KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 15.-16. listopadu 2021

StranaPoložkyObdobí
11Keltové na Slovensku
5Byzanc, Heraclius a Heraclius Constantine 610-641
6FJI. 1848-1916
22ČSR 1918-1939
25ČR 1993-
26Francie
27Mexiko
28Utrecht biskupství, David Burgundský 1456-1496
29Mohuč arcbiskupství, Adolf II. Nasavský 1463-1475
30Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
32ANTIKA - ŘECKO
33KELTOVÉ-BÓJOVÉ
36Manius Acilius Glabrio, 49 př.Kr
37Lucius Procilius Filius, 80 př. Kr.
38Nerva 96-98
39Sabina 100-137
40Antoninus Pius 138-161
41Septimus Severus 193-211
42Caracalla 198-217
43Maximinus I. 235-238
44Valerianus II. 256-258
45Aurelianus 270-275
47Probus 276-282
49Maxentius 306-312
50Constantin I. 307-337
StranaPoložkyObdobí
251Magnentius 350-353
52Constantinus Gallus 351-354
53Moesia Inferior, Septimus Severus 193-211
54Egypt, Elagabalus 218-222
55Egypt, Vabalathus 271-272
56Egypt, Diocletian 284-305
57Justin I. 518-527
58Heraclius 610-641
59Leo VI. Moudrý 886-912
60Persie - Sasánovci, Chusro II. 590-591, -628
61Persie - Sasánovci, Hormazd IV. 579-590
62Anglie, Jindřich III. 1216-1272
65Hessen-Kasel, Ludvík III. 1458-1471
66Křižácké státy, Antiochijské knížectví - Bohemond III 1163-1201
68Sasko-Míšeň, Friedrich III. 1324-1349
69Rakousko a Německo 14.-15.stol.
70Jaromír 1004-1012, 1033
72Břetislav I. 1034-1055
76Vratislav II. 1061-1092
77Ota I. Sličný 1061-1087
79Vladislav I. 1109-1125
80Morava, období cca 1110-1130
81Soběslav I. 1125-1140
85Morava, anonymní s opisy SCS WENCESLAVS, 2. křížová výprava 1147-1148
88Vratislav Brněnský 1123-29, 1130-1156
90Vladislav II. či Vratislav Brněnský, 40. léta 12.stol.
91Vladislav II. 1140-1172
97Soběslav II. 1173-1179
98Bedřich 1173, 1179-1181, 1182-89 druhá vláda
StranaPoložkyObdobí
3101Přemysl Otakar I. královská vláda 1197-1230
103Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
105Čechy-Morava-Slezsko, 13.stol., blíže neurčený
106Přemysl Otakar II. 1253-1278
115Cheb, ražby z let 1220-1300
116Ota IV. Braniborský, poručník nezletilého Václava II. po r. 1278
117Václav II. 1278-1305
131Jan Lucemburský 1310-1346
137Karel IV. 1346-1378
145Václav IV. 1378-1419
StranaPoložkyObdobí
4151Václav IV. 1378-1419
154Jošt, markrabě moravský 1375-1411
158Kutná Hora 14./15.stol.
159Doba hustitská 1420-1434
160Morava, Albrecht Rakouský, markrabě 1423-1435
163Kladsko, Půta z Častolovic 1431-1454
164Jihlava, 2.pol.15.stol.
165Zhořelec město, 15. stol.
169Čechy po r. 1450
170Jiří z Podběrad 1458-1471
175Jednota zelenohorská po r. 1467
176Kladsko, Oldřich z Hardeku 1501-1534 ?
177Vladislav Jagellonský 1471-1516
184Ludvík Jagellonský 1516-1526
188Ferdinand I. 1526-1564
200Maxmilián II. 1564-1576
StranaPoložkyObdobí
5201Maxmilián II. 1564-1576
203Rudolf II. 1576-1611
214Matyáš II. 1611-1619
215Fridrich Falcký 1619-1620
216Ferdinand II. 1619-1637
242Ferdinand III. 1637-1657
246Ferdinand IV. 1653-1654 jako vládce těšínského knížectví
247Leopold I. 1657-1705
StranaPoložkyObdobí
6251Leopold I. 1657-1705
StranaPoložkyObdobí
7301Leopold I. 1657-1705
315Josef I. 1705-1711
322Karel VI. 1711-1740
336Marie Terezie 1740-1780
340František I. Lotrinský 1745-1765
341Josef II. 1780-1790
342František II. 1792-1835
349Ferdinand V. 1835-1848
StranaPoložkyObdobí
8351Ferdinand V. 1835-1848
356Lehnice-Břeh, Johann Christian a Jiří Rudolf1603-1621
357Münsterberg, Půta z Častolovic 1429-1453
358Nisa (Neisse) - městská ražba
359Opava město, 15.stol.
360Slezsko nepřidělené, 13.stol.
361Svídnice-město
362Těšín - město
364Těšínsko, Adam Václav 1594-1617
365Těšínsko, Alžběta Lukrécie 1625-1653
366Vratislav - městská ražba, Zikmund, 1419 - 1437
367Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1668-1697
372Württemberg-Olešnice, Christian Ulrich 1668-1704
373Württemberg-Olešnice, Karl Friedrich 1704-1744
375Montfort, Johann VIII. 1627-1686
376Montfort, Ernst Joseph 1734-1758
377Montfort, Franc Xaver 1758-1780
378Schwarzenberg Johann Nepomuk 1782-1789
379Šlik Jindřich 1612-1650
382Aquilea Patriarchát, Antonio Panciera 1402-1411
383Augsburg biskupství, Wolfhard von Roth Wackernitz, 1288-1302
384Hradisko u Olomouc, klášter, Jan Lefnar z Majetína, úředník kláštera
386Linec biskupství, Franz Maria Doppelbauer 1889-1908
387Magdeburg arcibiskupství, Rudolf von Dingestedt, 1254-1260
388Münster biskupství, Půta z Potštejna 1379-1381
389Olomouc biskupství, Leopold Vilém 1637-1662
393Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695
StranaPoložkyObdobí
9401Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695
407Olomouc biskupství, Karel III. Lotrinský 1695-1711
411Olomouc biskupství, Wolfgang Schrattenbach 1711-1738
415Regensburg biskupství, Konrád III. 1186-1204 či Konrád IV. 1204-1226
416Regensburg biskupství, Jindřich XIII. 1253-1290
417Řád Německých rytířů, Leopold Vilém, arcivévoda rakouský a biskup olomoucký, velmistr 1641-1662
418Salzburg arcibiskupství, Jan Jakub Khuen-Belasi 1560-1586
420Salzburg arcibiskupství, Wolf Dietrich Raitenau 1587-1612
421Salzburg arcibisk., Max Gandolf 1668-1687
422Salzburg arcibiskupství, Johann Ernst 1687-1709
423Salzburg arcibiskupství, Franz Anton Harrach 1709-1727
425Salzburg arcibiskupství, Leopold Antonín Firmian 1727 - 1744
427Salzburg arcibiskupství, Ondřej Jakub Dietrichstein 1747-1753
428Vratislav biskupství, Friedrich von Hessen, 1671-1682
430Vratislav biskupství, Franz Ludwig v. Pfalz, 1683 - 1732
431SVÁTOSTKY
435Náboženské medaile
436Leopold VI. 1210-1230
437Mezivládí 1236-9, 1246-51
438Přemysl Otakar II. 1260-1276
StranaPoložkyObdobí
10451Přemysl Otakar II. 1260-1276
458Rudolf III. 1298-1306
459Friedrich Sličný jako král 1314-1330
461Albrecht II. 1330-1358
462Friedrich III. (V). 1439-1493
465Ferdinand I. 1526-1564
468Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
476arcivévoda Ferdinand Tyrolský 1564-1595
477Rudolf II. 1576-1611
478Matyáš II. 1611-1619
479arc. Leopold Tyrolský 1607-1632
481Ferdinand II. jako arcivévoda 1592-1618 
483Ferdinand II. 1619-1637
488Ferdinand II. 1619-1637, dodatek Č-M-S
491Tyroly, arc. Ferdinand Karel 1632-1662
495Leopold I. 1657-1705
StranaPoložkyObdobí
11501Leopold I. 1657-1705
539Josef I. 1705-1711
StranaPoložkyObdobí
12551Josef I. 1705-1711
555Karel VI. 1711-1740
563Marie Terezie 1740-1780
568František I. Lotrinský 1745-1765
576Josef II. 1780-1790
582Belgické povstání 1789-1790
584Leopold II. 1790-1792
585František II. 1792-1835
StranaPoložkyObdobí
13601František II. 1792-1835
609Koloman 1095-1116
610Štěpán II. 1116-1131
615Béla II. 1131-1141
622Béla III. 1172-1196
623Václav III. 1301-1305
624Karel Robert z Anjou 1307-1342
625Ludvík z Anjou 1342-1382
631Marie z Anjou 1385-1395
633Zikmund Lucemburský 1387-1437
636Ferdinand I. 1526-1564
639Maxmilián II. 1564-1576
640Rudolf II. 1576-1611
641Ferdinand II. 1619-1637
643Leopold I. 1657-1705
StranaPoložkyObdobí
14651Leopold I. 1657-1705
StranaPoložkyObdobí
15701Leopold I. 1657-1705
721Josef I. 1705-1711
722Karel VI. 1711-1740
728Marie Terezie 1740-1780
732František I. Lotrinský 1745-1765
734Josef II. 1780-1790
743František II. 1792-1835
StranaPoložkyObdobí
16751František II. 1792-1835
760Ferdinand V. 1835-1848
761Karel VI. 1711-1740
762Karel VII. 1742-1745
763Ferdinand V. 1835-1848
766FJI 1848-1916
767Revoluce 1848-1849
770FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
17801FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
18851FJI 1848-1916
878MEDAILE FJI.
881Karel I. 1916-1918
884ČSR 1918-1939
StranaPoložkyObdobí
19901ČSR 1918-1939
939PROTEKTORÁT Č+M
950SLOVENSKO 1939-1945
StranaPoložkyObdobí
20951SLOVENSKO 1939-1945
960ČESKOSLOVENSKO 1945-1992
StranaPoložkyObdobí
211001ČESKOSLOVENSKO 1945-1992
1018ČR 1993-
1041Sady oběžných mincí
StranaPoložkyObdobí
221051Sady oběžných mincí
StranaPoložkyObdobí
231101Sady oběžných mincí
1106Slovensko 1993-
1121Rakousko Uhersko
1125Československo - bankovky Národ. banky Československé
1127Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
1128Československo - státovky londýnské emise
1130Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
1131Československo - bankovky a státovky 1953
1134Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
1138Československo - bankovky 1970 - 1989
1139BANKOVKY - KONVOLUTY
1148Bavorsko, Albrecht V. 1550-1579
1149Bavorsko, Maxmilián I., 1623 - 1651
1150Bavorsko, Maxmilián III. Josef 1745-1777
StranaPoložkyObdobí
241151Bavorsko, Karl Albert 1726-1744
1152Bavorsko, Maxmilián III. Josef 1745-1777
1153Brandenburg-Ansbach, William Frederick 1703-1723
1154Brandenburg, Friedrich III., 1735-1763
1155Norimberk - město
1156Prusko, Wilhelm I. 1861-1888
1157Sasko, Friedrich August I. 1709-1714
1158Sasko, Fridrich August III. 1763-1806
1159Německo císařství
1164Německo, III. říše
StranaPoložkyObdobí
251201Německo, III. říše
1215Německo 1945-1990
1216NDR
1218Anglie, Viktorie 1837-1901
1219Finsko pod Ruskem, Mikuláš II. 1894 - 1917
1220Francie, Ludvík Filip I. 1830-1848
1221Irsko
1224Island
1230Itálie
1232Jugoslávie, Alexandr I. 1921-1934
1233Polsko, Vladislav Warnenczyk 1434-1444
1235Polsko, Zikmund II. August 1544-1572
1237Polsko, Štěpán Báthory 1576-1586
1239Polsko, Zikmund III. Vasa 1587-1632
1243Polsko, Jan Kazimír 1648-1668
1244Polsko, Svobodné město Krakov
1245Polsko 1923 - 1939
1247Polsko 1952-1990
StranaPoložkyObdobí
261251Polsko 1952-1990
1262Rakousko republika
1265Rumunsko
1266Rumunsko, Ferdinand I. 1914-1927
1267Rumunsko, Michal I. 1927-1930
1268Rumunsko, Karel II. 1930-1940
1269Rumunsko, Michal I. 1940-1948
1270Rusko, Petr I. 1699-1725
1272Rusko, Kateřina I. 1725-1727
1273Rusko, Anna Ivanovna 1730-1740
1275Rusko, Kateřina II. 1762-1796
1283Rusko, Pavel I. 1796-1801
1284Rusko, Alexandr I. 1801-1825
1287Rusko, Mikuláš I. 1825-1855
1291Rusko, Alexandr II. 1855-1881
1294Rusko, Alexandr III. 1881-1894
1295Rusko, Mikuláš II. 1894-1917
1299Rusko, 1917-1923
1300Řecko
StranaPoložkyObdobí
271301Řecko
1302San Marino
1303Španělsko, Juan Carlos
1304Španělské Nizozemí, Brabant, Albert a Elisabeth 1598-1621
1305Švédsko, Gustav V., 1907 - 1950
1306Švédsko
1307Britská východní afrika, George VI. 1937-1952
1308Egypt
1310Etiopie, Haile Selassie I EE1923-1929 / 1930- 36AD; druhá vláda EE1936-1966 / 1943-74AD
1311Maroko, Yusuf 1912-1927
1312Tunisko
1313Argentina, republika
1315Brazílie, republika
1316Columbie
1317Ekvádor
1318Kanada, George V. 1910-1936
1319Mexiko
1326Panama, republika 1903 -
1327Peru
1328USA
1350Uruguay
StranaPoložkyObdobí
281351Uruguay
1352Venezuela - republika, 1830 -
1354Ceylon
1355Indie, George VI. 1936-1952
1357Hong-Kong, Edward VII. 1901-1910
1358Japonsko - epocha Meiji 1867 - 1912
1359Japonsko - epocha Taisho 1912 - 1926
1360Korea, císař Yung Hi (Sujong), 1907 - 1910
1361Nizozemská Východní Indie, Wilhelmina I. 1890-1948
1363Turecko, Mahmud II. 1808-1839
1365MEDAILE DLE AUTORŮ
1383MEDAILE HOSPODÁŘSKÉ
StranaPoložkyObdobí
291401MEDAILE HOSPODÁŘSKÉ
1404ŽETONY, MEDAILE RŮZNÉ
1413Nouzovky, známky, odznaky, medaile
1418žetony
1422Faleristika
1425Kopie historických mincí

Copyright 2021 KM NUMIS s.r.o.