Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 11. - 12. prosince 2021

Pol.

Československo - státovky II. emise

Stav

V.cena

D.cena

2701. 5 Koruna 1921, série 6, BHK.18, He.18a, "neperf.",
nep.natrž. (cca 3mm)
1 3000,- 3600,-

Pol.

Československo - státovky II. emise

Stav

V.cena

D.cena

2702. 50 Koruna 1922, série 066, BHK.19b, He.19b "neperf." 3- 25000,- --.-

Pol.

Československo - státovky II. emise

Stav

V.cena

D.cena

2703. 50 Koruna 1922, série 067, BHK.19b, He.19b,
"neperf.", dvě nep.dírky
3- 30000,- --.-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2704. 20 Koruna 1926, série Cf, Df, Hf, Of, BHK.21b2,
He.21c2, 4ks, vše "neperf."
-3-3 200,- 320,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2705. 20 Koruna 1926, série Ub, BHK.21b2, He.21c2 "neperf." N 800,- 15500,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2706. 20 Koruna 1926, série Vg, BHK.21b2, He.21c2,
"neperf.", natrž. okraj cca 10mm
3- 100,- 110,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2707. 20 Koruna 1926, série Fg, BHK.21b2, He.21c2.s1,
nahoře perforace "SPECIMEM", stopy lepu, skvrnka
0- 100,- 420,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2708. 20 Koruna 1926, série Gg, BHK.21b2, He.21c2.s1,
nahoře perforace "SPECIMEM"
N 200,- 800,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2709. 10 Koruna 1927, série P015, BHK.22a, He.22a,
"neperf.", reparovaná
3 2000,- 3800,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2710. 10 Koruna 1927, série P026, BHK.22a, He.22a.s3,
dosud neznámá převrácená perforace "SPECIMEM", RRR!
0 18000,- --.-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2711. 10 Koruna 1927, série B035, BHK.22d, He.22b "neperf." 0 3000,- 5400,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2712. 10 Koruna 1927, série B022, BHK.22d, He.22b.S2
"NEPLATNÉ"
2 1500,- 1800,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2713. 10 Koruna 1927, série B014, BHK.22d, He.22b.s2,
nahoře perforace "NEPLATNÉ", v reversu stopy lepu
2 3000,- --.-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2714. 10 Koruna 1927, série N095, BHK.22e, He.22b "neperf." 1 600,- 1800,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2715. 10 Koruna 1927, série N126, BHK.22e, He.22b "neperf." 1- 400,- 950,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2716. 10 Koruna 1927, série N163, BHK.22e, He.22b "neperf." 0 800,- 1800,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2717. 10 Koruna 1927, série N182, BHK.22e, He.22b "neperf." 1- 400,- 900,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2718. 10 Koruna 1927, série N199, BHK.22e, He.22b.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
0 300,- 750,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2719. 500 Koruna 1929, série C, BHK.23c, He.23c "neperf." 3- 600,- 1300,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2720. 500 Koruna 1929, série E, BHK.23c, He.23c.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
1 600,- 600,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2721. 500 Koruna 1929, série F, BHK.23c, He.23c.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
1+ 500,- 1400,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2722. 500 Koruna 1929, série F, BHK.23c, He.23c.s2,
perforace svisle vlevo "SPECIMEN" (patrně vzor -
podobný jako Kar.17e)
2 3000,- 3000,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2723. 50 Koruna 1929, série Ra, BHK.24b, He.24b, "neperf." 3 500,- 550,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2724. 50 Koruna 1929, série Wb, BHK.24b, He.24b, "neperf." 2- 800,- 1500,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2725. 50 Koruna 1929, série Fb, BHK.24b, He.24b.s1,
nahoře perforace "SPECIMEM"
0 300,- 850,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2726. 50 Koruna 1929, série Ua, BHK.24b, He.24b.s1,
nahoře perforace "SPECIMEM"
1 240,- 750,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2727. 100 Koruna 1931, série Y, BHK.25a, He.25a, "neperf.",
několikrát natržený okraj (cca 5 - 15 mm)
4 600,- --.-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2728. 100 Koruna 1931, série Aa, BHK.25b, He.25b1 "neperf." 3- 400,- 400,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2729. 100 Koruna 1931, série Ba, BHK.25b, He.25b1,
"neperf.", praná
3+ 600,- 750,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2730. 100 Koruna 1931, série Gb, BHK.25b, He.25b1 "neperf." 3 300,- 380,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2731. 100 Koruna 1931, série Lb, BHK.25b, He.25b1 "neperf." 3 600,- 600,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2732. 100 Koruna 1931, série Ub, BHK.25b, He.25b1 "neperf." 2- 800,- 1600,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2733. 100 Koruna 1931, série Ya, BHK.25b, He.25b1.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
0- 500,- 1900,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2734. 100 Koruna 1931, série Fc, BHK.25c, He.25b2 "neperf." 3+ 1000,- --.-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2735. 100 Koruna 1931, série Lc, BHK.25c, He.25b2.s2,
nahoře perforace "SPECIMEM" provedená z rubu (u této
varianty nepublikovaná), v reversu stopy lepu RR!
0 3000,- --.-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2736. 1000 Koruna 1932, série B, BHK.26, He.26a "neperf." 3- 2000,- 2000,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2737. 1000 Koruna 1932, série A, BHK.26, He.26a.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
3 1000,- 1000,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2738. 1000 Koruna 1932, série B, BHK.26, He.26a.s2,
perforace svisle vpravo "SPECIMEN"
3+ 1500,- 2600,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2739. 1000 Koruna 1932, série C, BHK.26, He.26a.s4 - var.:
perforace "SPECIMEN" (pouze nahoře !) + 4 skartační
otvory RR!
3- 10000,- --.-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2740. 1000 Koruna 1934, série L, BHK.27, He.27a "neperf." 3+ 1000,- 2400,-

Pol.

Československo - bankovky Národ. banky Československé

Stav

V.cena

D.cena

2741. 1000 Koruna 1934, série C, BHK.27, He.27a.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
0 700,- 3000,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2742. 1 Koruna b.l. - ruční přetisk, série A009, BHK.28a,
He.30a, "neperf."
0 300,- 550,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2743. 1 Koruna b.l. - ruční přetisk, série A023, BHK.28a,
He.30a, "neperf.", nep.natrž.okraj (cca 3 mm)
3 100,- 140,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2744. 1 Koruna b.l. - stroj.přetisk, série A053, BHK.28b,
He.30b, "neperf."
3- 60,- 98,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2745. 1 Koruna b.l. - stroj.přetisk, série A060, BHK.28b,
He.30b, "neperf."
2 150,- 300,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2746. 1 Koruna b.l. - stroj.přetisk, série A080, BHK.28b,
He.30b, "neperf."
0 500,- 650,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2747. 1 Koruna (1940) - sér. C039, BHK.30, He.32a "neperf." 0 100,- 400,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2748. 1 Koruna (1940) - série C044, D026, 5 Koruna (1940) -
série B051, malá dírka - cca 1.5 mm, BHK.30, BHK.31,
He.32a, He.33a, 3ks, vše "neperf."
2-3 90,- 480,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2749. 1 Koruna (1940) - sér. H029, BHK.30, He.32b "neperf." 2 50,- 170,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2750. 1 Koruna (1940) - sér. H032, BHK.30, He.32b "neperf." 0 100,- 260,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 Česká numismatická společnost - pobočka Praha