KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 13. června 2020

StranaPoložkyObdobí
11Keltové-Bójové
4Valens 364-378
5Byzanc či západní imitace (?), Anastasius 491-518
6Benátky, dóže Andrea Gritti 1523-1538
7Olomouc biskupství, Wolfgang Schrattenbach 1711-1738
8Marie Terezie 1740-1780
9Josef II. 1780-1790
12Ferdinand V. 1835-1848
14FJI 1848-1916
24ČSR 1918-1939
25ČSR 1945-1992
26ČR 1993-
32ČR MEDAILE
35Itálie, Viktor Emanuel II. 1861-1878
36Köln arcibiskupství, Dietrich von Mörs 1414-1463
37Vratislav-biskupství, Karel Rakouský 1608-1624
38Zdeněk Kolářský 1931-
42Nizozemí - sjednocené provincie
43Nizozemí-Overijssel
44Předoppidální období (LT C1-C2)
45Keltové-Bójové
50Keltové Podunajští
51Ionie-Milétos, 4. stol.př.Kr.
52Korint - Akarnanie cca 340-300 př.Kr
53Thrakie-Thasos, cca 148-75 př.Kr.
54Anonymní ražba 214-213 př.Kr.
55Anonymní ražba 211 př.Kr.
56Gaius Aburius Geminus 134 př.Kr.
57C.Vibius C.F.Pansa 90 př.Kr.
58M.Fonteius CF 85 př.Kr.
59Marcus Porcius Cato 47-46 př.Kr.
60Nero 54-68
61Vespasian 69-79
62Traian 98-117
65Hadrian 117-138
77Antoninus Pius 138-161
85Faustina starší 138-141
89Marcus Aurelius 161-180
98Faustina ml., manželka Marca Aurelia, 147-175
99Lucius Verus 161-169
StranaPoložkyObdobí
2101Commodus 177-192
104Septimus Severus 193-211
106Elagabalus 218-221
107Gordianus III. 238-244
110Gallienus 253-268
111Claudius Gothicus 268-270
112Victorinus 269-271
113Tetricus I. 270-273
114Diocletianus 284-305
115Maximianus 286-310
117Constantius I. 305-306
118Licinius I. 308-324
122Constantinus I. 307-337
126Constantinus II. 325-326
127Constantius II. 324-327 jako caesar
128Constans 337-350
129Constantius Gallus 351-354
131Constantius II. 337-361
133Constantius II. 347-355
134Julian II. Apostata 361-363
135Valentinian I. 364-375
136Valentinian I. 364-375, Gratian 376-383
137Valens 364-378
138Theodosius I. 379-395
139Urbs Roma 4. stol.
140Řím, 4. stol., blíže neurčené
141Egypt-Alexandria, Nero 54-68
143Egypt-Alexandria, Traianus 98-117
144Mesopotamia - Edessa, Gordianus III. 238-244
145Moesia Inferior - Markianopolis, Gordianus III. 238-244
146Sýrie-Antiochie, Hadrianus 117-138
148Sýrie-Antiochie, Elagabalus 218-222
149Sýrie-Antiochie, Philippus I. 244-249
150Sýrie-Antiochie,Trajanus Decius 249-251
151Thrakia - Hadrianopolis, Gordianus III. 238-244
152Gandhara a Severní Indie, okolo 150-180 n.l.
153Severní Indie okolo 180-220 n.l.
154Severozápadní Indie, okolo 156-140 př.Kr.
156Kabul, dolina Indu a Suraštra okolo 160-140 př. Kr.
157Pandžáb, okolo 145 př. Kr.
158Basil II. 976-1025 a Constantin VIII. 1025-1028
159Romanus III. 1028-1034
160Manuel I. Comnenos 1143-1180
161Cordóbský chalífát, Ummájovci, Abd ar-Rahmán III. 929-961
162Anglie, Jindřich VII. 1495-1498
163Benátky, dóže Giovanni Dandolo 1280-1289
164Benátky, dóže Giovanni Gradenigo 1355-1356
165Francie, Filip IV. Sličný, 1285 - 1314
166Lucembursko. Václav II., I. vláda, 1383 - 1388
167Lucembursko, Eliška Zhořelecká, 1425 - 1451
168Regensburg, vévoda Jindřich XIII. 1253-1290
170Skotsko, David II. 1329-1371
171Boleslav II. 972-999
172Oldřich 1012-1033, 1034
173Břetislav I. 1034-1055
175Spytihněv II. 1055-1061
176Vratislav II. 1061-1092
180Ota I. Sličný 1061-1087
181Konrád I. Brněnský 1061-1092
182Břetislav II. 1092-1100
187Lutold Znojemský 1092-1112
189Svatopluk, údělným knížetem na Olomoucku, 1095 - 1107
191Svatopluk 1107-1109
192Morava, anonymní denár pro 2. křížovou výpravu 1147-48
194Vratislav Brněnský 1123-29, 1130-1156
195Vladislav II. 1140-1172
StranaPoložkyObdobí
3201Vladislav II. 1140-1172
202Přemysl Otakar I. 1197-1230
203Přemysl Otakar II. 1253-1278
211Cheb, období 1220-1300
212Václav II. 1278-1305, do r. 1300
214Václav II. 1278-1305
219Jan Lucemburský 1310-1346
224Karel IV. 1346-1378
231Václav IV. 1378-1419
237Jošt, markrabě moravský 1375-1411
239Albrecht Rakouský, markrabě moravský 1423-1435, městská mincovna Brno
241Morava, markrabská mincovna 1435-1452
242Brno, městská ražba po r. 1457
244Jihlava město, druhá polovina 15.stol.
245Kladsko, Půta z Častolovic a Lichtenburka 1431-1435
246Jiří z Poděbrad 1458-1471
250Matyáš Korvín 1458-1490
251Vladislav Jagellonský 1471-1516
257Ludvík Jagellonský 1516-1526
258Ferdinand I. 1526-1564
271Maxmilián II. 1564-1576
278Rudolf II. 1576-1611
291Matyáš II. 1611-1619
297Moravské stavy 1619-1620
StranaPoložkyObdobí
4301Moravské stavy 1619-1620
306Slezské stavy 1619-1623
309Fridrich Falcký 1619-1620
310Ferdinand II. 1619-1637 kiprová měna
313Ferdinand II. 1619-1637
332Ferdinand III. 1637-1657
341Leopold I. 1657-1705
365Josef I. 1705-1711
376Karel VI. 1711-1740
StranaPoložkyObdobí
5401Karel VI. 1711-1740
405Marie Terezie 1740-1780
414František I. Lotrinský 1745-1765
416Josef II. 1780-1790
422František II. 1792-1835
443Ferdinand V. 1835-1848
450Slezsko nepřidělené, 13.stol.
452Krnov, Jan Jiří 1607-1624
454Krosno, Jan Kostrzynski 1535-1571
455Lehnice-Břeh, Johann Christian a Jiří Rudolf 1619-1621
459Lehnice-Břeh, Johann Christian 1621-1639
464Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf 1621-1653
469Lehnice-Břeh, Jiří, Rudolf a Christian 1653-1663
470Lehnice-Břeh, Christian 1654-1672
471Lehnice-Břeh, Luisa z Anhaltu 1673-1674
473Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karel Friedrich 1617-1639
474Opava město, 15 stol.
476Svídnice-město, 15. stol.
477Svídnice-město, Ludvík Jagellonský 1516-1526
478Svídnice-město, Ferdinand II. 1619-1637
480Těšín-město 15.stol.
481Těšínsko, Osvětim 15.stol.
482Těšínsko, Alžběta Lukrécie 1625-1653
483Vratislav-město, Vladislav II. Jagellonský 1471-1516
484Vratislav-město
485Württemberg-Olešnice, Christian Ulrich 1668-1704
486Eggenberg, Johann Christian a Johann Seyfried 1649-1664
487Liechtenstein Karel 1614-1627
488Liechtenstein František Josef 1769-1781
489Liechtenstein Johann II. 1858-1929
492Lobkowicz Frant. Josef Maxmilián 1772-1816
493Schwarzenberg Adam Franz 1680-1732
494Šlik Jindřich 1612-1650
495Bamberg biskupství, Franz von Hatzfeld, 1633-1642
496Bamberg biskupství, sedisvakance
497Köln arcibiskupství, Dietrich II. von Mörs 1414-1463
498Lüttich biskupství, Maxmilian Heinrich 1650-1688
499Magdeburg arcibiskupství, Albrecht IV. Braniborský 1513-1545
500Mohuč arcibiskupství, Adolph II. von Nassau 1461-1475
StranaPoložkyObdobí
6501Mohuč arcibiskupství, Emmerich Joseph von Breitbach-Bürresheim 1763-1774
502Olomouc biskupství, František Dietrichstein 1599-1636
504Olomouc biskupství, Leopold Vilém 1637-1662
505Olomouc biskupství, Karel I. Josef 1663-1664
506Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695
520Olomouc biskupství, Karel III. Lotrinský 1695-1711
527Olomouc biskupství, Wolfgang Schrattenbach 1711-1738
531Olomouc arcibiskupství, Theodor Kohn 1892-1904
532Praha-arcibiskupství, Václav Leopold Chlumčanský 1814-1830
533Řád Německých rytířů, Wynrich von Knyprode 1351-1382
534Řád Německých rytířů, 1. pol. 15.století
535Řád Německých rytířů, arc. Maxmilián 1612-1618
537Řád Německých rytířů, Johann Kaspar von Ampringen 1664-1684
540Řád Německých rytířů, Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg 1685-1694
543Řád Německých rytířů, panství Sovinec
545Salzburg arcibiskupství, Leonard Keutschach 1495-1519
548Salzburg arcibiskupství, Matyáš Lang 1519-1540
551Salzburg arcibiskupství, Jan Jakub Khuen Belasi 1560 -1586
552Salzburg arcibiskupství, Wolf Dietrich Raitenau 1587-1612
553Salzburg arcibiskupství, Guidobald Thun Hohenstein 1654-1668
554Salzburg arcibiskupství, Guidobald Thun 1654-1668 a Johann Ernst Thun 1687-1709
555Salzburg arcibiskupství, Max Gandolf z Khüenburku 1668-1687
558Salzburg arcibiskupství, Johann Ernst Thun 1687-1709
562Salzburg arcibiskupství, Franz Anton Harrach 1709-1727
568Salzburg arcibiskupství, Leopold Antonín Firmian 1727 - 1744
569Salzburg arcibiskupství, Jakub Arnošt Liechtenstein 1745-1747
570Salzburg arcibiskupství, Ondřej Jakub Dietrichstein 1747-1753
572Salzburg arcibiskupství, Zikmund III. Schrattenbach 1753-1771
574Salzburg arcibiskupství, Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
579Trevír arcibiskupství, Johann Hugo von Orsbeck 1676-1711
581Trevír arcibiskupství, Karel Lotrinský 1711-1715
582Vatikán, Pius VI., 1775 - 1799
583Vatikán, Pius IX. 1846-1878
585Vatikán, Lev XIII. 1878-1903
586Vatikán, Jan Pavel II. 1978-2005
587Vatikán, Benedikt XVI. 2005-2013
588Vratislav-biskupství, Karel Rakouský 1608-1624
593Vratislav biskupství, Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg 1683-1732
597Daniel Friedrich Loos 1735-1819
598Leopold V. 1177-1194
600Korutany, vévoda Bernhard 1202-1256
StranaPoložkyObdobí
7601mezivládí období 1230-1250
604Přemysl Otakar II. 1251-1276
605Friedrich Sličný jako král 1314-1330
606Albrecht II. 1330-1358
607Friedrich V. (III.) po 1456
609Tyroly, Zikmund 1439-1496
611Maxmilián I. 1490/93-1519
617Ferdinand I. 1521/2-1564
621Tyroly, arc. Ferdinand 1564-1595/1602
622Štýrsko, arcivévoda Karel 1564-1590/97
625Štýrsko, arcivévoda Ferdinand 1590/97-1619-20
626Ferdinand II. 1618-1637
635Tyroly, arcivévoda Leopold 1620-1632
638Ferdinand III. 1637-1657
642Tyroly, arc. Ferdinand Karel 1632-1662
648Leopold I. 1657-1705
666Josef I. 1705-1711
670Karel VI. 1711-1740
676Marie Terezie 1740-1780
695František I. Lotrinský 1745-1765
700Josef II. 1780-1790
StranaPoložkyObdobí
8701Josef II. 1780-1790
710Leopold II. 1790-1792
712Belgické povstání - Flandry
713František II. 1792-1835
769Ferdinand V. 1835-1848
785Štěpán II. 1116-1131
788Béla II. 1131-1141
78913. století
790Václav III. 1301-1305
792Ludvík z Anjou 1342-1382
794Marie 1385-1395
797Zikmund Lucemburský 1387-1437
800Albrecht Rakouský 1437-1439
StranaPoložkyObdobí
9801Albrecht Rakouský 1437-1439
802Matyáš Korvín 1458-1490
804Vladislav Jagellonský 1490-1516
806Ferdinand I. 1526-1564
812Jan Zápolský 1526-1540
813Maxmilián II. 1564-1576
814Matyáš II. 1611-1619
818Ferdinand II. 1619-1637
822Leopold I. 1657-1705
841Malkontenti 1703-1711
844Josef I. 1705-1711
847Karel VI. 1711-1740
853Marie Terezie 1740-1780
866František I. Lotrinský 1745-1765
877Josef II. 1780-1790
895Leopold II. 1790-1792
897František II. 1792-1835
StranaPoložkyObdobí
10901František II. 1792-1835
952Ferdinand V. 1835-1848
977Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
978STŘELECKÉ MEDAILE
980Revoluce 1848-1849
987FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
111001FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
121101FJI 1848-1916
1118FJI korunová měna po r. 1892
StranaPoložkyObdobí
131201FJI korunová měna po r. 1892
1232Karel I. 1916-1918
1238LITERATURA
1266ČSR 1918-1939
StranaPoložkyObdobí
141301ČSR 1918-1939
1305PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
1307SLOVENSKO 1939-1945
1336ČSR 1945-1992
StranaPoložkyObdobí
151401ČSR 1945-1992
1475ČR 1993-
StranaPoložkyObdobí
161501ČR 1993-
1506Rakousko-Uhersko
1507ČSR 1918-1939
1510Protektorát Č+M
1511ČSR 1945-1992
1525ČR 1993-
1526Itálie-Benátky, Rakouská okupace 1918
1527Polsko
1528Rakousko
1529Německo
1530SSSR
1531Evropa různé
1532Austrálie
1533Kanada
1542USA
1548Barby-hrabství, Albrecht Friedrich +1641
1549Bavorsko, Maxmilián III. Josef 1745-1777
1555Bavorsko, Karl Theodor 1777-1799
1557Bavorsko-království, Maxmilián I. Josef 1806-1825
1558Bavorsko, Maxmilián II. 1848-1864
1559Bavorsko, Ludvík II. 1864-1886
1561Bavorsko, princ-regent Luitpold 1886-1912
1562Brandenburg-Ansbach, Alexander 1757-1791
1563Brandenburg-Bayereuth, Georg Wilhelm 1712-1726
1564Brandenburg-Bayereuth, Friedrich II. 1735-1763
1565Brandenburg-Bayereuth, Friedrich Christian 1763-1769
1566Brandenburg-Preussen, Friedrich II. 1740-1786
1567Brandenburg-Preussen, Friedrich Wilhelm II. 1786-1797
1568Branibory-Prusko, Friedrich Wilhelm III. 1797-1840
1569Braunschweig-Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich 1613-1634
1570Brémy
1572Frankfurt-město
1573Hannover, Georg VI. 1820-1830
1574Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig 1678-1739
1575Hessen-Kasel, Ludvík III. 1458-1471
1576Hessen-Marburg, Heinrich III. 1458-1483
1577Holstein-Gottorp, Johann Adolf 1590-1616
1578Horní Falc, Friedrich II. 1508-1556
1579Norimberk-město, František Lotrinský 1745-1765
1581Pfalz-Simmern, Richard, 1569 - 1598
1582Prusko, Albrecht Braniborský 1525-1569
1583Prusko, Friedrich Wilhelm IV. 1840-1861
1585Prusko, Vilém I. 1861-1888
1586Regensburg - město
1587Sasko-Míšeň, Friedrich II. 1428-1464
1591Sasko-Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Sigismund 1428-1436
1592Sasko-Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm II. 1442-1445
1593Sasko-Míšeň, Friedrich II. + Margaretha 1456-1464
1595Sasko-Míšeň, Friedrich II. + Wilhelm III. 1440-1464
1598Sasko-Míšeň, Wilhelm III. 1445-1482
StranaPoložkyObdobí
171601Sasko-Míšeň, Wilhelm III. 1445-1482
1602Sasko-Míšeň, Ernst + Albrecht 1464-165
1603Sasko-albertinská linie, August I. 1553-1586
1604Sasko, Christian II., Johann Georg I. a August 1591-1611
1605Sasko-albertinská linie, Johann Georg a August 1611-1615
1606Sasko-albertinská linie, Johann Georg I. 1591-1656
1608Sasko-albertinská linie, Johann Georg II. 1656-1680
1609Sasko, Friedrich Christian 1763
1610Sasko, Friedrich August III. 1763-1806
1613Sasko-království, Friedrich August I. 1806-1827
1614Sasko, Johann V. 1854-1873
1617Württemberg, Wilhelm I. 1816-1864
1620Německo císařství 1871-1918
1621Anhalt, Friedrich II. 1904-1918
1622Bavorsko, Otto III. 1886-1913
1625Bavorsko, Ludwig III. 1913 - 1918
1626Prusko, Vilém II. 1888-1918
1630Sasko
1631Württemberg, Wilhelm II. 1891-1918
1632Německo - Výmarská republika
1633Německo 1933-1945
1655NSR
1661Albánie, Ahmed Zogu 1928-1939
1662Albánie pod Itálií, Viktor Emanuel III. 1939-1943
1663Albánie republika
1666Belgie, Leopold II. 1865-1909
1667Belgie
1668Bulharsko, Ferdinand I. 1887-1918
1670Bulharsko, Boris III. 1918-1948
1673Bulharsko republika
1684Černá Hora, Nikola I. 1860-1918
1691Dánsko, Kristian IX. 1863-1906
1692Dánsko, Kristian X. 1912-1947
1693Dánsko, Fridrich IX. 1947-1972
1695Estonsko
1696Finsko
1697Francie, Ludvík XV. 1715-1774
1698Francie, Napoleon III. 1853-1870
1699Francie III. republika 1871-1940
StranaPoložkyObdobí
181701Francie III. republika 1871-1940
1705Holandsko
1706Irsko, Jiří III. 1760-1820
1707Itálie-království Neapol a Sicilie, Ferdinand Aragonský 1458-1494
1708Itálie-Sicílie pod Španělskem, Filip II. 1556-1598
1709Itálie-Savojsko, Viktor Amadeus III. 1773-1796
1710Itálie-Mantova, Vincenzo I. 1587-1612
1711Itálie-Lucca, Carlo Ludovico di Borbone 1824-1847
1712Itálie, Viktor Emanuel III.
1725Itálie, republika
1730Jugoslávie, Petar I. 1918-1921 a Alexandr I. 1921-1934
1734Litva
1735Lucembursko, Charlotte 1919-1964
1736Maďarsko - regentství
1743Maďarsko - republika
1750Nizozemí, Východní Frísko, Enno III. 1599-1626
1752Nizozemí, Frísko-provincie
1753Nizozemí, Utrecht
1754Nizozemí, Wilhelmina I. 1890-1918
1757Nizozemí, Juliana 1948 - 1980
1765Norsko, Oskar II
1766Norsko, Haakon VII. 1905-1957
1767Polsko, Vladislav I. Jagellonský 1386-1434
1769Polsko, Vladislav Warnenczyk 1434-1444
1770Polsko, Kazimír Jagellonský 1447-1492
1771Polsko, Jan Albrecht 1492-1501
1772Polsko, Alexandr Jagellonský 1501-1506
1773Polsko, Zikmund I. Starý 1506-1548
1774Polsko, Štěpán Báthory 1576-1586
1777Polsko, Zikmund III. Vasa 1587-1632
StranaPoložkyObdobí
191801Polsko, Zikmund III. Vasa 1587-1632
1812Polsko pod Ruskem, Mikuláš I. 1825-1855
1814Polsko - republika, 1919-1939
1822Portugalsko, Karel I. 1889-1908
1823Portugalsko, republika
1825Rakousko - republika
1843Republika Ragusa - Dubrovník
1844Rumunsko, Karel I. 1866-1914
1847Rumunsko, Michal I. 1940-1948
1850Řecko, Jiří I. 1863-1913
1851Řecko, Pavel I. 1947-1964
1852Řecko, Constantin II. 1964-1973
1853Srbsko, Milan Obrenovič III a Milan Obrenovič IV.
1854Srbsko, Alexandr I. 1889-1902
1857Srbsko, Petar I. 1903-1918
1865Srbsko, německá okupace 1941-1945
1866Rusko, Petr I. Veliký 1682-1725
1867Rusko, 18. stol.
1868Rusko, Alexander I. 1801-1825
1870Rusko, Alexandr II. 1855-1881
1871Rusko, Mikuláš II. 1894-1917
1885SSSR, 1922-1991
1894Španělsko, Jose Napoleon 1808-1813
1895Švédsko, Gustav V. 1907-1950
1897Švýcarsko, Appenzell-Innerhoden
1898Švýcarsko-Luzern
1899Švýcarsko, republika
StranaPoložkyObdobí
201901Švýcarsko, republika
1902Velká Británie, Viktorie 1837-1901
1910Velká Británie, Jiří IV.
1911Velká Británie, Jiří V.
1913Velká Británie, Jiří VI. 1936-1952
1915Cookovy ostrovy, Alžběta II. (1953-)
1916Čína, Sheng Tsu 1662-1722
1917Čína, Kao Tung 1736-1795
1920Čína, Jen Tsung 1796-1820
1922Čína, Chien Lung 1796-1820
1923Čína, Kao Tuang 1821-1851
1924Čína, Kwan Tung 1850-1898
1925Čína, dynastie Qing
1926Izrael
1936Mexiko
1937Turecko, Abd-al-Hamid I. 1774-1789 AD
1938USA
1948MEDAILE DLE AUTORŮ
StranaPoložkyObdobí
212001MEDAILE DLE AUTORŮ
2003MEDAILE HOSPODÁŘSKÉ
2011MEDAILE DLE MÍST
2030MEDAILE OSTATNÍ - RŮZNÉ
2039Francie, Napoleon III. 1852-1871
2040Francie, III.republika 1871-1941
2043Německo-císařství, 1870 - 1918
2044Rusko, SSSR
2045MEDAILE RŮZNÉ, NAPODOBENINY HISTORICKÝCH MINCÍ
2050MEDAILE SOKOLSKÉ
2091ÚČELOVÉ ZNÁMKY
2117ODZNAKY
2122FALERISTIKA

Copyright 2020 KM NUMIS s.r.o.