KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 15.-16. listopadu 2021

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

351. 20 krejcar 1847 C, zc.nep.škr. 0/0 600,- 600,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

352. 20 krejcar 1847 C, zc.nep.rysky, sbírkový 0/0 700,- --.-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

353. 20 krejcar 1848 C, vlas.škr. 0/0 600,- 600,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

354. 6 krejcar 1848 C, nep.rysky, patina 1/1 280,- 280,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

355. 5 krejcar 1840 C 1/0 250,- 600,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Johann Christian a Jiří Rudolf1603-1621

Stav

V.cena

D.cena

356. 3 krejcar 1614 CC. Kopicki 4996, kraj.stř. 1/1- 300,- 720,-

Pol.

Münsterberg, Půta z Častolovic 1429-1453

Stav

V.cena

D.cena

357. haléř b.l., lev/orlice, Rad. IV.č2, nep.ned. 1/1 400,- 1400,-

Pol.

Nisa (Neisse) - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

358. Haléř (cca 1430), Kop.8674, Sa.99, nep.nedor., R 1/1 800,- 1600,-

Pol.

Opava město, 15.stol.

Stav

V.cena

D.cena

359. haléř, Kopicki 8676, R 1/ 800,- 2000,-

Pol.

Slezsko nepřidělené, 13.stol.

Stav

V.cena

D.cena

360. Ag parvus dvoustranný, orlice/půlený lev a orlice v perlovci, nep.ned., nep.ol.okraj., kraj.stř., R 2/3 400,- 400,-

Pol.

Svídnice-město

Stav

V.cena

D.cena

361. 1/2 groš 1520 s titl. Ludvíka Jagellonského 1/1 180,- 440,-

Pol.

Těšín - město

Stav

V.cena

D.cena

362. haléř 15.stol., první typ těšínského městského haléře, Kopicki 8599, mírně vylomený okraj, RR 1/1 500,- 3000,-

Pol.

Těšín - město

Stav

V.cena

D.cena

363. haléř, b.l. (cca 1450), Kop.8604, nep.ned., nep.nap.okr. 1/1 500,- 2000,-

Pol.

Těšínsko, Adam Václav 1594-1617

Stav

V.cena

D.cena

364. III groš 1697, Kopicki 5622, nep.ned. R 1/1 2800,- 9500,-

Pol.

Těšínsko, Alžběta Lukrécie 1625-1653

Stav

V.cena

D.cena

365. 1 krejcar 1645 HL Skočov-Losz, Kopicki 5680, Kaleta 2a, kraj.stř. 1/1 1450,- 1600,-

Pol.

Vratislav - městská ražba, Zikmund, 1419 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

366. haléř b.l., Kop.8765, nep.nedor., exc. 1/1 500,- 1100,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1668-1697

Stav

V.cena

D.cena

367. XV krejcar 1675 SP Samuel Phaler, Kopicki 6221 1/1 2000,- 2200,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1668-1697

Stav

V.cena

D.cena

368. XV krejcar 1694 I.I.T J.J.Tolle, vardajn, Kopicki 6224, válcovaný, nep.vrypy 1/1 2000,- --.-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1668-1697

Stav

V.cena

D.cena

369. VI krejcar 1674 SP Samuel Phaler, Kopicki 6215 0/0 1200,- 1300,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1668-1697

Stav

V.cena

D.cena

370. VI krejcar 1674 SP Samuel Phaler, Kopicki 6215 -1/1 700,- 720,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1668-1697

Stav

V.cena

D.cena

371. VI krejcar 1678 FC-V Franz Carl Uhle, Kopicki 6217, válcovaný 1/1- 1200,- 3000,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Christian Ulrich 1668-1704

Stav

V.cena

D.cena

372. 1/2 krejcar 1680, Kopicki 6271, kraj.stř., patina -1/- 240,- 550,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Karl Friedrich 1704-1744

Stav

V.cena

D.cena

373. VI krejcar 1715 CLV, Kopicki 6347 1/1 1100,- 2700,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Karl Friedrich 1704-1744

Stav

V.cena

D.cena

374. Slezsko, konvolut, 3 kr.1622 Vratislav, grešle 1670 Lehnice + krejcar 1679 Salzburg 3ks, olám.ned. -12- 200,- 420,-

Pol.

Montfort, Johann VIII. 1627-1686

Stav

V.cena

D.cena

375. XV krejcar 1676 1/1 1200,- 1600,-

Pol.

Montfort, Ernst Joseph 1734-1758

Stav

V.cena

D.cena

376. 1 krejcar 1750 H Haag, mělce ražen 2/2 160,- --.-

Pol.

Montfort, Franc Xaver 1758-1780

Stav

V.cena

D.cena

377. 1 krejcar 1758, nep.ned. 1/0 150,- 150,-

Pol.

Schwarzenberg Johann Nepomuk 1782-1789

Stav

V.cena

D.cena

378. 20 krejcar 1783 Vídeň, Tannich 47, Pol.132, P-Sch.31 -1/1 2800,- 3000,-

Pol.

Šlik Jindřich 1612-1650

Stav

V.cena

D.cena

379. 3 krejcar 1627 Planá-Candler, napr.okr., patina 1/1 2800,- 3000,-

Pol.

Šlik Jindřich 1612-1650

Stav

V.cena

D.cena

380. 3 krejcar 1634 Planá-Candler, BPM 472, nedor., škr. 2/2 1800,- 2600,-

Pol.

Šlik Jindřich 1612-1650

Stav

V.cena

D.cena

381. 3 krejcar 1638 IC Planá-Candler -1/1 2200,- 4000,-

Pol.

Aquilea Patriarchát, Antonio Panciera 1402-1411

Stav

V.cena

D.cena

382. denár, Bernardi 67, ned., -1/2 460,- --.-

Pol.

Augsburg biskupství, Wolfhard von Roth Wackernitz, 1288-1302

Stav

V.cena

D.cena

383. brakteát, busta biskupa, 0.59g, patina 1/1 800,- 850,-

Pol.

Hradisko u Olomouc, klášter, Jan Lefnar z Majetína, úředník kláštera

Stav

V.cena

D.cena

384. Cu žeton 1612, erb Lefnara/čtyřřádkový nápis, Neumann 28859, Donebauer 3548, Taul 24, dr.ol.okr. patina RR 3/3 1500,- 1500,-

Pol.

Hradisko u Olomouc, klášter, Jan Lefnar z Majetína, úředník kláštera

Stav

V.cena

D.cena

385. Křtiny, poutní místo, AR (?) medaile nesign., nedatovaná 40mm/32,597g av: kostel, opis KŘTINY.VALLIS.BAPTISMI.PERLA.MORAVY, rv: Madona, opis SCUTUM.MORAVIAE - ZÁŠTITA.MORAVY 0/0 120,- 120,-

Pol.

Linec biskupství, Franz Maria Doppelbauer 1889-1908

Stav

V.cena

D.cena

386. AR medaile biřmovací, 41,55mm/24,509g, Ag 900, sign. Leo Zimpel nep.škr. 0/0 600,- 600,-

Pol.

Magdeburg arcibiskupství, Rudolf von Dingestedt, 1254-1260

Stav

V.cena

D.cena

387. brakteát, opis: SANT MAVRICIVSI, 0.72g 1/1 600,- 1100,-

Pol.

Münster biskupství, Půta z Potštejna 1379-1381

Stav

V.cena

D.cena

388. Ag denár, R 2/2 800,- --.-

Pol.

Olomouc biskupství, Leopold Vilém 1637-1662

Stav

V.cena

D.cena

389. XV krejcar 1661 Vyškov-Buoncompagni, SV 137, nep.ned., st.pod.lístek -2/2 400,- 750,-

Pol.

Olomouc biskupství, Leopold Vilém 1637-1662

Stav

V.cena

D.cena

390. 1 krejcar 1651 2/1 200,- 240,-

Pol.

Olomouc biskupství, Leopold Vilém 1637-1662

Stav

V.cena

D.cena

391. 1 krejcar 1652, SV-109, M-815, barokní štítky, dr.škr., ned. 2/2 240,- 260,-

Pol.

Olomouc biskupství, Leopold Vilém 1637-1662

Stav

V.cena

D.cena

392. 1 krejcar 1658, SV 114, ned., st.pod.lístek 3/2 100,- --.-

Pol.

Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

393. XV krejcar 1664 Vyškov, SV 371 B/A2, Meyer 573, ned. 5,921g RR 2/2 11000,- 22000,-

Pol.

Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

394. XV krejcar 1677, SV-376, M-660 tém. 0/0 5500,- 42000,-

Pol.

Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

395. XV krejcar 1693, SV-388, M-668 tém. 0/0 3600,- 7000,-

Pol.

Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

396. XV krejcar 1694, SV 389, M-291, nep.škr. tém. 0/0 3200,- 4800,-

Pol.

Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

397. XV krejcar 1694, SV 389, M-295 1/1 2200,- 2200,-

Pol.

Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

398. XV krejcar 1694 SAS, SV 389, škr. -2/2- 400,- 400,-

Pol.

Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

399. VI krejcar 1665 SV-339 -2x, VI krejcar 1693 SV-367 + Slezsko, Lehnice-Břeh, Luisa z Anhaltu, VI krejcar 1673+ Slezsko, Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, VI krejcar 1674 - 2x,
vše s dírkou, (údajně z nálezu v Srbsku, obsahujícího převážně dírkované ražby z druhé poloviny 17.stol.)
3-3- 600,- --.-

Pol.

Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

400. VI krejcar 1673, SV 340 B4/B, M-208 tém. 0/0 2400,- 4200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 KM NUMIS s.r.o.