Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 21. února 2015

Pol.

Philippus I. (244-249)

Stav

V.cena

D.cena

201. As, stoj.Aequitas drží váhy a roh hojnosti
AEQVITA AVGGG Sear 9040; RIC 166b
2/2 300,- --.-

Pol.

Philippus I. (244-249)

Stav

V.cena

D.cena

202. AE 28, Moesia Superior Viminacium, Moesia mezi býkem a lvem
Sear GI 3874 var. 16,56 g
2/2 300,- --.-

Pol.

Otacilia Severa, manželka Philippa I. (244-249)

Stav

V.cena

D.cena

203. Sestertius, stojící Pietas drží krabici s kadidlem a pozvedá ruku
OIETAS AVGVSTAE RIC 205a
2/2- 650,- --.-

Pol.

Philippus II. Filius (244-249)

Stav

V.cena

D.cena

204. Sestercius, kráčející Mars zprava mezi S C nese trofeje a oštěp
VIRTVS AVGG RIC 263; Sear 9285
2/2 700,- --.-

Pol.

Trajanus Decius (249-251)

Stav

V.cena

D.cena

205. Antoninián, dvě stoj. Pannonie drží dvě standarty
PANNONIAE RIC 21b; S 9378
-0/0- 700,- 1200,-

Pol.

Trebonianus Gallus (251-253)

Stav

V.cena

D.cena

206. Antoninián, stoj.Pietas má pozvednuté ruce k modlitbě u nohou
oltář PIETAS AVGG RIC 71; S 9643 3,42 g
-1/1 650,- --.-

Pol.

Valerianus I. (253-260)

Stav

V.cena

D.cena

207. Antoninián, stoj.Fides drží dvě standarty
FIDES MILITVM RIC 89; S 9938 3,58 g m.vada stř.
1/1 550,- 1300,-

Pol.

Gallienus (253-268)

Stav

V.cena

D.cena

208. Antoninián, Centaur zprava s lukem a šípem
APOLINI CONS AVG RIC 163; Sear 10177 excent.stř.
1/1 160,- 600,-

Pol.

Gallienus (253-268)

Stav

V.cena

D.cena

209. Antoninián, stoj.Fortuna drží kormidlo na globu a roh hojnosti
FORTVNA REDUX RIC 193
1/1- 400,- --.-

Pol.

Gallienus (253-268)

Stav

V.cena

D.cena

210. Antoninián, stoj.Providentia drží globus a napříč žezlo
PROVID AVG minc. zn. MP RIC 508a
-1/2 200,- --.-
211. Antoninián, stoj.Sallus krmí hada SALVS AVG
RIC 581
2/1- 130,- 150,-

Pol.

Probus (276-282)

Stav

V.cena

D.cena

212. Antoninián, stoj.Providentia drží žezlo a roh hojnosti, u nohou g
lobus PROVIDENTIA AVG - v úseči XXIA RIC 47, Sear 12018
-1/1 550,- --.-

Pol.

Probus (276-282)

Stav

V.cena

D.cena

213. Antoninián, stoj.Sol má pozvednutou ruku a drží globus
CONSERVAT AVG, v poli VI, v úseči XXI RIC 351; S 11969
4,06 g nep.kor.
2/1- 180,- --.-

Pol.

Probus (276-282)

Stav

V.cena

D.cena

214. Antoninián, ženská postava podává císaři věnec, zn. mincovny
XXI RESTITVT ORBIS RIC 731
1/1- 250,- --.-
215. Antoninián, ženská postava podává císaři věnec, v poli A, zn. min
covny XXI RESTITVT ORBI RIC 925 m.ox.
-1/1 220,- --.-

Pol.

Probus (276-282)

Stav

V.cena

D.cena

216. Billon tetradrachma, stojící orel s věncem LS - 6 rok (279-280)
Egypt, Alexandria Milne 4628
-1/1 500,- --.-

Pol.

Carinus (283-285)

Stav

V.cena

D.cena

217. Antonián, stoj.Aeternitas drží Fénixe na globu a přidržuje si okr
aj oděvu AETERNIT AVGG, v úseči KAG RIC 244; S 12340
2/2 200,- --.-

Pol.

Diocletianus (284-305)

Stav

V.cena

D.cena

218. Antoninián, císař přijímá od Jupitera sošku Viktorie
CONCORDIA MILITVM, v poli HB minc. Heraclea
RIC VI 13 B
1/1 180,- 180,-

Pol.

Diocletianus (284-305)

Stav

V.cena

D.cena

219. Billon follis, stoj.Moneta vlevo, drží váhy a roh hojnosti
SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR, v úseči PT
RIC VI Ticinum 45a
-1/1- 420,- 850,-

Pol.

Diocletianus (284-305)

Stav

V.cena

D.cena

220. Egypt - billon tetradrachma, stoj. Elpis (Spes) pozdvihuje květy,
LA (první rok vlády) Alexandria Milne 4750
-1/1 500,- --.-

Pol.

Diocletianus (284-305)

Stav

V.cena

D.cena

221. Egypt-Alexandria, Billon tetradrachma, 4. rok vlády,
stoj.Athena se opírá o štít a drží orla s věncem v zobáku
Milne 4851
1/1 440,- 440,-

Pol.

Maximianus Herculius (286-310)

Stav

V.cena

D.cena

222. Antoninian, Jupiter drží blesk a žezlo
IOVI CONSERVAT, v úseči XXI S RIC 506
zbytky původ. postříbření
-1/1- 160,- 560,-

Pol.

Maximianus Herculius (286-310)

Stav

V.cena

D.cena

223. Follis AE 22, stoj.Genius drží obětní misku a roh hojnosti
GENIO POPVLI ROMANI, v úseči KE minc. Cyzicus RIC 10b
1/1 900,- --.-

Pol.

Maximianus Herculius (286-310)

Stav

V.cena

D.cena

224. Follis, stoj.Genius vylévá obětní misku a drží roh hojnosti,
GENIO POPVLI ROMANI minc. Heraclea RIC Heraclea 19b D
-1/1- 340,- --.-

Pol.

Maximinus II. (305-313)

Stav

V.cena

D.cena

225. Billon follis, stoj.Genius drží roh hojnosti a vylévá obětní misk
u GENIO POPVLI ROMANI, v poli písmeno gama, v úseči TS minc.
Ticino S. 14859
-1/1- 220,- 220,-

Pol.

Maxentius (306-312)

Stav

V.cena

D.cena

226. AE follis, sedící Roma v chrámu se šesti sloupy drží globus a žez
lo CONSERV VRB SVAE, v úseči RBT minc. Řím
RIC 210 nep.nedor.
-1/1 340,- 460,-

Pol.

Maxentius (306-312)

Stav

V.cena

D.cena

227. AE follis, Castor a Polux stojí proti sobě drží koně za uzdu a že
zlo AETERNITAS AVG v úseči zn.mincovny M OST P (Ostia)
RIC 35 P
-1/1- 200,- 220,-

Pol.

Constantinus I. (306-337)

Stav

V.cena

D.cena

228. Malý follis AE 15, hlava v závoji / quadriga minc. Konstantin
opol RIC VII 37
1/1 80,- 220,-

Pol.

Constantinus I. (306-337)

Stav

V.cena

D.cena

229. AE 18, dva vojáci mezi dvěma standartami drží kopí
GLORIA EXERCITVS - STINX minc. Nicomedia RIC VII 199
1/1 110,- 110,-

Pol.

Constantinus I. (306-337)

Stav

V.cena

D.cena

230. AE 19, ve věnci VOT XX, DN CONSTANTINI MAX AVG, v úseči
ST minc. Ticinum RIC VII 140 S
1/1- 140,- 260,-

Pol.

Constantinus I. (306-337)

Stav

V.cena

D.cena

231. AE 19, hlava v ozdobné přilbě / dvě Viktorie kladou na oltář štít
s nápisem VOT/PR, na oltáři písmeno S minc. Siscia
VICTOIAE LAETAE PRINC PERP S. 16301
1/1 180,- 180,-

Pol.

Constantinus I. (306-337)

Stav

V.cena

D.cena

232. AE 21, stoj.Jupiter drží Viktorii a žezlo, u nohou orel s věncem
IOVI CONSERVATORI TST minc. Thesalonika RIC VII 19
2/2 140,- --.-

Pol.

Licinius I. (308-324)

Stav

V.cena

D.cena

233. AE 19, ve věnci VOT / V CAESARVM NOSTRVM minc. Siscia
RIC 155
2/1- 120,- 160,-

Pol.

Licinius I. (308-324)

Stav

V.cena

D.cena

234. AE 21, stoj.Jupiter drží sošku Viktorie na globu a žezlo, u nohou
orel s věncem v zobáku IOVI CONSERVATORI, v úseči SIS minc.
Siscia RIC 230
1/1 160,- 380,-

Pol.

Constantius II. (324-361)

Stav

V.cena

D.cena

235. AE 15, dva vojáci se opírají o štíty, drží kopí mezi nimi standar
ta GLORIA EXERCITVS minc. Aquileia RIC VII 133; S 3898
1/1- 60,- 75,-

Pol.

Constantius II. (324-361)

Stav

V.cena

D.cena

236. AE 17, voják poráží jezdce FEL TEMP REPARATIO minc. Siscia
RIC VIII 377
1/1 90,- 130,-

Pol.

Constantius II. (324-361)

Stav

V.cena

D.cena

237. AE 18, dva vojáci drží kopí a štíty mezi dvěma standartami
GLORIA EXERCITVS / SMN delta minc. Heraclea RIC VII 128
1/1 60,- 70,-

Pol.

Constantius II. (324-361)

Stav

V.cena

D.cena

238. AE 18, voják poráží jezdce, v poli písmeno A
FEL TEMP REPARATIO / SMTS minc. Thesalonica
RIC VIII 189
1/1 120,- --.-

Pol.

Constantius II. (324-361)

Stav

V.cena

D.cena

239. AE 19, hradební brána s dvěma věžemi PROVIDENTIAE CAESS
/ delta SIS minc. Siscia RIC VII 217 D
1/1 180,- 260,-

Pol.

Constantius II. (324-361)

Stav

V.cena

D.cena

240. AE 24, maiorina, voják mezi dvěma standartami
CONCORDIA MILITVM / BSIS minc. Siscia RIC VIII 302
1/1 260,- 260,-

Pol.

Urbs Roma (330-346)

Stav

V.cena

D.cena

241. AE 15, hlava Romy / dva vojáci u standarty
GLORIA EXECITVS minc. Řím S. 3795
1/1 180,- --.-

Pol.

Urbs Roma (330-346)

Stav

V.cena

D.cena

242. AE 18, vlčice kojí Romula a Rema minc. Constantinopol
RIC 582,85
1/1 360,- 420,-

Pol.

Constantinopolis - město (330-346)

Stav

V.cena

D.cena

243. AE 17, hlava Romy / stoj.Viktorie na přídi lodi drží štít
minc. Constantinopolis
1/1- 80,- 95,-

Pol.

Constans (333-350)

Stav

V.cena

D.cena

244. AE 15, dva vojáci se štíty a kopím před standartou
GLORIA EXERCITVS minc. Siscia SIS
2/ AE 15, dvě Viktorie proti sobě VICTORIAE DD AVGGQ NN
minc. Siscia 2 ks pěkná zelená patina
1-1 120,- --.-

Pol.

Constans (333-350)

Stav

V.cena

D.cena

245. AE 24, císař stojí na galéře drží Fénixe na globu a korouhev s ch
ristogramem, na zádi sedí Viktorie s kotvou FEL TEMP REPARATI
O minc. Thessalonica (TESA) RIC VIII 110
1/1- 300,- --.-

Pol.

Constans (333-350)

Stav

V.cena

D.cena

246. AE 24, císař stojí na galéře drží Viktorii na globu a korouhev s
christogramem, na zádi sedí Viktorie s kotvou FEL TEMP REPARA
TIO minc. Thessalonica (TSB) v poli A RIC VIII 122
-1/1 320,- --.-

Pol.

Constans (333-350)

Stav

V.cena

D.cena

247. Centenionalis, stoj.císař na lodi, drží orla na globu a labarum,
Viktorie sedí u kormidla FEL TEMP REPARATIO / HSIS
minc. Siscia RIC 244
1/1 160,- 190,-

Pol.

Constans (333-350)

Stav

V.cena

D.cena

248. Centenionalis, stoj.císař na lodi, drží orla na globu a labarum,
Viktorie sedí u kormidla FEL TEMP REPARATIO / HSIS
minc. Siscia RIC 244
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Magnentius (350-353)

Stav

V.cena

D.cena

249. AE 20, dvě Viktorie proti sobě drží štít s nápisem
VOT V MVLT X opis: VICTO DD NN AVG ET CAES, v úseči PLG
(mincovna Lyon) RIC 136
1/1 250,- 550,-

Pol.

Decentius (350-353)

Stav

V.cena

D.cena

250. AE 24, dvě Viktorie drží štít s nápisem
VOT V MVLT X, opis VICTORIAE DD NN AVG ET CAES, pod štítkem SV,
v úseči RSLG (minc. Lyon) RIC VIII 135
1/1 600,- 1400,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2015 Sdružení "NUMMUS" Olomouc