1862 - Scéna objev.pramenů,
opis, sign./ženská postava držící štít se znakem města. Bk50
1/1 400,- 1050,-

Pol.

Hervert Antonín (1880-?? )

Stav

V.cena

D.cena

1508. Okresní výstava ve Zbraslavi 1906 - Žena, anděl, stavení, sign./žena pletoucí
košík, silueta zbraslavského zámku. Ryl a razil Pichl. Br54x42
1/1 250,- 1100,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1509. Koperník Mikuláš, 500.výročí narození, BL (1973) - Hlava zpředu, astronom.
symboly, opis, sign./styliz.hlava mezi hvězdami, opis, sign., Br75
0/0 160,- 360,-

Pol.

Kňourek Ladislav a Urban Josef

Stav

V.cena

D.cena

1510. 25 let pob.ČNS Teplice, NN - Náměstí, opis, letopočty 1951-1976/pečeť,
latinský opis. Cu32 - 150ks, BK.38/2
1/1 90,- 100,-

Pol.

Kňourek Ladislav a Urban Josef

Stav

V.cena

D.cena

1511. 25 let pob.ČNS Teplice, NN - Náměstí, opis, letopočty 1951-1976/pečeť,
latinský opis. Ni32 - 150ks, BK.38/2A
1/1 100,- 100,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1512. Artcentrum Praha. Československé středisko výtvar.umění, 1964
Personifikace Prahy, histor.stavby, opis/atributy umění, opis.
Ag40 - 29,45g - 0,900 punc.
Proof 800,- 1200,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1513. Stát.ústav pro rekonstrukci památ.měst a objektů v Praze, 25.výročí založení
1949-1974 - Histor.stavby v Praze, sign./plán města, opis, letop. Br80 zlat.
1/1 120,- 320,-
1514. Stát.ústav pro rekonstrukci památ.měst a objektů v Praze, 25.výročí založení
1949-1974 - Histor.stavby v Praze, sign./plán města, opis, letop. Br80 zlat.
0/0 80,- 170,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1515. 25 let ARTIA 1953-1978
Mapa světa, nad ní Pegas, nápis ARTIA, opis / styliz.obličej ženy, historické
budovy, opis, sign., Ag38 - 0,900punc.- 25,4g v zapečeť.pouzdru
Proof 460,- 650,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1516. Čedok, 60.výr.založení 1980 - Znak Čedoku , ve velké 60 zemské polokoule,
opis/v pětilist.pam.budovy, opis, sign., Ag35-0,900-25,25g punc
1/1 450,- --.-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1517. Čedok, 60.výr.založení 1980 - Znak Čedoku , ve velké 60 zemské polokoule,
opis/v pětilist.pam.budovy, opis, sign., Br35
1/1 80,- 120,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1518. 100 let muzea hl.m.Prahy 1883-1983 - Hlava dívky zpředu, budova muzea,
5 řád.nápis/hist.panorama Prahy, 7 řád.nápis, opis, sign., Br81 v etuji
0/0 600,- 750,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1519. Cach František, 1985 - Hlava zleva, 3 řád.nápis/hromadný nález čes.denárů,
sign., Br60-200ks, BK.1/26
0/0 120,- 440,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1520. Werich Jan, BL (1991)
Hlava zpředu, písmo, sign./čes.lev, památ.budovy, písmo. Br60
0/0 280,- 480,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1521. W.A.Mozart, 200.výročí úmrtí 1991 - Poprsí zprava, opis, sign./budova Tylova
divadla, opis, faksimile podpisu, sign., Br42 zlac.
Proof 150,- 500,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1522. Neruda Jan. Pam.národního písemnictví, BL.
Hlava zpředu, 3 řád.svislý nápis, sign./6 řád.svislý nápis. Br60
0/0 280,- 280,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1523. M.Pujmanová 1893-1958, BL.- Hlava zpředu, 2 řád.nápis, sign./čes.lev, histor.
dominanty Prahy, 3 řád.nápis. Vydal Památník nár.písemnictví, Br60 v etuji
0/0 120,- 140,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1524. Jednota československých matematiků a fyziků
2 hlavy matematiků, opis, faksimile podpisů, sign./histor.budovy, opis. Br80
0/0 900,- 900,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1525. Jednota československých matematiků a fyziků
4 hlavy matematiků, opis, faksimile podpisů, sign./histor.budovy, opis. Br80
0/0 900,- 900,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1526. Franz Kafka, BL
Poprsí zpředu, faks.podpisu, sign./praž.památ.budovy, orloj, opis. Br60
0/0 400,- 400,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1527. Styliz.historické i moderní stavby Prahy, BL, JS, Br70 0/- 60,- 60,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1528. Pelcl F.M., Pam.nár.písemnictví, BL - Poprsí vlevo, písmo, sign./Pam.národ.
písemnictví, čes.lev, pečeť UK, arkýř Karolina, Strahovský klášter. Br60
0/0 260,- 300,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1529. Praha. Restaurace Vikárka, BL - Pohled styl.okny na chrám sv.Víta, opis, sign./
znaky praž.čtvrtí, opis. Ag34-13,20g-nepunc
1/1 220,- 220,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1530. 10 let pobočky Cheb, V.J.Klíma, první předseda, 1979 - Hlava zpředu, svislý
nápis/znaky měst, 5 řád.opis, sign., Br60 v etuji, BK.15/7
0/0 120,- 120,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1531. 25 let pobočky ČNS Cheb, 1969-1994 - Původní chebský znak, chebský fenik,
opis. Lité Ag41 - 0,925 - 13,46g - FM.A15/17
0/- 200,- 650,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1532. Kotěra J., 40 let pob.ČNS Hr.Králové 1996
Portrét, budova muzea, sign./budova pojišťovny, opis. Br60, FM.A14/20
0/0 120,- 280,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1533. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, 1984
Poprsí zpředu, opis, sign./koráb, brk a notový záznam, opis.
Ag40 - 0,900 - 37,36g - Bk.32/8, skvrnka
Proof 600,- 650,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1534. 170 let Nár.muzea v Praze, 1818-1988
Hlava dívky, 3 řád.nápis, sign./čes.lev, nápis. Br42 postř.
0/0 30,- 100,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1535. Havel Václav, na zvolení presidentem 29.XII.1989.
Hlava zprava, opis, sign./socha sv.Václava, v pozadí Nár.muzeum.
Ag42 - 0,900 - 39,3g - FM.A6/16A
0/0 600,- 2400,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1536. Havel Václav, na zvolení presidentem 29.XII.1989.
Hlava zprava, opis, sign./socha sv.Václava, v pozadí Nár.muzeum.
Cu42 - FM.A6/16, Novák.09.010b
0/0 100,- 400,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1537. T.G.Masaryk, 1990 - Hlava zleva, opis/čs.znak, v pozadí hist.stavby Pražského
hradu. Ag42 - 0,900 - 38,9g - FM.A16/15A
0/0 500,- 1200,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1538. T.G.Masaryk, 1990 - Hlava zleva, opis/čs.znak, v pozadí hist.stavby Pražského
hradu. Cu42 - FM.A6/15
0/0 100,- 440,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1539. 700 let Plzně - J.K.Tyl, 1991 - Poprsí mírně zleva, opis, sign./budova divadla
J.K.Tyla, opis, 2 řád.nápis. Ag40 - 0,900 - 32g - FM.A32/13
Proof 500,- --.-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1540. 700 let Plzně - Václav II., 1992 - Poprsí zpředu, opis, sign./klášter františkánů
s kostelem, opis, 2 řád.nápis. Ag40 - 0,925 - 30g - FM.A32/15
Proof 600,- 700,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1541. 700 let Plzně - P.E.Mansfeld, 1993 - Poprsí mírně zprava, opis, sign./
Gerlachův dům, opis, ,2 řád.nápis. Ag40 - 0,900 -29,7g - FM.A32/19, patina
Proof 500,- 600,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1542. 700 let Plzně - generál G.S.Patton, 1994 - Poprsí mírně zleva, opis, sign./
budova muzea v Plzni, opis, 2 řád.nápis. Cu40 v kapsli - FM.A32/21A, skvrna
Proof 100,- 160,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1543. Nadace 700 let města Plzně, 1295-1995 - Letecký pohled na na náměstí, opis,
sign./znak města, letopočty. Cu40 v kapsli
Proof 100,- 100,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007)

Stav

V.cena

D.cena

1544. Novák Emil, 75.výr.narození , 1924-1999
Poprsí zprava, 2 řád.opis, sign./městský znak, opis. Br35-65ks
1/1 70,- 80,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007) a Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1545. Břetislav I., 75.výr.založení ČNS, BL (1994)
Portrét Břetislava mírně vlevo, opis, sign./váhy, tři mince, opis, sign.
Ag60 -0,990 - 81,92g - raž.25ks - FM.A1/37C, FM.A1/37B, tém.
0/0 2500,- 2500,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007) a Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1546. Břetislav I., 75.výr.založení ČNS, BL (1994)
Portrét Břetislava mírně vlevo, opis, sign./váhy, tři mince, opis, sign.
Br60, raž.100ks, FM.A1/37
0/0 150,- 160,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-2007) a Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1547. Břetislav I., 75.výr.založení ČNS, BL (1994)
Portrét Břetislava mírně vlevo, opis, sign./váhy, tři mince, opis, sign.
Br60 patin.jako Cu, raž.75ks, FM.A1/37A
0/0 150,- 160,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1548. 20.výročí založení Slovenské numizmatické společnosti, 1990
Alegorie, 2 řád.opis, sign./razič mincí, opis. Br75 v etuji
1/1 150,- 900,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1549. 40 let trvání pobočky ČNS v Příbrami, 1966-2006 - Historické stavby, opis,
sign.Km/znak města, opis. Ag50 - 47,26g
0/0 1500,- 1500,-
1550. 40 let trvání pobočky ČNS v Příbrami, 1966-2006 - Historické stavby, opis,
sign.Km/znak města, opis. Br50
0/0 160,- 160,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky