Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 11. května 2019

StranaPoložkyObdobí
11Thrakia, Lysimachos, 323 - 281 př. Kr.
2Uhry, Ludvík I., 1342 - 1382
3Uhry, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
8Karel VI., 1711 - 1740
10Marie Terezie, 1740 - 1780
13Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
15Leopold II., 1790 - 1792
16František II., 1792 - 1835
22Ferdinand V., 1835 - 1848
28Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
29František Josef I., 1848 - 1916
76Československo, období 1918 - 1939
82Česká republika, 1992 -
84Německo - město Hamburk
85Německo - Kur Pfalz, Ludvík III., 1410 - 1436
86Německo - město Norimberk
87Evropská unie
88Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
89Španělsko, Carlos III., 1759 - 1788
92Španělsko, Carlos IV., 1788 - 1808
93Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
94Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
95Fiji
96Izrael, republika
97Kanada, Elizabeth II., 1952 -
100Mexiko, Maxmilian, 1864 - 1867
StranaPoložkyObdobí
2101Spojené Arabské Emiráty
102Josef II., 1765 - 1780
103František II., 1792 - 1835
104Československo, období 1918 - 1939
105Rakousko, Frant.Jos.I.
106různé
108Lucembursko, Jean, 1964 - 2000
109Keltové v Galii, Massalia, po r.400 př.Kr.
110Předmincovní platidla
111Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
112Sicilie, Syrakusy, Hieron II., 275 - 215 př.Kr.
113Attika, Atény, 449 - 413 př.Kr.
114Mysia, Pergamon, 330 - 284 př.Kr.
115Troas, Gargara, cca 350 př.Kr.
116Aiolis, Larissa Phrikonis, 350 - 300 př.Kr.
117Ionia, Teos, 3.stol. př.Kr.
118Ionia, Chios, 2.-1. stol. př.Kr.
119Caria, Kos, 190 - 167 př.Kr.
120Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.
121Makedonie, Kassandros, 319 - 297 př.Kr.
122Syrie, Antiochos I. Sotér, 280 - 261 př.Kr.
123Syrie, Seleukos VI. Epiphanes Nikator, 95 - 94 př.Kr.
124C.Terentius Lvcanus, 147 př.Kr.
125Sextus Pompeius Fostlus, 137 př.Kr.
126Cn. Lucretius Trio, 136 př.Kr.
127P.Maenius Ant. M.F., 132 př.Kr.
128C.Cassi, 126 př.Kr.
129Maximianus Herculius, 286 - 305/310
130Arcadius, 383 - 408
131Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999
134Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
135Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
136Vladislav (syn Soběslava)1137-1140 nebo Vladislav II.
137Vladislav (syn Soběslava) 1137-1140 nebo Vladislav II.
138Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
139Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
141Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
143Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku, 1061 - 1087
144Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107,1109-1110
145Vladislav II., z let 1140 - 1174
146Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174
147Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
148Václav II., 1283 - 1305
152Jan Lucemburský, 1310 - 1346
157Karel IV., 1346 - 1378
162Václav Lucemburský - bratr Karla IV., 1353 - 1383
163Václav IV., 1378 - 1419
168Doba husitská, 1419 - 1437
169Mezivládí, 1439 - 1452
170Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
172Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
173Matyáš Korvín, 1458 - 1490
174Vladislav II., 1471 - 1516
179Brno - městská ražba
181Znojmo - městská ražba
182Zhořelec - městské ražby, 2. polovina 15. století
183Ferdinand I., 1526 - 1564
187Maxmilian II., 1564 - 1576
195Rudolf II., 1576 - 1612
StranaPoložkyObdobí
3201Rudolf II., 1576 - 1612
219Matyáš II., 1612 - 1619
223České stavy, 1619 - 1620
226Slezské stavy, 1619 - 1623
227Fridrich Falcký, 1619 - 1620
230Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
235Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
256Ferdinand III., 1637 - 1657
267Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
4301Leopold I., 1657 - 1705
315Josef I., 1705 - 1711
316Karel VI., 1711 - 1740
324Marie Terezie, 1740 - 1780
332František I. Lotrinský, 1745 - 1765
337Josef II., 1765 - 1780 - 1790
338František II., 1792 - 1835
368Ferdinand V., 1835 - 1848
380Ludvík Jagelonský, 1503 - 1526
381Maxmilián II., 1564 - 1576
382Marie, manž.Maxmiliána II., 1528 - 1603
383Arcivévoda Karel II. Štýrský
384Rudolf II., 1576 - 1612
385Ferdinand III., 1637 - 1657
386Leopold I., 1657 - 1705
390Josef I., 1705 - 1711
398Karel VI., 1711 - 1740
StranaPoložkyObdobí
5401Karel VII., 1742 - 1745
403Marie Terezie, 1740 - 1780
409Arcivévodkyně Marie Anna (dcera Karla VI.), 1718 - 1744
410Marie Terezie a František Lotrinský
411Josef II., 1780 - 1790
414Arcivévodkyně Marie Christina a Albert Saský
415Belgické povstání, 1789 - 1790
416Marie Amélie a Ferdinand Parmský
417Leopold II., 1790 - 1792
420František II., 1792 - 1835
422František II. a Maria Lousa Beatrix d´Este
423František II., 1792 - 1835
426František II. a Carolina Augusta
429Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847
430Ferdinand V., 1835 - 1848
433Ferdinand V. a manželka Marie Anna
434František Josef I., 1848 - 1916
438Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
439Arcivévoda Karel Ludvík, 1833 - 1896
440Arcivévoda Friedrich - polní maršál, 1856 - 1936
441Arcivévoda František Ferdinand, 1863 - 1914
443Kinský, Leopold Ferdinand -nejvyšší lovčí, 1713 -1760
444Laudon, Gideon Ernest, 1717 - 1790
445Picolomini Octavio, 1599 - 1656
446Podstatzký - Lichtenstein, Adolf, 1805 - 1898
447Puellacher Ruprecht, 1544 - 1563 s manž.Annou
448Schwarzenberg Ferdinand a Marie Anna 1683 - 1703
449Schwarzenberg Karel, 1937
450Šlik Štěpán a bratři, 1505 - 1526
452Šlik Jindřich, 1612 - 1650
454Šlik František Jindřich, 1739 - 1766
455Špork František Antonín, 1691 - 1726
456Trauttsmandorff Maxmilián, 1584 - 1650
457Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
464Anglie - York arcibisk., Wigmund, 837 - 854
465Aquileia-patriarchát, Ludovico v.Teck, 1412 - 1439
466Bamberk - biskupství,
467Chur-biskupství, Ulrich VII. v.Federspiel, 1692 - 1728
470Murbach a Lüders - opatství, Andreas, 1587 - 1600
471Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662
472Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
478Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
480Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
481Olomouc-arcibiskup., Maxmilian J. Sommerau, 1837-1853
482Olomouc-arcibiskup., Bedřich Fürstenberg, 1853 - 1892
483Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814 -1830
484Salzburg-arcib., Adalbert III. český a nástupci, 1168-77, 1183-1200
485Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653
486Sankt Pölten, diecéze, Johann Rössler, 1894 - 1927
487Stará Boleslav
489Svatý Blažej (Sanct Blasien) ve Schwarzwaldu (Bádensko)
490Teplá u Mar.Lázní - klášter premonstrátů
491Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682
492Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
494Vyšehrad-kapitula, Mikuláš Karlach, 1902 - 1911
495Náboženské medaile, Hans Reinhart st.
496Náboženské medaile nesignované - Jáchymovské
497Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově
StranaPoložkyObdobí
6501Církevní medaile signované - křestní
502Církevní medaile nesignované - křestní
503Církevní medaile nesignované
504Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
506Církevní medaile signované - svatební
508Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)
509Slezsko, cca 13. století
510Kladsko, Páni z Kunštátu a z Poděbrad, 1454 - 1500
512Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603
514Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663
515Olešnice - město
516Opava, Karel Lichtenstein, 1614 - 1627
518Osvětim - město
519Ratiboř - město
520Vratislavské knížectví, Jiří I. Vousatý, 1201 - 1238
521Vratislav (Breslau) - město
525Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
527Střelecké medaile a odznaky
534Údobí let 1918 - 1938
570Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
571Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
575Údobí let 1945 - 1953
579Údobí let 1953 - 1960
584Údobí let 1961 - 1969
590Údobí let 1970 - 1980
591Údobí let 1990 - 1993
592Mince PROOF v etui, Údobí let 1990 - 1993
593Sady oběhových mincí - proof
599Mince PROOF v etui, Údobí let 1993 - 2000
StranaPoložkyObdobí
7601Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
606Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
616Sady oběhových mincí
624Slovenská republika, 1993 -
625Československo, 1918 - 1939
630Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
636Poukázky Terezínského ghetta, 1943
637Slovenská republika, 1939 - 1945
639Slovenská republika - kolkované, 1945
641Slovenská republika - poukázka 1945
642ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
643Československo, 1945 - 1953
644Československo, 1953 - 1992
645Bahamy
646Čína
647Francie
648Hong - Kong
649Japonsko
650Kuba
652Mexiko
653Mexiko - provincie Chihuahua
654Mexiko
655Rusko - carství
657USA - konfederace
658USA
659USA - konfederace
660USA
661USA - konfederace
662USA
670USA - Georgia
671USA - New Jersey
672USA - New Orleans
674USA - South Carolina
675Nouzovky německých měst
676Nouzovky rakouských měst
684Různé
685Ústavní poukázky SNV
686Konvoluty bankovek
687Knihy :
StranaPoložkyObdobí
8701Knihy :
705Aukční katalogy :
706Staré listiny:
707Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496
708Ladislav Pohrobek, 1452 - 1457
709Maxmilián I., 1493 - 1519
710Ferdinand I., 1526 - 1564
714Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
717Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
718Rudolf II., 1576 - 1612
724Ferdinand II., 1619 - 1637
728Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
730Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
731Ferdinand III., 1637 - 1657
732Leopold I., 1657 - 1705
748Karel VI., 1711 - 1740
750Marie Terezie, 1740 - 1780
773František I. Lotrinský, 1745 - 1765
788Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
799Leopold II., 1790 - 1792
StranaPoložkyObdobí
9801Leopold II., 1790 - 1792
810František II., 1792 - 1835
859Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
863Ferdinand V., 1835 - 1848
871Ondřej I., 1046 - 1060
872Ladislav III., 1204 - 1205
873Karel Robert, 1307 - 1342
874Ludvík I. Veliký, 1342 - 1382
875Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
876Vladislav I., 1440 - 1444
877Vladislav II., 1490 - 1516
878Ferdinand I., 1526 - 1564
882Rudolf II., 1576 - 1612
887Matyáš II., 1608 - 1619
888Ferdinand II., 1619 - 1637
890Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
10901Leopold I., 1657 - 1705
904Malkontenti, 1704 - 1708
906Josef I., 1705 - 1711
907Karel III.(VI.), 1711 - 1740
908Marie Terezie, 1740 - 1780
921František I. Lotrinský, 1745 - 1765
929Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
944Leopold II., 1790 - 1792
946František II., 1792 - 1835
997Ferdinand V., 1835 - 1848
StranaPoložkyObdobí
111001Ferdinand V., 1835 - 1848
1020Karel VI., 1711 - 1740
1023Josef II., 1780 - 1790
1028František II., 1792 - 1835
1046Ferdinand V., 1835 - 1848
1057Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
1058Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
1060Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
1064Marie Terezie, 1740 - 1780
1068František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1069Josef II., 1780 - 1790
1073Belgické povstání, 1789 - 1790
1076Leopold II., 1790 - 1792
1080František II., 1792 - 1835
1086Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
StranaPoložkyObdobí
121101Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1116Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
131201Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1232Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1300Augsburg - město
StranaPoložkyObdobí
141301Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
1306Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
1308Bavorsko, Maximilian I. Josef, 1806 - 1825
1309Bavorsko, Ludwig I., 1825 - 1848
1310Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
1311Branibory - Ansbach, Johann Friedrich, 1667 - 1687
1312Branibory - Ansbach, Alexander, 1757 - 1791
1313Brémy - město
1315Braunschweig L. Calenberg, Ernest August, 1662 - 1698
1316Braunschweig W., Friedrich Ulrich, 1613 - 1634
1317Braunschweig W., Rud.August a Anton Ulrich, 1685 - 1704
1318Diepholz, hrabství, Konrád III., 1493 - 1514
1319Kostnice (Konstanz) - město
1320Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Carol Thomas, 1735 - 1789
1321Mansfeld-Eisleben, Johann Georg III., 1653 - 1710
1322Nördlingen - město
1323Pfalz - Zweibrücken, Johann II., 1604 - 1635
1324Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1326Římskoněmecká říše, Otto III, 983 - 1002
1327Sasko - Míšeň, 13.století
1328Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656
1329Sasko - Míšeň, Friedrich I. Bojovný, 1382 - 1428
1330Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm III.,1440-1464
1331Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1334Sasko - království, Friedrich August I., 1806 - 1827
1336Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1339Sasko, Christian II., Johann Georg a August, 1591-1611
1342Sasko-Altenburg, Johann Philipp a tři bratři, 1601 - 1625
1343Sasko-Weimar, Šest bratrů, 1622 - 1626
1344Schwarzburg, Günther XXXIX. a Heinrich XXXI., 1526 - 1528
1345Prusko, Friedrich III., 1888
1346Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1347Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
1348Německo - drobné ražby císařství
1355Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1367Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1398Německo - B R D, 1949 -
1399Německo - D D R, 1949 - 1990
StranaPoložkyObdobí
151401Německo - D D R, 1949 - 1990
1406Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
1408Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
1414Belgie, Albert I., 1909 - 1934
1415Bulharsko, Boris III., 1918 - 1943
1416Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
1417Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
1421Dánsko, Frederik VIII., 1906 - 1912
1423Francká říše, Karel Lisý, 840 - 877
1424Francie - město Metz ( Mety)
1425Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
1426Francie, I.republika, 1793 - 1799
1427Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
1430Francie, II.republika, 1848 - 1852
1432Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
1433Francie, III.republika, 1871 - 1940
1440Francie, V.republika, 1959 -
1442Itálie - království, Napoleon I., 1804 - 1814
1443Itálie - Benátky, Jacopo Tiepolo, 1229 - 1249
1444Itálie - Florencie republika, 1189 - 1532
1445Itálie - Milano, Gian Galeazo Visconti, 1385 - 1402
1446Itálie - Modena, Azzo III. d´Este, 1946 - 1306
1447Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
1449Jersey, Edward VII., 1901 - 1910
1450Křižáci, Bohemond VII., 1275 - 1287
1451Litva, Alexandr Jagelonský, 1492 - 1506
1452Nizozemí - provincie Východní Frízsko
1453Nizozemí - hrabství Namur
1454Nizozemí, William II., 1840 - 1849
1455Nizozemí, William III., 1849 - 1890
1457Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
1464Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1466Polsko, republika, 1918 -
1469Portugalsko, Luiz I., 1861 - 1889
1470Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908
1472Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1473Rakousko - II. republika, 1945 -
1474Rusko, Alžběta, 1741 - 1762
1475Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1477Rusko, SSSR, 1923 - 1991
1479Španělsko, mezivládí, 1868 - 1870
1481Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
1483Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
1487Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907
1490Švédsko, Gustav VI. Adolf, 1950 - 1975
1491Švýcarsko, republika
1492Švýcarsko - kanton Argau
1493Švýcarsko - kanton Argau, Zofingen, kol.r. 1285
1494Švýcarsko - kanton Basilej
1495Švýcarsko - kanton Bern
1496Švýcarsko - kanton Glarus
1497Švýcarsko - město Chur
1498Švýcarsko - kanton Luzern
StranaPoložkyObdobí
161501Švýcarsko - kanton Neuchatel
1502Švýcarsko - kanton Schwyz
1507Švýcarsko - kanton Solothurn
1508Švýcarsko - kanton St.Gallen
1509Švýcarsko - kanton Uri
1510Švýcarsko - kanton Zug
1511Švýcarsko - kanton Zurich
1513Švýcarsko - kanton Ženeva
1516Švýcarsko, republika
1517Turecko, Mahmud II., AH.1223 - 1255 (1808 - 1838)
1518Turecko, Muhammad V., AH.1327-1336 (1909 - 1918)
1519Turecko, Mahmud II., AH.1223 - 1255 (1808 - 1838)
1520Velká Británie, Jakub I., 1603 - 1625
1521Velká Británie, George III., 1760 - 1820
1523Britská Východní Afrika, George VI., 1936 - 1952
1524Maroko, Muhammad V., 1927 - 1962
1525Německá Východní Afrika
1526Tunis, francouzský protektorát
1530Východní Afrika, George V., 1910 - 1936
1531Brazilie, Pedro II., 1831 - 1889
1534Brazilie, republika
1535Dominikánská republika
1537Guatemala - republika
1538Haiti
1539Honduras - republika
1540Kanada, George V., 1910 - 1936
1544Mexiko, Carlos a Johanna, 1516 - 1556
1545Mexiko, Augustin I. Iturbide, 1822 - 1823
1546Mexiko, republika
1555Panama - republika
1556Paraguay - republika
1557Uruguay - republika
1559USA
1584Ceylon, George V., 1910 - 1936
1585Francouzská Indočína
1587Čína - republika, 1911 -
1588Indie, Victoria, 1837 - 1901
1589Indie - Awadh, Nasir Ud Din Haidar, 1827 - 1837
1590Indie - Bundi, Ram Singh, 1824 - 1889
1591Indie - Britská východoindická společnost
1592Indie - Nawanagar, cca 17. století
1593Indie - Nizozemská
1595Japonsko - epocha Tempo, 1830 - 1844
1596Nepál, Rajendra Vikrama, 1816 - 1847
1597Palestina
1598Straits Setlements, Edward VII., 1901 - 1910
1599Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
1600Sumatra - Britská východoindická společnost
StranaPoložkyObdobí
171601Austrálie, George VI., 1936 - 1952
1602Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
1604Hradec Králové - pobočka ČNS
1605Opava - pobočka ČNS
1607Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957
1608Havelka Luděk, 1941 -
1609Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
1610Kolářský Zdeněk, 1931 -
1613Signatura 'JF' - blíže neurčeno
1614Oppl Vladimír, 1953 -
1616Stehlík Josef,
1617Španiel Otakar, 1881 - 1955
1618Tautenhayn Josef junior, 1868 - 1962
1619Dobruška
1620Olomouc
1631Opava
1632Pardubice
1634Písek
1635Praha
1636Prostějov
1637Příbor
1638Příbram
1639Rakovník
1640Teplice
1642Uničov
1643Čechy
1644Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
1658Čína
1659Německo - Berlin
1660Německo - Braunschweig Lüneburg
1661Německo - Hannover
1663Německo - Norimberg
1664Německo - Sasko
1665Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1667Německo - BRD
1674Rakousko
1676Švédsko
1677Vatikán, Pius IX., 1846 - 1878
1678Velká Británie
1679Hudební medaile a žetony
1681Chmelové známky
1684Jezdecké medaile a odznaky
1685Konvoluty medailí
1686Medaile vojenských manévrů
1692Odznaky - Slovensko
1693Pečetidla a pečetě
1697Robotní a pracovní známky
1698Schlaraffia
1700Účelové a konzumní známky
StranaPoložkyObdobí
181701Účelové a konzumní známky
1703Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
1706Různé
1707Novoražby a repliky
1708Různé
1714Novoražby a repliky
1715Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
1719Československo
1720Česká republika
1724Československo - letecké dekorace
1725Česká republika
1727Bělorusko
1728Finsko, republika
1729Japonsko - hasičské vyznamenání
1732Německo - Prusko
1733Německo - císařství
1734Německo - III.říše
1739Německo - B R D
1740Rakouská republika - hasičské medaile
1741Rusko
1743Rusko - SSSR, 1923 - 1991
1744Řád Německých Rytířů
1745Slovenská republika, 1939 - 1945
1746Slovenská republika, 1993 -, hasičské dekorace
1747Slovenská republika, 1993 -
1749Srbsko
1750Protektorát Čechy a Morava
1751Sicilie, Selinus, 490 - 466 př.Kr.
1752Syrie, Antiochos III. Veliký, 223 - 187 př.Kr.
1753Aurelianus, 270 - 275
1754Constantinus I., 307 - 337
1756Constantinus II.jako césar, 317 - 337
1757Constans, 337 - 350
1758Constantius II., 337 - 361
1760Řím, 3. - 4. století po Kr.
1761Focas, 602 - 610
1762Karel IV., 1346 - 1378
1767Václav IV., 1378 - 1419
1771Albrecht Rakouský, 1424 - 1435
1772Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
1773Vladislav II., 1471 - 1516
1779Maxmilian II., 1564 - 1576
1780Rudolf II., 1576 - 1612
1781Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
1782Leopold I., 1657 - 1705
1798Josef I., 1705 - 1711
1799Josef II., 1765 - 1780 - 1790
1800František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
191801František II., 1792 - 1835
1802Ferdinand V., 1835 - 1848
1804František II., 1792 - 1835
1805Klosterneuburg
1806Salzburg-arcib., Jan II., 1424 - 1441
1807Církevní medaile - české svátostky zemských patronů
1809Lehnice-Břeh-Volava, Georg, Ludwig a Christian
1810Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664
1813Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
1814Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
1815Údobí let 1918 - 1938
1859Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
1867Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
1875Údobí let 1945 - 1953
1888Údobí let 1953 - 1960
StranaPoložkyObdobí
201901Údobí let 1961 - 1969
1907Údobí let 1970 - 1980
1913Údobí let 1980 - 1985
1925Údobí let 1986 - 1990
1928Údobí let 1990 - 1993
1937Sady oběhových mincí
1940Česká republika, 1993 -
1975Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
StranaPoložkyObdobí
212001Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
2003Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
2010Mince PROOF v etui, Údobí let 2016 - 2020
2011Sady oběhových mincí
2019Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2020Slovenská republika, 1993 -
2022Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
2024Československo, 1918 - 1939
2031Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
2043Poukázky Terezínského ghetta, 1943
2044Slovenská republika, 1939 - 1945
2053Slovenská republika - kolkované, 1945
2056ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
2061Československo, 1945 - 1953
2065Československo, 1953 - 1992
2088Česká Republika, 1992 -
StranaPoložkyObdobí
222101Česká Republika, 1992 -
2129Angola
2130Argentina
2131Belgie
2132Belgické Kongo
2133Bolivie
2135Brazilie
2138Bulharsko
2140Čína
2153Čína - japonská okupace
2154Čína - Shanghai
2157Dluhopis
2158Dominikánská Republika
2159Filipiny
2163Francie - spojenecké poukázky
2164Francie
2166Hong - Kong
2172Chile
2173Chorvatsko
2174Indie
2176Indonesie
2177Irák
2178Island
2181Itálie
2182Itálie - spojenecké poukázky
2184Jamajka
2185Japonsko
2188Japonsko - spojenecká vojenská měna
2191Japonsko
2194Jugoslávie
2196Kanada
2199Kolumbie
StranaPoložkyObdobí
232201Korea Jižní
2206Kuba
2207Laos
2208Lucembursko
2209Maďarsko
2210Malaysie - japonská okupace
2211Malaysie
2212Maroko
2213Mexiko
2214Mexiko - provincie Chihuahua
2218Německé státy - Bádensko
2219Německé státy - Bavorsko
2221Německo
2224Německo - Říšské dráhy
2228Německo
2229Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
2232Německo - BRD
2233Německo - DDR
2234Německo - pomocné poukázky Wermachtu
2235Německo - zúčtovací poukázky Wermachtu
2236Německo - Říšské dráhy
2237Nizozemí
2238Nizozemská Indie
2240Norsko
2241Pakistan
2242Peru
2248Portugalsko
2249Rakousko
2253Rumunsko
2254Rusko - carství
2256Rusko - SSSR
2260Řecko
2261Singapur
2262Surinam
2263Španělsko
2264Taiwan
2265Thajsko
2268Turecko
2271Uruguay
2272USA - konfederace
2274USA
2275USA - konfederace
2276USA
2280USA - konfederace
2281USA
2291USA - vojenské poukázky
2294Velká Británie
2296Velká Británie - vojenské poukázky
2299Vietnam
2300Vietnam - jižní
StranaPoložkyObdobí
242301Losy
2302Nouzovky německých měst
2307Nouzová platidla Československa
2308Nouzovky rakouských měst
2315Potravinové lístky
2321Poukázky obchodních společností v ČSSR
2325Různé
2326Konvoluty bankovek
2329Knihy :
2397Časopisy
2399Knihy :
2400Časopisy
StranaPoložkyObdobí
252401Časopisy
2405Aukční katalogy :
2406Různé :
2411Leopold VI. a Frederick II., 1230 - 1246
2412Albrecht III., 1361 - 1395 ( nebo Albrecht IV. )
2413Albrecht V., 1411 - 1439
2414Ferdinand I., 1526 - 1564
2415Ferdinand II., 1619 - 1637
2420Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
2421Ferdinand III., 1637 - 1657
2422Leopold I., 1657 - 1705
2423Karel VI., 1711 - 1740
2425Marie Terezie, 1740 - 1780
2426František I. Lotrinský, 1745 - 1765
2429Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2435František II., 1792 - 1835
2447Ferdinand V., 1835 - 1848
2448Matyáš Korvín, 1458 - 1490
2449Rudolf II., 1576 - 1612
2450Leopold I., 1657 - 1705
2452Marie Terezie, 1740 - 1780
2453František I. Lotrinský, 1745 - 1765
2455Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2456Leopold II., 1790 - 1792
2458František II., 1792 - 1835
2468Josef II., 1780 - 1790
2469František II., 1792 - 1835
2472Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
2473František I. Lotrinský, 1745 - 1765
2474Josef II., 1780 - 1790
2475František II., 1792 - 1835
2476Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
2489Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
262501Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
2513Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
2562Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
2563Pfalz - Zweibrücken, Johann I., 1569 - 1604
2564Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
2565Wismar - město
2566Německo - drobné ražby císařství
2568Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2572Německo - 3.říše, 1933 - 1945
StranaPoložkyObdobí
272601Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2615Německo - do r.1949
2616Německo - B R D, 1949 -
2624Německo - D D R, 1949 - 1990
2627Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
2628Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
2631Belgie, Albert I., 1909 - 1934
2632Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
2633Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
2636Evropská unie
2639Francie, I.republika, 1793 - 1799
2641Francie, III.republika, 1871 - 1940
2642Guernsey, George VI., 1936 - 1952
2643Irsko, republika
2644Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
2645Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
2648Itálie, republika, 1946 -
2649Jugoslávie, Alexander, 1921 - 1934
2650Kypr, republika
2651Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
2652Lucembursko, William III., 1849 - 1890
2653Maďarsko - regentství
2654Nizozemí, William III., 1849 - 1890
2655Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
2657Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
2658Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908
2660Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
2663Rakousko - II. republika, 1945 -
2679Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
2680Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
2681Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
2682Řecko - republika, 1925 - 1935
2683Řecko - republika, 1973 -
2684Španělsko, mezivládí, 1868 - 1870
2685Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
2688Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907
2691Švýcarsko - kanton Solothurn
2692Švýcarsko - kanton St.Gallen
2694Švýcarsko - kanton Zurich
2695Švýcarsko, republika
2697Švýcarsko, republika, 1798 - 1803
2698Švýcarsko, republika
2699Turecko, Abdul Aziz, AH.1277 - 1293 (= 1861 - 1876)
2700Turecko - republika
StranaPoložkyObdobí
282701Turecko, Mahmud II., AH.1223 - 1255 (1808 - 1838)
2702Turecko, Abdul Medžid, AH.1255 - 1277 ( 1838 - 1861 )
2705Vatikán, Jan Pavel II., 1978 - 2005
2706Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
2708Belgické Kongo, Albert I., 1909 - 1934
2710Belgické Kongo, Leopold III., 1934 - 1950
2711Egypt, Abdul Mejid, 1839 - 1861
2713Egypt, Abdul Aziz, 1861 - 1876
2715Egypt, Abdul Hamid II., 1876 - 1909
2717Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
2718Jižní Rhodesie a Ňjasko, Elizabeth II., 1952 -
2719Maroko, Abd al Rahman, 1822 - 1859
2721Maroko, Mohammed IV., 1859 - 1873
2722Maroko, francouzský protektorát
2723Nigerie, Elizabeth II., 1952 -
2724Swazijsko
2725Argentina - republika
2729Bolivie, republika
2731Brazilie, Jan VI. - jako regent, 1799 - 1818
2732Brazilie, republika
2733Chile - republika
2737Kanada, George V., 1910 - 1936
2738Kanada, George VI., 1936 - 1952
2739Kanada, Elizabeth II., 1952 -
2740Kolumbie - republika
2741Kuba
2743Mexiko, Filip V., 1700 - 1744
2744Mexiko, Carlos a Johanna, 1516 - 1556
2745Mexiko, republika
2751Peru, republika
2752USA
2778Francouzská Indočína
2782Čína
2783Indie, Victoria, 1837 - 1901
2784Indie - Tonk, Muhammed Ibrahim ibn Khan, 1867 - 1930
2785Irak, Faisal I., 1921 - 1933
2786Israel
2787Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912
2788Japonsko - epocha Showa, 1926 - 1989
2790Palestina
2791Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
2793Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
2794Brno - pobočka ČNS
2795Opava - pobočka ČNS
2796Hájek Robert, 1880 - 1960
2797Housa Vlastimil, 1932 -
2798Signatura 'HP' - blíže neurčeno
2799Ronai Miroslav, 1957 -
StranaPoložkyObdobí
292801Šejnost Josef, 1878 - 1941
2802Tříska Jan, 1904 - 1976
2803Brno
2804Jáchymov
2806Kaplice
2807Kutná Hora
2809Mohelnice
2810Praha
2811Slavkov
2812Uničov
2813Čechy
2814Československo
2815Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2816Československo - medaile s portrétem K.Gottwalda
2817Československo - medaile s portrétem V.Klause
2818Česká Republika
2820Belgie
2822Itálie
2823Itálie-Benátky
2824Kanada
2825Německo - Badensko
2826Německo - Bavorsko
2827Německo - Norimberg
2828Německo - císařství, 1870 - 1918
2829Německo - BRD
2830Rakousko
2833Vatikán, Leo XIII., 1878 - 1903
2834Velká Británie
2835Medaile a odznaky hasičských spolků
2838Hrací a početní známky
2839Konvoluty medailí
2846Konvoluty mincí
2859Lovecké a myslivecké medaile a plakety
2861Nouzovky francouzských měst a obcí
2862Nouzovky německých měst a obcí
2863Nouzovky vojenských zajateckých táborů
2866Numismatické medaile a ražby numismatiků
2868Odznaky - ČSR
2880Odznaky - ČSSR
2881Odznaky - Francie
2882Odznaky - NDR
2883Odznaky - Německo
2884Odznaky - USA
2885Medaile a odznaky Orla
2886Porcelánové medaile
2888Psí známky a medaile
2890Razidla
2893Schlaraffia
2894Skautské medaile a odznaky
2896Sokolské medaile a odznaky
2897Sportovní medaile, plakety a odznaky
2898Účelové a konzumní známky
2900Vojenské a legionářské medaile a odznaky
StranaPoložkyObdobí
302901Vojenské a legionářské medaile a odznaky
2903Různé
2905Novoražby a repliky
2906Různé
2909Novoražby a repliky
2913Různé
2914Různé - látkové stužky
2916Různé
2917Novoražby a repliky
2918Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2923Československo - různé
2924Československo
2927Česká republika
2928Československo - odznaky Vzorný voják
2929Česká republika
2934Česká republika - hasičské dekorace
2935Česká republika
2937Československo - různé
2948Česká republika
2950Mongolsko
2951Austrálie
2952Belgie
2954Bulharsko
2955Estonsko - republika
2956Francie, III.republika, 1871 - 1941
2957Francie, V.republika, 1958 -
2958NATO - severoatlantická aliance
2959Německo - III.říše
2962Německo - D D R
2963Německo
2964Polsko
2976Rakouská republika - hasičské medaile
2977Rumunsko
2980Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2981Rusko
2982Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2986Slovenská republika, 1993 -
2987Srbsko
2988USA
2991Velká Británie

Copyright 2019 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk