KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 14.-15. června 2021

StranaPoložkyObdobí
11Keltové-Bójové
2Keltové na Slovensku
6FJI 1848-1916
45ČSR 1918-1939
46Medaile ČSR
47ČR 1993-
StranaPoložkyObdobí
251ČR 1993-
52Bavorsko, Ludvík II. 1864-1886
53Francie - III. republika, 1871 - 1940
54Velká Británie, George V., 1910-1936
55Nadace rodu Markhot
56Pamphylie-Side, 2.-1. stol. př.Kr.
57Keltové-Bójové
59Minucia, Quintus Minucius Rufus, 122 př. Kr.
60C. Vibius C.f. Pansa, 90 př. Kr.
61Faustina I., 138-141
62Septimus Severus 193-211
63Severus Alexandr 222-235
64Maximinus I. 235-238
65Philipp II. 247-249
66Valerianus II. 256-258
67Tetricus 270-273
68Aurelianus 270-275
71Probus 276-282
72Carinus 283-285
73Constantin I. 307-337
74Licinius I. 308-324
75Constantinus Gallus 351-354
76Jovianus 363-364
77Valentinianus I. 364-375
78Egypt, Diocletian 284-305
79Moesia Superior, Philipp I. 244-249
80Justin I. 518-527
81Jan I. Tzimisces 969-976
82Romanus 1028-1034
83Michael IV. 1034-1041
84Manuel Comnenos 1143-1180
85Persie - Sasánovci, Chusro I. 531-579
86Bavorsko, Jindřich II. (955-976, 985-995), 1. vláda
87Norimberk, říšská mincovna, Friedrich II. 1212-1250
89Norimberk, říšská mincovna ?
90Regensburg, 1250-1270
91Sasko, pro slovanská území, období 1025-1060
92Polsko, Boleslav II. Smělý 1058-1090
93Polsko, Boleslaw III. Krzywousty 1107-1138
94Boleslav I. /II., imitativní ražba ?
95Boleslav II. 972-999
99Jaromír 1004-1012, 1033
100Oldřich 1012-1033, 1034
StranaPoložkyObdobí
3101Břetislav I. 1034-1055
103Vratislav II., údělný kníže na Olomoucku 1054 - 1061
104Vratislav II. 1061-1092
108Konrád I. Brněnský 1061-1092
109Ota I. Sličný na Olomoucku 1061-1087
110Břetislav II. 1092-1100
114Soběslav I. 1125-1140
115Vladislav II. 1140-1172
121Anonymní, 2. křížová výprava 1147-1148
126Vratislav Brněnský 1123-29, 1130-1156
127Široké feniky pro 2. křížovou výpravu 1147-48
128Soběslav II. 1173-1179
131Bedřich 1179-81 druhá vláda
135Přemysl Otakar I. 1197-1230
137česko-míšeňská skupina ražeb cca 1210-1230
139Václav I. 1230-1253
140Vladislav III., markrabě moravský, 1246-1247
142Přemysl Otakar II. 1253-1278
150Václav II. 1278-1305
StranaPoložkyObdobí
4151Václav II. 1278-1305
167Cheb-město, 13. stol.
168Václav II. 1278-1305
182Jan Lucemburský 1310-1346
186Karel IV. 1346-1378
196Václav IV. 1378-1419
StranaPoložkyObdobí
5201Václav IV. 1378-1419
208Jošt, markrabě moravský 1375-1411
210Kutná Hora 14./15.stol.
211Husité 1419-1434
212Morava, markrabě Jošt 1404-1411 či období před 1423
213Albrecht Rakouský, markrabě moravský 1423-1435
217Mezivládí 1439-1453
219Brno, městská ražba 1439-1452
221Ladislav Pohrobek 1453-1457
223Morava, brněnská měststká ražba po r. 1457
224Jihlava, 15. stol.
226Zhořelec město, 15. stol.
228Jiří z Poděbrad 1458-1471
231Matyáš Korvín 1458-1490
232Cheb, 15.stol.
233Vladislav Jagellonský 1471-1516
StranaPoložkyObdobí
6251Vladislav Jagellonský 1471-1516
261Kladsko, Oldřich z Hardeku 1501-1534 ?
262Ludvík Jagellonský 1516-1526
268Ferdinand I. 1526-1564
StranaPoložkyObdobí
7301Ferdinand I. 1526-1564
306Maxmilián II. 1564-1576
318Rudolf II. 1576-1611
338Matyáš II. 1611-1619
341České stavy 1619-1620
342Moravské stavy 1619-1620
347Fridrich Falcký 1619-1620
348Ferdinand II. 1619-1637
StranaPoložkyObdobí
8351Ferdinand II. 1619-1637
389Ferdinand III. 1637-1657
397Leopold I. 1657-1705
StranaPoložkyObdobí
9401Leopold I. 1657-1705
443Josef I. 1705-1711
StranaPoložkyObdobí
10451Josef I. 1705-1711
453Karel VI. 1711-1740
469Marie Terezie 1740-1780
476František I. Lotrinský 1745-1765
477Josef II. 1780-1790
478František II. 1792-1835
480Ferdinand V. 1835-1848
483Slezsko nepřidělené, 13.stol.
484Krnov knížectví, Johann Georg 1607-1624
485Lehnice-Břeh, Friedrich II. 1495-1547
486Lehnice-Břeh, Jiří, Ludvík a Christian 1653-1663
487Lehnice-Břeh, Christian 1654-1672
488Lehnice-Břeh, Georg Wilhelm 1673-1675
489Münsterberg, Půta z Častolovic 1429-1453
490Münsterberg, Karel I. 1511-1536
491Opava město, 15.stol.
493Přemek Opavský 1381-1433
494Württemberg-Olešnice, Christian Ulrich 1668-1704
497Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1668-1697
500Eggenberg, Johann Christoph 1664-1710
StranaPoložkyObdobí
11501Liechtenstein Karel 1614-1627
502Liechtenstein, Johann II. 1858-1929
504Montfort, Anton III. 1693-1732
505Rožmberk Vilém 1551-1592
507Šlik Jindřich 1612-1650
509Trautson Pavel Sixtus 1550-1621
511Aquileia patriarchát, Jan (Soběslav ?) Moravský 1387-1394
513Aquileia patriarchát, Antonio Panciera 1402-1411
514Bamberk biskupství, Heinrich I. 1242 - 1257
515Jezuité, Svátostka, 18./19.stol.
516Kostnice biskupství, Hugo Landenberg 1496 - 1529
517Křtiny, poutní místo
519Linec biskupství
520Olomouc biskupství, František Dietrichstein 1599-1636
521Olomouc biskupství, Leopold Vilém 1637-1662
522Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695
536Olomouc biskupství, Wolfgang Schrattenbach 1711-1738
538Olomouc arcibiskupství, Rudolf Jan 1819-1831
539Olomouc arcibiskupství, Leopold Prečan 1923 - 1947
540Pasov biskupství, Arnošt Bavorský 1517-1540
543Pechanec Josef, děkan ve Valašských Kloboukách, 1911-1981
544Salzburg arcibiskupství, Eberhard 1200-1246
548Salzburg arcibiskupství, Leonard Keutschach 1495-1519
StranaPoložkyObdobí
12551Salzburg arcibiskupství, Matyáš Lang 1519-1540
552Salzburg arcibiskupství, Arnošt Bavorský
553Salzburg arcibiskupství, Jan Jakub Khuen-Belasi 1560-1586
555Salzburg arcibiskupství, Paris Lodron 1619-1653
557Salzburg arcibiskupství, Guidobald Thun-Hohenstein 1654-1668
558Salzburg arcibiskupství, Max Gandolf 1668-1687
559Salzburg arcibiskupství, Johann Ernst 1687-1709
562Salzburg arcibiskupství, Franz Anton Harrach 1709-1727
564Salzburg arcibiskupství, Leopold Antonín Firmian 1727 - 1744
565Veldes ve Slovinsku, poutní místo
566Vratislav biskupství, Jan V. Thurzo 1506-1520
567Vratislav biskupství, Karel Rakouský 1608-1624
572Vratislav biskupství, Friedrich von Hessen 1671-1682
576Vratislav biskupství, Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg 1683-1732
578Náboženské medaile
582Mezivládí 1246-1251
583Andechs-Meran, Ulrich 1248-1269
584Friedrich Sličný jako král 1314-1330
587Ladislav Pohrobek 1452-1457
588Friedrich III. (V.) po r. 1457
590Tyrolsko, arcivévoda Zikmund, 1439 - 1496
591Maxmilián I. 1493-1519
594Ferdinand I. 1521/2-1564
StranaPoložkyObdobí
13601arcivévoda Ferdinand 1564-1595
602arcivévoda Leopold 1607-1632
603Ferdinand II. 1619-1637
612Tyroly, arc. Ferdinand Karel 1632-1662
615Ferdinand III. 1637-1657
617Leopold I. 1657-1705
650Josef I. 1705-1711
StranaPoložkyObdobí
14651Josef I. 1705-1711
655Karel VI. 1711-1740
663Marie Terezie 1740-1780
675František I. Lotrinský 1745-1765
676Josef II. 1780-1790
678Leopold II. 1790-1792
679František II. 1792-1835
StranaPoložkyObdobí
15701František II. 1792-1835
715Ferdinand V. 1835-1848
720Ondřej I. 1046-1060
721Koloman 1095-1116
727Štěpán II. 1116-1131
732Anonymní ražby 12. století
736Béla II. 1131-1141
737Béla III. 1172-1196
738Ondřej II. 1205-1235/ Anonymní ražby 13. století
739Ludvík z Anjou 1342-1382
743Marie z Anjou 1385-1395
744Zikmund Lucemburský 1387-1437
746Ludvík Jagellonský 1516-1526
747Ferdinand I. 1526-1564
748Maxmilián II. 1564-1576
749Sedmihradsko, Štěpán Báthory 1576-1586
750Rudolf II. 1576-1611
StranaPoložkyObdobí
16751Matyáš II. 1611-1619
752Ferdinand II. 1619-1637
754Leopold I. 1657-1705
781Josef I. 1705-1711
783Marie Terezie 1740-1780
787František I. Lotrinský 1745-1765
790Josef II. 1780-1790
791Leopold II. 1790-1792
792František II. 1792-1835
StranaPoložkyObdobí
17801František II. 1792-1835
815Ferdinand V. 1835-1848
817Korunovační ražby
820Revoluce 1848-1849
825FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
18851FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
19901FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
20951FJI 1848-1916
977Karel I. 1916-1918
981LITERATURA
989ČSR 1918-1939
StranaPoložkyObdobí
211001ČSR 1918-1939
1050PROTEKTORÁT Č+M
StranaPoložkyObdobí
221051PROTEKTORÁT Č+M
1061ČSR 1945-1992
StranaPoložkyObdobí
231101ČSR 1945-1992
StranaPoložkyObdobí
241151ČSR 1945-1992
1159ČR 1993-
1175SLOVENSKO 1939-1945
1184SLOVENSKO 1993-
StranaPoložkyObdobí
251201SLOVENSKO 1993-
1231RAKOUSKO-UHERSKO
1238Československo - státovky I. Emise
1242Československo - státovky II. Emise
1244Československo - bankovky Národ. banky Československé
1250Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
StranaPoložkyObdobí
261251Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
1254Slovensko 1939-1945
1258Poukázky Terezínského ghetta, 1943
1262ČSR - Poukázky pro osvobozené území - kolkované, 1945
1263Československo - státovky londýnské emise
1266Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
1275Československo - bankovky a státovky 1953
1280Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
1284Československo - bankovky 1970 - 1989
1286Československo - nevydané bankovky a státovky
1289Česká republika, 1993 -
1291Národní banka Slovenska 1993-2008
1293Německo - nouzovky z jiných materiálů
1294Německo, Allierte Militabehörde
1295
StranaPoložkyObdobí
271301
1303Anhalt, Braunschweig, Waldeck
1304Augsburg-město
1305Bavorsko, Maxmilián I. 1598-1651
1306Bavorsko, Karl Albert 1726-1744
1308Bavorsko, Maxmilián III. Josef 1745-1777
1309Bavorsko, Karl Theodor 1777-1799
1310Brandeburg-Bayereuth, Christian 1603-1655
1311Brandenburg - Bayereuth
1312Brandenburg-Preussen, Albrecht 1525-1568
1314Brandenburg-Preussen, Friedrich III. 1688-1701
1315Falc-Neuburg, Otto Heinrich a Phlipp 1508-1548
1316Frankfurt město
1317Hamburg město
1318Kolín nad Rýnem - město
1319Kostnice-město
1320Mecklenburg-Güstrow, Hans Albrecht 1611-1636
1321Nordlingen-město, Maxmilián I. 1493-1519
1322Norimberk město
1323Prusko, Friedrich Wilhelm III. 1797-1840
1324Sasko-Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm II. 1442-1445
1325Sasko-Míšeň, Friedrich II.
1326Sasko-Míšeň, Friedrich II. a Margareta 1463-1464
1327Sasko, Fridrich August III. 1763-1806
1328Strassburg-město 1486-1639
1329Ulm a Überlingen
1330Bádensko, Friedrich II. 1907-1918
1331Bavorsko, Otto III. 1886-1913
1332Prusko, Vilém II. 1888-1918
1335Sasko, Georg 1902-1904
1336Německo - Výmarská republika, 1918-1933
1340NĚMECKO - III. ŘÍŠE
StranaPoložkyObdobí
281351NĚMECKO - III. ŘÍŠE
1363NSR
1364NDR
1365Anglie, Jiři VI. 1936-1952
1366Anglie, ostrov Man, Alžběta II. 1953-
1367Belgie, Leopold II., 1865-1909
1368Belgie, Albert I., 1909-1934
1369Bulharsko, Alexandr I. 1879-1886
1370Černá Hora, Nikola I. 1860-1918
1372Dánsko, Frederik VII. 1848-1863
1373Dánsko, Margareta II. 1972-
1375Finsko
1377Francie, Napoleon I. 1804-1814
1378Francie, III. republika
1381Guernsey, Elizabeth II., 1952 -
1382Itálie, Viktor Emanuel II. 1861-1878
1383Itálie, Viktor Emanuel III. 1900-1946
1385Itálie, republika 1946 -
1389Jugoslávie, Alexander I. 1921-1934
1390Jugoslávie
1391Kypr, republika
1392Maďarsko
1394Malta
1395Monako, Rainier III. 1949-2005
1396Nizozemí, Wilhelmina 1890-1948
1398Nizozemí, Juliana 1948-1982
1400Polsko, Vladislav Warnenczyk 1434-1444
StranaPoložkyObdobí
291401Polsko, Zikmund I. 1506-1548
1402Polsko, Zikmund III. Vasa 1587-1632
1405Polsko 1923 - 1939
1409Polsko, Gdaňsk - město (Danzig)
1412Polsko 1952-1990
1433Portugalsko, Ludvík I. 1868-1875
1434Portugalsko republika
1437Rakousko republika
1444Riga, svobodné město 1563-1580
1445Rumunsko, Karel I. 1866-1914
1446Rumunsko, Karel II. 1930-1940
1447Rusko, Alexandr I. 1801-1825
1448Rusko, Alexander II. 1855-1881
1449Finsko pod Ruskem, Mikuláš II. 1894 - 1917
1450Rusko, Mikuláš II. 1894-1917
StranaPoložkyObdobí
301451Rusko, Mikuláš II. 1894-1917
1459SSSR
1461Srbsko, Milan I. 1868-1881
1462Srbsko, Petr I. 1903-1918
1464Španělsko, Izabella II. 1833-1868
1465Španělsko, Alfons XIII. 1886-1931
1466Španělsko, republika
1468Španělsko, Baskická republika 1936-1937
1469Švédsko, Gustaf V. 1907-1950
1470Švédsko, Gustav Adolf VI. 1950-1973
1471Švédsko
1472Švýcarsko, republika
1483Velká Británie, George V. 1910-1936
1487Velká Británie, George VI. 1936-1952
1490Velká Británie, Elizabeth II. 1952 -
1491Angola republika
1492Britská východní afrika, George VI. 1937-1952
1493
1494Egypt, Abdul Aziz 1861-1876
1496Egypt, Abdul Hamid II. 1876 - 1909
1497Egypt, Farouk I. 1936 - 1952
1500Jižní Afrika, republika 1836 - 1910
StranaPoložkyObdobí
311501Keňa
1503Maroko, Yusuf 1912-1927
1504Maroko, Mohammed V. 1927-1962
1506Mosambik, portugalská kolonie
1507Portugalská Angola
1509Seychelles
1510Tanzanie
1511Tunisko, Muhammad al-Sadiq Bey 1859-1862
1513Tunisko
1514Uganda
1515Argentina, republika
1518Bahamy, Elizabeth II., 1952 -
1520Bolívie, republika 1826 -
1521Brazílie, republika 1889 -
1522Britské Panenské ostrovy, Elizabeth II., 1952 -
1523Guatemala
1524Chile, republika, 1818 -
1526Kanada, George VI. 1936-1952
1527Kanada, Elizabeth II. 1952 -
1529Nizozemské Antily, Juliana 1948-1982
1530Nizozemské Curacao, Wilhelmina I, 1890-1948
1531Panama, republika 1903 -
1534Peru
1536Salvador
1537USA
StranaPoložkyObdobí
321551USA
1560Venezuela - republika, 1830 -
1561Čína, Kao Tsun 1736-1796
1562Čína - provincie Kwangtung
1563Francouzská Indočína
1565Indie - Heydarabad, Mir Usman Ali Khan 1911-1948
1566Indie, Victoria 1837-1901
1567Indie, George V. 1910-1936
1568Irán, Muhammad Reza Pahlavi Shah 1941-1979
1570Izrael
1571Japonsko - epocha Meiji 1867 - 1912
1572Jordánsko, Hussein Ibn Talal 1952-1999
1575Nizozemská Východní Indie, Wilhelmina I. 1890-1948
1576Palestina
1579Portugalská Guinea, Macao
1580Sarawak, Charles J. Brooke, Rajah 1868-1917
1581Saudská Arábie, Abd Al-Aziz Bin Sa'ud 1926-1953
1582Straits Setlements, Victoria 1837 - 1901
1583Straits Setlements, Georg V. 1910-1936
1584Svatý Tomáš a Princův ostrov + Mosambik
1585Thajsko, Rama V. 1868 - 1910
1586Tibet
1587Timor, portugalská kolonie
1588Turecko, Osman (1288-1320) I ?, Hahazid II. (1481-1512), Soliman II. (1520-1566), Soliman III. (1684-1691)
1589Turecko, Abdul Mejid 1839-1861
1590Turecko, Abdul Aziz 1861-1876
1591Turecko, Abdul Hamid II. 1876-1909
1595Turecko, Muhammad V. 1909-1918
1597Austrálie, George V. 1910-1936
1599Austrálie, George VI. 1936-1952
1600Austrálie, Elizabeth II. 1952 -
StranaPoložkyObdobí
331601Austrálie, Elizabeth II. 1952 -
1605Medaile podle autorů
1627Medaile podle měst
1635Medaile hospodářské
1640Francie, Ludvík Filip I. 1830-1848
1641Německo
StranaPoložkyObdobí
341651Německo
1652Rakousko
1655Účelové známky
1662Kopie historických mincí
1670Faleristika
1672FJI 1848-1916
1678Karel I. 1916-1918
1680Odznaky, Jiné

Copyright 2021 KM NUMIS s.r.o.