Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 28.-30. listopadu 2020

StranaPoložkyObdobí
11Galie, Keltové - Ambiani, 60 - 25 př.Kr.
2Albrecht II., 1330 - 1358
3Uhry, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
7Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
8Ferdinand V., 1835 - 1848
25František Josef I., 1848 - 1916
99Karel I., 1916 - 1918
100Československo, období 1918 - 1939
StranaPoložkyObdobí
2101Československo, období 1918 - 1939
102Československo, období 1960 - 1990
107Česká republika, 1992 -
112Německo - město Hamburk
113Německo - Hesensko, Ernst Ludwig, 1892 - 1918
114Německo - Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
115Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
116Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
117Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
120Francie - III. republika, 1871 - 1940
121Itálie, Vittorio Emanuele II., 1861 - 1878
122Nizozemí, William II., 1840 - 1849
123Rakousko, republika, 1918 -
125Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
128Švýcarsko, město Basilej
129Švýcarsko, republika
131Velká Británie, George V., 1910 - 1936
132Guyana, republika
133USA
136Ferdinand V., 1835 - 1848
137Česká Republika, 1993 -
147Německo, BRD, 1949 -
148Rakousko, republika, 1918 -
149různé
150Církevní medaile
151Čechy, Bojové, 2.stol.př.Kr.
154Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.
155L. Antestius Gragulus, 136 př.Kr.
156C.Coelius Caldus, 104 př.Kr.
157Antoninus Pius, 138 - 161
160Faustina starší, manželka Antonina Pia
161Septimius Severus, 193 - 211
164Geta, jako césar, 198 - 209
165Elagabalus, 218 - 222
168Julia Mamaea, matka Alexandra Severa
169Gordianus III., 238 - 244
170Philippus I., 244 - 249
171Salonina, manželka Galliena
172Hadrianus, Egypt, Alexandria
173Elagabalus, Sýrie - Antiochia ad Orontem
175Philippus I., Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
176Philippus II., Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
177Trajanus Decius, Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
178Justin II. a Sofie, 565 - 578
179Indie - Malva,Budhaguptai, 480 - 500
180Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999
181Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku, 1061 - 1087
182Bořivoj II., knížetem v Čechách, 1118 - 1120
183Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
185Vladislav (syn Soběslava) 1137-1140 nebo Vladislav II.
187Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
189Morava - doba Vladislava II., 1140 - 1174
190Morava - nepřiděleno, 40. léta 12.století
191Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
192Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
193Václav II., 1283 - 1305
199Jan Lucemburský, 1310 - 1346
StranaPoložkyObdobí
3201Jan Lucemburský, 1310 - 1346
202Karel IV., 1346 - 1378
204Václav Lucemburský - syn Karla IV., 1383 - 1388
206Alžběta Zhořelecká, 1425 - 1451
207Václav IV., 1378 - 1419
208Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
209Matyáš Korvín, 1458 - 1490
211Vladislav II., 1471 - 1516
213Ferdinand I., 1526 - 1564
216Maxmilian II., 1564 - 1576
220Rudolf II., 1576 - 1612
231Matyáš II., 1612 - 1619
232České stavy, 1619 - 1620
233Slezské stavy, 1619 - 1623
234Fridrich Falcký, 1619 - 1620
236Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
240Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
252Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
254Ferdinand III., 1637 - 1657
281Leopold I., 1657 - 1705
299Josef I., 1705 - 1711
StranaPoložkyObdobí
4301Karel VI., 1711 - 1740
307Marie Terezie, 1740 - 1780
314František I. Lotrinský, 1745 - 1765
317Josef II., 1765 - 1780 - 1790
324František II., 1792 - 1835
332Ferdinand V., 1835 - 1848
338Ferdinand III., 1637 - 1657
339Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654
340Leopold I., 1657 - 1705
343Josef I., 1705 - 1711
347Karel VI., 1711 - 1740
349Karel VII., 1742 - 1745
354Arcivévoda Leopold Josef, 1700 - 1701
355František I., 1745 - 1765
358Marie Terezie, 1740 - 1780
361Marie Terezie a František Lotrinský
363Marie Terezie a Josef II.
366Josef II., 1780 - 1790
383Arcivévodkyně Marie Christina a Albert Saský
385Josef II. a Leopold II.
387Arcivévoda Ferdinand a Marie Beatrix
389Arcivévodkyně Marie Amalie, 1746 - 1804
392Leopold II., 1790 - 1792
400Marie Ludovica, manželka Leopolda II.
StranaPoložkyObdobí
5401Marie Ludovica, manželka Leopolda II.
402Arcivévodkyně Marie Antoinetta, 1755 - 1793
404Belgické povstání, 1789 - 1790
408František II., 1792 - 1835
419František II. a Carolina Augusta
420František II., 1792 - 1835
422Carolina Augusta, manželka Františka II.
423Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847
424Ferdinand V., 1835 - 1848
434Marie Anna, manželka Ferdinanda V.
435František Josef I., 1848 - 1916
438Berchtold Leopold, 1759 - 1809
439Berka Franz Anton, 1635 - 1706
440Biberstein Carolus, 1528 - 1593
441Eggenbergové, Jan Kryštof a Jan Seyfried, 1649 - 1664
442Eggenbergové, Jan Kryštof, 1649 - 1713
443Herolt z Úpy Wolf a Tomáš, Vodňanský Mikuláš z Čazarova
444Hlavsa Petr z Liboslavě, 1624 -
445Kadner Jiří a Lucie roz. Hartliebová z Ernfriedesdorfu
446Kolovrat-Liebsteinský, František Antonín, 1778 - 1861
447Konias Johan Aless z Widři
448Laudon, Gideon Ernest, 1717 - 1790
449Lichtenstein, Josef Václav, 1748 - 1772
450Mansfeld Jindřich Pavel, 1712 - 1780
451Puellacher Ruprecht, 1544 - 1563 s manž.Annou
452Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858
453Schwarzenberg Josef Adam Johann, 1722 - 1782
454Šlik Leopold Jindřich, 1766 - 1770
455Špork František Antonín, 1691 - 1726
456Aquileia-patriarchát, Philipp Alencor, 1381 - 1388
457Bamberk - biskupství, Veit v.TRuchsess, 1501 - 1503
458Hildesheim-biskup., Ernst v.Bayern, 1573 - 1612
459Olomouc-biskup., František Ditrichstein, 1599 - 1636
460Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662
468Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
471Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
473Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
474Praha-arcibisk., Alois Josef Kolovrat-Krakovský, 1831 - 1843
475Praha - metropolitní chrám Svatého Víta
476Salzburg-arcib., Adalbert III. český a nástupci, 1168-77, 1183-1200
477Salzburg-arcib., Leopold Antonín Firmian, 1727 - 1744
478Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771
481Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
483Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592
484Vratislav-biskup., Arcivévoda Karel, 1608 - 1624
485Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682
488Vyšehrad-kapitula, Ferdinand Kindermann, 1782 - 1801
489Vyšehrad-kapitula, Vojtěch Ruffer, 1858 - 1870
490Weingarten (ve Würtembersku), opatství
491Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově
494Náboženské med.: morový tolar se zvěstováním Panny Marie
495Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově
496Náboženské med.: Concz Welcz a jeho škola
497Medaile mariánských družin
498Církevní medaile nesignované
499Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
500Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)
StranaPoložkyObdobí
6501Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
507Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603
508Lehnice-Břeh, Jan Christian, 1621 - 1653
510Lehnice-Břeh-Volava, Georg, Ludwig a Christian
511Rak. - Uhersko, Frant.Jos.I.
512Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663
514Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653
517Lehnice-Břeh-Volava, Georg, Ludwig a Christian
520Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664
523Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663
524Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
526Lehnice-Břeh, Luisa z Anhaltu, 1670 - 1680
527Lehnice-Břeh-Volava, Georg Wilhelm, 1672 - 1675
530Lewenberg (Lvůvek) - město
531Nisa - město
532Opolí - Ratiboř, Jan Kazimír, 1655 - 1666
533Osvětim - město
535Těšín, Adam Václav, 1579 - 1617
539Těšín, Alžběta Lukrécie, 1625 - 1653
542Vratislav (Breslau) - město
543Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
551Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
552Würtemberg-Olešnice, Karl Friedrich, 1704 - 1744
553Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
555Würtemberg-Olešnice, Karl Friedrich, 1704 - 1744
557Střelecké medaile a odznaky
559Údobí let 1918 - 1938
562Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
565Údobí let 1945 - 1953
567Údobí let 1953 - 1960
573Údobí let 1970 - 1980
574Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
576Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
584Mince PROOF v etui, Údobí let 1980 - 1985
589Mince PROOF v etui, Údobí let 1986 - 1990
590Sady oběhových mincí
593Mince PROOF v etui, Údobí let 1993 - 2000
594Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
596Sady oběhových mincí
StranaPoložkyObdobí
7601Sady oběhových mincí
607Česká republika, 1993 -
608Slovenská republika, 1993 -
609Československo, 1918 - 1939
611Česká Republika, 1992 -
614Nouzová platidla Československa
615Nouzovky rakouských měst
622Poukázky zajateckých táborů
623Ústavní poukázky SNV
626Úřední zálepky
627Přemysl Otakar ( II. ), 1251 - 1278
629Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496
630Friedrich III. (V.), 1457 - 1493
631Ferdinand I., 1526 - 1564
633Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
635Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
636Rudolf II., 1576 - 1612
638Arcivévoda Maxmilian Tyrolský, 1612 - 1618
640Ferdinand II., 1619 - 1637
645Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
648Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
654Ferdinand III., 1637 - 1657
655Leopold I., 1657 - 1705
672Josef I., 1705 - 1711
680Karel VI., 1711 - 1740
687Marie Terezie, 1740 - 1780
697František I. Lotrinský, 1745 - 1765
700Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
StranaPoložkyObdobí
8701Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
731Leopold II., 1790 - 1792
733František II., 1792 - 1835
754Ferdinand V., 1835 - 1848
775Ladislav III., 1204 - 1205
779Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
780Rudolf II., 1576 - 1612
782Matyáš II., 1608 - 1619
783Ferdinand II., 1619 - 1637
784Ferdinand III., 1637 - 1657
785Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
9801Leopold I., 1657 - 1705
806Josef I., 1705 - 1711
815Karel III.(VI.), 1711 - 1740
825Marie Terezie, 1740 - 1780
831František I. Lotrinský, 1745 - 1765
833Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
867František II., 1792 - 1835
887Ferdinand V., 1835 - 1848
895Josef II., 1780 - 1790
898František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
10901František II., 1792 - 1835
902Ferdinand V., 1835 - 1848
905Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
907Marie Terezie, 1740 - 1780
908Josef II., 1780 - 1790
909Leopold II., 1790 - 1792
910František II., 1792 - 1835
911Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
921Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
111001Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1063Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1087Anhalt, Joh.Georg, Christian, August, Rudolf, Ludwig, 1586 - 1619
1089Anhalt-Zerbst, Friedrich August, 1747 - 1793
1090Augsburg - město
1092Bádensko, Eduard Fortunatus, 1588 - 1596
1093Bádensko, Wilhelm, 1622 - 1677
1094Bádensko - Durlach, Carl Friedrich, 1738 - 1745
1095Bavorsko, Albrecht V., 1550 - 1579
1096Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651
1098Bavorsko, Maximilian II. Emanuel, 1679 - 1705
StranaPoložkyObdobí
121101Bavorsko, Maximilian II. Emanuel, 1679 - 1705
1102Bavorsko, Maximilian II. Emanuel, 1715 - 1726
1110Bavorsko, Carl Albert, 1726 - 1745
1116Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
1119Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
1121Bavorsko, Jindřich II., 955 - 976
1124Branibory - Ansbach, Johann Friedrich, 1667 - 1687
1126Branibory - Ansbach, Karl Wilh.Friedrich, 1723 - 1757
1127Branibory - Bayreuth, Georg Wilhelm, 1712 - 1726
1128Branibory - Bayreuth, Friedrich Christian, 1763 - 1769
1129Branibory - Bayreuth, Alexander, 1769 - 1791
1131Branibory - Prusko, Albrecht, 1525 - 1568
1133Branibory - Prusko, Georg Wilhelm, 1619 - 1640
1134Branibory - Prusko, Friedrich III., 1688 - 1701
1136Colmar - město
1137Frankfurt - město
1138Friedberg-hrad, Heinrich II. von Homburg, 1570 - 1577
1140Friedberg-hrad, Johann Eberhard, 1577 - 1617
1141Friedberg-hrad, Conrad Löw von Steinfurt, 1617 - 1632
1142Friedberg-hrad, Franz Heinrich von Dalberg, 1755 - 1776
1143Göttingen - město
1145Hagenau - město
1146Hall am Kocher - město
1147Hamburg - město
1148Hameln - město
1150Hannau - Lich, Phillip IV., 1538 - 1590
1151Hannau - Lich, Phillip V., 1590 - 1599
1154Hannau - Lich, Johann Reinhard, 1599 - 1625
1157Hannau - Münzenberg, Philipp Ludwig I., 1561 - 1580
1159Hannau - Münzenberg, Catharina Belgica, 1613 - 1619
1161Hannau - Münzenberg, Wilhelm IX., 1760 - 1803
1162Henneberg, Wilhelm V., 1480 - 1559
1163Hessen-Kassel, Ludwig II., 1413 - 1458
1166Hessen-Kassel, Ludwig III., 1458 - 1471
1170Hildesheim - město
1172Holstein-Gottorp, Johann Adolf, 1590 - 1616
1174Jülich-Cleve-Berg, Johann Wilhelm, 1592 - 1609
1177Kaufbeuren - město
1178Kempten - město
1179Kostnice - město
1181Lippe, Simon VI., 1563 - 1613
1182Lippe, Simon VII., 1613 - 1627
1183Magdeburg - město
1185Marsberg - město
1186Monfort, Ernst Maximilian Josef, 1730 - 1758
1187Nassau, Wilhelm, 1816 - 1839
1188Nassau, Adolf, 1839 - 1866
1189Norimberk - město
1195Pfalz - Kur, Friedrich II. (1508 Pfalzgraf), 1544 - 1556
1196Pfalz - Kur, Johann Casimir (administrator), 1575 - 1592
1197Pfalz - Simmern, Richard, 1569 - 1598
1198Pfalz - Simmern, Carl Ludvig, 1648 - 1680
1199Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592
StranaPoložkyObdobí
131201Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592
1203Pfalz - Zweibrücken, Johann I., 1569 - 1604
1211Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
1213Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
1215Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
1220Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1227Prusko Východní, Friedrich II., 1740 -1786
1228Prusko Západní, Zikmund I., 1506 - 1548
1229Ritberg hrabství, Johann, 1601 - 1625
1230Rostock - město
1231Rýnská knížata, Johann Adolf in Grumbach, 1585 - 1625
1232Řád livonských rytířů, Gotthardvon Kettler, 1552 - 1562
1233Řezno, Jindřich XIII., 1253 - 1290
1234Řezno - město
1239Sasko - Míšeň, 13.století
1240Sasko - Míšeň, Friedrich II. Vážný, 1323 - 1349
1241Sasko - Míšeň, Friedrich I. Bojovný, 1382 - 1428
1244Sasko - Míšeň, Friedrich I., Friedrich IV. a Wilhelm
1245Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund, 1428 - 1436
1247Sasko - Míšeň, Friedrich II. Dobromyslný, 1428 - 1464
1254Sasko - Míšeň, Wilhelm I. Míšeňský, 1381(1382) - 1407
1255Sasko - Míšeň, Wilhelm III. Statečný, 1437 - 1482
1257Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm III.,1440-1464
1262Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Margareta, 1457 - 1463
1263Sasko - Míšeň, Ernst, Albrecht a Wilhelm III., 1464 - 1484
1264Sasko - Míšeň, Friedrich III., Johann a Albrecht, 1486 - 1500
1265Sasko - Míšeň, Friedrich III., Johann a Georg, 1507 - 1525
1268Sasko, Moritz, 1547 - 1553
1269Sasko, August I., 1553 - 1586
1270Sasko, Christian II., Johann Georg a August, 1591-1611
1271Sasko, Friedrich August II., 1733 - 1763
1272Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1277Sasko - království, Friedrich August I., 1806 - 1827
1279Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1280Schaumburg, Adolf XIII., 1576 - 1601
1286Schaumburg, Ernst in Pinnerberg, 1601 - 1622
1292Solms - Lich, Ernst, Eberhard a Herman Adolf, 1562 - 90
1293Solms - Lich, bez titulu správce
1294Solms - Lich, Philipp in Horolecz, 1590 - 1631
1295Strassburg - město
1296Ulm - město
1297Waldeck, Franz, Wilhelm Ernst, Christian a Vollrath
1299Worms - město
1300Württemberg, Karl Eugen, 1744 - 1793
StranaPoložkyObdobí
141301Württemberg, Karl Eugen, 1744 - 1793
1302Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig, 1892 - 1918
1303Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1314Německo - drobné ražby císařství
1321Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1331Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1338Německo - Sársko - pod okupační správou Francie
1339Německo - B R D, 1949 -
1340Francie - III. republika
1341Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
1343Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
1345Belgie, Baudouin I., 1951 - 1991
1346Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
1347Dánsko, Margareta II., 1972 -
1348Elbing - město
1349Finsko pod Ruskem, Alexandr II., 1855 - 1881
1350Finsko - republika
1352Flandry, Filip II. Smělý, 1384 - 1405
1353Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
1360Itálie - Ancona, republika
1361Itálie - Benátky, Antonio Contarini, 1368 - 1382
1362Itálie - Benátky, Antonio Venier, 1382 - 1400
1363Itálie - Benátky, Alvise Mocenigo IV., 1763 - 1778
1364Itálie - Milano, republika, 1447 - 1450
1365Itálie - Neapol, Robert z Anjou, 1309 - 1343
1366Itálie - Neapol a Sicilie, Ferdinand IV., 1759 - 1805
1368Itálie - Parma, Ferdinand I. Burbonský, 1765 - 1802
1369Itálie - Římská republika, 1798 - 1799
1370Itálie - Toskánsko, František Lotrinský, 1745 - 1765
1372Itálie - Toskánsko, Petr Leopold, 1765 - 1790
1373Křižáci, Bohemond VII., 1275 - 1287
1374Lichtenstein, Johann II., 1858 - 1929
1375Maďarsko - regentství
1376Maďarsko - republika
1380Nizozemí - město Nijmegen
1381Nizozemí - město Campen
1383Nizozemí, William II., 1840 - 1849
1384Nizozemí, William III., 1849 - 1890
1385Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
1386Norsko pod Švédskem, Karel XIV. Johann, 1818 - 1844
1387Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1390Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795
1394Polsko, republika, 1918 -
StranaPoložkyObdobí
151401Polsko, republika, 1918 -
1402Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1404Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
1406Rusko, Kateřina I., 1725 - 1727
1407Rusko, Alžběta, 1741 - 1762
1408Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
1410Rusko, Pavel, 1796 - 1801
1411Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
1414Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
1421Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894
1423Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1442Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
1445Rusko, SSSR, 1923 - 1991
1448Španělsko, Claudio Franco, 1936 - 1975
1449Švýcarsko, republika
1450Švýcarsko - kanton Chur
1452Švýcarsko, republika
1458Švýcarsko - kanton Appenzell
1459Švýcarsko - kanton Graubünden
1460Švýcarsko - město Chur
1461Švýcarsko - kanton Luzern
1462Švýcarsko - kanton Schaffhausen
1464Švýcarsko - kanton Solothurn
1465Švýcarsko - kanton Zug
1470Švýcarsko - kanton Zurich
1471Turecko, Abdul Hamid I., AH.1187-1203 ( 1774 - 1789 )
1472Vatikán - Papežský stát, Pius VI., 1775 - 1799
1473Velká Británie, Jakub II., 1685 - 1688
1474Velká Británie, George III., 1760 - 1820
1475Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1478Velká Británie, George V., 1910 - 1935
1481Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
1482Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
1483Britská Západní Afrika, George V., 1910 - 1936
1486Německá Východní Afrika
1487Východní Afrika, Edward VIII., 1936
1488Bolivie, republika
1489Brazilie, Pedro II., 1831 - 1889
1493Brazilie, republika
1495Ekvador - republika
1496Kanada, George V., 1910 - 1936
StranaPoložkyObdobí
161501Kanada, George VI., 1936 - 1952
1504Kanada, Elizabeth II., 1952 -
1525Kanada - Newfoundland
1526Mexiko, Karel IV., 1788 - 1808
1527USA
1533Brunei
1534Britské Severní Borneo
1535Britské Západní Borneo
1536Ceylon, Sahasa Malla, 1200 - 1202
1537Ceylon, Parakrama Bahu II., 1236 - 1271
1538Ceylon, Vijaya Bahu IV., 1271 - 1273
1539Ceylon, Bhuvanaika Bahu, 1273 - 1302
1540Ceylon, holandská okupace - do r.1796
1542Dánská západní Indie
1543Indie, Edward VII., 1901 - 1910
1544Indie, George V., 1910 - 1936
1545Libanon - republika
1546Mongolsko - republika
1547Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
1548Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
1554Brno medaile - pobočka ČNS
1557Brno - pobočka ČNS
1566České Budějovice - pobočka ČNS
1567Hradec Králové - pobočka ČNS
1572Cheb - pobočka ČNS
1573Ivančice - pobočka ČNS
1574Pardubice - kroužek numismatiků
1575Pardubice - pobočka ČNS
1577Pardubice - kroužek numismatiků
1578Příbram - pobočka ČNS
1584Tábor - pobočka ČNS
1587Trenčín - pobočka NSČs
1589Uherské Hradiště - pobočka ČNS
1590Ústí nad Orlicí - pobočka ČNS
1591Braun Rudolf, 1830 - 1899
1592Čejka Jan, 1878 - 1925
1593Golčmid Josef, 1859 - 1940
1594Hám Anton, 1899 - 1965
1595Kautsch Heinrich, 1859 - 1943
1596Knobloch Milan, 1921 -
1597Kolářský Zdeněk, 1931 -
StranaPoložkyObdobí
171601Kozák Ladislav, 1934 -
1602Kříž Václav, 1830 - 1887
1604Láska Miloš, 1917 - 1984
1605Lichtág Jan, 1898 - 1985
1606Odehnal Antonín, 1878 - 1957
1608Otáhal Karel, 1901 - 1972
1609Pátek Karel, 1856 - 1910
1610Pichl I.B., 1850 - 1923 ( ražebna v Praze )
1612Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850-1923
1613Radnicky Karel, 1818 - 1901
1614Renner Kálmán, 1927 -
1615Seidan Václav, 1817 - 1870
1623Schwartz Stefan, 1851 - 1923
1624Smolík V.R. a Goldschmid J.
1626Sopr Alois, 1913 - 1993
1627Sucharda Stanislav, 1866 - 1916
1628Šejnost Josef, 1878 - 1941
1631Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941
1632Španiel Otakar, 1881 - 1955
1638Tříska Jan, 1904 - 1976
1639Vitanovský Michal, 1946 -
1640Walter Otakar, 1890 - 1963
1641Weiss Jan, 1794 - 1861
1642Brandýs nad Labem
1643Brandýs nad Orlicí
1645Brno
1647České Budějovice
1648Čečelice
1649Čelákovice
1650Havlíčkův Brod
1651Chlum u Hradce Králové
1652Chlumec nad Cidlinou
1653Choceň
1654Jihlava
1655Kremnica
1656Kutná Hora
1658Kyšperk (Letohrad)
1660Lanškroun (Landskron)
1661Litomyšl
1664Nová Paka
1665Nové Hrady (Gratzen)
1666Nový Jičín
1667Pardubice
1670Poděbrady
1671Polička
1673Poříčany
1674Praha
1676Praha - medaile zemské jubilejní výstavy 1891
1677Praha - medaile českoslovanské národopisné výstavy
1678Šumperk
1679Škvrňany (část Plzně)
1680Teplice
1682Trutnov (Trautenau)
1683Valtice (Feldsberg)
1685Velvary
1686Vysoké Mýto
1692Vysoké nad Jizerou
1695Československo
1697Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
1700Československo - medaile s portrétem V.Havla
StranaPoložkyObdobí
181701Morava
1702Slovensko
1703Francie
1712Německo - Bavorsko
1713Německé státy před rokem 1871
1714Německo - Norimberg
1715Německo - Prusko Východní
1716Německé státy před rokem 1871
1717Německo - císařství, 1870 - 1918
1719Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1724Německo - BRD
1726Rakousko
1727Rusko
1728Uhry
1730Hudební medaile a žetony
1736Medaile na odhalení pomníku císaře Josefa II.
1739Medaile a odznaky německých tělocvičných spolků
1746Odznaky - Rakousko
1747Medaile a odznaky spolků ostrostřelců
1748Pečetidla a pečetě
1749Razidla
1750Medaile a odznaky sudetských tělocvičných spolků
1770Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
1776Zednářské medaile a jetony
1777Novoražby a repliky
1789Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
1791Československo
1793Francie, III.republika, 1871 - 1941
1794Liechtenstein Johann, 1858 - 1929
1795Německo - III.říše
1799Rusko
1800Srbsko
StranaPoložkyObdobí
191801Vespasianus, 69 - 79
1803Domitianus, 81 - 96
1804Traianus, 98 - 117
1806Hadrianus, 117 - 138
1810Antoninus Pius, 138 - 161
1816Antoninus Pius, posmrtná ražba za Marca Aurelia
1820Faustina starší, manželka Antonina Pia
1822Marcus Aurelius, 161 - 180
1828Lucius Verus, 161 - 169
1829Commodus, 177 - 192
1831Septimius Severus, 193 - 211
1833Constans, 337 - 350
1834Gratianus, 367 - 383
1835Justin II. a Sofie, 565 - 578
1836Alexius III. Angelus, 1195 - 1203
1837Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
1838Vladislav II., 1471 - 1516
1840Maxmilian II., 1564 - 1576
1842Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
1845Ferdinand III., 1637 - 1657
1847Leopold I., 1657 - 1705
1851Sasko - Coburg - Saalfeld, Friedrich Josias, 1737 - 1815
1852Leopold I., 1657 - 1705
1853Josef I., 1705 - 1711
1854Karel VI., 1711 - 1740
1856Josef II., 1765 - 1780 - 1790
1860František II., 1792 - 1835
1862Ferdinand V., 1835 - 1848
1865Josef II., 1780 - 1790
1868Steinperger ze Steinpergu Johann, purkmistr K.Hory
1869Bamberk - biskupství, Adam Friedrich, 1757 - 1779
1870Králíky (Grulich)
1872Praha-arcibisk., František kard. Tomášek, 1977 - 1992
1873Salzburg-arcib., Jan II., 1424 - 1441
1875Salzburg-arcib., Arnošt Bavorský, 1540 - 1554
1876Salzburg-arcib., Michael v.Khünburg, 1554 - 1560
1877Salzburg-arcib., Georg v.Khünburg, 1586 - 1587
1878Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612
1880Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
1881Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806
1882Sloupnice
1883Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592
1884Svatý Hostýn
1885Vídeň
1886Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
1888Církevní medaile - ražené svátostky oválné
1889Svátostky papežské
1890Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)
1891Lehnice-Břeh-Volava, Georg, Ludwig a Christian
1893Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
201901Údobí let 1918 - 1938
1925Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
1926Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
1930Údobí let 1945 - 1953
1940Údobí let 1953 - 1960
1960Údobí let 1961 - 1969
1964Údobí let 1970 - 1980
1970Údobí let 1980 - 1985
1973Údobí let 1986 - 1990
1977Údobí let 1990 - 1993
1982Mince PROOF v etui, Údobí let 1980 - 1985
1983Sady oběhových mincí
1994Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
212001Česká republika, 1993 -
2008Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
2026Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
2042Mince PROOF v etui, Údobí let 2016 - 2020
2057Sady oběhových mincí
2072Česká republika, 1993 -
2085Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2086Česká republika, 1993 -
2094Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2095Česká republika, 1993 -
2096Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2099Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
222101Česká republika, 1993 -
2105Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2111Česká republika, 1993 -
2115Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2119Česká republika, 1993 -
2120Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2123Česká republika, 1993 -
2124Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2129Česká republika, 1993 -
2130Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2131Česká republika, 1993 -
2133Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2139Česká republika, 1993 -
2142Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2143Česká republika, 1993 -
2145Slovenská republika, 1993 -
2146Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
2148ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
2149Československo, 1945 - 1953
2152Československo, 1953 - 1992
2167Česká Republika, 1992 -
2179Bulharsko
2180Čína
2182Egypt
2184Francie
2185Jugoslávie
2187Korea
2188Kuba
2191Moldavie
2192Německo
2193Německo - DDR
2197Německo - pomocné poukázky Wermachtu
2198Rakousko
2199Rusko - carství
StranaPoložkyObdobí
232201Sri Lanka
2202Nouzová platidla Československa
2203Ústavní poukázky SNV
2204Konvoluty bankovek
2206Úřední zálepky
2207Knihy :
2260Časopisy
2263Staré aukční katalogy :
2264Aukční katalogy :
2266Výstavní katalogy :
2267Staré listiny:
2269Různé :
2270Albrecht II., 1330 - 1358
2271Friedrich III. (V.), 1457 - 1493
2273Ferdinand I., 1526 - 1564
2278Ferdinand II., 1619 - 1637
2279Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
2280Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
2281Karel VI., 1711 - 1740
2285Marie Terezie, 1740 - 1780
2286Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2292František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
242301František II., 1792 - 1835
2313Ferdinand V., 1835 - 1848
2319Leopold I., 1657 - 1705
2321Karel III.(VI.), 1711 - 1740
2322Marie Terezie, 1740 - 1780
2323Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2325František II., 1792 - 1835
2339Ferdinand V., 1835 - 1848
2343František II., 1792 - 1835
2344Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
2345Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
2347Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
252401Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
2402Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
2449Bádensko, Friedrich I., 1852 - 1907
2450Bavorsko
2451Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450
2452Bavorsko, Arnošt I. a Vilém III., 1397 - 1435
2453Bavorsko, Štěpán III. a Ludvík VII., 1402 - 1413
2454Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
2455Hessen-Darmstadt, Ludwig III., 1848 - 1877
2456Mainz - Kur, Albrecht IV., 1514 - 1545
2457Monfort, Ernst Maximilian Josef, 1730 - 1758
2458Norimberk - město
2459Pfalz - Zweibrücken, Johann I., 1569 - 1604
2460Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
2461Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
2464Německo - drobné ražby císařství
2466Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2467Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2483Německo - do r.1949
2484Německo - B R D, 1949 -
2497Německo - D D R, 1949 - 1990
StranaPoložkyObdobí
262501Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
2503Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
2504Belgie, Albert I., 1909 - 1934
2505Belgie, Leopold III., 1934 - 1950
2506Bulharsko, Alexander I., 1879 - 1886
2507Bulharsko, Ferdinand I. jako kníže, 1887 - 1908
2510Bulharsko, Ferdinand I. jako král, 1908 - 1918
2511Evropská unie
2513Finsko pod Ruskem, Alexandr II., 1855 - 1881
2514Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
2516Finsko - republika
2517Francie, V.republika, 1959 -
2519Gdaňsk - město
2520Jugoslávie, Petar II., 1934 - 1945
2521Kypr, George VI., 1936 - 1952
2522Maďarsko - regentství
2523Malta - republika
2524Polsko, republika, 1918 -
2530Portugalsko, republika, 1910 -
2531Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
2536Rakousko - II. republika, 1945 -
2543Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
2544Rusko, Ivan IV. Hrozný, jako velkokníže 1533 - 1547
2546Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
2547Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
2550Rusko, SSSR, 1923 - 1991
2557Řecko - republika, 1973 -
2558Srbsko, Petar I., 1903 - 1918
2559Švédsko, Gustav V., 1907 - 1950
2560Švýcarsko, republika
2562Turecko, Mahmud II., AH.1223 - 1255 (1808 - 1838)
2563Turecko, Abdul Medžid, AH.1255 - 1277 ( 1838 - 1861 )
2564Ukrajina - republika
2566Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
2567Velká Británie, George V., 1910 - 1935
2571Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
2574Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
2577Egypt, Abdul Mejid, 1839 - 1861
2578Francouzká Západní Afrika
2579Guinea - republika
2580Mali - republika
2581Maroko, Muhammad V., 1927 - 1962
2582Rhodesie, Elizabeth II., 1952 -
2583Sudan - republika
2584Východní Afrika, George VI., 1936 - 1952
2585Východní Afrika, Edward VIII., 1936
2586Argentina - republika
2587Bolivie, republika
2589Brazilie, Pedro I., 1822 - 1831
2592Brazilie, Pedro II., 1831 - 1889
2594Brazilie, republika
2597Ekvador - republika
2598Falklandy, Elizabeth II., 1952 -
2599Guatemala - republika
2600Guyana - republika
StranaPoložkyObdobí
272601Chile - republika
2603Kanada, Victoria, 1837 - 1901
2604Kanada, Edward VII., 1901 - 1910
2606Kanada, George V., 1910 - 1936
2610Kanada, George VI., 1936 - 1952
2614Kanada, Elizabeth II., 1952 -
2628Kolumbie - republika
2629USA
2635Bahrain
2636Ceylon, Victoria, 1837 - 1901
2637Ceylon, Edward VII., 1901 - 1910
2639Ceylon, George V., 1910 - 1936
2641Filipiny - republika
2642Gruzie - republika
2643Čína - d.Čching, Kuang Hsu, 1875 - 1908
2651Čína - d.Čching, Hsuan Tung, 1908 - 1911
2652Čína - republika, 1911 -
2659Indie - Gwalior, Madho Rao, 1886 - 1925
2660Indie - Heydarabad, Mir Mahbub Ali Khan, 1868 - 1911
2661Japonsko - epocha Showa, 1926 - 1989
2662Kambodža, Norodom I., 1835 - 1904
2664Libanon - republika
2665Malajsie
2666Mongolsko - republika
2667Nepál, Mahendra Vira Vikrama, 1955 - 1972
2670Nepál, Virendra Vir Vikrama, 1972 -
2673Palestina
2674Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
2675Taiwan - republika
2676Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
2678Nový Zeland, Elizabeth II., 1952 -
2680Brno - pobočka ČNS
2682Mlynář Miroslav, 1938 -
2683Novotný Štefan, 1954 -
2684Prádler Jiří, 1929 - 1993
2685Housa Vlastimil, 1932 -
2686Brno
2687Hradec Králové
2688Kremnica
2689Kutná Hora
2690Česká Republika
2694Belgie
2695Francie
2697Itálie
2698Německo - Stralsund
2700Německo - císařství, 1870 - 1918
StranaPoložkyObdobí
282701Reklamní známky
2702Německo - BRD
2703Uhry
2704Hudební medaile a žetony
2705Chmelové známky
2728Konvoluty mincí
2746Numismatické medaile a ražby numismatiků
2747Medaile na odhalení pomníku císaře Josefa II.
2748Medaile a odznaky německých tělocvičných spolků
2758Nouzovky německých měst a obcí
2760Numismatické medaile a ražby numismatiků
2761Odznaky - ČSR
2765Odznaky - ČSSR
2767Odznaky - NDR
2768Odznaky - Rakousko - Uhersko
2770Pivní známky
2772Psí známky a medaile
2773Psí známky
2774Razidla
2775Reklamní známky
2776Řeznické medaile
2777Numismatické medaile a ražby numismatiků
2779Schlaraffia
2780Sokolské medaile a odznaky
2783Sportovní medaile, plakety a odznaky
2786Medaile a odznaky sudetských tělocvičných spolků
2787Účelové a konzumní známky
StranaPoložkyObdobí
292801Účelové a konzumní známky
2807Novoražby a repliky
2809Různé
2824Novoražby a repliky
2826NDR
2827Novoražby a repliky
2828Různé
2831Novoražby a repliky
2833Československo
2834Československo - různé
2836Německo - III.říše
2837Rusko
2838Rusko, 1991 -
2850Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2854Velká Británie
2870Nový Zéland

Copyright 2020 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk