Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 11. - 12. prosince 2021

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2751. 1 Koruna (1940) - série D057, BHK.30, He.32a.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN", skvrnky
1 50,- 60,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2752. 5 Koruna (1940) - sér. A049, BHK.31, He.33a "neperf." 0 200,- 650,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2753. 5 Koruna (1940) - sér. B014, BHK.31, He.33a "neperf." 1 150,- 240,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2754. 5 Koruna (1940) - sér. G041, BHK.31, He.33b "neperf." 2 100,- 180,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2755. 5 Koruna (1940) - sér. P010, BHK.31, He.33d "neperf." 2 100,- 140,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2756. 5 Koruna (1940) - sér. P055, BHK.31, He.33d "neperf." 0- 300,- 750,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2757. 100 Koruna 1940 - 1.vyd., série 25A, BHK.32, He.34a,
"neperf.", mírně natrž. (cca 5 mm), stopa lepenky
na levém okraji
2 600,- --.-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2758. 100 Koruna 1940 - 1.vyd., série 25B, BHK.32, He.34b,
"neperf."
2- 300,- 300,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2759. 100 Koruna 1940 - 2.vyd., série 08B, BHK.33a, He.35a,
"neperf."
2- 150,- 160,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2760. 100 Koruna 1940 - 2.vyd., série 17A, BHK.33a,
He.35a.s1, nahoře perforace "SPECIMEN"
0 240,- 480,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2761. 100 Koruna 1940 - 2.vyd., sér. 08G, BHK.33a, He.35b1,
"neperf."
2 160,- 170,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2762. 100 Koruna 1940 - 2.vyd., sér. 12G, BHK.33a, He.35b1,
"neperf."
1- 300,- 300,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2763. 50 Koruna 1940 - série A21, BHK.34, He.36a "neperf." 2- 400,- 410,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2764. 50 Koruna 1940 - série A09, BHK.34, He.36a.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
0 200,- 600,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2765. 500 Koruna 1942 - 1.vyd. - série G, BHK.35, He.37a,
"neperf."
3- 300,- 300,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2766. 500 Koruna 1942 - 1.vyd.- série K, BHK.35, He.37a.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
1+ 200,- 650,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2767. 500 Koruna 1942 - 2.vyd.- série Ga, BHK.36, He.38a,
"neperf."
3 500,- --.-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2768. 500 Koruna 1942 - 2.vyd.- sér. Ga, BHK.36, He.38a.s1,
posun tisku k hornímu okraji "SPECIMEN"
0- 750,- --.-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2769. 10 Koruna 1942 - série 43A, BHK.37a, He.39a,
"neperf."
3+ 150,- 170,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2770. 10 Koruna 1942 - série 03N, BHK.37b, He.39b1,
"neperf."
1- 150,- 200,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2771. 10 Koruna 1942 - série 04N, BHK.37b, He.39b1,
"neperf."
0- 300,- 360,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2772. 10 Koruna 1942 - série 24N, BHK.37b, He.39b1,
"neperf."
0 400,- 1500,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2773. 1000 Koruna 1942 - 2.vyd.- sér. CHb, BHK.39a, He.41a,
"neperf.", skvrnka
2 500,- 500,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2774. 1000 Koruna 1942 - 2.vyd.- série Ja, BHK.39a, He.41a,
"neperf."
2- 300,- 340,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2775. 20 Koruna 1944 - série 42A, BHK.40a, He.43a "neperf." 2 150,- 180,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2776. 20 Koruna 1944 - série 40G, BHK.40b, He.43b "neperf." 1- 300,- 650,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2777. 5000 Koruna 1944 - série 12A, BHK.41, He.44a.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN", stopy lepu
0- 500,- 1600,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2778. 5000 Koruna 1944 - série 12A, BHK.41, He.44a.s1,
podpis Jindra Schmidt vpravo dole "SPECIMEN"
1+ 1500,- --.-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2779. 50 Koruna 1944 - série 01A, BHK.42, He.45a.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
0 200,- 1200,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2780. 500 Koruna 1929 - přetisk, sér. H, BHK.44, He.47a.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
3+ 300,- 1000,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2781. 1000 Koruna 1934 - přetisk, sér.R, BHK.45, He.48a.s1,
dole perforace 2x zrcadlově "SPECIMEN", perforace
vlevo nedoražena, skvrnky
3 6000,- 8800,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2782. 20 Koruna 1939, série Lz24, BHK.47b, He.50a2.s3,
perforováno 1x "SPECIMEN" + 4 skartační otvory 9mm R!
1 10000,- --.-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2783. 20 Koruna 1939, série Yz46, BHK.47b, He.50a2.s3-var:
perforováno pouze 4 skartačními otvory 10 mm R!
3- 800,- 1200,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2784. 100 Koruna 1940, 1.vyd., sér. O1, BHK.48a, He.51a1,
"neperf."
0 1000,- 2800,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2785. 100 Koruna 1940, 1.vyd., sér.L4, BHK.48a, He.51a1.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
3 50,- 85,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2786. 100 Koruna 1940, 1.vyd., sér.K5, BHK.48a, He.51a1.s2,
dole perforace "SPECIMEN"
2 100,- 130,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2787. 100 Koruna 1940, 1.vyd., sér. B14, BHK.48b He.51a2,
"neperf."
3+ 120,- 800,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2788. 100 Koruna 1940, 1.vyd., série B14, BHK.48b,
He.51a2.s1, nahoře perforace "SPECIMEN"
0 200,- 550,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2789. 100 Koruna 1940, 2.vydání, série A1, BHK.49aA,
He.52a1, "neperf.", zahnědlá
3 60,- 150,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2790. 100 Koruna 1940, 2.vydání, série A2, BHK.49aA,
He.52a1.s1, nahoře perforace "SPECIMEN", stopy lepu
0 150,- 360,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2791. 100 Koruna 1940, 2.vydání, série C6, BHK.49aA,
He.52a1.s2, dole perforace "SPECIMEN"
N 200,- 420,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2792. 50 Koruna 1940, série Cr, BHK.50, He.53a, "neperf.",
praná
3- 150,- 320,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2793. 50 Koruna 1940, série Ik, BHK.50, He.53a.s1, nahoře
perforace "SPECIMEN"
0- 200,- 440,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2794. 1000 Koruna 1940, série 6N6, BHK.51, He.55a "neperf." 1 2000,- 3400,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2795. 1000 Koruna 1940, série 4L3, BHK.51, He.55a.s1b,
nahoře perforace "SPECIMEN"
0 400,- 950,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2796. 500 Koruna 1941, série 4Lm, BHK.52, He.56a.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
0- 300,- 800,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2797. 20 Koruna 1942, série Ob10, BHK.53b, He.57a2.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
0+ 200,- 420,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2798. 10 Koruna 1943, série Tt9, BHK.54a, He.58a1.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
N 400,- 1400,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2799. 10 Koruna 1943, série Äm34, BHK.54b, He.58a2.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN", stopy lepu
0 150,- 460,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2800. 10 Koruna 1943, série Su11, BHK.54b, He.58a2.s2,
dole perforace "SPECIMEN"
0 180,- 500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 Česká numismatická společnost - pobočka Praha