Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 28. března 2020

StranaPoložkyObdobí
11František Josef I. 1848 - 1916
7Indie - Marathas of Tamtore - anonym 1678 - 1800 AD
8Sumatra - Sultanát Atčih - sultán Zaqiat ad - din 1678 - 1688 AD
9Sumatra - Sultanát Atčih - sultán Kalamat šáh 1688 - 1699 AD
10Palau.
11Keltové - Bójové - Čechy, opidární období 150 - 40 př. n. l.
13Keltové - Hispanie - Obulco 1. st. př. n. l.
14Keltové - Gallie - Seine 2. - 1. stol. př. n. l.
15Keltové - Galie - Nemausus - Augustus a Agrippa
16Keltové - Británie - 'Barbarous radiates' cca 270 - 273
17Keltové - Eraviskové 1. stol. př. n. l.
18Keltové východní - 2. - 1. stol. př. n. l.
19Keltové východní ( oblast Srbska )
20Keltové východní 2. - 1. stol. př. n. l.
21Keltové východní
22Keltové - barbaři - 4. stol. n. l.
23Řecko - Sicílie - Eryx po roce 400 př. n. l. ( Cartaginská okupace )
24Řecko - Makedonská města - Akanthos cca 400 př. n. l.
25Řecko - Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př. n. l.
26Řecko - Makedonská města - Ampipholis 196 - 168 př. n. l.
27Řecko - Makedonská města - Ampipholis 187 - 168 př. n. l.
28Řecko - Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př. n. l.
29Řecko - Makedonská města - Ampipholis 187 - 168 př. n. l.
30Řecko - Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př. n. l.
31Řecko - Makedonská města - Ampipholis 196 - 168 př. n. l.
32Řecko - Makedonská města - Ampipholis ražby v období císařství 1.-2. st.n.l.
33Řecko - Makedonská města - Botiea - Pela 187 - 168
35Řecko - Makedonská města - Pella 158 - 149 př. n. l.
37Řecko - Makedonaská města - Thessalonika - Aesillias 90 - 75 př. n. l.
38Řecko - Makedonská města - Thessalonika 158 - 149 př. n. l.
41Řecko - Makedonská města - autonomní ražba za Nera - Vespasiana
42Řecko - Makedonská města - Thessalonika ražby za císařství 1. st. n. l.
43Řecko - Makedonská města - Tragilos 400 - 357 př. n. l.
45Řecko - Thrakie - Abdera 410 - 385 př. n. l.
47Řecko - Thrakie - Alopekonnesos před r. 341 př. n. l.
48Řecko - Thrakie - Alopekonnesos 300 - 250 př. n. l.
49Řecko - Thrakie - Cherronesos 400 - 350 př. n. l.
52Řecko - Thrakie - Kardia cca 350 př. n. l.
54Řecko - Thrakie - Elainos cca 350 př. n. l.
55Řecko - Thrakie - Lysimacheia 309 - 281 př.n.l.
60Řecko - Thrakie - Madytos cca 350 př. n. l.
61Řecko - Thrakie - Maroneia 3. stol. př. n. l.
62Řecko - Thrakie - Maroneia 2. stol. př. n. l.
64Řecko - Thrakie - Sestos cca 300 př. n. l.
67Řecko - Thrakie - Sestos cca 150 př. n. l.
68Řecko - Thrakie - Sestos po roce 150 př. n. l.
69Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 470 - 450 př. n. l.
71Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 450 - 425 př. n. l.
72Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 1. polovina 3. stol. př. n. l.
73Řecko - Thrakie - Mesembria 400 - 350 př. n.l.
76Řecko - Thrakie - Mesembrie pol. 3. stol. př. n. l.
77Řecko - Thrakie - Kalatis 3. - 2. stol. př. n. l.
78Řecko -Thrakie - Odessos ( Varna ) po roce 200 př. n. l.
81Řecko - Thrakie - Olbia 3. stol. př. n. l.
82Řecko - Thrakie - Perintos - anonymní ražby za císařství 2. stol. n. l.
83Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Kotys I. 382 - 359 př. n. l.
85Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Amatokos 380 - 350 př. n. l.
86Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Kersobleptes 359 - 340 př. n. l. minc. Kypsela
88Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Skostokos 277 - 260 př. n. l.
89Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Kavaros 219 - 200 př. n. l.
90Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Mostis 2. stol. př. n. l.
91Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Rhometalces I. 11 - 12 př. n. l.
94Řecko - Odryské království Adaios 260 / 50 - 240 př. n. l.
97Řecko - Thrakie - Skýtští vládci - Sariak 3. stol. př. n. l.
98Řecko - Thrácké ostrovy - Samothrake po roce 280 př. n. l.
100Řecko - Thrácké ostrovy - Thasos cca 280 př. n. l.
StranaPoložkyObdobí
2101Řecko - Thessalie - Larissa 360 - 325 př. n. l.
103Řecko - Thessaly - Pelinna 306 - 197 př. n. l.
104Řecko - Aigina 404 - 340 př. n. l.
105Řecko - Korint před rokem 350 př. n. l.
106Řecko - Lesbos - archaické období 6. stol. př. n. l.
107Řecko - Kolchis - Dioskourias 2. - 1. stol. př. n. l. ( vláda Mithridata VI Pontského )
109Řecko - Ionia - Miletos 6. stol. př. n. l.
110Řecko - Mysia - Adramytteion pol. 4. stol. př. n. l.
111Řecko - Mysia - Atarneus 400 - 350 př. n. l.
112Řecko - Mysia - Kyzikos 4. - 3. stol. př. n. l.
113Řecko - Mysia - Gambrion cca 350 př. n. l.
114Řecko - Mysia - Lampsakos 390 - 330 př. n. l.
115Řecko - Mysia - Lampsakos 3. stol. př. n. l.
119Řecko - Mysia - Lampsakos 2. - 1. stol. př. n. l.
120Řecko - Mysia - Parion 350 - 300 př. n. l.
123Řecko - Mysia - Parion 2. - 1. stol. př. n. l.
125Řecko - Mysia - Pergamon cca 300 př. n. l.
127Řecko - Mysia - Pergamon 2. - 1. stol. př. n. l.
129Řecko - Mysia - Pergamon 200 - 133 př. n. l.
131Řecko - Mysia Pitane 4. - 3. stol. př. n. l.
132Řecko - Mysia - Plakia cca 350 př. n. l.
133Řecko - Mysia - Priapos 3. stol. př. n. l.
134Řecko - Mysia - Prokonnesos 350 př. n. l.
135Řecko - Mysia - Zeleia cca 334 př. n. l.
136satrap Tissaphernes cca 400 - 395 př. n. l. Astyra
137satrap Orontas 357 - 352 př. n. l. Cysthene
138( Zenis ? ) Kebren
140Řecko - Anatolští satrapové - Ionia - Spithridates satrap v Lidia Ionia 334 př. n. l.
141Řecko - Troas - Abydos 4. stol. př. n. l.
142Řecko - Troas - Alexandria Troas cca 300 př. n. l.
144Řecko - Troas - Alexandria Troas 2. - 1. stol. př. n. l.
145Řecko - Troas - Antandras cca 350 př. n. l.
146Řecko - Troas - Assos 350 př. n. l.
147Řecko - Troas - Biritis cca 300 př. n. l.
149Řecko - Troas - Kebren cca 400 - 350 př. n. l.
151Řecko - Troas - Kebren cca 400 př. n. l.
153Řecko - Troas - Dardanos cca 350 př. n. l.
154Řecko - Troas Gargara cca 350 př. n. l.
156Řecko - Troas - Gergis 4. stol. př. n. l.
159Řecko -Troas - Ilion ( město na základech Tróje ) 3. stol. př. n. l.
160Řecko - Troas - Ilion 133 - 119 př. n. l.
161Řecko - Troas - Ilion 2. - 1. př. n. l.
162Řecko - Troas - Neandrea 350 - 310 př. n. l.
163Řecko - Troas - Skepsis 350 - 310 př. n. l.
165Řecko - Troas - Sigeion cca 350 př. n. l.
169Řecko - Aiolis - Aigai 2. -1. st. př. n. l.
170Řecko - Aiolis - Aigai 3. st. př. n. l.
171Řecko - Aiolis - Autokane cca 300 př. n. l.
172Řecko - Aiolis - Kyme 5. stol. př. n. l.
173Řecko - Aiolis - Kyme 4. stol. př. n. l.
177Řecko - Aiolis - Kyme 3. stol. př. n. l.
181Řecko - Aiolis - Elaia 4. - 3. stol. př. n. l.
184Řecko - Aiolis - Elaia 2. - 1. stol. př. n. l.
185Řecko - Aiolis - Grynion před r. 306 př. n. l.
186Řecko - Aiolis - Myrina cca 300 př. n. l.
188Řecko - Aiolis - Neonteichos 2. stol. př. n. l.
189Řecko - Aiolis - Temnos 3. stol. př. n. l.
190Řecko - Ionia - Kolophon 6. stol. př. n. l.
193Řecko - Ionia - Kolophon 525 - 450 př. n. l.
194Řecko - Ionia - Magnesia 400 - 350 př. n. l.
195Řecko - Ionia - Miletos 6. - 5. stol. př. n. l.
197Řecko - Ionia - Ephesos 350 - 288 př. n. l.
199Řecko - Ionia - Ephesos 280 - 258 př. n. l.
StranaPoložkyObdobí
3201Řecko - Ionia - Ephesos 280 - 258 př. n. l.
202Řecko - Ionia - Smyrna 2. - 1. stol. př. n. l.
203Řecko - Ionia - Smyrna - autonomní ražba 1. stol. n. l. Ti Claudius Hieronymus a Ti Sosandros 69 n. l.
204Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.
206Řecko - Ionia - Chios 2. - 1. stol- př. l.
208Řecko - Lydia - Apollonis 2. - 1. stol. př. n. l.
209Řecko - Lydia - Germe autonomní ražba za císařství 1. - 2. stol. n. l.
210Řecko -Lydia - Magnesia ad Sipylum ( severovýchodně od Smyrny ) 2. stol. př. n. l.
211Řecko - Lydia - Sardy 2. - 1. stol. př. n. l.
213Řecko - Lydie - Thyateira 2. stol. př. n. l.
214Řecko - Lydie - Thyateira autonomní ražba za císařství 2. stol. n. l.
215Řecko - Lydie - Tralleis 2. - 1. stol. př. n. l.
217Řecko - Caria - neznámá mincovna 465 - 440 př. n. l.
219Řecko - Caria - neznámá mincovna 387 - 377 př. n. l.
220Řecko - Caria - Rhodos před rokem 304 př. n. l.
221Řecko - Philasia - Philius 4. - 3. století př. n. l.
222Řecko - Pisidia - Termessus Major 1. stol. př. n. l.
223Řecko - Pisidia - Termessus Major ranné 3. stol. n. l.
224Řecko - Phrygia - Apameia 133 - 48 př. n. l.
225Řecko - Phrygia - Laodikeia 2. stol. př. n. l.
226Řecko - Pisidia - Selge 2. - 1. stol. př. n. l.
227Řecko - Cyprus - Kition - Baalmelek II., syn Azabala 425 - 400 př. n. l.
228Řecko - Sýrie - Seleukis a Pieria - Apameia 2. stol. př. n. l.
229Řecko - Judea - Alexander Jannaeus 103 - 76 př. n. l.
230Řecko - Alexander Januaeus 103 - 76 př. n. l.
231Řecko - Judea - John Hyrcanus II. 67 a 63 - 40 př. n. l.
232Řecko - Judea - římští prokurátoři - M. Ambibulus 9. - 12. n. l.
233Řecko - Judea - římští prokurátoři - Antonius Felix 52 - 60
234Řecko - Judea - 1. židovské povstání 66 - 70
236Řecko - Makedonie - Perseus 179 - 168 př. n. l.
237Řecko - Makedonie - Amyntas III. 389 - 383 a 381 - 369 př. n. l.
238Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.
242Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př. n. l.
252Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.
254Řecko - Makedonie - Demetrios Poliorketes 306 - 283 př. n. l.
255Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.
256Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l. nebo Antigon Dozon 229 - 221
257Řecko - Makedonie - Philip V. 221 - 179 př. n. l.
261Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.
266Řecko - Seleukovci - Antiochos I. Soter 280 - 261 př. n. l.
268Řecko - Seleukovci - Antiochos II. Theos 261 - 246 př. n. l.
269Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.
275Řecko - Seleukovci - Seleukos IV. Philopator 187 - 175 př. n. l.
276Řecko - Seleukovci - Demetrios I. 162 - 150 př. n. l.
277Řecko - království Pergamon 282 - 133 př. n. l.
282Řecko - Bythynie - království Ziaelas, syn Nikomeda I. 255 - 228 př. n. l.
283Řecko - Bythynie - Prusias I. 228 - 185 př. n. l.
284Řecko - Skythové - Olbie 330 - 250 př. n. l.
285Řecko - Indoskythové - Maves 90 - 57 př. n. l.
286Řecko - Indoskythové - Azes I. 57 - 35 př. n. l.
287Egypt - Ptolemajovci - Ptolemy II. Philadelphos 285 - 246 př. n. l.
288Egypt - Cleopatra VII. 51 - 30 př. n. l.
289Fam. Julia - L. Julius Bursio
290Octavianus ( pozdější Augustus )
291Augustus 27 - 14 n. l.
292Vitelius 69
293Vespasianus 69 - 79
295Titus 79 - 81
296Hadrianus 117 - 138
299Antoninus Pius 138 - 161
StranaPoložkyObdobí
4301Diva Faustina st. + 141, posmrtná ražba za Antonia Pia
302Plautilla - manželka Caracaly
303Elagabalus 218 - 222
304Gordianus III. 238 - 244
306Valerianus II. caesar pod Valerianem a Gallienem 256 - 258
307Carus 282 - 283
308Diocletianus 284 - 305
309Maximinus II. jako augustus 310 - 313
312Constantinus I. 307 - 337
313Fausta + 326
314Constantius II. jako augustus 337 - 350
315Julianus II. ' Apostatus ' jako augustus 360 - 363
316Procopius 365 - 366
318Theodosius II. 402 - 450
319Augustus 27 - 14 n. l.
320Augustus a Gaius Caesar
321Caligula, Germanicus a Agrippina starší
323Nero 54 - 69
324Vespasianus 69 - 79
327Domitianus 81 - 96
328Hadrianus 117 - 138
329Faustina mladší - manželka Aurelia
332Septimus Severus 193 - 211
334Julia Domna
335Caracalla 198 - 217
338Geta 209 - 212
339Gordianus III. 238 - 244
342Gordianus a Tranqvilina
344Octavia Severa - manželka Philipa I.
345Gallienus 253 - 268
346Justinian I. 527 - 565
348Theodorus Macaphas - usurpátor v Philadelphii 1188 - 1190, 1204 - 1205
349Sasánovci - Ardašír I. 226 - 240 AH
350Samánovci - Nasr II. bin Ahmad
351Samánovci - Al Mensúr I. 350 - 365 AH
352Sasánovci - Chursó I. 531 - 579
354Sasánovci - Hormizd IV. 579 - 590 AD
361Sasánovci - Chusro II. 591 - 628
371Persie - Parthové - Orodes I. 89 - 78 př. n. l.
374Persie - Parthové - Tiridates I. 29 - 26 př. n. l.
375Persie - Parthové - Vardanes I. 38 - 45
376Persie - Parthové - Sinantruces 77 - 70 př. n. l.
377Persie - Parthové - Phraates III. 70 - 57 př. n. l.
378Persie - Parthové - Orodes II. 57 - 38 př. n. l.
380Parthové - Phraates IV.
381Persis - Artaxerxes II. syn Darea II. 1. stol. př. n. l.
382Parthové - Království Elymais - Pharaates
384Parthové - Království Elymais - Orodes I.
386Sasánovci - Peroz 457 - 483
387Sasánovci - Yazdegard I. 399 - 420
388Sasánovci - Varahran V. 420 - 439
389Sasánovci - Chusró I. 531 - 579 AD
390Sasánovci - Hormizd IV. 579 - 590 AD
391Sasánovci - Chusro II. 591 - 628
392Sasánovci - Ardeshir I. 226 - 240
393Tabaristan - Abbásovští guvernéři - Umar ibn Al´Ala 120 - 129 Pye 737 - 746 AD
394Chach ( Kang Gho ), neznámý vládce 3. - 5. st. n. l.
395Axumské království ( Ethiopie ) Armah 700 - 730
396Indie - Indoskythové - Spalagadamés 90 - 65 př. n. l.
397Indie - Hindu 17. - 18. století
399Armenie - Rupenidé - Leon I. 1196 - 1219
400Mehrabanidé - Nasir al din Muhammed 1261 - 1318
StranaPoložkyObdobí
5401Timúrovci - Hosan Baiqara 873 - 91 H 1469 - 1506 AD
402Abásovci - Al - Mansúr 136 - 158 H 754 - 775
403Ajjubidé v Mezopotamii 547 - 612 AH 1132 - 1176 AD
404Zangidé al Jazirach - Muizz Al Din Mahmud Abu Sinjár Shíh 608 - 618 AD 1219 - 1221
405Indie - Indosasánovci - Saurastra a Gunarai 800 - 950 AD
406Rasalidé v Jemenu - Al Muzaffar Jusúf 647 - 694 H 1249 - 1295
407Urtukidé - Nasir ad Din Urtuh Arslan 597 - 637 AH 1201 - 1239 AD
408Janované na Dněstru - Moncastro - Belgorod - Alba Cita 1423 - 1425
409Evropské denárové ražby
410LITERATURA
419Břetislav I., knížetem v Čechách 1037 - 1055
420Vratislav II. knížetem v Čechách 1061 - 1086
434Břetislav II. knížetem 1092 - 1100
435Vladislav I. v Čechách 1109 - 1125
436Bořivoj II. knížetem 1100 - 1120
437Vladislav I. 1109 - 1118, 1120 - 1125
440Soběslav I. knížetem 1125 - 1140
441Vladislav II. knížetem 1140 - 1158
444Přemysl II. 1253 - 1278
445Václav II. 1278 - 1305
448Jan Lucemburský 1310 - 1346
455Karel IV. 1346 - 1378
461Václav IV. 1378 - 1419
467Mezivládí 1420 - 1436
469Ražby patrně ze 40. let 15. století
470Ražby měnové reformy okolo roku 1450
474Ladislav Pohrobek 1453 - 1457
477Jiří z Poděbrad 1460 - 1471
482Matyáš Korvín, český protikrál
483Vladislav II. Jagelonský 1471 - 1516
StranaPoložkyObdobí
6501Vladislav II. Jagelonský 1471 - 1516
521Ludvík I. Jagelonský 1516 - 1526
532Ferdinand I. 1526 - 1564
557Maxmilián II. 1564 - 1576
585Rudolf II. 1576 - 1611
StranaPoložkyObdobí
7601Rudolf II. 1576 - 1611
646Matyáš II. 1612 - 1619
675Čeští stavové 1619 - 1620
677Fridrich Falcký 1619 - 1620
686Ferdinand II. 1619 - 1637
StranaPoložkyObdobí
8701Ferdinand II. 1619 - 1637
703Ferdinand III. 1637 - 1657
713Leopold I. 1657 - 1705
737Josef I. 1705 - 1711
741Marie Terezie 1740 - 1780
744František Lotrinský 1745 - 1780
746Josef II. 1765 - 1790
748František II. 1791 - 1835
751Ferdinand V. 1835 - 1848
752Vladislav I., knížetem na Olomoucku 1110 + 1113
753Vladislav III. markrabě moravský 1246 - 1247
754Přemysl Otakar markrabě moravský 1247 - 1253
755Markrabě Jošt 1404 - 1411
756Městské ražby brněnské po roce 1452
758Městské ražby po r. 1452 - Jihlava
759Městské ražby po r. 1452 - Znojmo
761Ferdinand III. 1637 - 1657
763Vladislav II. 1471 - 1516
765Svídnice - město
766Ferdinand I. 1526 - 1564
770Maxmilián II. 1564 - 1576
771Ferdinand II. 1619 - 1637
777Ferdinand III. 1637 - 1657
779Leopold I. 1657 - 1705
798Josef I. 1705 - 1711
StranaPoložkyObdobí
9801Josef I. 1705 - 1711
802Münsterberg - Půta z Častolovic 1429 - 1453
806Kladské mincovnictví - Rod pánů z Kunštátu a z Poděbrad 1454 - 1500
807Lehnice - Břeh - Johann Christian a Georg Rudolf 1602 -1621
810Lehnice - Břeh - Georg, Christian, Ludwig 1639 - 1663
812Lehnice - Břeh - Christian 1639 - 1672
813Lehnice - Břeh - Luisa z Anhaltu 1673 - 1674
814Münsterberg - Olešnice - Karel II. 1587 - 1617
816Těšín - Ferdinand III.
817VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU
836RODOVÉ RAŽBY
849Olomouc - arcibiskupství - Karel II. Liechtenstein 1664 - 1695
850Salzburg - arcibiskupství - Michael Kuenburg 1554 - 1560
852Salzburg - arcibiskupství - Paris von Lodron 1619 - 1653
853Salzburg - arcibiskupství - Max Gandolph 1668 - 1687
854Salzburg - arcibiskupství - Franz Anton 1709 - 1727
856Salzburg - arcibiskupství - Hieronymus 1772 - 1803
857Rakousko
858Československá republika 1953 - 1992
867Česká republika 1993 -
886Ludwig I. z Anjou 1342 - 1382
888Albrecht 1437 - 1439
890Matyáš Korvín 1458 - 1490
891Vladislav II. 1490 - 1516
892Ludvík II. 1516 - 1526
895Ferdinand I. 1526 - 1564
897Maxmilian I. 1564 - 1576
899Rudolf II. 1576 - 1611
StranaPoložkyObdobí
10901Rudolf II. 1576 - 1611
902Ferdinand III. 1637 - 1657
903Leopold I. 1657 - 1705
918Malkontenti 1703 - 1711
922Marie Terezie 1740 - 1780
927František Lotrinský 1745 - 1780
928František II. 1792 - 1835
931Ferdinand V. 1835 - 1848
933Rudolf Habsburský 1276 - 1281
934Albrecht I. 1282 - 1308
935Albrecht IV. 1395 - 1404, Albrecht V., a Vilém + 1406
936Albrecht V., ražba po roce 1426
937Fridrich V. 1424 - 1493 jako poručník Ladislava Pohrobka 1439 - 1442
939Leopold IV. 1404 - 1406
940Dolní Rakousy
941Maxmilian II. 1493 - 1519
942Ferdinand I. 1521 - 1564
947Arcivévoda Ferdinand Tyrolský 1564 - 1594
954Rudolf II. 1576 - 1612
959Ferdinand II. 1619 - 1637
971Ferdinand III. 1637 - 1657
976Leopold I. 1657 - 1705
983Josef I. 1705 - 1711
987Karel VI. 1711 - 1740
996Marie Terezie 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
111001Marie Terezie 1740 - 1780
1010František Lotrinský 1745 - 1780
1011Josef II. 1765 - 1790
1014Leopold II. 1790 - 1792
1015František II. 1792 - 1835
1030Ferdinand V. 1835 - 1848
1046František Josef I. 1848 - 1916
1059Anhalt - John Georg, Christian, August 1586 - 1618
1061Anhalt - Bernburg - Viktor II. Friedrich 1721 - 1765
1062Anhalt - Zerbst - Friedrich August 1747 - 1793
1063Augsburg - biskupství a město - Petr ze Schamburgu 1424 - 1469
1066Augsburg - biskupství - Clement Wenzel 1768 - 1803
1067Augsburg - město - Eberhard v. Königstein 1515 - 1535
1068Augsburg - město
1073Baden - Durlach - Karel IV. Wilhelm 1709 - 1738
1074Baden - Durlach - Karel Friedrich 1738 - 1771
1075Bádensko - Karel Friedrich 1806 - 1811
1076Bádensko - Karel Ludwig Friedrich 1811 - 1818
1077Bádensko - Ludwig I. 1818 - 1830
1078Bádensko - Friedrich I. 1856 - 1907
1081Bamberg - biskupství - Antonín z Rotenhanu 1431 - 1459
1082Bamberg - biskupství - Adam Friedrich 1757 - 1779
1084Bamberg - biskupství - Franz Ludwig v. Erthal 1779 - 1795
1085Bamberg - biskupství - Christoph Franz von Buseck 1795 - 1802
1086Bavory Dolní - Řezno ( Regensburg ) - Jindřich I. 1253 - 1290
1087Bavory ( před rozdělením ) - Štěpán II. 1347 - 1375
1089Bavory - Mnichov - Jan II., Štěpán III. a Fridrich I. 1375 - 1392
1092Bavory - Mnichov - Arnošt I. a Vilém III. 1397 - 1435
1097Bavory - Mnichov - Arnošt I. a synovec Adolf 1435 - 1438
1098Bavory - Mnichov - Albert III. 1438 - 1460
1099Bavory - Mnichov - Albrecht IV. 1505 - 1508
1100Bavory - Mnichov - Albrecht V. 1550 - 1579
StranaPoložkyObdobí
121101Bavory - Mnichov - Albrecht V. 1550 - 1579
1102Bavory - Landshut - Jindřich IV. 1393 - 1450
1109Bavory - Landshut - Ludvík IX. 1450 - 1470
1112Bavory - Ingolstadt - Štěpán III. a Jan II. 1395 - 1397
1113Bavory - Ingolstadt - Štěpán II. a Ludvík VII. 1402 - 1413
1116Bavorsko - Maxmilian I. 1598 - 1651
1120Bavorsko - Maxmilian II. Emanuel 1679 - 1726
1121Bavorsko - Karel Albert 1726 - 1744
1124Bavorsko - Karel VII. 1742 - 1745
1125Bavorsko - Maxmilian III. Josef 1745 - 1777
1141Bavorsko - Karel Theodor 1777 - 1799
1146Bavorsko - Maxmilian I. Josef 1806 - 1825
1149Bavorsko - Ludwig I. 1825 - 1848
1151Bavorsko - Maxmilian II. 1848 - 1864
1153Brandenburg - Albrecht Achilles 1470 - 1489
1154Brandenburg - Joachym II. 1535 - 1571
1155Brandenburg - Georg Wilhelm 1619 - 1640
1157Brandenburg - Friedrich Wilhelm 1640 - 1688
1159Brandenburg - Friedrich III. 1688 - 1701
1162Brandenburg - Friedrich I. ( III. ), král 1701 - 1713
1163Brandenburg - kostel - Johann 1537 - 1571
1164Brandenburg - Ansbach - Georg Friedrich 1543 - 1603
1165Brandenburg - Ansbach - Karl Wolhelm Friedrich 1723 - 1757
1166Brandenburg - Ansbach - Alexander 1757 - 1791
1173Brandenburg - Bayereuth - Christian 1603 - 1655
1174Brandenburg - Bayereuth - Christian Ernst 1655 - 1712
1176Brandenburg - Bayereuth - Georg Wilhelm 1712 - 1726
1177Brandenburg - Bayereuth - Friedrich 1735 - 1763
1182Brandenburg - Bayereuth - Friedrich Christian 1763 - 1769
1186Brandenburg - Bayereuth - Alexander 1769 - 1791
1187Braunschweig - Luneburg - Celle - Georg II. Wilhelm 1665 - 1705
1189Brunswick - Luneburg - Calenberg - Hannover - Georg Ludwig 1698 - 1727
1190Brunswick - Luneburg - Calenberg - Hannover - Georg III. 1760 - 1814
1192Brauswick - Wolfenbuttel - Friedrich Ulrich 1613 - 1634
1197Brauswick - Wolfenbuttel - Rudolf August 1666 - 1704
1198Brauswick - Wolfenbuttel - Anton Ulrich 1704 - 1714
1199Brauswick - Wolfenbuttel - Ferdinand Albrecht II. 1735
1200Brauswick - Wolfenbuttel - Karel I. 1735 - 1780
StranaPoložkyObdobí
131201Brauswick - Wolfenbuttel - Karel I. 1735 - 1780
1204Brauswick - Wolfenbuttel - Karl Wilhelm Ferdinand 1780 - 1806
1206Brémy
1207Cáchy ( Aachen )
1209Coesfeld
1210Colmar
1212Dortmund - pod Karlem VI.
1213Eichstatt - Johann Eucharius 1685 - 1697
1214Elbing
1215Ellwagen - Johann Jakob Blarer 1621 - 1654
1216Falkenstein - Paul Sixtus Trautson 1615 - 1620
1218Frankfurt
1221Freidberg - hrad - Johann Eberhard 1577 - 1617
1222Fulda - opatství - Adolf von Dalberg 1726 - 1737
1223Fulda - opatství - Amadeus von Buseck 1737 - 1756
1224Fulda - opatství - Heinrich VIII 1759 - 1788
1225Gorice - Leonard 1462 - 1500
1226Goslar - město
1230Hals - Leuchtenberg - Jan III. 1407 - 1443
1231Hamburg
1235Hanau - Lichtenberg - Philip IV. 1538 - 1590
1236Hanau - Lichtenberg - Johann Reinhard I. 1599 - 1625
1238Hannover - Ernst August 1837 - 1851
1239Hannover - Georg V. 1851 - 1866
1240Hesse - Cassel - Karel 1670 - 1730
1241Hesse - Cassel - Wilhelm 1803 - 1806
1242Hildesheim - biskupství - Arnošt Bavorský 1573 - 1612
1243Hildesheim - biskupství - Ferdinand Bavorský 1612 - 1650
1244Hohenlohe - Waldenburg - Schillingsfurst - Ludvík Gustav 1656 - 1697
1245Jülich - Cleve - Berg - Wilhelm 1539 - 1592
1246Jülich - Cleve - Berg - Johann Wilhelm 1592 - 1609
1247Jülich - Berg - Karl Theodor 1742 - 1799
1248Lübeck - město - Johann Friedrich 1607 - 1634
1249Mecklenburg - Schwerin - Friedrich II. 1756 - 1785
1250Mecklenburg - Schwerin - Friedrich Franz II. 1842 - 1883
1251Nassau - Weilburg - Albrecht 1559 - 1592
1252Nassau - Wiesbaden - Johan Ludwig 1568 - 1596
1253Norimberg
1254Oldenburg - Anton Gunter 1603 - 1667
1257Osnabrick - biskupství - Sede Vacante 1715 - 1716
1258Ost Friesland - Enno III. 1599 - 1626
1262Pfalz - Chur - Carl Philip 1716 - 1742
1263Pfalz - Simmern - Richard 1569 - 1598
1264Pfalz - Veldenz - Georg Johann 1544 - 1592
1266Pfalz - Zweibrücken - Johan I. 1569 - 1604
1268Pomoří - Barth - Philip II. 1606 - 1618
1269Prusko - Wilhelm I. 1861 - 1888
1271Rostok
1272Řezno ( Regensburg ) - Anton Ignaz 1769 - 1787
1273Sasko - August I. 1553 - 1586
1275Sasko - Christian
1276Sasko - Christian II., Johan Georg a August 1591 - 1611
1277Sasko -Christian II. 1591 - 1611
1280Sasko - Johan Georg I. 1615 - 1656
1281Sasko - Friedrich August I. 1806 - 1827
1282Sasko - Old Gotha - Johann Ernst II. 1572 - 1638
1283Sasko - Albertinská linie - Friedrich August II. 1733 - 1763
1284Sasko - Meiningen - Bernhard II. 1821 - 1866
1285Schamburg - Ernst 1601 - 1622
1287Solms - Lichtenstein - Philip 1590 - 1631
1288Stolberg - Ortenberg - Ludwig Georg 1572 - 1618
1289Württenberg
1290Württenberg - Ludwig Eugen 1793 - 1795
1291Würzburg - biskupství - Adam Friedrich 1755 - 1779
1292Německo - Wilhelm I. 1871 - 1888
1293Německo - III. říše 1933 - 1945
1295Bulharsko - Constantin Asen 1257 - 1277
1296Bulharsko - Ivan Alexander - samostatná vláda 1331 - 1371
1297Bulharsko - Ivan Alexandr a carevna Theodora 1331 - 1371
1298Bulharsko - Ivan Šišman 1371 - 1396
StranaPoložkyObdobí
141301Bulharsko - Ivan Sracimír 1360 - 1396
1305Červená Rus ( Halič ) - Kasimir III. ( Veliký ) 1333 - 1370
1307Dánsko - Christian IX. 1863 - 1906
1309Dánsko - Christian X. 1912 - 1947
1310Finsko
1311Francie - Monneronovy ražby v Paříži
1312Francie - Vláda 1870 - 1871
1313Francie - Napoleon jako consul 1799 - 1804
1314Francie - Burgunsko - pod Španělskou nadvládou - Philip IV. 1621 - 1665
1315Grónsko - Cryolie mining company
1316Italské státy - Benátky - dóže Antonio Venier 1382 - 1400
1317Italské státy - Bologna - Pius VI.
1318Italské státy - Masserano - Ludovico II. Fieschi 1528 - 1532
1319Italské státy - Neapol a Sicilie - Ferdinand II. 1830 - 1859
1320Italské státy - Papežský stát ( Vatikán ) - Pius VII. 1800 - 1823
1321Jersey - Victoria 1837 - 1901
1322Litva - Sigismund I. 1506 - 1544
1325Litva - Sigismund August 1548 - 1572
1327Litva - Johan Casimir 1648 - 1668
1328Livonie - Kristina Švédská 1632 - 1654
1331Lotyšsko
1334Lutych - biskupství - Johan Theodor 1744 - 1763
1335Luxembourg - Jean 1946 - 2000
1336Malta
1339Nizozemí - provincie Campen
1345Nizozemí - provincie Deventer
1346Nizozemí - provincie Gelderland
1348Nizozemí - provincie Holland
1349Nizozemí - provincie Overyssel
1350Nizozemí - provincie Utrecht
1351Nizozemí - provincie West Friesland
1352Nizozemí - provincie Zeeland
1353Nizozemí - provincie Zwolle
1357Nizozemí - Thoren - abatyšství - Anna 1604 - 1631
1358Nizozemí Španělské - Karel V. 1506 - 1555
1359Polsko - Zikmund III. 1587 - 1632
1360Polsko - město Lobženica ( Lobsenz ) - Zikmund III. 1587 - 1632
1361Polsko - Jan Kazimír 1649 - 1668
1362Portugalsko - reforma 1834
1363Portugalsko
1376Raguza ( Chorvatsko )
1377Rakousko republika
1384Riga - nezávislé město 1562 - 1581
1385Riga - polská okupace - Zikmund III. 1587 - 1632
1387Rusko - Kijevská Rus - Vladimír Olgierdovič 1380 - 1394 ražby kolem 1380
1390Rusko - Možajské knížectví - Ivan Andreevič 1432 - 1454
1391Rusko - Nižněgorod - Suzdal - Daniil Borisovič 1411 - 1415
1392Rusko - Vasilij Dmitrevič 1389 - 1425
1393Rusko - Vasilij Vasiljevič ( Temný ) 1425 - 1462
1395Rusko - velkovévodství - Ivan III. Vasiljevič 1462 - 1505
StranaPoložkyObdobí
151401Rusko - velkovévodství - Ivan III. Vasiljevič 1462 - 1505
1402Rusko - Vasilij Ivanovič 1505 - 1533
1405Rusko - Ivan Vasilevič jako velkokníže 1533 - 1547
1410Rusko - Ivan IV. Vasilevič jako car 1547 - 1584
1411Rusko - Boris Fedorovič Godunov 1598 - 1605
1413Rusko - Dmitrij Ivanovič ( Lžidimitrij I. ) 21.7.1605 - 17.5.1606
1418Rusko - Vasilij Ivanovič Šujskij 1606 - 1610
1419Rusko - polská okupace - Vladislav Zigismundovič 1610 - 1612
1421Rusko - Švédové v Novgorodu 1611 - 1617
1423Rusko - Michail Fodorovič Romanov 1613 - 1645
1424Rusko - Alexej Michailovič 1645 - 1676
1425Rusko - Petr I. Alexejevič 1682 - 1725
1428Rusko - Kateřina II. 1762 - 1796
1431Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855
1435SSSR
1436San Marino
1442Slovenská republika 1993 -
1457Španělsko - Filip IV. 1621 - 1665
1458Španělsko - Philip IV. 1621 - 1665
1459Španělsko - Amadeus I. 1870 - 1879
1460Španělsko
1461Španělské Nizozemí - Brabant - Philip IV. 1621 - 1665
1464Španělské Nizozemí - Brabant - Karel II. 1665 - 1700
1465Švédsko - Gustav II. Adolf 1611 - 1632
1466Švédsko - Carl XI. 1660 - 1697
1467Švýcarsko - Saint Gallen
1468Švýcarsko - Haldestein - Gubert von Salis 1722 - 1737
1469Švýcarsko - Haldestein - Johann Lucius von Salis 1701 - 1722
1470Švýcarsko - Chur biskupství - Johann VI. 1636 - 1661
1471Švýcarsko - Church - biskupství
1472Švýcarsko - Chur biskupství - Joseph Benedikt von Rost 1728 - 1754
1473Švýcarsko - Chur město
1474Švýcarsko - Lucern
1476Švýcarsko - Schaffhausen
1479Švýcarsko - Zug
1482Švýcarsko - Zurich
1483Turecko - Mehmed II. bin Murad, 2. vláda 855 - 886 H 1451 - 1481
1485Turecko - Mustafa II. 1106 - 1115 H 1695 - 1703
1486Turecko - Ahmed III. 1115 - 1143 H 1703 - 1730
1488Turecko - Mahmud I. 1143 - 1168 H, 1730 - 1754
1489Vatikán - Řehoř XVI. 1831 - 1846
1490Vatikán - Jan Pavel II. 1978 - 2006
1494Velká Británie - Jiří III. 1760 - 1820
StranaPoložkyObdobí
161501Velká Británie - Jiří IV. 1820 - 1830
1502Velká Británie - Wiliam IV. 1830 - 1837
1504Velká Británie - Victorie 1837 - 1901
1510Velká Británie - Jiří V. 1810 -1936
1511Velká Británie - Alžběta II. 1952 -
1512Barma
1520Bhutan
1521Borneo ( Brunei )
1522Brazilie - císařství - Pedro II. 1831 - 1889
1523Britská západní Afrika - Jiří V. 1911 - 1936
1525Britská západní Afrika - Jiří VI. 1936 - 1952
1527Cejlon - Jiří III. 1760 - 1820
1530Wei Qu cca 424 př. n. l.
1531Čína - dynastie Čou - 1122 - 255 př. n. l.
1536Čína - usurpátor Wang - Mang 7 - 23
1539Čína
1540Dominikánská republika
1541Egypt
1542Ethiopie
1544Ethiopie, kultura oromo
1545Ghana - Ašantské království
1567Ghana - kultura Senufo
1570Horní Volta
1572Indonésie - Palembang 1649 - 1822
1573Holandská východní Indie - Batavie - Ludvík Napoleon 1806 - 1811
1574Holandská východní Indie - Wilhemína 1890 - 1948
1578Indie - Hyderabád - Ali Khan II. 1285 - 1324 AD 1868 - 1911
1579Indie - Britská - Shah Alam 1815 - 1821 AD
1580Izrael
1582Japonsko
1584Japonsko 1859 - 1868
1585Japonsko - éra Kaei
1586Japonsko
1587Jemen - Suleyman I. bin Selim 926 - 674 H 1520 - 1566
1588Jemen
1589Lybie
1590Mexiko - Ferdinand VII. 1808 - 1833
1591Mexiko
1593Nikaragua
1594Nigerie
1595Saudská Arábie - Abd Al - Aziz saud 1344 - 1373 AH 1926 - 1953 AD
1596Somálsko - Italské
1598Thajsko - Rama III. 1851 - 1861 - éra Monghut
1599Tunis - Ahmed III. 1115 - 1143 H 1703 - 1730
1600USA
StranaPoložkyObdobí
171601USA
1604Zimbabwe
1605Pobočka v Táboře
1612Medaile s numismatickým námětem
1615Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst
1646Medaile osobností
1652Medaile vojenské
1653Medaile myslivecké
1654Medaile ostatní
1662Medaile Rakousko
1663Medaile Rakousko - Uherska
1688Medaile ostatních států
1699ČSR, ČSSR, ČR
StranaPoložkyObdobí
181701ČSR, ČSSR, ČR
1720Faleristika Rakousko - Uherska
1723Faleristika ostatních států
1738Rakousko - Uhersko
1741Rakousko - Uhersko - obíhající na území ČSR do 9.3.1919
1748Československá republika 1953 - 1992
1755Česká republika 1993 -
1756Maďarsko
1758Německo
1759Rakousko
1761Rusko - RSFSR, NEPER.
1765Rusko - Turkestan
1766Regionální odznaky Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst
1767Odznaky vojenské
1769Rakousko - Uhersko - vojenské odznaky, úchyt
1795Rakousko - Uhersko - odznaky ostatní
1797Odznaky ostních zemí
1798RŮZNÉ
StranaPoložkyObdobí
191801Řecko - Sicilie - Syracusy - Timoleon 344 - 336 př. n. l.
1802Řecko - Sicílie - Syracusy - Hieron II. 275 - 215 př. n. l.
1803Řecko - Makedonská města - Ampipholis před rokem 357 př. n. l.
1807Řecko - Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př. n. l.
1808Řecko - Makedonská města - Orthagoreia cca 350 př. n. l.
1809Řecko - Makedonská města - Pella 187 - 168 př. n. l.
1810Řecko - Makedonská města - Thessalonika 158 - 149 př. n. l.
1811Řecko - Makedonská města - autonomní ražba 1. stol. př. n. l.
1812Řecko - Thrakie - Ainos 400 - 342 př. n. l.
1813Řecko - Thrakie - Cherronesos 400 - 350 př. n. l.
1815Řecko - Thrakie - Lysimacheia 309 - 281 př.n.l.
1817Řecko - Thrakie - Maroneia 400 - 350 př.n.l.
1818Řecko - Thrakie - Sestos cca 300 př. n. l.
1820Řecko - Thrakie - Sestos po roce 150 př. n. l.
1821Řecko - Thrakie - Mesembrie 450 - 350. př. n. l.
1822Řecko - Thrakie - Dionysopolis 2. stol. př. n. l.
1823Řecko - Ereiros - Ambrakia 238 - 168 př. n. l.
1824Řecko - Thessalie - Larissa 360 - 325 př. n. l.
1826Řecko - Thessalská liga - minc.Larissa 196 - 146 př.n.l.
1828Řecko - Kolchis - Dioskourias 2. - 1. stol. př. n. l. vláda Mithridate VI. Pontského
1830Řecko - Mysia - Kyzikos 4. - 3. stol. př. n. l.
1831Řecko - Mysia - Lampsakos 3. stol. př. n. l.
1834Řecko - Mysia - Parion 350 - 300 př. n. l.
1835Řecko - Mysia - Pergamon cca 300 př. n. l.
1836( Zenis ? ) Kebren
1837Řecko - Troas - Antandras cca 350 př. n. l.
1838Řecko - Troas - Biritis cca 300 př. n. l.
1841Řecko - Troas - Kebren cca 400 př. n. l.
1843Řecko - Troas - Gergis 4. stol. př. n. l.
1844Řecko - Troas - Neandrea 350 - 310 př. n. l.
1847Řecko - Aiolis - Kyme 4. stol. př. n. l.
1851Řecko - Aiolis - Temnos 3. stol. př. n. l.
1852Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.
1854Řecko - Lydia - Apollonis 2. - 1. stol. př. n. l.
1855Řecko - Lydia - Sardy 2. - 1. stol. př. n. l.
1857Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.
1859Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př. n. l.
1860Řecko - království Pergamon 282 - 133 př. n. l.
1862Řecko - Sýrie - Antiocha ad Orontem
1863Septimus Severus 193 - 211
1864Caracalla jako caesar pod Septimiem Severem 195 - 198
1865Gallienus 253 - 268
1873Salonia - manželka Galliena
1874Victorianus 269 - 271
1875Claudius II. Gothicus 268 - 270
1879Quintillus 8. - 10. / 270
1880Aurelianus 270 - 275
1885Probus 276 - 282
1888Diocletianus 284 - 305
1889Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310
1893Constantius I. 305 - 306 jako caesar 293 - 305
1894Galerius jako augustus 305 - 311
1895Licinius I. 308 - 324
StranaPoložkyObdobí
201901Licinius I. 308 - 324
1903Licinius II. 317 - 324
1905Constantinus I. 307 - 337
1939Constantinus I. - 307 - 337 posmrtné ražby
1941Crispus 316 - 326
1946Helena
1947Pamětní ražby 330 - 346 - Constantinopolis
1954Constantinus II. jako caesar 317 - 337
1962Constans jako augustus 337 - 350
1968Constantius II. jako caesar 324 - 337
1969Constantius II. jako augustus 337 - 361
1975Constantius Gallus 351 - 354
1977Julian II. 360 - 363
1978Jovianus 363 - 364
1979Valentinianus I. 364 - 375
1982Valens 364 - 378
1984Gratianus 367 - 383
1986Aelia Flacilla, manželka Theodora I. † 386
1987Valentinianus II. 375 - 392
1991Theodosius I. 379 - 395
1998Arcadius 383 - 408
StranaPoložkyObdobí
212001Arcadius 383 - 408
2004Honorius 393 - 423
2006Theodosius II. 402 - 450
2008Marcianus 450 - 457
2009Leo I. 457 - 474
2011Zeno 476 - 491
2012Augustaus a Jiulius Caesar
2019Tiberius a Livie 14 - 37
2020Claudius 41 - 54
2022Vespasianus 69 - 79
2023Domitianus 81 - 96
2024Domitianus a Domitia
2025Trajanus 98 - 117
2026Hadrianus 117 - 138
2027Antonius Pius 138 - 161
2030Marcus Aurelius 161 - 180
2031Faustina mladší manželka Marca Aurelia
2034Commodus 177 - 192
2035Septimus Severus 193 - 211
2038Julia Domna
2039Caracalla 198 - 217
2046Geta 209 - 212
2049Elagabalus 218 - 222
2053Alexander Severus 222 - 235
2055Gordianus III. 238 - 244
2061Herenia Etruscila, manželka Trajana Decia
2062Trebonianus Gallus 251 - 253
2064Valerianus I. 253 - 260
2066Gallienus 253 - 268
2071Anastasius I. 491 - 518
2072Justinus I. 518 - 527
2077Justinian I. 527 - 565
2079Justinus II. 565 - 578
2088Tiberius II. Constantin 578 - 582
2089Maurice Tiberius 582 - 602
2096Phocas 602 - 610
2098Heraclius 610 - 641
StranaPoložkyObdobí
222101Constans II. 641 - 668
2108Constantinus V. 741 - 775
2109Leo IV. 775 - 780
2110Constantinus VI. a Irena 780 - 797
2111Irene 792 - 797
2112Nicephoros I. 802 - 811
2113Leo V. Armenius 813 - 820
2115Theophilus 829 - 842
2118Basilius I. 867 - 886
2120Leo VI. 886 - 912
2122Constantinus VII. a Romanus I. 913 - 959
2130Nicephoros II. Phocas 963 - 969
2132John I. až Nicephorus III. 969 - 1081
2133Basil II. a Constantinus VIII 976 - 1025
2134Basil II. a Romanus VII. 976 - 1025
2136Romanus III. 1028 - 1034
2138Constantin IX. 1042 - 1055
2142Constantinus X. Ducas 1059 - 1067
2145Romanus IV. 1068 - 1071
2146Michael VII. 1071 - 1078
2147Nicephoros III. 1078 - 1081
2153Alexius I. Commenus 1081 - 1118
2157John II. Comnenus 1118 - 1143
2164Manuel I. 1143 - 1180
2171Isaac II. 1185 - 1195
2172Latinští vládci v Constantinopoli a Thessalonice 1204 - 1261
2173Elymais - království - Kamnaskires VI. konec 1. a poč. 2. stol. n. l.
2174Elymais - království - Kamnaskires - Orodes III. poč. 2. stol. n. l.
2175Sasánovci 6. - 7. století
2176Tabaristan - Ablásovští guvernátoři - Sulejman 133 - 137 H 784 - 788 AD
2177Tabaristan - Ablásovští guvernátoři - Hani 137 - 138 Pye 788 - 789 AD
2178Indo - Sasánovci - období Pratihara - Pala
2179Západní turci - Sahitigin konec 7. a poč. 8. stol.
2180Indie - Nadas of Navar - Ganapati Naga cca 340
2181Indie - Kašmír - dyn. Kalasa 1063 - 1089
2182ve jménu Mahoda Khama 1274 - 1311 H
2183Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605
2184Axumské království ( říše ) - následovníci Ezanase 350 - 400
2186Fatimovci 11. - 12. století
2187Dynastie Barakzaj ( Afganistan ) - lokální ražby
2188Dynastie Durrani ( Afganistan ) - lokální ražby
2189Zlatá Horda - Uzbeg Chán 712 - 741
2196Zlatá Horda - Džanibeg 742 - 758 H 1341 - 1357
2198Zlatá Horda - Chán Toktamys 778 - 797 H 1376 - 1395
StranaPoložkyObdobí
232201Zlatá Horda - Beg Pulad Chán 792 - 794 H 1390 - 1392
2202Zlatá Horda - Šadibeg Chán 803 - 810 H 1401 - 1407
2204Zlatá Horda 15. století
2205Girejovci - Qaplan Girej I. 1. vláda 1119 - 1120 H 1707 - 1708
2206Girejovci - Dawlat Girej II. bin Selim Girau - 2. vláda 1121 - 1125 H
2211Girejovci - Sa´adat Girej III. 1129 - 1137 H 1717 - 1724
2213Girejovci - Qaplan Girej I. 3. vláda 1143 - 1149 H 1730 - 1736
2220Girejovci - Mengli Girej II. bin Selim 2. vláda 1150 - 1152
2221Girejovci - Girej II. 1156 - 1161 H 1743 - 1748
2222Girejovci - Selim Girej III. 2. chanát 1184 - 1185 H 1771 - 1772
2223Persie - Sasánovci - Šápur I. 241 - 272
2224Sáfijovci v Persii - Šáh Abbas II. 1052 - 1077
2225Elymais království - Orodes I. 1. pol. 2. století
2226Kušáno - Sasánovci - Shapur II. 330 - 350
2227Baktrie - Kušánové - Kaniška 125 - 150
2228Baktrie - Západní Afganistan - Heptalité - Napki Malik 475 - 576 AD
2229Velcí Mogulové - Akbar Jalalud din Muhammed
2230Indie - Postkušánové - Nagasové z Narwaru 190 - 340 n. l. Ganadati Naga cca 340
2231Indie - Indoparthové - Gondohares I. 20 - 25 AD
2232Indie - Mauriové - Mahatma Nanda 346 př. n. l.
2233Indie - Dekan - Abdaláh Quth shah 1035 - 1083 H 1625 - 1683 AD
2234Indie - Kašmír - Sangrama Bewa 1003 - 1028 AD
2235Indie - Kutch - Desajli II. 1818 - 1860 AD 1875 - 1918 VS
2236Indie - Malwa sultanát - Mahmud Shah ii.
2237Arménie - Leon I. 1198 - 1219 AD
2238Rasulidé v Jemenu - Al Muzaffar Jusúf 647 - 694 H 1249 - 1295
2239Aramejská říše, provincie Sogdina, anonym, 6. stol. n. l.
2240Osmanská říše - Selim II. 974 - 982 AH, 1566 - 1574 AD
2241Indie - Cholas of Tanjore - Rajaraja Chola 985 - 1014 AD
2242Indie - Emírové ze Sindhu - Emír Ali
2243Indie - Karachanovci - Arslan Chán 386 - 412 AH 996 - 1025 AD
2244Indie - Králové Kábulu a Kandaly - Kamaluka
2245Indie - Nadas of Nawar - Ganapati Naga okolo r. 340 př. n. l.
2246Indie - Pandias of Madura
2247Indie - Radžové z Dillí - Amrita Pela - konec 12. století
2248Buchara emirát - Emir Alim b Sajjid 1329 - 1338 AH 1911 - 1920 AD
2250Buchara emirát - Muzaffar - ad Din 1867 - 1883 AD
2251Krymský chanát - Ghazi Girey II. 996 - 1014 AH 1588 - 1608 AD
2252Urtukidé - Nejm al Din Ghazi I. 637 - 658 AH
2253Timurovci - Hosain Baigara 878 - 912 AH 1443 - 1506 AD
2254Zlatá Horda - chanát, anonymní ražba 14. stol.
2255LITERATURA
2260Václav IV. 1378 - 1419
2262Vladislav II. Jagelonský 1471 - 1516
2264Ferdinand I. 1526 - 1564
2266Marie Terezie 1740 - 1780
2269František II. 1792 - 1835
2270Salzburg - arcibiskupství - Hieronymus 1772 - 1803
2274Československá republika 1918 - 1939
2288Slovenská republika 1939 - 1945
2292Československá republika 1945 - 1953
2296Československá republika 1953 - 1992
StranaPoložkyObdobí
242301Československá republika 1953 - 1992
2338Česká republika 1993 -
StranaPoložkyObdobí
252401Česká republika 1993 -
2417Ferdinand I. 1526 - 1564
2420Leopold I. 1657 - 1705
2422Marie Terezie 1740 - 1780
2424František Lotrinský 1745 - 1780
2425Josef II. 1765 - 1790
2428František II. 1792 - 1835
2433Albrecht IV. 1395 - 1404, Albrecht V. a Vilém + 1406
2434Albrecht V. 1411 - 1439
2438Fridrich V. 1424 - 1493, jako poručník Ladislava Pohrobka,ražby z let 1439 - 1442
2440Leopold I. 1657 - 1705
2441Marie Terezie 1740 - 1780
2447František Lotrinský 1745 - 1780
2449Josef II. 1765 - 1790
2453František II. 1792 - 1835
2461Ferdinand V. 1835 - 1848
2463František Josef I. 1848 - 1916
2491Bádensko - Karel Ludwig Friedrich 1811 - 1818
2492Bádensko - Leopold I. 1830 - 1852
2494Bádensko - Friedrich I. 1856 - 1907
2495Bavorsko - Maxmilian II. 1598 - 1651
2496Bavorsko - Maxmilian II. 1848 - 1864
2498Bavorsko - Ludwig II. 1864 - 1886
2500Brandenburg - Georg Wilhelm 1619 - 1640
StranaPoložkyObdobí
262501Fürstenberg - Stuhlingen - Joseph Wenzel 1762 - 1783
2502Prusko - Wilhelm IV. 1840 - 1860
2503Sasko - Maxmilian I. 1598 - 1651
2504Sasko - Friedrich II. 1691 - 1732
2505Německo - císařství
2543Německo - 3. říše 1933 - 1945
2544Spolková republika Německo
2554Andora
2555Bosna a Hercegovina
2556Bulharsko - Ivan Alexandr a carevna Theodora 1331 - 1371
2557Bulharsko - Ivan Alexander se synem Michalem 1331 - 1355
2558Bulharsko - Ivan Sracimír 1360 - 1396
2561Bulharsko
2564Dánsko - Margareta II. 1972 -
2565Finsko pod Ruskem - Mikuláš I. 1894 - 1917
2566Finsko
2567Gibraltar - Alžběta II. 1952 -
2572Guernsey - Jiří V. 1910 - 1936
2573Isle of Man - Alžběta II. 1952 -
2578Itálie - Vittorio Emanuel III. 1900 - 1946
2579Jugoslávie
2581Litva - Sigismund I. 1506 - 1544
2585Litva - Sigismund August 1548 - 1572
2586Litva - Sigismund III. 1587 - 1632
2592Litva
2595Livonie - Kristina Švédská 1632 - 1654
StranaPoložkyObdobí
272601Livonie - Kristina Švédská 1632 - 1654
2602Maďarsko
2604Moldavie
2606Polsko - Zikmund I. 1506 - 1525
2607Polsko - město Lobženica ( Lobsenz ) - Zikmund III. 1587 - 1632
2608Polsko - Kazimír IV. 1447 - 1492
2609Polsko - Zikmund I. 1506 - 1525
2610Polsko - Zikmund III. 1587 - 1632
2613Polsko
2614Portugalsko
2624Přidněsteří
2638Raguza.
2639Rakousko republika
2640Riga - nezávislé město 1562 - 1581
2641Riga - polská okupace - Zikmund III. 1587 - 1632
2650Riga - Kristina Švédská 1632 - 1654
2661Rusko - Vasilij Vasiljevič ( Temný ) 1425 - 1462
2662Rusko - velkovévodství - Ivan III. Vasiljevič 1462 - 1505
2675Rusko - Vasilij Ivanovič 1505 - 1533
2680Rusko - Ivan Vasilevič jako velkokníže 1533 - 1547
2682Rusko - Ivan IV. Vasilevič jako car 1547 - 1584
2696Rusko - Boris Fedorovič Godunov 1598 - 1605
2699Rusko - Dmitrij Ivanovič ( Lžidimitrij I. ) 21.7.1605 - 17.5.1606
StranaPoložkyObdobí
282701Rusko - Vasilij Ivanovič Šujskij 1606 - 1610
2703Rusko - polská okupace - Vladislav Zigismundovič 1610 - 1612
2705Rusko - Švédové v Novgorodu 1611 - 1617
2706Rusko - Michail Fodorovič Romanov 1613 - 1645
2707Rusko - Alexej Michailovič 1645 - 1676
2708Rusko - Petr I. Alexejevič 1682 - 1725
2712Rusko - Anna Ivanovna 1730 - 1740
2716Rusko - Alexandr I. 1801 - 1825
2730Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855
2737Rusko - Alexandr II. 1855 - 1881
2742SSSR
2743Rusko federace
2745San Marino
2747Slezsko pod Pruskem - Friedrich II. 1740 - 1786
2749Slezsko pod Pruskem - Friedrich Wilhelm II. 1786 - 1797
2751Slezsko pod Pruskem - Friedrich Wilhelm III. 1797 - 1840
2752Slovenská republika 1993 -
2794Španělsko - Alfonso XIII. 1886 - 1931
2795Švédsko - Gustav VI. 1950 - 1973
2796Turecko - Bayezid I. bin Murad 790 - 805 H 1389 - 1402 AD
2797Turecko - mezivládí - emír Suleyman 805 - 813 H 1402 - 1411 AD
2798Turecko - Mehmed I. bin Bayezid 816 - 824 H 1413 - 1421 AD
StranaPoložkyObdobí
292801Turecko - Mehmed I. bin Bayezid 816 - 824 H 1413 - 1421 AD
2802Turecko - Murad II. bin Mehmed - 1. vláda 824 - 848 H 1421 - 1444
2809Turecko - Mehmed II. bin Murad, 2. vláda 855 - 886 H 1451 - 1481
2812Turecko - Bayezid II. bin Mehmed 886 - 918 H 1481 - 1512 AD
2816Turecko - Selim I. 918 - 926 H, 1512 - 1520
2820Turecko - Suleyman I. bin Selim 926 - 974 H 1520 - 1566
2821Turecko - Murad III. bin Selim 982 - 1003 H, 1574 - 1595 AD
2823Turecko - Ahmad I. bin Mehmed 1012 - 1026 H, 1603 -1617 AD
2824Turecko - Osman II. bin Ahmed 1027 - 1031 H, 1618 - 1622 AD
2826Turecko - Ibrahim bin Ahmed 1049 - 1058 H 1640 - 1648 AD
2827Turecko - Mahmud I. 1143 - 1168 H 1730 - 1754
2828Turecko - Mahmud II. 1223 - 1255 H 1808 - 1839
2829Turecko - Abdul Hamid II. 1293 - 1327 AH, 1876 - 1909 AD
2830Ukrajina
2833Velká Británie
2835Evropa
2836Afganistán - městské ražby
2838Aruba
2839Ascension - Alžběta II. 1952 -
2840Austrálie - Alžběta II. 1952 -
2842Bahamy
2843Bangaladéš
2844Barbados
2845Bermudy - Alžběta II. 1952 -
2846Bhutan
2849Britská východní Afrika - Jiří VI. 1936 - 1952
2850Britská západní Afrika - Jiří VI. 1936 - 1952
2852Cookovy ostrovy - Alžběta II. 1952 -
2858Čína republika
2859Falklandy - Alžběta II. 1952 -
2862Francouzská Polynézie
2863Gambie
2864Gilbertovy ostrovy ( Kiribati )
2866Haiti
2867Hong - Kong - Victorie 1837 - 1901
2868Indie - Bahawalpur - Sadiq Muhammad Khan V. 1907 - 1947
2869Indie - Hyderabad - Mir Mahbud Alí Khan II. 1285 - 1329 AH 1868 - 1911 AD
2870Indie - Jodhpur - Sadar Singh 1952 - 1968 VS 1895 - 1911 AD
2871Indie - Jodhpur - Umaid Singh 1975 - 2009 VS 1918 - 1947 AD
2874Indie - Sikhové 18. - 19. století
2875Indie
2879Indie - Britská - Bangál Presidency - Shah Alam II. 1760 - 1817 AD
2880Indie - Britská - Bombay Presidency
2881Indonésie - Palembang 1649 - 1822
2882Irán - Shah Muhammad Reza Pahlavi 1941 - 1979
2883Irán
2884Jamajka
2885Japonsko - Hirohito, éra Showa 1926 - 1989
2886Kajmanské ostrovy - Alžběta II. 1952 -
2887Kanada - Alžběta II. 1952 -
StranaPoložkyObdobí
302901Kanada - Alžběta II. 1952 -
2902Kiribati
2903Korea jižní
2912Korea severní
2913Kostarika
2915Laos
2916Liberie
2918Macao
2919Maledivy
2920Mauritius - Alžběta II. 1952 -
2921Mexiko
2923Myamar ( dříve Barma ) 1989 -
2924Nauru
2925Nepal
2926Niue
2930Nový Zeland - Jiří VI. 1936 - 1852
2931Pakistán - Emirát Sind - Umer al Habbari 850 - 890 AD
2932Rwanda
2933Samoa a Sisyfo
2934Sri Lanka
2935Svatá Helena - Alžběta II. 1952 -
2936Sýrie
2937Šalamounovy ostrovy - Alžběta II.
2940Tonga
2943Tristan da Cunha ( TDC ) - Alžběta II. 1952 -
2947Tunis
2948Uganda
2949USA
2951Virgin Islands ( Panenské ostrovy ) - Alžběta II. 1952 -
2953Zaire
2954Zambie
2955Zanzibar - Sultán Barghash Ibn Sádik 1870 - 1888 AD
2956KONVOLUTY
2957Ústředí ČNS
2958Pobočka v Hradci Králové
2959Pobočka v Jihlavě
2960Pobočka v Pardubicích
2961Pobočka v Praze
2966Pobočka v Táboře
2970Medaile s numismatickým námětem
2972Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst
2985Medaile osobností
2996Medaile vojenské a branné
2999Medaile sportovní
StranaPoložkyObdobí
313001Medaile sportovní
3004Medaile sokolské
3005Medaile náboženské
3008Medaile ostatní
3012Medaile ostatních států
3030Faleristika Rakousko - Uhersko
3033Faleristika ostatních států
3060Odznaky legionářské
3063Odznaky vojenské
3073Odznaky sokolské
3077Odznaky ocenění
3078Odznaky ostatní
3089Odznaky Rakousko - Uhersko
3095Odznaky ostatních zemí
StranaPoložkyObdobí
323101Odznaky ostatních zemí
3105JETONY, NOUZOVKY, ÚČELOVÉ ZNÁMKY
3121RŮZNÉ
3123Rakousko - Uhersko - obíhající na území ČSR do 9.3.1919
3127Slovenská republika 1939 - 1945
3130Korunové poukázky 1944
3131Československá republika 1945 - 1953
3134Československá republika 1953 - 1992
3158Česká republika 1993 -
3164Nouzová platidla
3165Marky spojeneckých armád 1944
3166Německo
3169Dominikánská republika
3170Guyana
3171Německo - poválečné, východní
3173Nicaraqua
3174Rakousko
3197Rumunsko

Copyright 2020 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor