KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 15.-16. listopadu 2021

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

651. XV krejcar 1664 KB 1/1 900,- 1000,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

652. XV krejcar 1675 KB 0/0 1100,- 2000,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

653. XV krejcar 1675 KB 0/1 1200,- 1500,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

654. XV krejcar 1676 KB, válcovaný 0/0 1400,- 2000,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

655. XV krejcar 1677 KB ,dr.škr. 1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

656. XV krejcar 1677 KB 1/1 1200,- 1400,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

657. XV krejcar 1678 KB 0/0 1200,- 1700,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

658. XV krejcar 1679 KB 2/2- 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

659. XV krejcar 1682 KB, Hol.82.1.1 1/1 1600,- 1700,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

660. XV krejcar 1683 KB, ned.ned. 1/1 1400,- 1400,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

661. XV krejcar 1690 KB, nep.just. -1/1 1200,- 1300,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

662. XV krejcar 1690 KB 0/1 2000,- 2800,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

663. XV krejcar 1693 KB tém. 0/0 2400,- 2800,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

664. XV krejcar 1696 KB nep.ned. 1/0 2200,- 2200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

665. XV krejcar 1674 CG Bratislava-Cetto 1/1 1000,- 2500,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

666. XV krejcar 1674 CG Bratislava-Cetto -1/1 1800,- 2200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

667. XV krejcar 1696 CH Bratislava-Hunger 0/1 3000,- 3400,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

668. XV krejcar 1685 NB/PO Nagybánya, vada kovu na hraně, nep.škr. 1/1- 2200,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

669. XV krejcar 1689 NB Nagybánya, kraj.stř. 0/1 2000,- 2200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

670. XV krejcar 1696 NB/PO Nagybánya, nep.napr. tém. 0/0 4600,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

671. XV krejcar 1696 NB Nagybánya, nep.ned. 0/0 5000,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

672. VI krejcar 1667 KB, nep.ned. 1/1 800,- 1000,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

673. VI krejcar 1668 KB 1/1 800,- 1100,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

674. VI krejcar 1669 KB 0/0 800,- 1400,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

675. VI krejcar 1670 KB, nep.ned. 1/1 800,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

676. VI krejcar 1670 KB -2/3 50,- 150,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

677. VI krejcar 1671 KB 0/0 800,- 1000,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

678. VI krejcar 1673 KB, dr.st.kor. tém. 0/0 800,- 1000,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

679. VI krejcar 1681 KB, nep.ned. 1/1 1400,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

680. VI krejcar 1674 CG Bratislava-Cetto 1/1- 800,- 1050,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

681. VI krejcar 1676 Bratislava 1/1 1400,- 1700,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

682. VI krejcar 1681 NB Nagybánya, patina tém. 0/0 2800,- 4000,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

683. VI krejcar 1685 NB-PO Nagybánya, patina, dr.vady kovu 1/1 1200,- 1800,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

684. 3 krejcar 1662 KB 1/1 1800,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

685. 3 krejcar 1662 KB, nep.st.kor. tém. 0/0 1800,- 2000,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

686. 3 krejcar 1663 KB 1/1 1800,- 2700,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

687. 3 krejcar 1665 KB 1/1 1100,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

688. 3 krejcar 1666 KB tém. 0/0 1100,- 1100,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

689. 3 krejcar 1667 KB 1/1 1100,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

690. 3 krejcar 1668 KB -1/1 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

691. 3 krejcar 1672 KB 1/1 1100,- 1100,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

692. 3 krejcar 1675 KB, dr.napr.okr. 1/1 1100,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

693. 3 krejcar 1677 KB 1/1 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

694. 3 krejcar 1684 KB 2/2 800,- 800,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

695. 3 krejcar 1692 KB -1/1- 1100,- 1100,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

696. 3 krejcar 1693 KB 1/1 1500,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

697. 3 krejcar 1694 KB 1/1- 900,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

698. 3 krejcar 1695 KB -1/1- 700,- 700,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

699. 3 krejcar 1695 CH Bratislava 1/1- 850,- 1100,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

700. 3 krejcar 1696 CSH Bratislava-Hunger, dr.exc.rub tém. 0/0 1600,- 1600,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 KM NUMIS s.r.o.