KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 21.-22. listopadu 2020

StranaPoložkyObdobí
11Keltové-Bójové, předoppidální období LT C1-C2
4Keltové-Bójové, oppidální období LT D1-D2
5Řím, císařství, Valens 364-378
6Byzanc či západní imitace, Anastasius 491-518
7Olomouc biskupství, Wolfgang Schrattenbach 1711-1738
8FJI 1848-1916
17ČSR 1945-1992
18ČR 1993-
20Slovensko 1993-
21Rusko
22Velká Británie, Viktorie 1837-1901
24Investiční předměty
25Keltové, Západní a střední Slovensko, sev.Maďarsko, předopidální období LT C1-C2
26Východní Keltové, Slovensko či Maďarsko, cca 2. stol.př.Kr. ?
27Keltové-Eraviskové
29Persie, Dareios 423-405 až Artaxerses II. 404-459
30Cupiennia 147 př.Kr.
31Antestia 146 př.Kr.
32Gaius Aburius Geminus 134 př.Kr.
33C.Fabius C.F. Hadrianus 102 př.Kr.
34C.Vibius C.F.Pansa 90 př.Kr.
35Gnaeus Cornelius Lentulus 88 př. Kr.
36Marcus Porcius Cato 47-46 př.Kr.
37Nero 54-68 n.l.
38Domitian 81-96
40Traian 98-115
41Hadrian 117-138
42Antonius Pius 138-161
43Marcus Aurelius jako caesar, 139-161
44Commodus 177-192
46Septimus Severus 193-211
48Elagabalus 218-222
49Julia Mamaea 222-235
50Gordianus III. 238-244
51Gallienus 253-266
52Tetricus I. 270-273
53Aurelian 270-275
55Diocletian 284-305
56Maximianus 286-310
58Constantius I. 305-306
59Maxentius 306-312
60Licinius I. 308-324
63sv. Helena, matka Constantina I.
64Constantinopol, městská ražba 330-334
65Constantin II. 337-340
66Constantius II. 337-355
67Constans 337-350
68Magnentius 350-353
69Constantius Gallus 351-354
70Julian II. 360-363
71Valentinian I. 364-375, Gratian 376-383
72Valentinian I. 364-375
73Valentinian II. 375-392
74Arcadius 383-403
75Konvolut 3.-4.stol.
76Sýrie-Antiochie, Augustus 27 př.Kr. - 14 n.l.
77Thrácie, Gordianus III. 238-244
78Persie-Sasánovci, Chusro II. 590-628
79Constantin VIII. 1025-1028
80Nicephorus III. 1078-1081
81Dolní Lužice, anonymní ražby 1250/1300
82Francie, Maine vévodství, Herbert I. 1015-1036
83Německo blíže neurčené, 13. stol.
84Regensburg, vévoda Jindřich XIII. 1253-1290
86Worms, Jindřich III. 1039-1506
87Jaromír 1004-12, 1033
88Břetislav I. 1037-1055
90Vratislav II., údělný kníže na Olomoucku 1054 - 1061
92Břetislav II. 1092-1100
97Lutold Znojemský 1092-1112
98Bořivoj II. 1100-07, 1118-20
99Vladislav I. 1109-18, 1120-25
StranaPoložkyObdobí
2101Ota II. Černý na Olomoucku 1109-1126
102Soběslav I. 1125-1140
1032. křížová výprava 1147-1148
104Vratislav Brněnský 1123-29, 1130-1156
105Soběslav I. 1125-1140 nebo Soběslav II. 1173-1179
106Vladislav II. 1140-1172
111Soběslav II. 1173-1179
112Bedřich 1173, 1179-1181, 1182-89
114Přemysl Otakar II. 1253-1278
118Václav II. 1278-1305
126Jan Lucemburský 1310-1346
140Karel IV. 1346-1378
151Karel IV. nebo Václav IV. 1356-1400
152Václav IV. 1378-1419
157Jošt, markrabě moravský 1375-1411
158Zikmund Lucemburský 1419-1437
159Morava, Albrecht Rakouský 1423-1435
160Morava, markrabská mincovna v Brně 1435-1452
165Mezivládí 1439-1452
166Zhořelec-město 15. stol
167Brno, městská ražba po r. 1457
168Jiří z Poděbrad 1458-1471
169Matyáš Korvín 1458-1490
170Vladislav Jagellonský 1471-1516
182Ferdinand I. 1526-1564
198Maxmilián II. 1564-1576
StranaPoložkyObdobí
3201Maxmilián II. 1564-1576
207Rudolf II. 1576-1611
212Matyáš II. 1611-1619
214České stavy 1619-1620
218Moravské stavy 1619-1620
231Ferdinand II. 1619-1637
268Ferdinand III. 1526-1564
274Leopold I. 1657-1705
StranaPoložkyObdobí
4301Leopold I. 1657-1705
310Josef I. 1705-1711
318Karel VI. 1711-1740
327Marie Terezie 1740-1780
331František I. Lotrinský 1745-1765
333Josef II. 1780-1790
334František II. 1792-1835
338Ferdinand V. 1835-1848
339Slezsko nepřidělené, 13.stol.
341Krnov, Jiří Friedrich 1543-1603
342Krnov, Jan Jiří 1607-1621
347Lehnice město, 15. stol.
348Lehnice-Břeh, Friedrich II. 1495-1547
349Lehnice-Břeh, Johann Christian a Jiří Rudolf 1603-1621
352Lehnice-Břeh, Johann Christian 1621-1639
355Lehnice-Břeh, Jiří, Ludvík a Christian 1653-1663
356Lehnice-Břeh, Luisa z Anhaltu 1673-1674
357Münsterberg-Olešnice, Karel I. 1511-1536
358Münsterberg-Olešnice, Karel II. 1587-1617
359Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karl Friedrich 1617-1639
360Olešnice město 15.stol.
361Slezsko pod Pruskem, Friedrich Wilhelm II. 1786-1797
362Svídnice město 15.stol.
363Svídnice město, okolo 1500
364Těšínsko, Adam Václav 1594-1617
365Těšínsko, Alžběta Lukrécie 1625-1653
367Vratislav-město, Matyáš Korvín 1458-1490
368Vratislav město
369Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1664-1697
371Württemberg-Olešnice, Christian Ulrich 1668-1704
374Württemberg-Olešnice, Karl Friedrich 1704-1744
375Bachofen von Echt, Adolf a Albertina
376Dietrichstein-Pulsgau, Sigmund Ludwig + 1678
377Liechtenstein, Karel Eusebius 1627-1684
378Liechtenstein, Josef Václav 1696-1772
379Liechtenstein, František Josef 1772-1781
380Liechtenstein Johann II. 1858-1929
384Lobkowicz Frant. Josef Maxmilián 1772-1816
385Mansfeld-Hinter Ort, Friedrich Christof 1609-1631
386Montfort hrabství, Ernst Joseph 1734-1758
387Podstatzky-Liechtenstein Adolf 1805-1898
388Schwarzenberg Karel, polní maršál 1771-1820
389Sternberg Kašpar 1761-1833
390Šlik Jindřich 1612-1650
391Windischgrätz, Josef Nikolaus 1744-1802
392Aquileia patriarchát, Mikuláš Lucemburský 1350-1358
393Aquileia patriarchát, Jan Soběslav (Jan z Moravy) 1388-1394
394Augsburg biskupství, Alexander Sigismund von Pfalz-Neuburg 1663-1737
395Bamberg biskupství, Anton von Rothenhan 1431-1459
396Bamberg biskupství, Franz von Hatzfeld, 1633-1642
397Bamberg biskupství, Marquard Sebastian von Stauffenberg 1683-1693
398Bamberg biskupství, Lothar Franz von Schönborn 1693-1729
399Eichstätt biskupství, Raimund Anton von Strasoldo 1757-1781
400Gurk biskupství, Franz Xaver Salm-Reifferscheid 1783-1822
StranaPoložkyObdobí
5401Halberstadt biskupství, Christian von Braunschweig 1616-1624
402Köln arcibiskupství, Dietrich II. von Mörs 1414-1463
403Křtiny, poutní místo
404Linec biskupství, Franz Maria Doppelbauer 1889-1908
405Magdeburg arcibiskupství, Albrecht von Käfernburg 1205-1232
406Magdeburg arcibiskupství, Christian Wilhelm von Brandeburg 1598-1631
407Mohuč arcibiskupství, Dietrich III. von Erbach 1434-1459
408Mohuč arcibiskupství, Emerich Josef 1763 - 1774
409Olomouc biskupství, František Dietrichstein 1599-1636
413Olomouc biskupství, Leopold Vilém 1637-1662
416Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695
428Olomouc biskupství, Karel III. Lotrinský 1695-1706
431Olomouc biskupství, Wolfgang Schrattenbach 1711-1738
434Olomouc arcibiskupství, Antonín Theodor Colloredo-Waldsee 1777-1811
436Regensburg biskupství, Johannn III., administrátor 1502-1540
437Řád Německých rytířů, Paul von Russdorf 1423-1441
438Řád Německých rytířů, 1. pol. 15.století
439Řád Německých rytířů, Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg 1685-1694
440Salzburg arcibiskupství, Pilgrim II. von Puchheim 1365-1396
441Salzburg arcibiskupství, Leonard Keutschach 1495-1519
443Salzburg arcibiskupství, Matyáš Lang 1519-1540
444Salzburg arcibiskupství, Jan Jakub Khuen 1560-1586
445Salzburg arcibiskupství, Paris Lodron 1619-1653
448Salzburg arcibiskupství, Max Gandolph z Khüenburgu 1668-1687
450Salzburg arcibiskupství, Johann Ernst Thun-Hohenstein 1687-1709
452Salzburg arcibiskupství, Franz Anton Harrach 1709-1727
454Salzburg arcibiskupství, Leopold Antonín Firmian 1727 - 1744
456Salzburg arcibiskupství, Hieronymus Colloredo 1772-1803
459Strassburg biskupství, Ludwig Konstantin Rohan 1756-1779
460Trevír arcibiskupství, Karel Lotrinský 1711-1715
461Vatikán, Pius XI. 1922-1939
462Vratislav biskupství, Karel Rakouský 1608-1624
474Vratislav biskupství, Friedrich von Hessen 1671-1682
482Vratislav biskupství, Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg 1683-1732
490Vratislav biskupství, Filip Gotthard Schaffgotsch 1747-1795
491Korutany, Bernhard 1202-1256
492Rudolf I. Habsburský, jako římský císař 1273-1291
493Friedrich Sličný jako král 1314-1330
497Albrecht II. 1330-1358
500Albrecht III. 1365-1395
StranaPoložkyObdobí
6501Rakousy či Štýrsko, Wilhelm a Albrecht IV/V. 1395-1406
502Štýrsko, Arnošt Železný 1406-1424
503Albrecht V. 1411-1439
507Hals-Leuchtenberg, Johann III. 1430-1460
508Landshut, Ludvík IX. 1450-1479
509Friedrich V. (III.) po 1456
511Tyroly, arcivévoda Zikmund 1439-1496
512Maxmilián I. 1490/93-1519
516Ferdinand I. 1526-1564
519Ferdinand II. 1619-1637
526Tyroly, arcivévoda Leopold 1620-1632
528Ferdinand III. 1637-1657
530Tyroly, Ferdinand Karel 1632-1662
536Leopold I. 1657-1705
571Josef I. 1705-1711
572Karel VI. 1711-1740
580Marie Terezie 1740-1780
592František I. Lotrinský 1745-1765
596Josef II. 1780-1790
598František II. 1792-1835
StranaPoložkyObdobí
7601František II. 1792-1835
614Ferdinand V. 1835-1848
618Štěpán I. 997-1038
619Samuel Aba 1041-1044
620Koloman 1095-1116
621Béla II. 1131-1141
623Béla III. 1173-1196
624Václav III. 1301-1305
625Karel Robert z Anjou 1307-1342
627Marie 1385-1395
628Zikmund Lucemburský 1387-1437
630Vladislav Jagellonský 1490-1516
631Ferdinand I. 1526-1564
634Maxmilián II. 1564-1576
635Rudolf II. 1576-1611
637Ferdinand II. 1619-1637
641Ferdinand III. 1637-1657
642Leopold I. 1657-1705
652Josef I. 1705-1711
653Marie Terezie 1740-1780
659František I. Lotrinský 1745-1765
663Josef II. 1780-1790
668František II. 1792-1835
680Ferdinand V. 1835-1848
684FJI 1848-1916
685MEDAILE HABSBURSKÉ DYNASTIE
687REVOLUCE 1848-1849
695FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
8701FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
9801FJI 1848-1916
811FJI korunová měna
StranaPoložkyObdobí
10901FJI korunová měna
911Karel I. 1917-1918
916LITERATURA
919ČSR 1918-1939
967SLOVENSKO 1939-1945
972PROTEKTORÁT Č+M
976ČSR 1945-1992
StranaPoložkyObdobí
111001ČSR 1945-1992
1025PAMĚTNÍ MINCE
1081ČR 1993-
1084SLOVENSKO 1993-
StranaPoložkyObdobí
121101SLOVENSKO 1993-
1102PAMĚTNÍ
1150ČSR 1918-1939
1169PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
1170ČSR 1945-1992
1180BANKOVKY
1181Itálie
1182Maďarsko
1184Německo
1187Peru
1188Polsko
1189Rusko
1191Augsburg-město
1193Bavorsko-Landshut, Jindřich IV. 1393-1450
1194Bavorsko-Mnichov, Albert III. 1438-1460
1196Bavorsko, Maxmilián III. Josef 1745-1777
StranaPoložkyObdobí
131201Bavorsko, Maxmilián III. Josef 1745-1777
1202Bavorsko, Ludwig II. 1864-1886
1203Brandenburg-Ansbach, Alexandr 1757-1791
1204Brandenburg-Bayereuth, Georg Wilhelm 1712-1726
1205Brandenburg-Preussen, Friedrích Wilhelm 1640-1688
1206Brandenburg-Preussen, Friedrich Wilhelm IV. 1840-1861
1207Braunschweig-Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich 1613-1634
1209Brémy
1211Colmar město
1212Frankfurt město
1213Hanau-Lichtenberg, Johann Reinhard 1599-1625
1215Horní Falc, Ruprecht Falcký 1350-1390
1216Horní Falc, Ruprecht II. a Ruprecht III., okolo r. 1380
1217Marsberg město
1218Mecklenburg-Güstrow, Hans Albrecht 1611-1636
1219Norimberk město
1220Norimberk-město, František Lotrinský 1745-1765
1221Pfalz-Simmern, Richard I. 1569-1598
1223Prusko, Friedrich Wilhelm IV. 1840-1861
1224Prusko, Wilhelm I. 1861-1888
1225Regensburg, vévodské a biskupské ražby 13. stol.
1226Regensburg město
1227Sasko-Coburg, Albrecht III. 1680-1689
1228Sasko Míšeň, Ernst a Albrecht, pol. 15.stol.
1229Sasko-Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm II. 1442-1445
1230Sasko-Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Sigismund 1428-1436
1231Sasko, ernestinská linie, Johann Friedrich a Heinrcih 1539-1541
1232Sasko, albertinská linie, August I. 1553-1586
1234Sasko kurfiřtství, Friedrich III., Johann, Georg 1507-1525
1235Sasko kurfiřtství, Christian II., Johann Georg a August 1591-1611
1236Sasko, Friedrich August III. 1763-1806
1237Sasko, Friedrich August I. 1806-1827
1238Sasko, Anton 1827-1836
1240Sasko, Friedrich August 1836-1854
1241Strassburg město
1242Strassburg město 15./16.stol.
1244Prusko, Vilém II. 1888-1918
1245Sasko, Friedrich August III. 1904-1918
1246Německo císařství
1250Německo, Výmarská republika
1252Německo, III. říše
1275NSR
StranaPoložkyObdobí
141301NSR
1302Černá Hora, Nikola I. 1860-1918
1303Francie, Ludvík XIV. 1643-1715
1305Francie, Ludvík XVI. 1774-1793
1308Francie, Ludvík Filip I. 1830-1848
1309Francie císařství, Napoleon III. 1852-1870
1310Francie, III. republika
1311Francie republika
1316Itálie, Viktor Emanuel II. 1861-1878
1319Itálie, Umberto I. 1878-1900
1320Itálie, Viktor Emanuel III. 1900-1946
1328Itálie republika
1329Jugoslávie, Petar I. 1918-1921 a Alexandr I. 1921-1934
1330Jugoslávie, Alexandr I. 1921-1934
1332Maďarsko regentství
1338Maďarsko republika
1341Nizozemí, Brabantsko, Albert a Isabela 1598-1621
1342Nizozemí, Brabantsko, Filip IV. 1621-1665
1343Nizozemí, Campen
1345Nizozemí, Zwolle
1346Nizozemí, Frísko-provincie
1347Nizozemí, provincie Zeeland
1348Nizozemí, Vilém III. 1849-1890 + Wilhelmina 1890-1948
1349Nizozemí, Wilhelmina I. 1890-1918
1351Nizozemí, Juliana 1948-1980
1356Nizozemí, okupace
1357Norsko, Haakon VII. 1905-1957
1358Polsko, Vladislav Jagellonský a Jadwiga 1386-1399
1359Polsko, Vladislav Warnenczyk 1434-1444
1360Polsko, Kazimír Jagellonský 1446-1492
1362Polsko, Jan Albrecht 1492-1501
1363Polsko, Alexandr Jagellonský 1501-1506
1365Polsko, Zikmund III. Vasa 1587-1632
1378Polsko republika
1379Rakousko republika
StranaPoložkyObdobí
151401Rakousko republika
1418Rumunsko, Michal I. 1940-1947
1421Rusko, Anna 1730-1740
1422Rusko, Alžběta 1741-1761
1423Rusko, Mikuláš I. 1825-1855
1424Rusko, Alexandr II. 1855-1881
1426Rusko, Alexandr III. 1881-1894
1430Rusko, Mikuláš II. 1894-1617
1448SSSR 1923-1991
1452Srbsko, Petar I. 1903-1918
1454Španělsko
1455Švédsko, Oskar II. 1872-1907
1456Švédsko, Gustaf VI. 1950-1973
1457Švýcarsko, St. Gallen
1458Švýcarsko
1461Velká Británie, Viktorie 1837-1901
1462Velká Británie, Jiři V. 1910-1936
1466Velká Británie, Jiři VI. 1936-1952
1469Velká Británie, Alžběta II. 1953-
1472Argenitina, Chile, Mexico
1473Brazílie
1475Britská západní Afrika
1476Cejlon, Jiří V. 1910-1936
1477Cejlon, Hong-Kong, Orient neurčený
1478Čína, provincie Kwang-Tung 1890-1908
1479Haiti republika
1480Hong-Kong, Viktorie 1837-1901
1481Chile republika
1482Kanada, Viktorie 1837-1901
1483Kanada, Jiří V. 1910-1936
1485Kanada
1486Mongolsko
1487Nizozemská Východní Indie, Wilhelmina I. 1890-1948
1488Nový Zéland
1489Turecko, Mahmud V. 1909-1918 AD
1491Uruguay republika
1492Venezuela - republika, 1830 -
1493USA
StranaPoložkyObdobí
161501USA
1512MEDAILE DLE AUTORŮ
1551Medaile podle míst
1557MEDAILE HOSPODÁŘSKÉ
1562MEDAILE STŘELECKÉ
1563MEDAILE RŮZNÉ
1584KOPIE HISTORICKÝCH MINCÍ
1589FALERISTIKA, ODZNAKY
1624ÚČELOVÉ ZNÁMKY
1628KONVOLUTY

Copyright 2020 KM NUMIS s.r.o.