Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 6. - 8. listopadu 2021

StranaPoložkyObdobí
11Jan Lucemburský, 1310 - 1346
2Uhry, Matyáš Korvín, 1458 - 1490
8Rudolf II., 1576 - 1612
10Moravské stavy, 1619 - 1620
11Malkontenti, 1704 - 1708
12Karel VI., 1711 - 1740
13František II., 1792 - 1835
15František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
251František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
3101František Josef I., 1848 - 1916
108Československo, období 1918 - 1939
119Československo, období 1960 - 1990
120Česká republika, 1992 -
126Salzburg, Paris Lodron, 1619 - 1653
127Slezsko, Vratislav - město
128Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
129Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
130Švýcarsko, republika
131Mexiko, Maxmilian, 1864 - 1867
132Československo, období 1918 - 1939
133Česká Republika, 1993 -
137Německo - 3.říše, 1933 - 1945
138Čechy, Bojové, 2.stol.př.Kr.
139Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
140Attika, Atény, 449 - 413 př.Kr.
141Syrie-východní, Seleukis a Pieria, Seleukeia
142Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.
143Vespasianus, 69 - 79
145Traianus, 98 - 117
146Marcus Aurelius, jako césar, 139 - 161
147Marcus Aurelius, 161 - 180
149Faustina mladší, manželka Marka Aurelia
StranaPoložkyObdobí
4151Commodus, 177 - 192
153Septimius Severus, 193 - 211
155Alexander Severus, 222 - 235
158Maximinus I., 235 - 238
159Gordianus III., 238 - 244
160Philippus I., 244 - 249
161Otacilia Severa, manželka Philipa I.
163Trajanus Decius, 249 - 251
165Trebonianus Gallus, 251 - 253
166Valerianus I., 253 - 260
167Gallienus, 253 - 268
170Salonina, manželka Galliena
171Postumus, 259 - 268
172Aurelianus, 270 - 275
173Tacitus, 275 - 276
174Numerianus - jako césar, 282 - 283
175Carinus, jako césar, 282 - 283
176Carinus, 283 - 285
177Diocletianus, 284 - 305
179Maximianus Herculius, 286 - 305/310
181Constantius I. - jako césar, 293 - 305
182Galerius, 305 - 344
183Licinius I., 308 - 324
200Constantinus I., 307 - 337
StranaPoložkyObdobí
5201Constantinus I., 307 - 337
209Helena, matka Constantina I. Velikého
210Crispus, 317 - 326
211Constantinus II. jako césar, 317 - 337
212Constantinus II.jako césar, 317 - 337
213Constans, 337 - 350
214Constantius Gallus, 351 - 354
215Gratianus, 367 - 383
216Magnus Maximus, 383 - 388
217Traianus, Phoenicia - Tyre
218Caracalla, Syria, Antiochia ad Orontem
220Elagabalus, Sýrie - Antiochia ad Orontem
222Philippus I., Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
223Trajanus Decius, Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
224Johannes I. Zimisces, 969 - 976
225Manuel I. Comnenos, 1143 - 1180
226Ceylon - per.Polonnaruwa, Srima Sahasa Malla, 1200 - 1202
227Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
239Vladislav (syn Soběslava) 1137-1140 nebo Vladislav II.
240Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
241Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
242Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
243Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
244Václav II., 1283 - 1305
248Jan Lucemburský, 1310 - 1346
StranaPoložkyObdobí
6251Jan Lucemburský, 1310 - 1346
252Karel IV., 1346 - 1378
255Jan Bavorský (manžel Alžběty Zhořelecké), 1421 - 1425
256Václav Lucemburský - bratr Karla IV., 1353 - 1383
257Alžběta Zhořelecká, 1415 - 1419
258Alžběta Zhořelecká, 1425 - 1451
259Antoine de Bourgogne a Alžběta Zhořelecká, 1412 - 1415
260Václav Lucemburský - bratr Karla IV., 1353 - 1383
262Václav IV., 1378 - 1419
267Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411
268Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
270Vladislav II., 1471 - 1516
273Ludvík I., 1516 - 1526
277Cheb - městská ražba
279Znojmo - městská ražba
280Vratislav - městská ražba
281Zhořelec - městské ražby, 2. polovina 15. století
284Svídnice - městská ražba
287Ferdinand I., 1526 - 1564
295Maxmilian II., 1564 - 1576
StranaPoložkyObdobí
7301Maxmilian II., 1564 - 1576
305Rudolf II., 1576 - 1612
323Matyáš II., 1612 - 1619
328České stavy, 1619 - 1620
332Moravské stavy, 1619 - 1620
334Slezské stavy, 1619 - 1623
335Fridrich Falcký, 1619 - 1620
336Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
338Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
StranaPoložkyObdobí
8351Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
353Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
355Ferdinand III., 1637 - 1657
361Leopold I., 1657 - 1705
376Josef I., 1705 - 1711
378Karel VI., 1711 - 1740
StranaPoložkyObdobí
9401Karel VI., 1711 - 1740
426Marie Terezie, 1740 - 1780
429František I. Lotrinský, 1745 - 1765
434Josef II., 1765 - 1780 - 1790
435František II., 1792 - 1835
439Ferdinand V., 1835 - 1848
440Karel V., 1519 - 1556
441Arcivévoda Karel II. Štýrský, 1540 - 1590
442Ferdinand II., 1637 - 1657
445Josef I., 1705 - 1711
448Karel VI., 1711 - 1740
450Karel VI. a Alžběta Kristýna
StranaPoložkyObdobí
10451František I., 1745 - 1765
452Marie Terezie, 1740 - 1780
453Marie Terezie a František Lotrinský
454František I., 1745 - 1765
455Arcivévodkyně Marie Anna - abatyše pražského ústavu šlechtičen
456Josef II., 1780 - 1790
457Josef II. a Leopold II.
458Arcivévodkyně Marie Amalie, 1746 - 1804
459Leopold II. a Marie Ludovica Španělská
460Leopold II., 1790 - 1792
461Arcivévodkyně Marie Karolina, 1752 - 1814
462Belgické povstání, 1789 - 1790
464František II., 1792 - 1835
467Arcivévoda Anton Victor - velmistr řádu, 1779 - 1835
468Arcivévoda Rainer Josef, 1783 - 1853
469Ferdinand V., 1835 - 1848
472Marie Anna, manželka Ferdinanda V.
474Ferdinand V. a manželka Marie Anna
475František Josef I., 1848 - 1916
481Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
483Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická
484Arcivévoda František Ferdinand, 1863 - 1914
485Karel I., 1916 - 1918
486Dirleber z Korneuburgu, Baltazar, zemřel 1602
487Eggenbergové, Jan Kryštof a Jan Seyfried, 1649 - 1664
488Geizkhofler Görg a Rölinnckh, 1557 - 1566
489Herolt z Úpy Wolf a Tomáš, Vodňanský Mikuláš z Čazarova
490Hlavsa Radslav z Liboslavě a Hanuš ze Šaratic
491Laudon, Gideon Ernest, 1717 - 1790
492Monfort Anton III., 1693 - 1734
493Puellacher Ruprecht, 1544 - 1563 s manž.Annou
494Risenberg Vilém ze Švihova, 1505 - 1551
495Rožmberk Vilém, 1552 - 1592
496Schwarzenberg Karel, 1937 -
499Šlik Štěpán a bratři, 1505 - 1526
500Šlik Jindřich, 1612 - 1650
StranaPoložkyObdobí
11501Šlik Jindřich, 1612 - 1650
502Starhemberg, Ernst Rudiger hrabě, 1638 - 1701
503Aquileia-patriarchát, Nicolaus (Mikuláš český), 1350 - 1358
504Československo
505Halberstadt-biskup., Albert v.Brandenburg, 1513 - 1545
506Hejnice
507Chur-biskupství, Johann VI. von Aspermont, 1636 - 1661
508Chur-biskupství, Ulrich VII. v.Federspiel, 1692 - 1728
509Lourdy
512Mariánská Týnice
513Maria Zell
515Milán-arcib., Carlo Bartolomeo Romilli, 1847 - 1859
516Milán-arcib., Luigi Nazari di Calabiana, 1867 - 1893
518Mohuč - biskupství, Johann Friedrich, 1743 - 1763
519Münster - biskup., Maximilian Friedrich, 1762 - 1784
520Olomouc-biskup., František Ditrichstein, 1599 - 1636
521Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662
524Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
527Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
529Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
533Olomouc-biskup., Leopold II. Bedřich Egkh , 1758 - 1760
534Olomouc-arcibiskup., Arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831
535Paříž
536Piacenza
537Praha-arcibisk., Lev kardinál Skrbenský, 1899 - 1917
538Rakousko
539Rychnov nad Kněžnou
540Salzburg-arcib., Matyáš Lang v.Wellenburg, 1519-1540
542Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586
543Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612
544Salzburg-arcib., Guidobald Thun Hohenstein, 1654 -1668
550Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
StranaPoložkyObdobí
12551Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771
552Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
554Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806
555Sepekov - mariánské poutní místo na Milevsku
556Stará Boleslav
557Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592
559Svatý Hostýn
560Trevír-biskupství, Johann Phillip v.Walderdorf, 1756 - 1768
563Vratislav-biskup., Jindřich z Vrbna, 1302 - 1309
565Vratislav-biskup., Arcivévoda Karel, 1608 - 1624
566Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682
569Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
572Weingarten (ve Würtembersku), opatství
573Würzburg-biskupství, Adam Friedrich, 1755 - 1779
574Würzburg-biskupství, Franz Ludwig, 1779 - 1795
575Náboženské medaile
577Náboženské med.: Krystof Füssl v Kremnici, 1510 - 1561
578Náboženské med.: H.Dietrich a jeho škola v Jáchymově
579Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově
580Náboženské med.: Concz Welcz a jeho škola
581Církevní medaile signované - biřmovací
582Církevní medaile signované - křestní
599Církevní medaile nesignované - křestní
StranaPoložkyObdobí
13601Církevní medaile nesignované - křestní
606Církevní medaile nesignované - biřmovací
607Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
608Církevní medaile - ražené svátostky oválné
609Církevní medaile signované - svatební
612Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)
614Slezsko pod Pruskem, Friedrich Wilhelm II. (1786-1797)
615Slezsko, cca 13. století
616Kladsko, Páni z Kunštátu a z Poděbrad, 1454 - 1500
617Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603
620Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
621Krosno, Friedrich Wilhelm, 1640 - 1688
622Lehnice-Břeh, Jan Christian, 1621 - 1653
624Lehnice-Břeh, Jan Christian a Jiří Rudolf
625Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653
626Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664
629Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
639Münsterberg (Ziebice) - město
640Nisa - město
642Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
644Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
14651Údobí let 1918 - 1938
666Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
675Údobí let 1945 - 1953
680Údobí let 1953 - 1960
685Údobí let 1961 - 1969
689Údobí let 1970 - 1980
693Údobí let 1980 - 1985
695Údobí let 1986 - 1990
698Údobí let 1990 - 1993
699Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
StranaPoložkyObdobí
15701Sady oběhových mincí
722Česká republika, 1993 -
723Sady oběhových mincí - proof
724Sady oběhových mincí
736Česká republika, 1993 -
741Slovenská republika, 1993 -
744Československo, 1918 - 1939
StranaPoložkyObdobí
16751Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
755ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
756Československo, 1945 - 1953
757Korea
758Maďarsko
762Německo
763Rusko - SSSR
765Poukázky obchodních společností v ČSSR
769Poukázky na odběr výstroje
770Různé
771Ústavní poukázky SNV
776Knihy :
StranaPoložkyObdobí
17801Knihy :
835Časopisy
838Aukční katalogy :
839Staré listiny:
842Osobní dokumenty :
844Meinhard II. Tyrolský, a synové, 1271 - 1295
845Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496
850Ferdinand I., 1526 - 1564
StranaPoložkyObdobí
18851Ferdinand I., 1526 - 1564
855Maxmilián II., 1564 - 1576
856Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
862Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
863Rudolf II., 1576 - 1612
868Matyáš II., 1608 - 1619
871Arcivévoda Maxmilian Tyrolský, 1612 - 1618
872Ferdinand II. jako arcivévoda Štýrský, 1592 - 1637
873Ferdinand II., 1619 - 1637
888Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
892Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
19901Leopold I., 1657 - 1705
909Josef I., 1705 - 1711
919Karel VI., 1711 - 1740
930Marie Terezie, 1740 - 1780
946František I. Lotrinský, 1745 - 1765
948Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
StranaPoložkyObdobí
20951František II., 1792 - 1835
974Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
975Ferdinand V., 1835 - 1848
991Ondřej I., 1046 - 1060
992Ladislav III., 1204 - 1205
994Ludvík I. Veliký, 1342 - 1382
995Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
997Matyáš Korvín, 1458 - 1490
998Vladislav II., 1490 - 1516
1000Ferdinand I., 1526 - 1564
StranaPoložkyObdobí
211001Ferdinand I., 1526 - 1564
1004Maxmilian II., 1564 - 1576
1006Rudolf II., 1576 - 1612
1009Matyáš II., 1608 - 1619
1011Ferdinand III., 1637 - 1657
1012Leopold I., 1657 - 1705
1027Malkontenti, 1704 - 1708
1029Karel III.(VI.), 1711 - 1740
1041Marie Terezie, 1740 - 1780
1046František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1048Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
StranaPoložkyObdobí
221051Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1055Leopold II., 1790 - 1792
1056František II., 1792 - 1835
1073Ferdinand V., 1835 - 1848
1081František I. Lotrinský, v Toskánsku 1737 - 1765
1082František II., 1792 - 1835
1089Marie Terezie, 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
231101František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1102Leopold II., 1790 - 1792
1103František II., 1792 - 1835
1104Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1115Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
241151Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
251201Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1220Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
261251Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1297Anhalt-Bernburg, Alexius Frid. Christian, 1796 - 1834
1298Anhalt-Bernburg, Alexander Carl, 1834 - 1863
1300Augsburg - město
StranaPoložkyObdobí
271301Bádensko, Ludwig, 1818 - 1830
1302Bádensko, Leopold I., 1830 - 1852
1303Bádensko, Friedrich I., 1852 - 1907
1304Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651
1308Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
1328Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
1330Bavorsko, Maximilian IV. Josef, 1799 - 1805
1331Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
1333Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
1334Birkenfeld, Nicolaus Friedrich Peter, 1853 - 1900
1335Branibory - Ansbach, Alexander, 1757 - 1791
1338Branibory - Ansbach - Bayreuth, Fr.Wilhelm, 1791 - 97
1339Branibory - Bayreuth, Friedrich Christian, 1763 - 1769
1341Branibory - Bayreuth, Alexander, 1769 - 1791
1342Branibory - Prusko, Albrecht, 1525 - 1568
1343Branibory - Prusko, Friedrich III., 1688 - 1701
1345Brémy - město
StranaPoložkyObdobí
281351Braunschweig L. Calenberg, Erich II., 1540 - 1584
1352Braunschweig L. Calenberg, Georg III., 1760 - 1814
1354Braunschweig W., Friedrich Ulrich, 1613 - 1634
1355Braunschweig W., Rudolf August a Anton Ulrich
1356Braunschweig W., Karl Wilhelm Frederik, 1780 - 1806
1358Braunschweig W., Wilhelm, 1831 - 1884
1360Colmar - město
1361Donauwörth - město
1362Frankfurt - město
1368Hall am Kocher - město
1370Hamburg - město
1376Hannau - Lich, Phillip IV., 1538 - 1590
1377Hannau - Münzenberg, Catharina Belgica, 1613 - 1619
1378Hannover, Ernst August, 1837 - 1851
1379Hannover, Georg V., 1851 - 1866
1384Hessen-Kassel, Friedrich Wilhelm, 1847 - 1866
1386Hessen-Darmstadt, Ludwig VI., 1661 - 1678
1387Hessen-Darmstadt, Ludwig I., 1806 - 1830
1389Hessen-Darmstadt, Ludwig II., 1830 - 1848
1391Hessen-Darmstadt, Ludwig III., 1848 - 1877
1392Hildesheim - město
1393Jülich-Cleve-Berg, Anton Gunther, 1603 - 1667
1394Magdeburg - město
1395Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz II., 1842-1883
1397Mecklenburg-Strelitz, Adolf Friedrich, 1752 - 1794
1398Memmingen - město
1399Nassau, Wilhelm, 1816 - 1839
1400Nassau, Adolf, 1839 - 1866
StranaPoložkyObdobí
291401Nassau, Wilhelm, 1816 - 1839
1402Nassau - Weilburg, Friedrich August, 1803 - 1816
1403Nördlingen - město
1404Norimberk - město
1406Oldenburg, Anton Günther, 1603 - 1667
1408Pfalz - Sulzbach, Karl Theodor, 1742 - 1799
1411Pfalz - Birkenfeld - Zweibrücken, Christián IV., 1735 - 1775
1414Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592
1415Pfalz - Zweibrücken, Johann I., 1569 - 1604
1419Pfalz - Zweibrücken, Johann II., 1604 - 1635
1421Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
1423Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
1425Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
1430Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1435Reus-Greiz, Heinrich XIX., 1817 - 1836
1436Reus-Schleiz, Heinrich LXVII., 1854 - 1867
1437Reus-Schleiz, Heinrich LXII., 1818 - 1854
1439Ritberg hrabství, Maximilian Ulrich von Kaunitz, 1699 - 1746
1440Řád německých rytířů, arciv.Maxmilián, 1590 - 1618
1441Řezno - město
1443Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656
1444Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1445Sasko - království, Friedrich August I., 1806 - 1827
1446Sasko - království, Anton, 1827 - 1836
1447Sasko - království, Friedrich August II., 1836 - 1854
1448Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
StranaPoložkyObdobí
301451Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1457Sasko-Altenburg, Georg, 1848 - 1853
1458Sasko-Altenburg, Ernst I., 1853 - 1908
1459Sasko-Coburg-Gotha, Ernest I., 1826 - 1844
1460Sasko-Meiningen, Bernhard II., 1821 - 1866
1461Sasko-Weimar-Eisenach, Anna Amalia, 1758 - 1775
1462Wismar - město
1463Württemberg, Karl Eugen, 1744 - 1793
1466Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
1467Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1468Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
1469Německo - drobné ražby císařství
1473Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1476Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1498Německo - D D R, 1949 - 1990
StranaPoložkyObdobí
311501Německo - D D R, 1949 - 1990
1502Albánie, Ahmed Bey Zogu, 1926 - 1928
1503Albánie, Ahmed Zogu I., 1928 - 1939
1506Albánie pod Itálií, Viktor Emanuel III., 1939 - 1943
1509Andorra
1512Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
1515Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
1519Belgie, Albert I., 1909 - 1934
1524Belgie, Leopold III., 1934 - 1950
1529Belgie, Baudouin I., 1951 - 1991
1536Belgie, Albert II., 1993 -
1537Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
1542Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918
1549Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
1550Evropská unie
StranaPoložkyObdobí
321551Evropská unie
1552Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
1554Finsko - republika
1565Francie, Filip IV., 1285 - 1314
1567Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
1571Francie, III.republika, 1871 - 1940
1572Francie, V.republika, 1959 -
1575Gdaňsk - město
1576Chorvatsko, 1941 - 1945
1577Irsko, George III., 1760 - 1820
1578Irsko, republika
1585Itálie - Benátky, Leonardo Loredan, 1501 - 1521
1586Itálie - Cisalpinská republika, 1797 - 1802
1587Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
1589Jugoslávie, Alexander, 1921 - 1934
1592Jugoslávie, Petar II., 1934 - 1945
1595Jugoslávie, republika, 1945 - 1992
1597Lichtenstein, Johann II., 1858 - 1929
StranaPoložkyObdobí
331601Litva, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548
1609Litva, Zikmund II. August, 1544 - 1572
1621Litva, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1623Litva, Alexandr Jagelonský, 1492 - 1506
1626Litva, Štěpán Bathory, 1576 - 1586
1631Litva, Jan Kazimír, 1648 - 1668
1635Litva, Zikmund II. August, 1544 - 1572
1637Litva, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1650Litva, I.republika, 1918 - 1940
StranaPoložkyObdobí
341651Litva, I.republika, 1918 - 1940
1656Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
1660Maďarsko - regentství
1671Maďarsko - republika
1678Moldavská rep.
1679Monako, Louis I., 1662 - 1701
1680Nizozemí - provincie Holland
1681Nizozemí, William II., 1840 - 1849
1682Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
1692Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
1695Nizozemí, Beatrix, 1980 -
StranaPoložkyObdobí
351701Nizozemí, Beatrix, 1980 -
1702Norsko, Oskar II., 1872 - 1905
1707Norsko, Haakon VII., 1905 - 1957
1715Norsko, Olav V., 1957 - 1991
1721Polsko, Kazimír IV., 1447 - 1492
1722Polsko, Jan Albert, 1492 - 1501
1724Polsko, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548
1727Polsko, Štěpán Bathory, 1575 - 1586
1728Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1738Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795
1739Polsko, republika, 1918 -
StranaPoložkyObdobí
361751Polsko, republika, 1918 -
1760Portugalsko, Johann, 1385 - 1433
1761Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1762Rakousko - II. republika, 1945 -
1764Riga pod Polskem, Štěpán Báthory, 1576 - 1586
1765Riga pod Polskem, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1623
1782Riga pod Švédskem, Gustav Adolf, 1623 - 1632
1786Riga pod Švédskem, Christina, 1632 - 1654
1798Riga - nezávislé město, 1562 - 1581
1799Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
1800Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
StranaPoložkyObdobí
371801Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
1809Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1810Rusko, SSSR, 1923 - 1991
1813Srbsko, Milan, 1868 - 1889
1818Srbsko, Alexander I., 1889 - 1902
1819Srbsko, Petar I., 1903 - 1918
1824Švédsko, Christina, 1632 - 1654
1825Švýcarsko - kanton Schaffhausen
1827Švýcarsko - kanton Zug
1833Švýcarsko, republika
1837Turecko, Abdul Medžid, AH.1255 - 1277 ( 1838 - 1861 )
1842Turecko, Abdul Aziz, AH.1277 - 1293 (= 1861 - 1876)
1847Turecko, Abdul Hamid II., AH.1293-1327 (1876 - 1909)
StranaPoložkyObdobí
381851Turecko, Muhammad V., AH.1327-1336 (1909 - 1918)
1857Turecko - republika
1867Vatikán - Papežský stát, Řehoř XVI., 1831 - 1846
1868Velká Británie, Elizabeth I., 1558 - 1603
1869Velká Británie, George II., 1727 - 1760
1870Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1872Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
1873Egypt, republika, 1952 -
1874Maroko, Mohammed III., 1757 - 1790
1875Argentina - republika
1876Bermudy, Elizabeth II., 1952 -
1877Francouzská kolonie v Karibiku
1878Haiti
1879Kanada, Elizabeth II., 1952 -
1880Kuba
1890USA
1900Hong Kong, Victoria, 1837 - 1901
StranaPoložkyObdobí
391901Indie, George VI., 1936 - 1952
1902Mongolsko - republika
1914Nizozemská Indie, Batavská republika, 1799 - 1806
1915Austrálie, George V., 1910 - 1936
1916Austrálie, George VI., 1936 - 1952
1917Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
1921Brno - pobočka ČNS
1927Hradec Králové - pobočka ČNS
1930Olomouc - pobočka ČNS
1932Příbor - pobočka ČNS
1933Fiala, Josef, 1891 - 1960
1934Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957
1935Myslbek J.V. a Stehlík J.
1936Oppl Vladimír, 1953 -
1941Peter Andrej, 1912 -
1942Placht Richard, nar.1880
1943Poldaufová Mária, 1951 -
1944Šindelář Lumír, 1925 -
1945Brno
1946Kutná Hora
1948Opava
1949Přerov
1950Užhorod
StranaPoložkyObdobí
401951Československo
1953Česká Republika
1954Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
1959Československo - medaile s portrétem A.Zápotockého
1961Morava
1962Belgie
1963Francie
1964Itálie
1965Maďarsko
1966Německo - Frankfurt
1968Německo - Prusko
1971Německo - BRD
1972Polsko
1973Rakousko
1977Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700
1982Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758
1983Vatikán - Papežský stát, Pius VI., 1775 - 1779
1984Vatikán - Papežský stát, Pius VII., 1799 - 1823
1986Vatikán - Papežský stát, Pius VIII., 1829 - 1830
1987Vatikán - Papežský stát, Řehoř XVI., 1831 - 1846
1988Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
1991Vatikán - Papežský stát, Leo XIII., 1878 - 1903
StranaPoložkyObdobí
412001Vatikán - Papežský stát, Leo XIII., 1878 - 1903
2002Vatikán - Papežský stát, Pius X., 1903 - 1914
2013Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939
2021Velká Británie
2024Medaile a odznaky hasičských spolků
2025Hudební medaile a žetony
2026Jezdecké medaile a odznaky
2027Numismatické medaile a ražby numismatiků
2028Mincovní závaží
2029Nouzovky německých měst a obcí
2030Nouzovky vojenských zajateckých táborů
2031Odznaky - ČSR
2034Psí známky a medaile
2045Schlaraffia
2046Skautské medaile a odznaky
2047Sokolské medaile a odznaky
2050Účelové a konzumní známky
StranaPoložkyObdobí
422051Účelové a konzumní známky
2052Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
2053Různé
2068Novoražby a repliky
2071Různé
2072Novoražby a repliky
2073Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2080Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2082Československo
2091Československo - různé
2092Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
2093Japonsko
2094Kongo
2098Německo - Hamburg
2099Německo - III.říše
2100Slovenská republika, 1939 - 1945
StranaPoložkyObdobí
432101blíže neurčen
2104Marcus Antonius, 32 - 31 př.Kr.
2105Traianus, 98 - 117
2106Hadrianus, 117 - 138
2111Antoninus Pius, 138 - 161
2123Antoninus Pius, posmrtná ražba za Marca Aurelia
2124Faustina starší, manželka Antonina Pia
2127Faustina starší, posmrtná r., manželka Antonina Pia
2128Marcus Aurelius, 161 - 180
2134Marcus Aurelius - posmrtný
2136Faustina mladší, manželka Marka Aurelia
2139Lucius Verus, 161 - 169
2141Commodus, 177 - 192
2143Septimius Severus, 193 - 211
2145Julia Domna, manželka Septimia Severa
2146Alexander Severus, 222 - 235
2149Constans, 337 - 350
StranaPoložkyObdobí
442151Řím, 4. století po Kr.
2152Basil II., 976 - 1025
2153Václav IV., 1378 - 1419
2154Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
2155Vladislav II., 1471 - 1516
2157Zhořelec - městské ražby, 2. polovina 15. století
2159Svídnice - městská ražba
2160Rudolf II., 1576 - 1612
2161Leopold I., 1657 - 1705
2162Josef I., 1705 - 1711
2163Marie Terezie, 1740 - 1780
2164František I. Lotrinský, 1745 - 1765
2165František II., 1792 - 1835
2169Ferdinand V., 1835 - 1848
2171František Josef I., 1848 - 1916
2173Augsburg-biskupství, Petr v. Schaumburg, 1424 - 1469
2174Borová
2175Česká republika
2176Československo
2178Hradec Králové
2179Hradec Králové - biskupství
2180Lourdy
2181Maria Zell
2182Praha - kaple a klášter Dominikánů v Husově ulici
2183Salzburg-arcib., Jan II., 1424 - 1441
2185Salzburg-arcib., Leonard v.Keutschach, 1495 - 1519
2186Salzburg-arcib., Matyáš Lang v.Wellenburg, 1519-1540
2189Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586
2191Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
2193Trevír-biskupství, Johann Phillip v.Walderdorf, 1756 - 1768
2194Vídeň
2195Vilach (Korutany)
2196Církevní medaile nesignované
2197Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
2198Církevní medaile - ražené svátostky oválné
2199Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663
2200Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
StranaPoložkyObdobí
452201Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
2203Lehnice-Břeh, Luisa z Anhaltu, 1670 - 1680
2204Osvětim - město
2205Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
2208Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
462251Údobí let 1918 - 1938
2257Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
2258Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
2267Údobí let 1945 - 1953
2296Údobí let 1953 - 1960
StranaPoložkyObdobí
472301Údobí let 1953 - 1960
2317Údobí let 1961 - 1969
2324Údobí let 1970 - 1980
2338Údobí let 1980 - 1985
2341Údobí let 1986 - 1990
2344Údobí let 1990 - 1993
StranaPoložkyObdobí
482351Údobí let 1990 - 1993
2353Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
492401Česká republika, 1993 -
2450Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
StranaPoložkyObdobí
502451Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
2470Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
2492Mince PROOF v etui, Údobí let 2016 - 2020
StranaPoložkyObdobí
512501Mince PROOF v etui, Údobí let 2016 - 2020
2519Česká republika, 1993 -
2535Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2538Česká republika, 1993 -
2539Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
StranaPoložkyObdobí
522551Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2562Česká republika, 1993 -
2564Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2565Česká republika, 1993 -
2567Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2569Slovenská republika, 1993 -
2571Československo, 1918 - 1939
2577Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
2587Slovenská republika, 1939 - 1945
2588Slovenská republika - kolkované, 1945
2589ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
2591Československo, 1945 - 1953
2595Československo, 1953 - 1992
StranaPoložkyObdobí
532601Československo, 1953 - 1992
2611Česká Republika, 1992 -
2631Angola
2632Bulharsko
2634Čína
2637Čína - prov.Fujian
2638Dánsko
2639Egypt
2640Francie - nouzovky
2643Hong - Kong
2645Chorvatsko
2647Itálie - spojenecké poukázky
2650Itálie - rakouská okupace Benátek
StranaPoložkyObdobí
542651Maďarsko
2656Malaysie - japonská okupace
2657Německé státy - Hessen
2658Německo
2679Německo - nouzové poukázky
2681Německo
2682Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
2683Německo - DDR
2687Německo - pomocné poukázky Wermachtu
2688Nizozemí
2690Polsko
2691Rakousko
2693Rumunsko
2694Rusko - carství
2695Rusko - bělogvardějské armády v jižním Rusku
2696Rusko - Sibiř a Ural
2698Severní Korea
2699Španělsko
2700Turecko
StranaPoložkyObdobí
552701Uhry
2702Ukrajina - Německem okupované území
2703USA
2704Velká Británie
2705Nouzová platidla Československa
2706Obligace, dlužní úpisy
2707Ústavní poukázky SNV
2708Konvoluty bankovek
2709Norsko
2710Knihy :
StranaPoložkyObdobí
562751Knihy :
2763Aukční katalogy :
2765Osobní dokumenty :
2769Různé :
2771Albrecht III., 1361 - 1395 ( nebo Albrecht IV. )
2772Arnošt Železný - Štýrsko, 1406 - 1424
2773Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda, 1406 - 1411
2774Albrecht V., 1411 - 1439
2775Friedrich V. Štýrský, 1424 - 1493
2776Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496
2777Ferdinand I., 1526 - 1564
2779Leopold I., 1657 - 1705
2781Marie Terezie, 1740 - 1780
2782František I. Lotrinský, 1745 - 1765
2783František II., 1792 - 1835
2785Ferdinand V., 1835 - 1848
2786Ferdinand I., 1526 - 1564
2787Josef I., 1705 - 1711
2788Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2790František II., 1792 - 1835
2793Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
2797Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
572801Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
2814Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
2850Anhalt-Bernburg, Alexander Carl, 1834 - 1863
StranaPoložkyObdobí
582851Anhalt-Zerbst, Friedrich August, 1747 - 1793
2852Bádensko, Leopold I., 1830 - 1852
2856Bádensko, Friedrich I., 1852 - 1907
2858Bádensko, Carl Friedrich, 1771 - 1811
2859Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450
2863Bavorsko, Albrecht III., 1438 - 1460
2866Bavorsko-Landshut, Ludvík IX., 1450 - 1479
2867Bavorsko, Carl Albert, 1726 - 1745
2868Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
2870Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
2871Bavorsko, Maximilian I. Josef, 1806 - 1825
2873Bavorsko, Ludwig I., 1825 - 1848
2875Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
2877Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
2879Branibory - Bayreuth, Friedrich Christian, 1763 - 1769
2880Brémy - město
2881Braunschweig W., Wilhelm, 1831 - 1884
2882Cáchy - město
2883Frankfurt - město
2884Goslar - město
2885Hals - Leuchtenberg, Jan III., 1407 - 1443
2886Hessen-Kassel, Wilhelm IX., 1786 - 1803
2887Hessen-Kassel, Wilhelm I., 1803 - 1821
2888Hessen-Darmstadt, Ludwig II., 1830 - 1848
2890Hannover, Ernst August, 1837 - 1851
2891Löwenstein-Wertheim-Rochefort, D.Konstantin 1789-1806
2892Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz II., 1842-1883
2894Nassau, Adolf, 1839 - 1866
2895Norimberk - město
2896Oldenburg, Nicolaus Friedrich Peter, 1853 - 1900
2897Pfalz - Birkenfeld - Zweibrücken, Christián IV., 1735 - 1775
2898Pfalz Horní, Jan Hornofalcký s Ludvíkem IV., 1404 - 1448
2900Pfalz - Kur, Karl Theodor, 1742 - 1799
StranaPoložkyObdobí
592901Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
2904Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
2906Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
2907Prusko Východní, Friedrich I., 1701 - 1713
2908Reus-Greiz, Heinrich XIX., 1817 - 1836
2909Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
2910Sasko - království, Friedrich August II., 1836 - 1854
2911Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
2912Sasko-Coburg-Gotha, Ernest II., 1844 - 1893
2913Sasko-Meiningen, Bernhard II., 1821 - 1866
2915Sasko-Weimar-Eisenach, Carl Alexander, 1853 - 1901
2916Schwarzburg - Rudolstadt, Friedrich Günter, 1807-1867
2917Württemberg, Wilhelm I., 1816 - 1864
2918Württemberg, Karl I. 1864 - 1891
2919Německo - drobné ražby císařství
2926Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2944Německo - 3.říše, 1933 - 1945
StranaPoložkyObdobí
602951Německo - 3.říše, 1933 - 1945
StranaPoložkyObdobí
613001Německo - 3.říše, 1933 - 1945
3049Německo - do r.1949
3050Německo - B R D, 1949 -
StranaPoložkyObdobí
623051Německo - B R D, 1949 -
3058Německo - D D R, 1949 - 1990
3065Albánie, republika
3066Andorra
3067Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
3069Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
3073Belgie, Albert I., 1909 - 1934
3077Belgie, okupace, 1914 - 1918
3079Belgie, Leopold III., 1934 - 1950
3082Belgie, Baudouin I., 1951 - 1991
3086Belgie, Albert II., 1993 -
3087Bulharsko, republika
3089Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
3091Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918
3092Dánsko, Frederik IX., 1947 - 1972
3093Dánsko, Margareta II., 1972 -
3094Dánsko, Frederik VII., 1848 - 1863
3095Evropská unie
3096Finsko - republika
StranaPoložkyObdobí
633101Francie, III.republika, 1871 - 1940
3102Francie, vláda ve Vichy, 1941 - 1945
3104Francie, V.republika, 1959 -
3105Guernsey, Elizabeth II., 1952 -
3106Chorvatsko, II.republika
3107Irsko, republika
3109Itálie, republika, 1946 -
3110Jugoslávie, Petar I., 1918 - 1921
3111Jugoslávie, Alexander, 1921 - 1934
3113Jugoslávie, Petar II., 1934 - 1945
3117Jugoslávie - německá okupace
3118Jugoslávie, republika, 1945 - 1992
3119Litva, Alexandr Jagelonský, 1492 - 1506
3120Litva, Zikmund II. August, 1544 - 1572
3121Litva, Jan Kazimír, 1648 - 1668
3128Litva, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
3129Litva, II.republika
3130Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
3131Lucembursko, Charlotte, 1919 - 1964
3132Lucembursko, Jean, 1964 -
3133Maďarsko - regentství
3136Maďarsko - republika
3145Malta - republika
3146Nizozemí - provincie Utrecht
3147Nizozemí, William III., 1849 - 1890
3148Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
StranaPoložkyObdobí
643151Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
3153Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
3156Nizozemí, Beatrix, 1980 -
3158Norsko, Haakon VII., 1905 - 1957
3167Norsko, Olav V., 1957 - 1991
3168Norsko, Harald V., 1991 -
3169Polsko, Kazimír IV., 1447 - 1492
3170Polsko, Jan Albert, 1492 - 1501
3171Polsko, Alexander, 1501 - 1506
3172Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
3175Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795
3176Polsko pod Ruskem, Mikuláš I., 1825 - 1855
3177Polsko - království, 1917 - 1918
3181Polsko, republika, 1918 -
3189Polsko pod Ruskem, Mikuláš I., 1825 - 1855
3190Portugalsko, republika, 1910 -
3191Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
3199Rakousko - II. republika, 1945 -
StranaPoložkyObdobí
653201Rakousko - II. republika, 1945 -
3209Riga pod Polskem, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1623
3210Riga pod Švédskem, Gustav Adolf, 1623 - 1632
3211Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
3213Rumunsko, Karel II., 1930 - 1940
3214Rusko, Anna, 1730 - 1740
3215Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825
3217Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
3219Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
3226Rusko, SSSR, 1923 - 1991
3227Řecko, Georg I., 1863 - 1913
3230Řecko - republika, 1925 - 1935
3231Řecko - republika, 1973 -
3233San Marino, republika
3234Srbsko, Michal, 1839 - 1868
3235Srbsko, Milan, 1868 - 1889
3237Srbsko, Alexander I., 1889 - 1902
3238Srbsko, německá okupace
3240Srbsko, Petar I., 1903 - 1918
3241Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
3242Švédsko, Oscar I., 1844 - 1859
3243Švédsko, Gustav V., 1907 - 1950
3247Švédsko, Gustav VI. Adolf, 1950 - 1975
3248Švédsko, Carl XVI. Gustav, 1975 -
3249Švýcarsko, republika
3250Španělsko, Claudio Franco, 1936 - 1975
StranaPoložkyObdobí
663251Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
3252Švýcarsko - kanton Chur
3253Švýcarsko, republika
3259Turecko, Mahmud II., AH.1223 - 1255 (1808 - 1838)
3260Turecko, Abdul Medžid, AH.1255 - 1277 ( 1838 - 1861 )
3261Turecko, Abdul Hamid II., AH.1293-1327 (1876 - 1909)
3263Turecko, Muhammad V., AH.1327-1336 (1909 - 1918)
3265Turecko - republika
3269Ukrajina - republika
3272Vatikán - Papežský stát, Urban VIII., 1623 - 1644
3273Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
3276Velká Británie, George V., 1910 - 1935
3277Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
3284Somálsko - republika
3285Falklandy, Elizabeth II., 1952 -
3286Kanada, George V., 1910 - 1936
3287Kanada, Elizabeth II., 1952 -
3292Kuba
3297Mexiko, republika
3298USA
StranaPoložkyObdobí
673301USA
3346Ceylon, Edward VII., 1901 - 1910
3347Čína - d.Čching, epocha Čhien-lung, 1736 - 1796
3348Čína - d.Čching, epocha Tia-čching, 1796 - 1821
3349Čína - d.Čching, epocha Tao-Kuang, 1821 - 1851
3350Čína - republika, 1911 -
StranaPoložkyObdobí
683351Čína - republika, 1911 -
3352Čína - lidová demokratická republika
3353Indie, republika
3354Irán, Nasir Al Din Shah, 1848 - 1896
3355Japonsko - epocha Showa, 1926 - 1989
3357Mongolsko - republika
3367Nizozemská Indie, Vilhelmina, 1890 - 1948
3368Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
3371Nová Guinea, George VI., 1936 - 1952
3372Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
3373Brno - pobočka ČNS
3375Děčín - pobočka ČNS
3376Hradec Králové - pobočka ČNS
3377Ústí nad Orlicí - pobočka ČNS
3378Bílek František, 1912 -
3379Hám Anton, 1899 - 1965
3380Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
3381Knobloch Milan, 1921 -
3382Kvasnička Jan, 1844 - 1912
3383Mlynář Miroslav, 1938 -
3385Peter Andrej, 1912 -
3386Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989
3387Brno
3388Chotěboř
3389Jáchymov
3390Jeseník
3391Nový Jičín
3392Police nad Metují
3393Praha - medaile zemské jubilejní výstavy 1891
3394Teplice
3395Šumperk
3396Československo
3399Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
StranaPoložkyObdobí
693401Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
3402Československo - medaile s portrétem K.Gottwalda
3403Československo - medaile s portrétem V.Havla
3405Česká Republika
3407Slovensko
3409Austrálie
3410Benin - rep.
3411Německé státy před rokem 1871
3413Německo - Norimberg
3414Německo - Prusko
3415Německo - Sasko
3416Německo - BRD
3417Nizozemí
3418Olympijské hry
3419Rakousko
3420USA
3421Vatikán - Papežský stát, Leo XIII., 1878 - 1903
3422Vatikán, Pavel VI., 1963 - 1978
3423Hrací a početní známky
3426Hudební medaile a žetony
3429Chlebové známky
3430Chmelové známky
3433Konvoluty mincí
3439Numismatické medaile a ražby numismatiků
3440Mincovní závaží
3441Medaile a odznaky německých tělocvičných spolků
3442Nouzovky německých měst a obcí
3445Numismatické medaile a ražby numismatiků
3447Odznaky - Čechy
3449Odznaky - ČSR
StranaPoložkyObdobí
703451Odznaky - ČSR
3462Odznaky - Čechy a Morava
3463Odznaky - neurčené
3464Odznaky - Rakousko - Uhersko
3466Odznaky - Rusko (SSSR)
3467Pivní známky
3468Schlaraffia
3469Sokolské medaile a odznaky
3475Svátostky
3476Účelové a konzumní známky
3479Numismatické medaile a ražby numismatiků
3480Různé
3489Novoražby a repliky
3492Československo
3493Československo - hasičské dekorace
3494Bulharsko
3495Maďarská lidová republika
3497Rakouská republika
3498Rusko, 1991 -
3500Slovenská republika, 1993 -

Copyright 2021 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk