Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 21. února 2015

Pol.

Těšín, cís.Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

551. 1 kr. 1649 HL, Loss+Brennen MKČ 1357 "R" 1/1 1800,- 2000,-

Pol.

Noianus Franc.Vitalis, učitel na sicil.dvoře Ferdinanda II.Katoli

Stav

V.cena

D.cena

552. Medaile z 18. století, portrét podle renesanční medaile
Cu 39 mm
-1/1- 300,- 600,-

Pol.

Eggenberg, Johann Christoph (1649-1710)

Stav

V.cena

D.cena

553. 3 kr. 1677 PH, Český Krumlov-Häckhl Pol. 44; Don. 3327
menší střížek
+2/1- 1300,- 2200,-

Pol.

Liechtenstein - Adolphus Podstatzky, velmistr Řádu Jeruzaléma

Stav

V.cena

D.cena

554. Medaile 1839, poprsí zleva / dva lvi nesou korunovaný erb, latins
ký opis: SVMMVS.ORD:HIEROSOL:ANZIANO. PROF:XXV.KAL:
FEB:A. MDCCCXXXIX. L.IVB:A. MDCCCLXXXIV
sign.: A.Scharff Cu 49,35 mm "sbírkový kus"
RL 3000,- --.-

Pol.

Radecký z Radče

Stav

V.cena

D.cena

555. Památník Radeckého v Praze, odhalen 1858 / Členům jednoty
krasoumné na rok 1859 sign.:SEIDAN bronz 80 mm
česko-německý text "sbírkový kus !"
0/0 1100,- 1100,-

Pol.

Schwarzenberg, Ferdinand Wilh.Eusebius (1683-1703)

Stav

V.cena

D.cena

556. Tolar svatební 1696 MM, s Marii Annou, minc.Vídeň-
Mittermayer, dvojportrét zprava / dva korunované znaky var.: s
kyticí Dav.7701
1/1 5000,- 7600,-

Pol.

Schwarzenberg, Josef Adam (1732-1782)

Stav

V.cena

D.cena

557. 1 kr 1765 N-SR Norimberk, mincm: G.N.Riedner, vard.: S.Scholz
Tanich: 40 R; Pol. 128; Do 3881
1/1 2600,- --.-

Pol.

Šlik, Štěpán a bratři (1505-1526)

Stav

V.cena

D.cena

558. Tolar 1520, Jáchymov, s tit.Ludvíka REPLIKA 1967
pro Montreal Ag 42 mm 900/1000 27,43 g
RL 550,- 660,-
559. Tolar 1520, Jáchymov, s tit.Ludvíka REPLIKA 1994 Ag 959/1000
42 mm 26,12 g
RL 400,- --.-
560. Tolar b.l., Jáchymov, s tit.Ludvíka "REPLIKA 1982" Ag 26,80
g lesklá
RL 500,- 600,-

Pol.

Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)

Stav

V.cena

D.cena

561. 3 kr. 1628 SA - pohár, s tit. Ferdinanda II. tém. 1/1 5000,- --.-

Pol.

Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)

Stav

V.cena

D.cena

562. 3 kr. 1634 SA/IC, Planá-Candler mír.nedor. -1/1- 1200,- 1300,-

Pol.

Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)

Stav

V.cena

D.cena

563. 3 kr. 1635 SA/IC, Planá-Candler nep. nedor. -0/0 4600,- --.-

Pol.

Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)

Stav

V.cena

D.cena

564. 3 kr. 1638 IC pohár, Planá-Candler vada stř., hr. -1/1- 500,- --.-

Pol.

Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)

Stav

V.cena

D.cena

565. 1 kr. 1633 IC, Planá-Candler "RR" 2/2 1800,- --.-

Pol.

Trautson, Pavel Sixtus (1615-1620)

Stav

V.cena

D.cena

566. 3 kr. 1619, Falkenstein Sa.2113; Pol. 207 nedor. -1/1- 300,- 300,-

Pol.

Valdštejn, Albrecht (1583-1634)

Stav

V.cena

D.cena

567. Tolar 1630 "litý" 1/1 4000,- 4000,-
568. 1/4 tolarová pamětní medaile 1628-1993 Ag 835 28 mm 9,65 g
sign.: H.V. raženo 300 ks (viz Novotný: Mince Československa)
RL 2200,- --.-

Pol.

Valdštejn, Albrecht (1583-1634)

Stav

V.cena

D.cena

569. 3 kr. 1627, Jičín-Reick opis: DVX FRIDLAND * / SAC.RO.IM()PRIN.1
627 hr.
-1/1 1000,- 5500,-

Pol.

Valdštejn, Albrecht (1583-1634)

Stav

V.cena

D.cena

570. 3 kr. 1629 S, Záhaň 2/1- 1800,- --.-

Pol.

Valdštejn, Albrecht (1583-1634)

Stav

V.cena

D.cena

571. 3 kr. 1633, Jičín-Steinmüller Don. 4016-17 mělká ražba 0/RL 2500,- 5000,-

Pol.

Bamberg - biskupství, Heinrich I. von Bilversheim (1242-1257)

Stav

V.cena

D.cena

572. Fenik, kříž, v úhlech lilie Krug 73 1/- 300,- --.-

Pol.

Dorpat - biskup., Johann III. Bretkov (1473-1478)

Stav

V.cena

D.cena

573. Schilling b.l. Sa 5228/2738 nedor. -1/2+ 800,- 1000,-

Pol.

Dorpat - biskup., Johann VIII. v. Gellinghausen (1528-1542)

Stav

V.cena

D.cena

574. Schilling b.l. Sa 5233/2743 +2/2 300,- 440,-

Pol.

Livonský řád, Bernhard von der Borch (1471-1483)

Stav

V.cena

D.cena

575. Artiger b.l., minc. Reval Sa 5134/2695 "R" -1/2 600,- 1100,-

Pol.

Livonský řád, Johann Freitag v. Loringhoven (1485-1494)

Stav

V.cena

D.cena

576. Schilling b.l., minc. Wenden Sa 5135/2696 nedor. 1/2 600,- 700,-

Pol.

Livonský řád, Herman Hasenkamp v. Brugeney (1535-1549)

Stav

V.cena

D.cena

577. Schilling 1542, minc. Reval Sa 5162 / 2702
mělčí ražba, střížek tém.
RL 400,- --.-

Pol.

Mainz-arcibisk., Johann Philipp v. Schönborn (1647-1673)

Stav

V.cena

D.cena

578. 1 Kreuzer 1661 adjust. v karton. obalu něm. numism.firmou s
popisem
1/1 460,- --.-

Pol.

Münster - kapitula

Stav

V.cena

D.cena

579. 4 Pfennig 1790 KM 446 -1/1 130,- --.-

Pol.

Minden - biskupství, Hermann v.Schaumburg (1566-1582)

Stav

V.cena

D.cena

580. 1/24 Tolaru 1576 Sa 3216 nedor. +2/2 200,- --.-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

581. XV kr 1661, mm.Buoncompagni S-V 137 B1/B1
dr. vada stř. při ražbě
-1/1 900,- 900,-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

582. 1 kr. 1650 b.zn., jako SV 103, opis: LEOPL:GVILIE:()D:G:AR:
DV:A / znaky jako A2, EPISCOPVS:OLMVC:PRINCIP.1650
1/1 500,- 1500,-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

583. 1 kr. 1654 zn.háky na cány , Kroměříž-Losz, SV 111 (B9/A2 var.)
var.:nezkrácený letopočet, za ním hvězdička, znaky R-K-B
-1/1- 340,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

584. Tolar 1695 SAS - Pb odražek 28,00 g 1/1 5000,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

585. XV kr. 1693 špice S-V 388 E5 var. / D -? -1/1 1200,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

586. XV kr. 1694 SAS SV 390 G1(tečka za OLOMVCENSIS. / typ F1 var
. dvojitá kartuš
1/1 850,- 2400,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

587. XV kr. 1694 SAS SV 390 G1/F1 var. za COM: dvojtečka, nad A
ve značce není tečka
1/1 1400,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

588. XV kr. 1694 SAS SV 390 G1(velké tečky, malá kytička / F2
nálitek při ražbě
1/1 750,- 1500,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

589. VI kr. 1674 zn. špice SV 343 C1/C1 -1/1- 350,- 350,-
590. VI kr. 1674 zn. špice SV 342 B5/C1 +2/1- 350,- 480,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

591. VI kr. 1674 zn. špice SV 342 B5/C2 var.: v rv. opisu pouze
tečky, písmena PCEPS stejně vysoká tém.
1/1 1200,- 1500,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

592. VI kr. 1678 špice jako SV 349 D2/C4, ale poprsí nikde nepřer
ušuje okruží !
1/1 900,- 2300,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

593. VI kr. 1693 špice S-V 366 B2/H -1/2 350,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

594. 3 kr. 1665 zn. špice SV 315 C1/B5 var. "sbírkový kus"
hr.
RL 400,- 950,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

595. 3 kr. 1665 zn.špice SV 315 C3/B1? tém. -1/1 200,- 420,-
596. 3 kr. 1669, zn.špice SV 322 E/B5 var.: úzké poprsí, za OLOMVCE
NSIS: (dvojtečka)
1/1 500,- 800,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

597. 3 kr. 1670, zn.špice, var.:úzké poprsí, var.: poprsí nevystu-
puje dole z obvodku jako u všech uvedených typů, S-V tento typ
neuvádí v opise zkratka: EPV "R"
-0/0 400,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

598. 3 kr. 1670, zn.špice, var.:široké poprsí S-V 326 G2/C2 1/1 150,- 700,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

599. 3 kr. 1670, zn.špice, var.: úzké poprsí S-V 324 0/0 300,- 800,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

600. 3 kr. 1695 SAS SV 332 H1/H2 nad A ve zn. tečka
mír. kraj.stř.
RL 1000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2015 Sdružení "NUMMUS" Olomouc