Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 3. listopadu 2018

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

501. 25 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa BJ 100,- 130,-
502. 25 Kčs 1965, 20.výročí osvobození Československa BJ 100,- 120,-
503. 25 Kčs 1968, Národní muzeum BJ 180,- 240,-
504. 25 Kčs 1968, Národní muzeum BJ 200,- 240,-
505. 25 Kčs 1969, J.E.Purkyně BJ 200,- 220,-
506. 25 Kčs 1969, 25.výročí SNP BJ 1500,- 1500,-
507. 25 Kčs 1970, SND Bratislava BJ 150,- 170,-
508. 25 Kčs 1970, 25.výročí osvobození Československa BJ 80,- 85,-
509. 50 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa, začínající patina BJ 200,- 340,-
510. 50 Kčs 1968, 50 let ČSR BJ 280,- 440,-
511. 50 Kčs 1970, Lenin BJ 300,- 700,-
512. 50 Kčs 1971, KSČ BJ 160,- 160,-
513. 50 Kčs 1971, Hviezdoslav BJ 160,- --.-
514. 50 Kčs 1972, Myslbek BJ 130,- 130,-
515. 50 Kčs 1973, Únor 1948 BJ 120,- 140,-
516. 50 Kčs 1973, Jungmann BJ 120,- 120,-
517. 50 Kčs 1974, Jesenský BJ 120,- 140,-
518. 50 Kčs 1975, Neumann BJ 120,- 130,-
519. 50 Kčs 1977, Kollár BJ 120,- 120,-
520. 50 Kčs 1978, Nejedlý BJ 120,- 120,-
521. 50 Kčs 1978, 1978 Kremnica BJ 120,- 120,-
522. 50 Kčs 1979, X.sjezd KSČ BJ 120,- 120,-
523. 50 Kčs 1986, Praha BJ 140,- --.-
524. 50 Kčs 1986, Levoča BJ 110,- --.-
525. 50 Kčs 1986, Bratislava BJ 110,- --.-
526. 50 Kčs 1986, Telč BJ 110,- --.-
527. 50 Kčs 1986, Český Krumlov BJ 110,- --.-
528. 50 Kčs 1987, kůň Převalského BJ 140,- 160,-
529. 50 Kčs 1988, Jánošík BJ 110,- 110,-
530. 50 Kčs 1989, železnice Břeclav - Brno BJ 110,- 120,-
531. 50 Kčs 1990, Svatá Anežka BJ 110,- 110,-
532. 50 Kčs 1991, parník Bohemia BJ 140,- --.-
533. 50 Kčs 1991, Karlovy Vary BJ 110,- 110,-
534. 50 Kčs 1991, Mariánské Lázně BJ 110,- --.-
535. 50 Kčs 1991, Piešťany BJ 110,- --.-
536. 100 Kčs 1955, 10.výr.osvobození ČSR, začínající patina BJ 800,- 1000,-
537. 100 Kčs 1971, J.Mánes BJ 170,- 190,-
538. 100 Kčs 1974, B.Smetana BJ 130,- 160,-
539. 100 Kčs 1976, J.Král BJ 130,- 130,-
540. 100 Kčs 1976, V.Kaplan BJ 130,- 130,-
541. 100 Kčs 1977, V.Hollar BJ 130,- 130,-
542. 100 Kčs 1978, J.Fučík BJ 130,- 130,-
543. 100 Kčs 1978, Karel IV. BJ 320,- 340,-
544. 100 Kčs 1979, J.Botta BJ 130,- 130,-
545. 100 Kčs 1980, P.Parléř BJ 200,- --.-
546. 100 Kčs 1980, spartakiáda BJ 100,- 100,-
547. 100 Kčs 1980, Bohumír Šmeral BJ 100,- 100,-
548. 100 Kčs 1981, Jurij Gagarin BJ 170,- 220,-
549. 100 Kčs 1981, O.Španiel BJ 100,- 100,-
550. 100 Kčs 1982, I.Olbrach BJ 100,- 100,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky