Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 3. listopadu 2018

Pol.

Niue

Stav

V.cena

D.cena

1301. 5 Dollars 1988, OH Seoul, Boris Becker - Wimbledon 1985-1986, patina,
5 Dollars 1988, OH Seoul, Steffi Graf - Wimbledon 1987, patina, 2ks
L/L 60,- 60,-

Pol.

Rusko - SSSR

Stav

V.cena

D.cena

1302. 1 Rubl 1949, generalisimus Stalin/Kreml, BK31, Ukrajna, 5 Hřiven 2016, 2ks 1/1 90,- 140,-

Pol.

Ukrajina

Stav

V.cena

D.cena

1303. 2 Hřivny 2010,2016, Charkovská universita, Lvovská univerzita, kapsle, 2ks L/L 50,- 70,-
1304. 2 Hřivny 2017,2018, XV.paralympijské hry, Leonid Žabotinskij, kapsle, 2ks L/L 50,- 75,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1305. Hvězda Velkokříže Řádu sv. Cyrila a sv. Metoděje, zlacený br, smalt, 1/- 14000,- 15000,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1306. Medaille "Za zásluhy o obranu vlasti". 1. vydání, Ag, stuha se zápichem, MV 43 1/1/1 350,- 350,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1307. Odznak "Rozhodčí Čs. požární ochrany", br, matr. č. 779, na závěsu 1/- 300,- 300,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1308. Odznak "Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciámi", matr. č. 6581,
br, ovál 51 x 53, smalt, období ČSSR, JS
1/- 800,- 1000,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1309. Pamětní medaile na 600 výročí úmrtí českého krále Karla IV. (1978), br 75,
signována Knobloch,
1/1 600,- 800,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1310. Pamětní medaile spisovatele Aloise Jiráska, vydaná ke 125. výročí jeho narození,
(1971), br 60, signována Lidický, etuje
1/1 200,- --.-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1311. Záslužná medaile Veterinární akademie Brno 1918, neudělená, br 80,
signována V.A.Kovanič, etuje
1/1 300,- --.-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1312. Pamětní medaile Universita Karlova Praha, Fakulty Lékařská a Hygienická,
br 70, signovaná Šindelář, etuje
1/1 600,- 600,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1313. Medaile "Čest hornické práci", Důl 1. máj Karviná, br69, sign. Kolářský, 1/1 450,- --.-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1314. Pamětní medaile ke 100. výročí narození Otakara Španiela (1881 - 1981),
bk 50, postříbřená, sign. A.Peter, Muzeum mincí a medailí v Kremnici,
1/1 250,- 250,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1315. Pamětní medile na 600. výročí povýšení Pardubic na město, vydal "Pardubický
kroužek přátel starožitnostní a numismatiky", br 50, sign. F.Vítek, B.Jarý
1-/1- 500,- 500,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1316. Plaketa Čs. obce sokolské, br 100 x 75, sign. J. Kulhánek 1/1 1500,- --.-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1317. Odznak Vzorný pracovník Spotřebních družstev, zlacený br, smalt + min. na jehle 1/- 200,- --.-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1318. Pamětní medaile na 20. výročí (1952-1972) založení Vojenského útvaru 9133
Praha, br 60, signována Prádler, etuje
1/1 300,- --.-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1319. Pamětní medaile, vydaná "Sdružením Československých zahraničních letců
1939 - 1945", BK 62, naložené atributy letcké, meč a čs. státní vlajka, na rev. je
šroub s maticí na zavěšení, nesignována + dva letecké odznaky, etuje
1/- 600,- --.-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1320. Armádní výkonnostní odznak pro střelce z pušky, typ 1a, typ 1945 (Koun.) 1-/- 300,- 300,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1321. Pam. odznak 21. Základny taktického letectva "Baltic Air Policing 2012 -
- 2. kontingent AČR", br 38 + malá stužka
1/1/1 1000,- 1100,-

Pol.

ČSR, ČR

Stav

V.cena

D.cena

1322. Dekorace České Veteránské Asociace (CVA), OSCE, UN, matr. č. 209 +
dvě malé stužky
1/1/1 800,- 800,-

Pol.

Rakousko-Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1323. Odznak Sturtrupp pro útočné jednotky, originál, bk, špendlík 1-/- 4000,- 4400,-

Pol.

Rakousko-Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1324. Záslužná medaile Řemeslnicko - živnostenské vystavě v Brně 1913, zlacený br,
smalt, čtyři české granáty, na stuze
1/-/1- 5000,- --.-

Pol.

Rakousko-Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1325. Pam. medaile "Městského veteránského střeleckého sboru města Most na udělení
zástavy 8. čevna 1873", br 37, ouško
1/1 1500,- --.-

Pol.

Rakousko-Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1326. Pamětní medaile ""Za zásluhy o Národopisnou výstavu československou v Praze
1895", br 55, signována Pichl, etuje
1/1 800,- --.-

Pol.

Rakousko-Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1327. Plaketa-osmiúhelník "Poděkování města Znojmo R-U Organizaci pro mince
a medaile ve Vídni, 23. června 1912". Br 45 x 45, JS
1/- 1500,- 1700,-

Pol.

Rakousko-Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1328. Plaketa na 25. výročí otevření železnice Bozen - Meran, 1906, br 44 x 74,
sign. W.Pittner, A.Hartig
1/1 2500,- --.-

Pol.

Rakousko-Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1329. Pamětní medaile "Korunní princ Fr. Josef Otto, 1917", br 66, sign.H.Kautsch 1/1 2000,- --.-

Pol.

Rakousko-Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1330. Medaile "Hlavního mincovního úřadu Vídeň", br 60, sign. R.Placht 1-/1- 500,- 500,-

Pol.

Rakousko-Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1331. Pamětní medalile na otevření Suezského kanálu 1869, rev. FJI, br 71, vydal
Mincovní úřad Vídeň, sign. Tautenhayn
1/1 5000,- 6500,-

Pol.

Rakousko-Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1332. Pamětní medaile na návgštěvu císaře FJI Jeruzaléma 9.11.1869, br 72, 1-/1- 4500,- --.-

Pol.

Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

1333. Pam. medaile XV. Němeských spolkových střeleckých soutěží, 1906, Ag 38,
30,91 gr., ouško
1/1 1500,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

1334. Řád Leopolda, 5. třída, Ag, střední část je Au, etuje 1/1/1- 3000,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

1335. Záslužná medaile pro obor medicíny, období 1864-1885, Ag, 57, 69,26 gram,
nepuncována, sign. Jouvenei, původní etuje
1/1 10000,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

1336. Řád Leopolda, 3. třída, nákrční dekorace, po r. 1945, zlac., smalt 1/1/1 15000,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

1337. Řád Belgické koruny, 5. třída, po r. 1945, zlac., smalt 1/1/1 1200,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

1338. Pamětní medaile pro politické vězně v letech 1940 - 1954, br 36, stuha se záv. 1/1/1 600,- --.-

Pol.

Bolívie

Stav

V.cena

D.cena

1339. Dekorace Al Merito, zlacený kříž na nákrční stuze, zlacený br, smalt 1/1/1 600,- 650,-

Pol.

Bulharská republika

Stav

V.cena

D.cena

1340. Řád "9. září 1944", 1. třída, bez mečů, pozlac. Br, smalt na původní stuze 1/1/1 700,- --.-

Pol.

Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

1341. Řád Dannebrog, 5. třída, pozlacený, smalt, etuje 1/1/1 8000,- --.-

Pol.

Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

1342. Řád Dannebrog, 5. třída, Ag, smalt, etuje 1/1/1 8000,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1343. Řád Čestné legie, 3. republika (1870-1951), Ag, smalt 1/1/1 2700,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1344. Řád Čestné legie, 4. republika (1951-1958), Ag, smalt, původní etuje 1/1/1 5500,- 5500,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1345. Dekorace Za vynikající pracovní zásluhy, 4. třída, BK, smalt 1/1/1 700,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1346. Dekorace Za vynikající pracovní zásluhy, 5. třída, BK, smalt 1/1/1 600,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1347. Řád akademických palem, typ Důstojníka akademie, Ag, po r. 1945 1/1/1 600,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1348. Pamětní medaile Napoleona III. na tažení do Itálie (Monterelo, Palestro, Turrigo,
Magenta, Marignan, Solferino) 1859, Ag, málo početná medaile
1-/1-/1- 1200,- 1200,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1349. Záslužná medaile pro letce z období 2. světové války, zlacený br, na modré stuze 1-/1-/1- 2500,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1350. Mezispojenecká medalie Vítězství, br, stuha 1-/1-/1- 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky