Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 9. května 2020

StranaPoložkyObdobí
11Čechy, Keltové - Bójové, 2.-1.stol. př.Kr.
2Čechy, Keltové - Bójové, 1.stol. př.Kr.
3Čechy, Keltové - Bójové, 2.-1.stol. př.Kr.
7Galie, Keltové - Ambiani, 60 - 25 př.Kr.
8Thrakia, Koson, 54 - 29 př. Kr.
9Řím, Vespasianus, 69 - 79
10Byzanc, Leo I., 457 - 473
11Byzanc, Focas, 602 - 610
14Byzanc, Heraclius a syn Heraclius Constantinus, 613 - 630
15Byzanc, Constantin X. Ducas, 1059 - 1067
18Byzanc, Niceforus III. Botanites, 1078 - 1081
19Uhry, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
20Rudolf II., 1576 - 1612
22Leopold I., 1657 - 1705
23Karel VI., 1711 - 1740
24Marie Terezie, 1740 - 1780
28František I. Lotrinský, 1745 - 1765
29Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
30František II., 1792 - 1835
37Ferdinand V., 1835 - 1848
41František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
2101František Josef I., 1848 - 1916
128Československo, období 1918 - 1939
131Československo, období 1960 - 1990
132Česká republika, 1992 -
140Olomouc, Wolfgang Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
141Salzburg, Paris Lodron, 1619 - 1653
142Salzburg, Leopold Antonín Firmián, 1727 - 1744
143Salzburg-arcib., Ondřej Jakub Dietrichstein, 1747 - 1753
144Salzburg, Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771
145Slezsko, Münsterberg Olešnice, Karel I., 1511 - 1536
146Šlik, Leopold Jindřich, 1729 - 1770
147Německo - Braunschweig-Wolf., Wilhelm, 1831 - 1884
148Německo - Brandenburg Franconia, Friedrich a Sigmund, 1486 - 1495
149Německo - město Hamburk
150Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
151Německo - Württemberg, Karl I., 1864 - 1891
152Evropská unie
155Francie, Ludvík XVIII., 1814 - 1824
156Itálie, Napoleon I., 1804 - 1814
157Itálie, Vittorio Emanuele II., 1861 - 1878
159Itálie-Benátky, Francesco Morosini, 1688 - 1694
160Itálie-Benátky, Lodovico Manin, 1789 - 1797
161Nizozemí - Holland
162Nizozemí, Batávská republika, 1795 - 1806
163Rakousko, republika, 1918 -
165Rusko, Alexander II., 1855 - 1881
166Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
169Švýcarsko, republika
170Turecko, republika
171Velká Británie, George V., 1910 - 1936
172Guyana, republika
173Spojené Arabské Emiráty
174Česká Republika, 1993 -
181Čechy, Bojové, 2.stol.př.Kr.
187Keltové, Noricum, 2. - 1.st. př.Kr.
188Východní Keltové, 3.-2.století př.Kr.
189Gallia Narbonensis, Massalia, po roce 200 př.Kr.
190Campania, Neapolis, 450 - 340 př.Kr.
191Lucania, Herakleia, 370 - 281 př.Kr.
192Lucania, Lucania, 425 - 400 př.Kr.
193Bruttium, Bruttijský spolek, 215 - 205 př.Kr.
195Sicilie, Morgantina, cca 460 př.Kr.
197Sicilie, Syrakusy, 474 - 450 př.Kr.
199Sicilie, Tauromenion, 396 - 358 př.Kr.
200Sicilie, Syrakusy, 344 - 317 př.Kr.
StranaPoložkyObdobí
3201Thrakia, Ketriporis, cca 356 př.Kr.
202Akarnania, Echinos, 300 - 250 př.Kr.
203Illyria, Phokas, 460 - 430 př.Kr.
204Euboia, Chalkis, 369 - 338 př.Kr.
205Attika, Atény, 449 - 413 př.Kr.
206Attika, Atény, 393 - 300 př.Kr.
207Attika, Atény, 229 - 200 př.Kr.
208Illyria, Atheny, 2. - 1.stol. př.Kr.
210Corinthia, Corinth, 400 - 350 př.Kr.
211Corinthia, Corinth, 350 - 306 př.Kr.
213Peloponés, Messenia, 2. stol.př.Kr.
214Pontos, Amisos, 400 - 350 př.Kr.
215Paphlagonia, Sinope, 306 - 290 př.Kr.
216Troas, Tenedos, cca 350 př.Kr.
217Caria, Knidos, 390 - 330 př.Kr.
218Caria, Iasos, cca 400 př.Kr.
219Rhodos, 304 - 137 př.Kr.
220Cilicia, Tarsos, 4.stol.př.Kr.
221Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.
224Syrie, Antiochos VIII. Grypos, 121 - 96 př.Kr.
225období 225 - 212 př.Kr.
226C.Maianus, 153 př.Kr.
227L. Saufeius, 152 př.Kr.
228P.Sulla, 151 př.Kr.
229C.Terentius Lvcanus, 147 př.Kr.
230C.Antesti, 146 př.Kr.
231C.Titinus, 141 př.Kr.
232P.Paetus, 138 př.Kr.
233Sextus Pompeius Fostlus, 137 př.Kr.
234M.Baebius, 137 př.Kr.
235L. Antestius Gragulus, 136 př.Kr.
236L.Minucius, 133 př.Kr.
237L. Postumus Albinus, 131 př.Kr.
238M.Acilius, 130 př.Kr.
239Q.Minucius Rufus, 122 př.Kr.
240Papirius Carbo, 121 př.Kr.
241L.LLicinius a CN.Domitius, 118 př.Kr.
242C.Fabius Hadrianus, 102 př.Kr.
244C.Egnateius, 97 př.Kr.
245L.Julius Bursius, 85 př.Kr.
246M.N.Fonteius, 85 př.Kr.
247C.Naevius Balbus, 79 př.Kr.
248P.Fonteius Capito, 55 př.Kr.
249Marcus Antonius, 43 př.Kr. - 30 př.Kr.
250Augustus, 27 př.Kr. - 14 po Kr.
252Augustus, posmrtný - ražen za Tiberia
253Nero, 54 - 68
254Vespasianus, 69 - 79
257Domitianus, 81 - 96
262Nerva, 96 - 98
263Traianus, 98 - 117
265Hadrianus, 117 - 138
267Antoninus Pius, 138 - 161
269Faustina starší, manželka Antonina Pia
271Marcus Aurelius, jako césar, 139 - 161
272Marcus Aurelius, 161 - 180
276Faustina mladší, manželka Marka Aurelia
278Lucilla, manželka Lucia Vera, dcera Marca Aurelia
279Commodus, 177 - 192
283Crispina, manželka Commoda
284Septimius Severus, 193 - 211
286Julia Domna, manželka Septimia Severa
288Caracalla, 198 - 217
289Plautilla, manželka Caracally
290Elagabalus, 218 - 222
293Alexander Severus, 222 - 235
296Julia Mamaea, matka Alexandra Severa
298Maximinus I., 235 - 238
299Gordianus III., 238 - 244
StranaPoložkyObdobí
4301Philippus I., 244 - 249
304Otacilia Severa, manželka Philipa I.
305Trajanus Decius, 249 - 251
307Gallienus, 253 - 268
308Salonina, manželka Galliena
309Postumus, 259 - 268
310Probus, 276 - 282
311Maximianus Herculius, 286 - 305/310
312Constantius I. - jako césar, 293 - 305
313Licinius I., 308 - 324
314Constantinus I., 307 - 337
317Crispus, 317 - 326
318Hanniballianus, 335 - 337
319Constantinus II. jako césar, 317 - 337
320Julianus II., 360 - 363
321Valentinianus I., 364 - 375
322Valens, 364 - 378
323Traianus, Phoenicia - Tyre
324Caracalla, Syria, Antiochia ad Orontem
327Caracalla, Syria, Gabala
328Elagabalus, Sýrie - Antiochia ad Orontem
338Philippus I., Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
339Philippus II., Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
340Trajanus Decius, Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
342Trebonius Gallus, Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
344Volusianus, Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
345Persie, Sásánovci, Sulayan, 96 - 99
346Persie, Parthové, Orodes I., 89 - 78 př.Kr.
347Indie - Malva,Budhaguptai, 480 - 500
348Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999
349Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
350Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
351Vratislav II., králem v Čechách 1086 - 1092
352Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku, 1061 - 1087
353Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107,1109-1110
354Bořivoj II., knížetem v Čechách, 1118 - 1120
355Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
356Vladislav I., knížetem v Čechách 1109 - 1118
357Vladislav (syn Soběslava) 1137-1140 nebo Vladislav II.
359Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
362Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
363Morava - nepřiděleno, 40. léta 12.století
364Vladislav II., z let 1140 - 1174
365Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
367Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
368Morava - nepřiděleno
369Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
370Vladislav II., knížetem Čechách 1140 - 1158
371Václav II., 1283 - 1305
377Jan Lucemburský, 1310 - 1346
382Karel IV., 1346 - 1378
387Václav Lucemburský - syn Karla IV., 1383 - 1388
388Alžběta Zhořelecká, 1415 - 1419
389Antoine de Bourgogne a Alžběta Zhořelecká, 1412 - 1415
390Václav IV., 1378 - 1419
397Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411
398Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
400Matyáš Korvín, 1458 - 1490
StranaPoložkyObdobí
5401Matyáš Korvín, 1458 - 1490
402Vladislav II., 1471 - 1516
407Znojmo - městská ražba
408Zikmund, 1420 - 1437 a Albrecht, 1438 - 1439
409Cheb - městská ražba
411Ferdinand I., 1526 - 1564
428Maxmilian II., 1564 - 1576
433Rudolf II., 1576 - 1612
445Matyáš II., 1612 - 1619
448Moravské stavy, 1619 - 1620
449Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
452Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
472Slezské evangelické stavy, 1633 - 1635
475Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
478Ferdinand III., 1637 - 1657
495Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
6501Leopold I., 1657 - 1705
540Karel VI., 1711 - 1740
546Marie Terezie, 1740 - 1780
548František I. Lotrinský, 1745 - 1765
551František II., 1792 - 1835
563Ferdinand V., 1835 - 1848
572Matyáš II., 1612 - 1619
573Ferdinand III., 1637 - 1657
575Leopold I., 1657 - 1705
576Josef I., 1705 - 1711
577Karel VI., 1711 - 1740
581František I., 1745 - 1765
583Vévodkyně Carolina Lotrinská (sestra Fr.Lotrinského), 1714 - 1773
584Marie Terezie, 1740 - 1780
588Arcivévodkyně Marie Anna (dcera Karla VI.), 1718 - 1744
589Marie Terezie a František Lotrinský
591Josef II., 1780 - 1790
596Karel VII., 1742 - 1745
597Arcivévoda Ferdinand a Marie Beatrix
598Belgické povstání, 1789 - 1790
599Leopold II., 1790 - 1792
600Arcivévodkyně Marie Carolina a Ferdinand Neapolský, 1769 - 1814
StranaPoložkyObdobí
7601Arcivévoda Ferdinand, 1754 - 1806
602František II., 1792 - 1835
608František II. a Carolina Augusta
609Marie Luisa, dcera Františka II.
610Ferdinand V., 1835 - 1848
618Marie Anna, manželka Ferdinanda V.
621Ferdinand V. a manželka Marie Anna
622František Josef I., 1848 - 1916
627František Josef I. a Alžběta Bavorská
628Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
629Arcivévoda Karel Ludvík, 1833 - 1896
630Arcivévoda František Salvator a Aricvév.Marie Valérie
631Arcivévodkyně Marie Josefa, 1867 - 1944
632Coudenhove - Kalegri Johannes Evangelist Virgilo, 1893 - 1965
633Lichnovsky, Felix, 1814 - 1848
634Payer Václav (Beyer Wences), český lékař, 1488 - 1537
635Puellacher Ruprecht, 1544 - 1563 s manž.Annou
636Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858
637Schirndinger Wilhelm, svobodný říšský pán
638Steinperger ze Steinpergu Johann, purkmistr K.Hory
639Thurn - Taxis, kníže Maxmilian Maria Lamoral, 1862 - 1885
640Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
644Augsburg-biskupství, Burkhard v.Ellerbach, 1373 - 1404
645Banská Štiavnica
646Gran (Ostřihom), Alexander Rudna, 1820 - 1831
648Lüttich bisk., Josef Clement Bavorský, 1694 - 1723
649Malé Svatoňovice
650Minden-biskupství, Anton v.Schaumburg, 1587 - 1599
651Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662
655Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
662Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
664Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
665Olomouc-arcibiskup., František S. Bauer, 1904 - 1915
666Olomouc-arcibiskup., Antonín C. Stojan, 1921 - 1923
667Olomouc-arcibiskup., Leopold Prečan, 1923 - 1947
668Pomořany, bisk.Camin, Franz I., 1600 - 1618
669Řezno ( Regensburg ) bisk., Sede vacante (neobsazeno), 1787
670Salzburg-arcib., Adalbert III. český a nástupci, 1168-77, 1183-1200
671Salzburg-arcib., Jan II., 1424 - 1441
672Salzburg-arcib., Matyáš Lang v.Wellenburg, 1519-1540
673Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653
676Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
678Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709
680Salzburg-arcib., Leopold Antonín Firmian, 1727 - 1744
681Trevír-biskupství, Karel III.Josef Lotrinský, 1711 - 1715
682Vídeň-arcibiskupství, Cristoph hr.Migazzi, 1757-1803
683Vratislav-biskup., Arcivévoda Karel, 1608 - 1624
685Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682
686Vyšehrad-kapitula
687Náboženské med.: Šebestian Dadler, 1586 - 1657
688Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově
694Církevní medaile - ražené svátostky oválné
695Slezsko, cca 13. století
696Kladsko, Páni z Častolovic a z Lichtenburka, 1431 - 1454
697Kladsko, Páni z Kunštátu a z Poděbrad, 1454 - 1500
698Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
699Lehnice - město
700Lehnice-Břeh, Jan Christian a Jiří Rudolf
StranaPoložkyObdobí
8701Lehnice-Břeh, Jan Christian a Jiří Rudolf
702Lehnice-Břeh-Volava, Georg, Ludwig a Christian
703Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
704Lehnice-Břeh, Luisa z Anhaltu, 1670 - 1680
705Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karel Friedrich, 1617 - 1639
707Nisa - město
708Opava, Karel Lichtenstein, 1614 - 1627
709Opava, Karel Eusebius Lichtenstein, 1627 - 1684
710Těšín, Fridrich Vilém, 1617 - 1625
711Vratislav (Breslau) - město
714Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
720Střelecké medaile a odznaky
725Údobí let 1918 - 1938
756Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
757Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
773Údobí let 1945 - 1953
778Údobí let 1953 - 1960
789Údobí let 1961 - 1969
796Údobí let 1970 - 1980
798Údobí let 1990 - 1993
799Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
StranaPoložkyObdobí
9801Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
802Sady oběhových mincí
805Sady oběhových mincí - proof
808Mince PROOF v etui, Údobí let 1993 - 2000
811Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
812Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
813Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
815Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
825Česká republika, 1993 -
826Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
829Česká republika, 1993 -
830Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
836Slovenská republika, 1993 -
838Československo, 1918 - 1939
839Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
840Česká Republika, 1992 -
842Nouzovky německých měst
844Úřední zálepky
845Knihy :
857Časopisy
866Staré aukční katalogy :
867Leopold V., 1177 - 1194
868Přemysl Otakar ( II. ), 1251 - 1278
869Friedrich der Schöne - jako král, 1314 - 1330
870Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496
872Ladislav Pohrobek, 1452 - 1457
873Friedrich III. (V.), 1457 - 1493
875Maxmilián I., 1493 - 1519
876Ferdinand I., 1526 - 1564
886Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
895Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
896Rudolf II., 1576 - 1612
897Matyáš II., 1608 - 1619
898Arcivévoda Maxmilian Tyrolský, 1612 - 1618
899Ferdinand II. jako arcivévoda Štýrský, 1592 - 1637
StranaPoložkyObdobí
10901Ferdinand II., 1619 - 1637
908Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
914Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
917Ferdinand III., 1637 - 1657
919Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665
920Leopold I., 1657 - 1705
933Josef I., 1705 - 1711
939Karel VI., 1711 - 1740
944Marie Terezie, 1740 - 1780
959František I. Lotrinský, 1745 - 1765
965Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
968Leopold II., 1790 - 1792
971František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
111001František II., 1792 - 1835
1023Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
1026Ferdinand V., 1835 - 1848
1038Bela III., 1173 - 1196
1039Ladislav III., 1204 - 1205
1042Ludvík I. Veliký, 1342 - 1382
1043Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
1044Maxmilian II., 1564 - 1576
1046Rudolf II., 1576 - 1612
1049Matyáš II., 1608 - 1619
1050Ferdinand III., 1637 - 1657
1052Leopold I., 1657 - 1705
1075Malkontenti, 1704 - 1708
1077Josef I., 1705 - 1711
1078Karel III.(VI.), 1711 - 1740
1088Marie Terezie, 1740 - 1780
1097František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1100Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
StranaPoložkyObdobí
121101Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1110František II., 1792 - 1835
1136Ferdinand V., 1835 - 1848
1152Leopold II., 1790 - 1792
1153František II., 1792 - 1835
1163Ferdinand V., 1835 - 1848
1165Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
1167Rakouská posádka v obležené Mantově, 1848
1168Marie Terezie, 1740 - 1780
1172Josef II., 1780 - 1790
1173Belgické povstání, 1789 - 1790
1174Leopold II., 1790 - 1792
1175Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
StranaPoložkyObdobí
131201Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
141301Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1337Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
151401Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1433Augsburg - město
1434Bádensko - Durlach, Friedrich V., 1622 - 1659
1435Bavorsko, Arnošt I. se synovcem Adolfem, 1435 - 1438
1436Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651
1437Bavorsko, Carl Albert, 1726 - 1745
1439Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
1440Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
1441Bavorsko, Jindřich II., 955 - 976
1443Branibory - Ansbach, Johann Friedrich, 1667 - 1687
1446Branibory - Prusko, Albrecht, 1525 - 1568
1448Branibory - Prusko, Friedrich Wilhelm, 1640 - 1688
1449Hamburg - Nové Město, hrabata z Holsteinu, Gerhard I., 1239 - 1290
1450Hessen-Kassel, Ludwig II., 1413 - 1458
1451Hessen-Kassel, Ludwig III., 1458 - 1471
1453Hildesheim - město
1454Holstein-Gottorp, Johann Adolf, 1590 - 1616
1455Monfort, Ernst Maximilian Josef, 1730 - 1758
1456Norimberk - město
1457Pfalz - Simmern, Carl Ludvig, 1648 - 1680
1459Pomořany - Wolgast, Phillip Julius, 1592 - 1626
1460Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1461Řezno, Jindřich XIII., 1253 - 1290
1462Římskoněmecká říše, Friedrich II., 1215 - 1250
1463Sasko - Míšeň, Friedrich II. Vážný, 1323 - 1349
1464Sasko - Míšeň, Friedrich I. Bojovný, 1382 - 1428
1468Sasko - Míšeň, Friedrich I., Friedrich IV. a Wilhelm
1469Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund, 1428 - 1436
1470Sasko - Míšeň, Friedrich II. Dobromyslný, 1428 - 1464
1474Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich a Wilhelm, 1437 - 1440
1475Sasko - Míšeň, Wilhelm III. Statečný, 1437 - 1482
1477Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm III.,1440-1464
1480Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Margareta, 1457 - 1463
1481Sasko - Míšeň, Ernst, Albrecht a Wilhelm III., 1464 - 1484
1482Sasko - Míšeň, Ernst a Albrecht, 1464 - 1484
1483Sasko - Míšeň, Ernst, Albrecht a Wilhelm III., 1464 - 1484
1484Sasko - Ernest.linie, Friedrich III., Georg a Johann
1485Sasko - Míšeň, Friedrich III., Johann a Georg, 1507 - 1525
1488Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656
1489Sasko, Johann Georg IV., 1691 - 1694
1490Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1491Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1492Sasko, Christian II., Johann Georg a August, 1591-1611
1493Schaumburg, Ernst in Pinnerberg, 1601 - 1622
1495Schwarzburg - Rudolstadt, Carl G., Ludwig G., Albert G., 1605 - 30
1496Wendičtí Slované
1497Württemberg, Ludwig Friedrich v.Moempelgard, 1628 - 1631
1498Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1500Sasko, Georg, 1902 - 1904
StranaPoložkyObdobí
161501Württemberg, Wilhelm II., 1891 - 1918
1502Německo - drobné ražby císařství
1508Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1515Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1524Evropská unie
1525Finsko pod Ruskem, Alexandr II., 1855 - 1881
1526Francie, Ludvík IX., 1226 - 1270
1527Francie, Ludvík XI., 1461- 1483
1528Francie - Dombes, Anna Maria Luisa Bourbon, 1660 - 1693
1529Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
1530Francie, III.republika, 1871 - 1940
1533Itálie - Benátky, Johanes Soranzo, 1312 - 1328
1534Itálie - Neapol, Robert z Anjou, 1309 - 1343
1537Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
1538Itálie, republika, 1946 -
1539Jugoslávie, republika, 1945 - 1992
1540Křižáci, Hugh IV., 1324 - 1359
1541Lichtenstein, Johann II., 1858 - 1929
1545Litva, Jan Kazimír, 1648 - 1668
1546Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
1547Maďarsko - regentství
1548Nizozemí - provincie Východní Frízsko, Enno III., 1599 - 1626
1549Nizozemí, William II., 1840 - 1849
1550Nizozemí, William III., 1849 - 1890
1551Polsko, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548
1557Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1567Polsko, Jan Kazimír, 1648 - 1668
1571Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795
1574Polsko - království, 1917 - 1918
1575Polsko, republika, 1918 -
1587Polsko pod Ruskem, Mikuláš I., 1825 - 1855
1588Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1600Rakousko - II. republika, 1945 -
StranaPoložkyObdobí
171601Rakousko - II. republika, 1945 -
1604Riga pod Polskem, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1623
1605Rusko, Alžběta, 1741 - 1762
1606Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
1607Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1609Rusko, SSSR, 1923 - 1991
1611Švýcarsko - kanton Basilej
1613Švýcarsko - Haldenstein, Gubert v.Salis, 1722 - 1737
1614Švýcarsko, republika
1615Vatikán - Papežský stát, Sixtus V., 1585 - 1590
1616Velká Británie, George IV., 1820 - 1830
1617Německá Východní Afrika
1618Haiti
1619Kanada, George VI., 1936 - 1952
1621Kanada, Elizabeth II., 1952 -
1624Mexiko, republika
1625Peru, republika
1626USA
1662Čína - provincie Kiangnan
1663Austrálie, George VI., 1936 - 1952
1664Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
1665Bratislava - pobočka NSČs
1666Brno - pobočka ČNS
1667Olomouc - pobočka ČNS
1668Opava - pobočka ČNS
1669Pardubice - pobočka ČNS
1670Příbram - pobočka ČNS
1671Příbor - pobočka ČNS
1672Tábor - pobočka ČNS
1673Babka Karel, 1880 - 1953
1674Beutler Miloslav, 1897 - 1964
1676Kafka Bohumil, 1878 - 1942
1677Kavan Jan, 1905 - 1986
1678Knobloch Milan, 1921 -
1679Signatura 'KZ' - blíže neurčeno
1680Odehnal Antonín, 1878 - 1957
1681Oppl Vladimír, 1953 -
1683Pelikán Julius, 1887 - 1969
1684Seidan Václav, 1817 - 1870
1685Scharff Anton, 1845 - 1903
1686Schwartz Stefan, 1851 - 1923
1687Snopek Ladislav, 1919 -
1688Sopr Alois, 1913 - 1993
1689Špánek Karel, 1894 - 1965
1690Weiss Jan, 1794 - 1861
1691Wichnerová Majka, 1946 -
1692
1693Brno
1694Kutná Hora
1696Olomouc
1700Opava
StranaPoložkyObdobí
181701Praha
1702Praha - medaile českoslovanské národopisné výstavy
1703Rýmařov (Römerstadt)
1704Teplice
1705Vysoké Mýto
1706Čechy
1707Česká Republika
1708Morava
1709Slovensko
1711Francie
1726Itálie
1727Maďarsko
1728Německo - Anhalt
1729Německo - Bavorsko
1732Německo - Berlin
1733Německo - císařství, 1870 - 1918
1735Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1736Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1738Polsko
1739Rakousko
1748Švýcarsko
1749Uhry
1753Hudební medaile a žetony
1755Jezdecké medaile a odznaky
1756Lovecké a myslivecké medaile a plakety
1757Odznaky - Čechy
1758Odznaky - ČSR
1761Odznaky - Rakousko - Uhersko
1762Odznaky - Rakousko
1763Porcelánové medaile
1764Reklamní známky
1765Schlaraffia
1766Účelové a konzumní známky
1767Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
1768Různé
1777Novoražby a repliky
1778Různé
1783Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
1786Československo
1788Francie, III.republika, 1871 - 1941
1791Francie, IV.republika, 1945 - 1958
1794Francie, III.republika, 1871 - 1941
1795Německo - císařství
1797Německo - III.říše
1799Srbsko
1800Velká Británie
StranaPoložkyObdobí
191801Vespasianus, 69 - 79
1802Traianus, 98 - 117
1803Hadrianus, 117 - 138
1805Antoninus Pius, 138 - 161
1806Faustina starší, manželka Antonina Pia
1807Marcus Aurelius, 161 - 180
1809Faustina mladší, manželka Marka Aurelia
1810Gallienus, 253 - 268
1811Claudius Gothicus, 268 - 270
1812Aurelianus, 270 - 275
1813Carinus, 283 - 285
1814Licinius I., 308 - 324
1815Constantinus I., 307 - 337
1819Constans, 337 - 350
1823Constantius II., 337 - 361
1828Julianus II., 360 - 363
1829Valentinianus I., 364 - 375
1830Valens, 364 - 378
1831Gratianus, 367 - 383
1833Theodosius I., 379 - 395
1834Řím, 4. století po Kr.
1835Justin II. a Sofie, 565 - 578
1836Alexius III. Angelus, 1195 - 1203
1837Václav IV., 1378 - 1419
1839Albrecht Rakouský, 1424 - 1435
1840Mezivládí, 1439 - 1452
1841Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
1842Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
1845Vladislav II., 1471 - 1516
1847Svídnice - městská ražba
1849Ferdinand I., 1526 - 1564
1855Maxmilian II., 1564 - 1576
1857Rudolf II., 1576 - 1612
1858Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
1867Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
1869Ferdinand III., 1637 - 1657
1871Leopold I., 1657 - 1705
1873Marie Terezie, 1740 - 1780
1874Josef II., 1765 - 1780 - 1790
1875Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
1876Praha-arcibisk., František kard. Tomášek, 1977 - 1992
1877Salzburg-arcib., Jan II., 1424 - 1441
1878Salzburg-arcib., Arnošt Bavorský, 1540 - 1554
1879Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586
1881Salzburg-arcib., Guidobald Thun Hohenstein, 1654 -1668
1882Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
1883Náboženské medaile
1885Církevní medaile nesignované
1887Slezsko pod Pruskem, Friedrich Wilhelm II. (1786-1797)
1888Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
1889Vratislav (Breslau) - město
1890Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
201901Údobí let 1918 - 1938
1942Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
1956Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
1973Údobí let 1945 - 1953
1987Údobí let 1953 - 1960
StranaPoložkyObdobí
212001Údobí let 1953 - 1960
2014Údobí let 1961 - 1969
2025Údobí let 1970 - 1980
2047Údobí let 1980 - 1985
2056Údobí let 1986 - 1990
2059Údobí let 1990 - 1993
2061Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
2063Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
2068Mince PROOF v etui, Údobí let 1980 - 1985
2069Sady oběhových mincí
2075Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
222101Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
232201Česká republika, 1993 -
2235Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
2242Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
2266Mince PROOF v etui, Údobí let 2016 - 2020
2271Sady oběhových mincí
2283Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2292Česká republika, 1993 -
2293Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
StranaPoložkyObdobí
242301Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2314Česká republika, 1993 -
2320Slovenská republika, 1993 -
2324Československo, 1918 - 1939
2326Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
2330Slovenská republika, 1939 - 1945
2331ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
2333Československo, 1945 - 1953
2337Československo, 1953 - 1992
2348Česká Republika, 1992 -
2359Akcie
2360Albánie
2361Azerbaidžan - Baku
2362Belgie
2363Brazilie
2364Bulharsko
2365Černá Hora
2366Čína
2376Dluhopis
2377Egypt
2381Filipiny
2382Indonesie
2383Irán
2384Irsko
2385Itálie
2388Jižní Afrika
2389Jugoslávie
2394Korea
2395Kuba
StranaPoložkyObdobí
252401Kypr
2402Maďarsko
2403Mali
2404Německo
2406Německo - BRD
2407Německo - DDR
2409Peru
2411Polsko
2415Rakousko
2416Reklamní bankovky
2417Rumunsko
2418Rusko - carství
2421Rusko - RSFSR
2423Rusko - Sibiř a Ural
2426Rusko - Turkestánský kraj RSFSR
2429Singapur
2430Slovinsko rep., 1991 -
2431Sri Lanka
2432Syrie
2433Taiwan
2434Ukrajina
2435USA
2440Venezuela
2441Losy
2443Nouzovky německých měst
2446Nouzová platidla Československa
2449Nouzovky rakouských měst
2450Poukázky na chléb
2451Potravinové lístky
2456Poukázky obchodních společností v ČSSR
2457Konvoluty bankovek
2462Úřední zálepky
2464Knihy :
2486Časopisy
StranaPoložkyObdobí
262501Časopisy
2503Staré aukční katalogy :
2505Aukční katalogy :
2510Prodejní katalogy :
2511Výstavní katalogy :
2513Staré listiny:
2515Různé :
2517Albrecht I., 1282 - 1308
2518Albrecht I. a Frederick, 1282 - 88, 1308 - 1330
2519Albrecht III., 1361 - 1395 ( nebo Albrecht IV. )
2520Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496
2522Friedrich III. (V.), 1457 - 1493
2523Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
2524Ferdinand II., 1619 - 1637
2525Leopold I., 1657 - 1705
2526Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2527František II., 1792 - 1835
2535Marie, 1385 - 1395
2536Matyáš Korvín, 1458 - 1490
2537Matyáš II., 1608 - 1619
2540Ferdinand II., 1619 - 1637
2543Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2545František II., 1792 - 1835
2550Ferdinand V., 1835 - 1848
2553Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
2558Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
2578Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
272601Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
2626Bádensko, Leopold I., 1830 - 1852
2627Bádensko, Friedrich I., 1852 - 1907
2629Bavorsko
2630Bavorsko, Štěpán II., 1347 - 1375
2631Bavorsko, Arnošt I. se synovcem Adolfem, 1435 - 1438
2632Bavorsko-Landshut, Ludvík IX., 1450 - 1479
2633Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
2635Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
2636Hannau - Lich, Johann Reinhard, 1599 - 1625
2637Hals - Leuchtenberg, Jan III., Ludvík I., Friedr.III.,1407-43,1485-87)
2638Pfalz Horní, Jan Hornofalcký s Ludvíkem IV., 1404 - 1448
2639Pfalz - Veldenz, Georg Gustav, 1592 - 1634
2640Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
2641Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
2643Německo - drobné ražby císařství
2655Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2661Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2700Německo - B R D, 1949 -
StranaPoložkyObdobí
282701Německo - B R D, 1949 -
2710Německo - D D R, 1949 - 1990
2713Albánie, Ahmed Zogu I., 1928 - 1939
2714Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
2715Belgie, Albert I., 1909 - 1934
2716Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918
2718Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
2719Evropská unie
2741Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
2742Francie, I.republika, 1793 - 1799
2743Francie, II.republika, 1848 - 1852
2744Francie, III.republika, 1871 - 1940
2746Francie, V.republika, 1959 -
2747Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
2749Itálie, Umberto, 1878 - 1900
2750Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
2753Itálie, republika, 1946 -
2756Jugoslávie, Petar I., 1918 - 1921
2757Jugoslávie, republika, 1945 - 1992
2758Litva, Zikmund II. August, 1544 - 1572
2759Litva, II.republika
2760Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
2761Maďarsko - regentství
2763Maďarsko - republika
2764Man, Elizabeth II., 1952 -
2765Nizozemí, William III., 1849 - 1890
2768Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
2770Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
2773Polsko, Kazimír IV., 1447 - 1492
2775Polsko, Jan Albert, 1492 - 1501
2777Polsko, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548
2783Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
2793Polsko, Jan Kazimír, 1648 - 1668
2795Polsko pod Saskem, August III., 1733 - 1763
2796Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795
2797Polsko pod Ruskem, Alexandr I., 1815 - 1825
2798Polsko - království, 1917 - 1918
2799Polsko, republika, 1918 -
StranaPoložkyObdobí
292801Polsko, republika, 1918 -
2805Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908
2806Portugalsko, republika, 1910 -
2807Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
2844Rakousko - II. republika, 1945 -
2873Riga pod Švédskem, Gustav Adolf, 1623 - 1632
2874Riga - nezávislé město, 1562 - 1581
2875Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
2876Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
2877Rusko, Pavel, 1796 - 1801
2878Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
2880Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
2887Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
2888Rusko, SSSR, 1923 - 1991
2894Rusko, republika, 1992 -
2896Řecko, Otto I., 1832 - 1862
2897Řecko - republika, 1925 - 1935
2898Řecko - republika, 1973 -
2899San Marino, republika
2900Srbsko, Petar I., 1903 - 1918
StranaPoložkyObdobí
302901Srbsko, Petar I., 1903 - 1918
2903Španělsko, Claudio Franco, 1936 - 1975
2904Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
2905Švýcarsko, republika
2910Turecko, Abdul Aziz, AH.1277 - 1293 (= 1861 - 1876)
2911Turecko, Muhammad V., AH.1327-1336 (1909 - 1918)
2912Ukrajina - republika
2915Velká Británie, George V., 1910 - 1935
2918Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
2921Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
2926Alžír - republika
2927Egypt, Farouk I., 1936 - 1952
2928Tunis, francouzský protektorát
2929Bolivie, republika
2930Kanada, George V., 1910 - 1936
2932Kanada, Elizabeth II., 1952 -
2933USA
2946Afganistán, Dost Muhammad, AH.1258 - 1280 (= 1842 - 1863)
2947Ceylon, Edward VII., 1901 - 1910
2948Ceylon, George V., 1910 - 1936
2949Francouzská Indočína
2950Čína - d.Čching, epocha Čhien-lung, 1736 - 1796
2953Indie - Baroda, Sayaji Rao III., 1875 - 1938
2955Japonsko - epocha Taisho, 1912 - 1926
2956Japonsko - epocha Showa, 1926 - 1989
2961Japonsko - epocha Heisei, 1989 -
2962Mongolsko - republika
2963Nepál, Tribhuvana Vira Virkrama, 1911 - 1950
2964Nepál, anonymní mince, 1953 - 1957
2965Nepál, Mahendra Vira Vikrama, 1955 - 1972
2971Palestina
2973Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
2974Syrie - republika
2975Tibet
2977Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
2979Nový Zeland, Elizabeth II., 1952 -
2981Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
2982Česká Lípa - pobočka ČNS
2983Gajda Vladislav, 1925 -
2984Groma Alfonz, 1924 - 1993
2985Hám Anton, 1899 - 1965
2986Harcuba Jiří, 1928 -
2988Housa Vlastimil, 1932 -
2990Kartáková Daniela, 1965 -
2991Knobloch Milan, 1921 -
2992Kozák Ladislav, 1934 -
2993Signatura 'JF' - blíže neurčeno
2994Mlynář Miroslav, 1938 -
2995Poldaufová Mária, 1951 -
2996Jáchymov
2997Letohrad
2998Nitra
2999Nový Jičín
3000Olomouc
StranaPoložkyObdobí
313001Olomouc
3005Opava
3006Šumperk
3008Uničov
3009Československo
3015Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
3018Československo - medaile s portrétem A.Zápotockého
3019Česká Republika
3022Austrálie
3023Egypt
3024Francie
3028Itálie
3029Itálie-Benátky
3030Kanada
3031Německo - Hannover
3032Německo - Stralsund
3036Německo - 3.říše, 1933 - 1945
3038Německo - BRD
3039Polsko
3040Rakousko
3043Velká Británie
3044Chmelové známky
3055Konvoluty medailí
3059Konvoluty mincí
3071Numismatické medaile a ražby numismatiků
3072Odznaky - Čechy
3073Odznaky - ČSR
3091Odznaky - ČSSR
StranaPoložkyObdobí
323101Odznaky - ČSSR
3111Odznaky - NDR
3114Odznaky - Německo Sudety
3115Odznaky - Rakousko - Uhersko
3116Odznaky - Rusko (SSSR)
3117Odznaky - Slovensko
3118Porcelánové nouzovky
3119Medaile s tematikou výstav poštovních známek
3121Reklamní známky
3123Numismatické medaile a ražby numismatiků
3124Skautské medaile a odznaky
3125Sokolské medaile a odznaky
3142Sportovní medaile, plakety a odznaky
3166Svátostky
3167Účelové a konzumní známky
3170Různé
3174Novoražby a repliky
3179Různé - látkové stužky
3180Různé
3181Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
3182Československo
3186Československo - odznaky Vzorný voják
3187Československo - odznaky vojenských akademií
3189Československo - hasičské dekorace
3190Československo - různé
3194Německo - D D R
3200Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Copyright 2020 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk