Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 9. listopadu 2019

StranaPoložkyObdobí
11Čechy, Keltové - Bójové, 2.-1.stol. př.Kr.
2Řím, Vespasianus, 69 - 79
3Byzanc, Zeno (Isauruas), 474 - 491
4Byzanc, Justinus I. Thrax, 518 - 527
6Byzanc, Justinianus I., 527 - 565
8Byzanc, Mauricius Tiberius, 582 - 602
10Byzanc, Focas, 602 - 610
12Byzanc, Heraclius a synové Her.Const. a Heracleonas, 638 - 639
13Byzanc, Basilius II a syn Constantinus VIII., 976 - 1025
14Byzanc, Constantin X. Ducas, 1059 - 1067
16Byzanc, Alexius I. Comnenos, 1081 - 1118
17Byzanc, Heraclius a syn Heraclius Constantinus, 613 - 630
18Byzanc, Heraclius se synem a manželkou, 614 - 641
19Byzanc, Constans II., 641 - 668
20Byzanc, Constantin IX. Monomachus, 1042 - 1055
21Byzanc, Johannes III. Ducas Vatatzes, 1222 - 1254
22Uhry, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
25Leopold I., 1657 - 1705
27František II., 1792 - 1835
32Ferdinand V., 1835 - 1848
35František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
2101František Josef I., 1848 - 1916
107Československo, období 1918 - 1939
115Česká republika, 1992 -
123Německo - Prusko, Friedrich Wilhelm II.,1786-1797
124Německo - Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
125Německo - Prusko, Friedrich III., 1888
126Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
128Francie, Napoleon I. - konzul republiky, 1799 - 1804
129Francie, Napoleon I. jako císař, 1804 - 1814, 1815
133Francie, Ludvík XVIII., 1814 - 1824
134Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
135Itálie, Napoleon I., 1804 - 1814
139Itálie, Vittorio Emanuele II., 1861 - 1878
141Itálie-Benátky, Pascal Cicogna, 1585 - 1595
142Itálie-Benátky, Francesco Morosini, 1688 - 1694
143Itálie-Benátky, Lodovico Manin, 1789 - 1797
144Nizozemí - Západní Friesland
145Rusko - SSSR, 1923 - 1991
146Španělsko, Carlos III., 1759 - 1788
147Španělsko, Carlos IV., 1788 - 1808
149Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868
150Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
151USA
155Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
156Makedonie, Neapolis, 411 - 348 př.Kr.
157Attika, Atény, 449 - 413 př.Kr.
158Pamphylia, Side, 2.-1.stol. př.Kr.
159Anonym, 225 - 212 př.Kr.
160L.Piso Frugi, 90 př.Kr.
161Antoninus Pius, 138 - 161
162Marcus Aurelius, 161 - 180
163Lucilla, manželka Lucia Vera, dcera Marca Aurelia
164Commodus, 177 - 192
165Elagabalus, 218 - 222
166Gordianus III., 238 - 244
167Philippus I., 244 - 249
171Trajanus Decius, 249 - 251
172Herenia Etruscila, manželka Traiana Decia
173Gallienus, 253 - 268
176Salonina, manželka Galliena
177Valerianus II., 253 - 255
178Postumus, 259 - 268
179Probus, 276 - 282
184Maximianus Herculius, 286 - 305/310
185Galerius, 305 - 344
186Maxentius, 306 - 312
187Licinius I., 308 - 324
189Constantinus I., 307 - 337
191Constans, 337 - 350
192Constantius II., 337 - 361
193Hadrianus, Egypt, Alexandria
194Gordianus III. a Tranquillina, Thrakia, Anchialus
195Probus, Egypt, Alexandria
196Persie, Sásánovci, Sulayan, 96 - 99
197Persie, Parthové, Kamnaskir Orodes III., 2.pol.2 stol. po Kr.
198Persie, Sásánovci, Ardeshir I., 226 - 240
199Muvahidé v Africe, po roce AH.628 (= AD.1230)
200Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
StranaPoložkyObdobí
3201Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055
202Vratislav II., králem v Čechách 1086 - 1092
203Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku, 1061 - 1087
204Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107,1109-1110
207Bořivoj II., knížetem v Čechách, 1118 - 1120
208Svatopluk, údělným knížetem na Olomoucku 1095 - 1107
209Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
211Vladislav (syn Soběslava) 1137-1140 nebo Vladislav II.
212Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
215Soběslav I., údělným knížetem na Olomoucku, 1115 - 1123
216Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
218Morava - nepřiděleno
219Morava - nepřiděleno, 40. léta 12.století
220Vladislav II., knížetem Čechách 1140 - 1158
223Konrád III.Ota, 1189 - 1191
224Vladislav II., z let 1140 - 1174
225Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174
226Soběslav II., knížetem v Čechách 1173 - 1179
227Přemysl, markrabě moravský, 1228 - 1239
228Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
229Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
234Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
235Václav II., 1283 - 1305
239Jan Lucemburský, 1310 - 1346
242Karel IV., 1346 - 1378
243Václav IV., 1378 - 1419
250Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411
253Doba husitská, 1419 - 1437
254Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
255Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
258Matyáš Korvín, 1458 - 1490
261Vladislav II., 1471 - 1516
264Brno - městská ražba
266Zikmund, 1420 - 1437 a Albrecht, 1438 - 1439
267Cheb - hrabata z Gingen, Theobald II., 1080 - 1126
268Ferdinand I., 1526 - 1564
StranaPoložkyObdobí
4301Ferdinand I., 1526 - 1564
304Maxmilian II., 1564 - 1576
323Rudolf II., 1576 - 1612
355Matyáš II., 1612 - 1619
358České stavy, 1619 - 1620
360Moravské stavy, 1619 - 1620
363Slezské stavy, 1619 - 1623
364Fridrich Falcký, 1619 - 1620
366Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
370Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
StranaPoložkyObdobí
5401Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
461Slezské evangelické stavy, 1633 - 1635
462Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
466Ferdinand III., 1637 - 1657
476Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
6501Leopold I., 1657 - 1705
557Josef I., 1705 - 1711
564Karel VI., 1711 - 1740
575Marie Terezie, 1740 - 1780
576Marie Terezie, 1740 - 1780,
577Marie Terezie, 1740 - 1780
582František I. Lotrinský, 1745 - 1765
584František II., 1792 - 1835
591Ferdinand V., 1835 - 1848
597Ferdinand I., 1526 - 1564
598Marie, manž.Maxmiliána II., 1528 - 1603
599Arcivévoda Karel II. Štýrský
600Rudolf II., 1576 - 1612
StranaPoložkyObdobí
7601Rudolf II., 1576 - 1612
602Ferdinand II., 1637 - 1657
603Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654
605Leopold I., 1657 - 1705
607Josef I., 1705 - 1711
609Josef I. a Amálie Wilhelmina v.Brauschweig-Lüneburg
610Josef I., 1705 - 1711
611Karel VI., 1711 - 1740
615Karel VII., 1742 - 1745
616František I., 1745 - 1765
617Marie Terezie, 1740 - 1780
626Marie Terezie a František Lotrinský
628Marie Terezie a Josef II.
629Josef II., 1780 - 1790
635Arcivévoda Ferdinand a Marie Beatrix
636Belgické povstání, 1789 - 1790
639Leopold II., 1790 - 1792
644František II., 1792 - 1835
650František II. a Maria Lousa Beatrix d´Este
652František II., 1792 - 1835
656František II. a Carolina Augusta
657Arcivévoda Johann, 1782 - 1859
658Ferdinand V., 1835 - 1848
664Marie Anna, manželka Ferdinanda V.
665František Josef I., 1848 - 1916
668František Josef I. a Alžběta Bavorská
669Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
670Arcivévoda Friedrich - polní maršál, 1856 - 1936
671Arcivévoda Eugen - velmistr řádu, 1863 - 1954
672Arcivévoda František Ferdinand, 1863 - 1914
673Berka Franz Anton, 1635 - 1706
674Keckh ze Schwarzpachu Petr, vardajn v Praze 1586 - 1591
675Laudon, Gideon Ernest, 1717 - 1790
676Picolomini Octavio, 1599 - 1656
677Schwarzenberg Ferdinand, 1683 - 1703
678Schwarzenberg Karel, 1937 -
679Sinzendorf Georg Ludwig, 1616 - 1681
680Šlik Jindřich, 1612 - 1650
681Šlik František Jindřich, 1789 - 1862
682Steinperger ze Steinpergu Johann, purkmistr K.Hory
683Trautson Pavel Sixtus, 1550 - 1621
685Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
691Anglie - York arcibisk., Wigmund, 837 - 854
692Aquileia-patriarchát, Nicolaus (Mikuláš český), 1350 - 1358
693Aquileia-patriarchát, Anton II.Panciera, 1402 - 1408
694Aquileia-patriarchát, Ludovico v.Teck, 1412 - 1439
695Bamberk - biskupství, Adam Friedrich, 1757 - 1779
696Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662
699Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
StranaPoložkyObdobí
8701Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
703Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
708Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
713Praha-arcibisk., Ferdinand v. Khüenburg, 1712 - 1731
714Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814 -1830
716Praha-arcibisk., Alois Josef Kolovrat-Krakovský, 1831 - 1843
718Praha-arcibisk., Ondřej Alois Skarbek, 1833 - 1838
720Praha-arcibisk., Alois Josef Schrenk, 1838 - 1849
723Praha-arcibisk., František kard. Schönborn, 1885 - 1899
726Praha-arcibisk., Lev kardinál Skrbenský, 1899 - 1917
727Praha - metropolitní chrám Svatého Víta
730Rajhrad na Moravě - klášter
731Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612
732Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653
733Salzburg-arcib., František Ant. Harrach, 1709 - 1727
735Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771
738Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
740Sankt Pölten, diecéze, Johann Rössler, 1894 - 1927
741Vídeň-arcibiskupství, Cristoph hr.Migazzi, 1757-1803
742Vratislav-biskup., Johann Thurzo, 1506 - 1520
743Vratislav-biskup., Arcivévoda Karel, 1608 - 1624
745Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682
752Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
755Vyšehrad-kapitula, Mikuláš Karlach, 1902 - 1911
756Würzburg-biskupství, Franz Ludwig, 1779 - 1795
757Náboženské medaile
758Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově
762Náboženské med.: Concz Welcz a jeho škola
763Církevní medaile signované - křestní
764Církevní medaile nesignované - křestní
765Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
766Bytom (Beuthen) - město
767Kladsko, Páni z Kunštátu a z Poděbrad, 1454 - 1500
769Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
770Krnov, město
771Lehnice-Břeh, Jan Christian, 1621 - 1653
772Lehnice-Břeh, Jan Christian a Jiří Rudolf
780Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653
781Lehnice-Břeh-Volava, Georg, Ludwig a Christian
782Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664
785Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663
791Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
799Lehnice-Břeh, Luisa z Anhaltu, 1670 - 1680
StranaPoložkyObdobí
9801Lehnice-Břeh-Volava, Georg Wilhelm, 1672 - 1675
803Münsterberg-Olešnice, Karel I. a Albrecht, 1498 - 1513
804Münsterberg-Olešnice, Karel II., 1587 - 1617
805Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karel Friedrich, 1617 - 1639
807Nisa - město
808Opava, Karel Lichtenstein, 1614 - 1627
810Opava, Karel Eusebius Lichtenstein, 1627 - 1684
811Slezsko, cca 13. století
812Volava - město
813Vratislav (Breslau) - město
817Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
818Střelecké medaile a odznaky
845Údobí let 1918 - 1938
863Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
864Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
868Údobí let 1945 - 1953
871Údobí let 1953 - 1960
886Údobí let 1961 - 1969
888Údobí let 1970 - 1980
889Údobí let 1990 - 1993
891Mince PROOF v etui, Údobí let 1953 - 1960
892Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
893Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
894Sady oběhových mincí - proof
900Mince PROOF v etui, Údobí let 1993 - 2000
StranaPoložkyObdobí
10901Mince PROOF v etui, Údobí let 1993 - 2000
925Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
944Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
945Sady oběhových mincí
947Slovenská republika, 1993 -
950Čína
951Německo
953Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
960Rusko - rusko asijská banka
961USA
963Losy
964Nouzová platidla Československa
968Nouzovky rakouských měst
981Poukázky na chléb
982Poukázky koncentračních táborů
984Potravinové lístky
StranaPoložkyObdobí
111001Potravinové lístky
1002Poukázky zajateckých táborů
1003Úřední zálepky
1011Knihy :
1034Aukční katalogy :
1035Různé
1036Různé :
1040Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496
1042Maxmilián I., 1493 - 1519
1044Ferdinand I., 1526 - 1564
1045Maxmilián II., 1564 - 1576
1047Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
1055Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
1056Rudolf II., 1576 - 1612
1059Matyáš II., 1608 - 1619
1060Arcivévoda Maxmilian Tyrolský, 1612 - 1618
1061Ferdinand II. jako arcivévoda Štýrský, 1592 - 1637
1064Ferdinand II., 1619 - 1637
1091Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
1099Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
StranaPoložkyObdobí
121101Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
1118Ferdinand III., 1637 - 1657
1121Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665
1124Leopold I., 1657 - 1705
1166Josef I., 1705 - 1711
1171Karel VI., 1711 - 1740
1178Marie Terezie, 1740 - 1780
1199František I. Lotrinský, 1745 - 1765
StranaPoložkyObdobí
131201František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1211Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1216Leopold II., 1790 - 1792
1222František II., 1792 - 1835
1256Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
1257Ferdinand V., 1835 - 1848
1274Ondřej I., 1046 - 1060
1275Koloman, 1095 - 1116
1278Štěpán II., 1116 - 1131
1279Bela II., 1131 - 1141
1282Gejza II., 1141 - 1162
1283Bela III., 1173 - 1196
1284Ladislav III., 1204 - 1205
1285Ondřej II., 1205 - 1235
1286Bela IV., 1235 - 1270
1288Štěpán V., 1270 - 1272
1290Karel Robert, 1307 - 1342
1291Ludvík I. Veliký, 1342 - 1382
1292Marie, 1385 - 1395
1293Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
1294Vladislav II., 1490 - 1516
1298Ferdinand I., 1526 - 1564
StranaPoložkyObdobí
141301Ferdinand I., 1526 - 1564
1302Rudolf II., 1576 - 1612
1306Matyáš II., 1608 - 1619
1311Ferdinand II., 1619 - 1637
1318Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1621 - 1629
1323Ferdinand III., 1637 - 1657
1324Leopold I., 1657 - 1705
1352Josef I., 1705 - 1711
1353Karel III.(VI.), 1711 - 1740
1361Marie Terezie, 1740 - 1780
1367František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1369Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1378František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
151401František II., 1792 - 1835
1408Ferdinand V., 1835 - 1848
1422Karel VI., 1711 - 1740
1424Marie Terezie, 1740 - 1780
1426Leopold II., 1790 - 1792
1427František II., 1792 - 1835
1433Ferdinand V., 1835 - 1848
1436Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
1437Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
1438Marie Terezie, 1740 - 1780
1442František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1443Josef II., 1780 - 1790
1447Belgické povstání, 1789 - 1790
1448František II., 1792 - 1835
1451Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1475Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
161501Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
171601Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1623Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1676Augsburg - město
1678Bádensko, Friedrich I., 1852 - 1907
1679Barby - hrabství
1680Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651
1684Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
1686Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
1687Bavorsko, Maximilian I. Josef, 1806 - 1825
1689Branibory - Ansbach, Johann Friedrich, 1667 - 1687
1690Branibory - Ansbach, Alexander, 1757 - 1791
1691Branibory - Prusko, Georg Wilhelm, 1619 - 1640
1692Breisach - město
1693Braunschweig W., Heinrich Julius, 1589 - 1613
1694Hildesheim - město
1695Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Carol Thomas, 1735 - 1789
1696Monfort, Ernst Maximilian Josef, 1730 - 1758
1697Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592
1698Pfalz - Zweibrücken, Johann I., 1569 - 1604
1699Prusko Západní, Zikmund I., 1506 - 1548
StranaPoložkyObdobí
181701Řád německých rytířů, arciv.Maxmilián, 1590 - 1618
1702Řád německých rytířů, Johann Caspar von Ampringen, 1664 - 1684
1703Řezno - město
1707Sasko - Míšeň, Heinrich der Bedrängte, 1197 - 1221
1708Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1709Sasko, Christian II., Johann Georg a August, 1591-1611
1710Sasko-Weimar-Eisenach, Carl Alexander, 1853 - 1901
1711Schaumburg, Adolf XIII., 1576 - 1601
1712Schwarzburg, Günther XXXIX. a Heinrich XXXI., 1526 - 1528
1713Waldeck, Franz, Wilhelm Ernst, Christian a Vollrath
1714Wendičtí Slované
1715Württemberg, Johann Friedrich I., 1608 - 1628
1716Württemberg, Eberharg III., 1633 - 1674
1717Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1718Německo - drobné ražby císařství
1722Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1729Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1734Německo - B R D, 1949 -
1735Německo - D D R, 1949 - 1990
1738Anglie - Northumbria, Eanred, 810 - 841
1739Anglie, Jindřich VI., 1422 - 1461
1740Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
1742Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
1744Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918
1745Elbing - město
1746Estonsko, I.republika
1747Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
1751Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
1752Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
1753Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
1757Francie, II.republika, 1848 - 1852
1759Francie, III.republika, 1871 - 1940
1762Francie, V.republika, 1959 -
1763Gdaňsk - město
1766Irsko, republika
1767Itálie - Benátky, Johanes Soranzo, 1312 - 1328
1768Itálie - Florencie, Cosimo I. Medici, 1537 - 1574
1769Itálie - Parma, Ferdinand I. Burbonský, 1765 - 1802
1770Itálie - Toskánsko, Petr Leopold, 1765 - 1790
1771Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
1772Litva, I.republika, 1918 - 1940
1775Maďarsko - regentství
1777Nizozemí, William II., 1840 - 1849
1778Nizozemí, William III., 1849 - 1890
1780Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
1784Polsko, Vladislav Jagielo, 1386 - 1434
1785Polsko, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548
1786Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1790Polsko, Jan Kazimír, 1648 - 1668
1792Polsko, republika, 1918 -
1798Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1799Riga pod Polskem, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1623
StranaPoložkyObdobí
191801Rusko, Lžidimitrij (Samozvanec), 1604 - 1606
1802Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
1803Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
1806Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1813Rusko, SSSR, 1923 - 1991
1815Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
1816Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
1818Švédsko, Karel XII., 1697 - 1718
1819Švédsko, Gustav III., 1771 - 1792
1820Švédsko, Gustav IV. Adolf, 1792 - 1809
1821Švédsko, Karel XIII., 1809 - 1818
1822Švýcarsko - kanton Argau
1823Švýcarsko - kanton Basilej
1824Švýcarsko - kanton Bern
1825Švýcarsko - město Chur
1826Švýcarsko - kanton Chur
1827Švýcarsko - kanton Luzern
1829Švýcarsko - kanton Neuchatel
1831Švýcarsko - kanton Schaffhausen
1833Švýcarsko - kanton Schwyz
1834Švýcarsko - kanton St.Gallen
1836Švýcarsko - kanton Ticino
1837Švýcarsko - kanton Unterwalden (Nidwalden)
1838Švýcarsko - kanton Uri
1839Švýcarsko - kanton Vaud
1842Švýcarsko - kanton Zug
1846Švýcarsko - kanton Zurich
1847Švýcarsko, republika
1848Turecko, Abdul Hamid II., AH.1293-1327 (1876 - 1909)
1849Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
1850Velká Británie, George III., 1760 - 1820
1852Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1854Velká Británie, George V., 1910 - 1935
1855Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
1856Belgické Kongo, Leopold II., 1865 - 1909
1858Britská Západní Afrika, Edward VIII., 1936
1859Jižní Afrika, republika, 1836 - 1910
1860Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
1861Jižní Afrika, Elizabeth II., 1952 - 1960
1862Bermudy, Elizabeth II., 1952 -
1863Brazilie, Pedro II., 1831 - 1889
1864Haiti
1865Kanada, George V., 1910 - 1936
1866Kanada, Elizabeth II., 1952 -
1868Peru, republika
1869USA
1885Afganistán, Dost Muhammad, AH.1258 - 1280 (= 1842 - 1863)
1886Francouzská Indočína
1887Indie - Assam, Rajesvara Simha, 1751 - 1769
1888Indie - Britská východoindická společnost
1889Indie - Jaipur, Shah Alam II., 1759 - 1806
1890Indie - Maratha, Puresham Bhau, 1771 - 1799
1891Indie - Mogulové, Džalal Al Din Akbar, AH.963 - 1014
1892Indie - Mogulové, Nur ud din Muhannad Jahangir, AH 1014 - 1037
1893Indie - Mogulové, Shihab al din Shah Jahah, AH 1037 - 1068
1894Indie - Mogulové, Muhammad Shah, AH.1131 - 1161
1895Japonsko - epocha Taisho, 1912 - 1926
1896Palestina
1897Saravak, James Rajah Brooke, 1841 -1868
1898Thajsko, Rama V., 1868 - 1910
1899Tibet
StranaPoložkyObdobí
201901Austrálie, George VI., 1936 - 1952
1902Tonga, Taufa-Ahau Tupou IV., 1965 -
1903Trnava - pobočka NSČs
1904Braun Rudolf, 1830 - 1899
1905Lukáš Jan, 1944 -
1906Myslbek J.V., 1848-1922 a Tautenhayn J., 1837-1911
1907Neubauer J.
1908Oppl Vladimír, 1953 -
1910Ronai Miroslav, Poldaufová Marie
1911Smolík V.R. a Goldschmid J.
1912Šejnost Josef, 1878 - 1941
1913Španiel Otakar, 1881 - 1955
1914Úprka Josef, 1939 -
1915Beroun
1916Čáslav
1918Český Brod
1919Holešov
1920Cheb
1921Jindřichův Hradec
1922Karlovy Vary
1923Kolín
1924Kutná Hora
1925Olomouc
1926Plzeň
1927Praha - medaile zemské jubilejní výstavy 1891
1929Praha - medaile českoslovanské národopisné výstavy
1930Praha - medaile Všeobecné československé výstavy 1991
1931Přerov
1932Rokytnice v Orlických horách
1933Rýmařov (Römerstadt)
1934Slavonice
1935Telč
1936Teplice
1938Uherský Brod
1939Ústí nad Labem (Aussig)
1940Zbraslav
1942Zlín
1943Československo
1944Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
1948Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše
1949Československo - medaile s portrétem A.Zápotockého
1950Morava
1951Slezsko
1952Francie
1956Německo - Bavorsko
1957Německo - Berlin
1958Německé státy před rokem 1871
1959Německo - BRD
1962Polsko
1963Polsko - Gdaňsk
1964Rakousko
1965Švýcarsko
1966Uhry
1967Vatikán, Pius IX., 1846 - 1878
1968Hrací a početní známky
1969Hudební medaile a žetony
1971Chmelové známky
1988Jezdecké medaile a odznaky
1989Konvoluty mincí
1990Numismatické medaile a ražby numismatiků
1991Mincovní závaží
1992Odznaky - Morava
1993Odznaky - Německo
1995Odznaky - Rakousko
1997Pivní známky
1998Porcelánové medaile
1999Medaile s tematikou výstav poštovních známek
StranaPoložkyObdobí
212001Robotní a pracovní známky
2002Numismatické medaile a ražby numismatiků
2003Medaile a odznaky sudetských tělocvičných spolků
2004Účelové a konzumní známky
2005Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
2007Různé
2013Novoražby a repliky
2015Různé
2016Novoražby a repliky
2017Různé
2023Novoražby a repliky
2024Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2027Československo
2032Česká republika
2033Česká republika - hasičské dekorace
2034Československo - různé
2037Finsko, republika
2038Německo - císařství
2039Německo - III.říše
2041Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2042Rusko
2045Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2046Rusko, 1991 -
2050Protektorát Čechy a Morava
2051Justin II. a Sofie, 565 - 578
2052Alexius III. Angelus, 1195 - 1203
2053Albrecht Rakouský, 1424 - 1435
2054Mezivládí, 1439 - 1452
2055Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
2056Vladislav II., 1471 - 1516
2057Svídnice - městská ražba
2058Ferdinand I., 1526 - 1564
2061Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
2074Leopold I., 1657 - 1705
2079Salzburg-arcib., Arnošt Bavorský, 1540 - 1554
2080Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586
2081Sitten - biskupství, Franz Joseph Supersaxo, 101 - 1734
2082Worms-biskupství, Georg v.Schőnenberg, 1580 - 1595
2083Církevní medaile - české svátostky zemských patronů
2085Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)
2086Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
2087Vratislav (Breslau) - město
2088Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
2089Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
222101Údobí let 1918 - 1938
2133Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
2138Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
2148Údobí let 1945 - 1953
2166Údobí let 1953 - 1960
2191Údobí let 1961 - 1969
StranaPoložkyObdobí
232201Údobí let 1961 - 1969
2203Údobí let 1970 - 1980
2222Údobí let 1980 - 1985
2229Údobí let 1986 - 1990
2237Údobí let 1990 - 1993
2246Sady oběhových mincí
2247Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
242301Česká republika, 1993 -
2303Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
2305Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
2315Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
2332Mince PROOF v etui, Údobí let 2016 - 2020
2333Sady oběhových mincí
2347Česká republika, 1993 -
2370Slovenská republika, 1993 -
2372Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
2373Československo, 1918 - 1939
2375Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
2377Poukázky Terezínského ghetta, 1943
2378Poukázky pro Sudety - Liberecké vydání, 1945
2379Československo, 1945 - 1953
2382Československo, 1953 - 1992
2387Česká Republika, 1992 -
2400Akcie
StranaPoložkyObdobí
252401Akcie
2404Brazilie
2405Čína
2415Dluhopis
2416Egypt
2417Filipiny
2418Francie
2419Hong - Kong
2421Indonesie
2422Irák
2423Itálie - spojenecké poukázky
2424Japonsko
2427Japonsko - spojenecká vojenská měna
2429Jemen Jižní
2430Jugoslávie
2431Kambodža
2432Kanada
2434Kolumbie
2435Korea
2437Kuba
2438Libanon
2439Libye
2440Litva
2441Maďarsko
2445Mexiko
2446Mexiko - provincie Chihuahua
2447Mexiko
2448Německo
2466Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
2467Německo - DDR
2468Německo - zúčtovací poukázky Wermachtu
2469Německo - poukázky pro okupovaná území, 1939 - 1945
2471Peru
2475Polsko
2480Rakousko
2481Reklamní bankovky
2482Rumunsko
2483Rusko - carství
2488Rusko - SSSR
2489Španělsko
2490USA
StranaPoložkyObdobí
262501USA
2502USA - vojenské poukázky
2503Velká Británie - vojenské poukázky
2504Vietnam
2505Losy
2511Nouzovky německých měst
2513Nouzová platidla Československa
2517Nouzovky rakouských měst
2520Poukázky na chléb
2521Potravinové lístky
2532Poukázky obchodních společností v ČSSR
2533Poukázky zajateckých táborů
2534Ústavní poukázky SNV
2535Konvoluty bankovek
2538Knihy :
2576Různé :
2580Přemysl Otakar ( II. ), 1251 - 1278
2581Rudolf Habsburský, 1278 - 1282
2583Albrecht I., 1282 - 1308
2584Albrecht I. a Frederick, 1282 - 88, 1308 - 1330
2585Albrecht II., 1330 - 1358
2586Albrecht III., 1361 - 1395 ( nebo Albrecht IV. )
2588Albrecht IV., Albrecht V. a Vilém, 1399 - 1406
2589Albrecht V., 1411 - 1439
2590Albrecht VI., 1457 - 1463
2591Friedrich III. (V.), 1457 - 1493
2593Ferdinand II., 1619 - 1637
StranaPoložkyObdobí
272601Ferdinand II., 1619 - 1637
2604Leopold II., 1790 - 1792
2605František II., 1792 - 1835
2611Matyáš Korvín, 1458 - 1490
2612Rudolf II., 1576 - 1612
2613Matyáš II., 1608 - 1619
2614Ferdinand III., 1637 - 1657
2615František II., 1792 - 1835
2620Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
2623Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
2634Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
2656Bavorsko
2657Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450
2659Bavorsko-Mnichov, Arnošt I. a Vilém III., 1397 - 1435
2660Branibory - Prusko, Friedrich III., 1688 - 1701
2661Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592
2662Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
2663Solms - Lich, Ernst, 1590 - 1619
2664Strassburg - město
2666Německo - drobné ražby císařství
2667Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2669Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2686Německo - B R D, 1949 -
StranaPoložkyObdobí
282701Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
2702Bulharsko, Ferdinand I. jako král, 1908 - 1918
2703Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918
2705Dalmácie a Albánie pod Benátkami, 17. - 18. století
2706Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
2708Estonsko, II.republika
2709Evropská unie
2721Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
2722Francie, I.republika, 1793 - 1799
2724Francie, II.republika, 1848 - 1852
2725Francie, III.republika, 1871 - 1940
2727Francie, V.republika, 1959 -
2728Guernsey, George VI., 1936 - 1952
2730Irsko, republika
2732Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
2733Itálie, Umberto, 1878 - 1900
2735Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
2738Itálie, republika, 1946 -
2741Jugoslávie, Petar I., 1918 - 1921
2742Jugoslávie, Petar II., 1934 - 1945
2743Litva, II.republika
2744Lucembursko, Charlotte, 1919 - 1964
2745Lucembursko, Jean, 1964 -
2746Maďarsko - regentství
2748Maďarsko - republika
2750Malta - republika
2751Man, Elizabeth II., 1952 -
2753Nizozemí - pod Španěly, Filip II., 1556 - 1598
2754Nizozemí, William III., 1849 - 1890
2756Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
2759Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
2763Nizozemí, Beatrix, 1980 -
2764Polsko, republika, 1918 -
2770Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908
2771Portugalsko, republika, 1910 -
2772Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
2777Rakousko - II. republika, 1945 -
2796Riga pod Polskem, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1623
2797Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
2799Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825
2800Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
StranaPoložkyObdobí
292801Rusko, SSSR, 1923 - 1991
2803Slovinsko, republika
2804Srbsko, Milan, 1868 - 1889
2805Srbsko, německá okupace
2806Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
2807Špicberky
2808Švédsko, Gustav VI. Adolf, 1950 - 1975
2809Švýcarsko - kanton Basilej
2810Švýcarsko - kanton Bern
2811Švýcarsko - kanton Freiburg
2812Švýcarsko - kanton Schaffhausen
2814Švýcarsko - kanton Ticino
2815Švýcarsko, republika
2816Turecko, Abdul Medžid, AH.1255 - 1277 ( 1838 - 1861 )
2818Ukrajina - republika
2823Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
2824Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
2825Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
2826Alžír - francouzká kolonie
2827Jižní Afrika, Elizabeth II., 1952 - 1960
2828Jižní Rhodesie, George VI., 1936 - 1952
2829Maroko, Abd al Rahman, 1822 - 1859
2830Tunis, francouzský protektorát
2831Bahamy, Elizabeth II., 1952 -
2832Brazilie, Pedro II., 1831 - 1889
2834Kanada, George V., 1910 - 1936
2836Kanada, Elizabeth II., 1952 -
2838Mexiko, republika
2840USA
2852Ceylon, George V., 1910 - 1936
2853Čína - republika, 1911 -
2854Indie, Villiam IV., 1830 - 1837
2855Indie - Kutch, Khengarji III., 1875 - 1942
2856Nizozemská Indie, Vilhelmina, 1890 - 1948
2858Palestina
2860Spojené Arabské Emiráty
2861Hradec Králové - pobočka ČNS
2862Hájek Robert, 1880 - 1960
2863Signatura 'JF' - blíže neurčeno
2864Oppl Vladimír, 1953 -
2865Ronai Miroslav, 1957 -
2866Bludovice
2867Brno
2868Jáchymov
2869Olomouc
2874Uničov
2876Zábřeh na Moravě
2877Československo
2878Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2882Česká Republika
2888Slovensko
2889Belgie
2890Itálie-Benátky
2891Německo - Norimberg
2892Německo - DDR
2893Rakousko
2895Vatikán, Leo XIII., 1878 - 1903
2896Velká Británie
2897Medaile a odznaky hasičských spolků
2898Hudební medaile a žetony
2899Chmelové známky
StranaPoložkyObdobí
302901Chmelové známky
2902Konvoluty medailí
2904Konvoluty mincí
2910Numismatické medaile a ražby numismatiků
2911Odznaky - ČSR
2938Odznaky - ČSSR
2939Odznaky - ČSR
2943Odznaky - NDR
2947Porcelánové nouzovky
2948Schlaraffia
2950Sokolské medaile a odznaky
2951Sportovní medaile, plakety a odznaky
2954Účelové a konzumní známky
2955Vojenské a legionářské medaile a odznaky
2956Různé
2961Novoražby a repliky
2965Různé
2966Československo - různé
2967Československo
2968Československo - různé
2973Belgie
2974Francie, III.republika, 1871 - 1941
2975Německo - Prusko
2976Německo - D D R
2980Německo - B R D
2981Německo - D D R
2996Polsko
2997Rakouská republika - hasičské medaile
2998Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2999USA

Copyright 2019 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk