Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 11. - 12. prosince 2021

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2651. Lipsko 1935 - setkání na 15 let spolku Stahlhelm -
voják v přilbě zleva, opis / památník u Lipska, znak,
opis, míšeňský hnědý porcelán 37 mm
0/0 1200,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2652. Německo 24.-25.III. 1934 - sraz SA v Drážďanech -
emblém a opis / 6-řádkový nápis, dubové ratolesti,
značený hnědý míšeňský porcelán 50 mm
0/0 2200,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2653. Německo 1934 - sraz 142.brigády v Erfurtu - znak SA,
opis / dva chrámy, opis, značený hnědý míšeňský
porcelán 51 mm
0/0 2200,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2654. Německo 1935 - na velký letecký den v Drážďanech -
letadla nad městem, opis / emblém, opis a nápis,
značený míšeňský hnědý porcelán 36 mm
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2655. Německo (1940) - bitva o Anglii - letadla nad Temží,
opis / hákový kříž v dubovém věnci, dva opisy,
značený míšeňský hnědý porcelán 50 mm
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2656. Německo 9.4.1940 - na obsazení Norska - sedící orel,
nápis a opis / vikingská loď s hákovým křížem na
plachtě, opis, značený míšeňský hnědý porcelán 50 mm
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2657. Německo 25.6.1940 - kapitulace Francie - železniční
vagon, 6-řádkový nápis a opisy / hákový kříž ve věnci
a dva opisy, zn. míšeňský hnědý porcelán 51mm, skvr.
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2658. Německo 20.5.-1.6. 1941 - na obsazení Kréty - letadla
a výsadkáři, opis / mapa ostrova, hák.kříž, liktorské
pruty, opis, značený míšeňský bílý porcelán 47 mm
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2659. Německo 11.2.1942 - dobytí Singapuru Japonci -
japonská vlajka, vavřínový věnec, opis / lev u palmy,
opis, značený míšeňský hnědý porcelán 50 mm
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

2660. Kitzingen - 50 Fenik 1921, hnědý, 23mm, Fra.90.1 1/1 50,- --.-

Pol.

Porcelánové nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

2661. Münsterberg - 25 Fenik b.l., hnědý, 24mm, Fra.122.1 1/1 80,- --.-

Pol.

Smaltované odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2662. SZP (Svaz zdravotních pojišťoven ČSR, cca 1950-1960),
Nesign., zlacený a smaltovaný bronz 30 mm se zavír.
špendlíkem
1 300,- --.-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2663. ČSR 1927 - mistrovství dorostu ve fotbale, Nesign.,
patinovaný postříbřený bronz 34x34 mm se závěsem
0/1 60,- 60,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2664. ČSR b.l. (cca 1950-1960) - Věnuje státní výbor pro
tělesnou výchovu a sport, Nesign., zlacené sklo 70mm
0/1 100,- 100,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2665. Český vysokoškolský sport 1910/2000 - zlatá sova,
nápis a opis Nesign., patinovaný masivní bronz 32x54
mm s upínacím trnem, sponkou a trikolórou
0 100,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2666. Baden 1911 - XII. dolnorakouské spolkové střelby,
protektorský pár zprava, opis / dva střelci, opis,
Sign.Müllner, Punc., patinovaný bronz 42mm, 30.338g
0/0 7000,- 9000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2667. Berg Isel 1898 - AE medaile na císařské jubil.střelby
- poprsí zprava, opis / znak, trubka a 4-řádk.nápis,
Sign.Chrislbauer, 44mm, 34.763g, krásná patina
0/0 8000,- 18000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2668. Delitzsch 16.9.1934 - střel.soutěž "148 kruhů" -
terč, pušky, klobouk a věnec / 3-řádkový rytý nápis
ve věnci, Sign., Ag890, 36 mm s pův. ouškem, 23.801g
1/1 800,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2669. Frankfurt nad Mohanem 1912 - Pruský princ Heinrich
zprava, nápis/ pohled na město, nápis, orlice a terč,
Sign.Korschan, patinované Ag990, 31x42 mm, 26.151g
0/0 3000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2670. Frankfurt nad Mohanem 1912 - pruský princ Heinrich,
opis / pohled na město, nápis, orlice a terč, Sign.
Korschan, Ag890, 40mm, 26.199g, pův.ouško, rys., tém.
0/0 2000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2671. Frankfurt nad Mohanem 1887 - střelby na 25 let spolku
pohled na město, znak, pušky, nápis / znak a opis
na stuze, Nesign., cín 39 mm s původním závěsem, pat.
1/1 700,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2672. Hinterpomern 19/24 - čestná cena střelec. spolku -
terč, puška a prapor u stromu, opis / nápis ve věnci,
Sign.Loos, Nepunc., Ag 37mm, 16.237g, pův.ouško, rys.
0/0 2000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2673. Jihlava 1894 - 5.moravské zemské střelby - poprsí av.
Rainera zpředu, nápis a věnec / znaky pod korunou,
nápis na stuze, Ag 34x34 mm, 23.786g, pův.ouško, rys.
2/2 3000,- 7600,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2674. Prusko, Wilhelm I. (1861-1871) b.l. - portrét, opis /
3-řádkový nápis ve věnci (nejlepšímu střelci),
Nesign., Nepunc., Ag 40mm s pův.ouškem, 36.600g, rys.
0/0 2200,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2675. Prusko (1861-1871) - hlava krále Viléma I., opis /
3-řádkový nápis ve věnci (nejlepšímu střelci), Sign.
Pfeuffer, Nepunc., Ag 35mm, 21.782g, hr., rys., pat.
1/1 1800,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2676. Prusko, Wilhelm II. (1888-1918) b.l. - portrét, opis/
3-řádkový nápis ve věnci (nejlepšímu střelci),
Nesign., Nepunc., Ag 38mm, 29.325g, nep.hr., nep.rys.
0/0 2200,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2677. Vídeň 18.8.1900 - císař. jubilejní střelby - na obou
stranách terč, nápis a girlandy pod korunou, Nesign.,
ražebna "BSW", Ag900, 28x36 mm, 15.804g, rysky, pat.
2/2 2000,- 4000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2678. Vídeň 1913 - městské střelby 15.16.23.XI.- poprsí
starosty zleva, nápis / znak, radnice, nápis, Sign.
Placht, patin. bronzový osmiúhelník 38x38 mm, 25.645g
0/0 6000,- 6000,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2679. Schwaz 1877 - založení spolku a svěcení praporu -
zbraně, zbroj a prapory ve věnci / 7-řádkový nápis
ve věnci, Nesign., cín 29 mm s pův.ouškem a stužkou
1/1 600,- --.-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2680. Tuřany 1897 - 25 let trvání spolku 26.9., Nesign.,
zlacená mosaz 31 mm s původním raženým ouškem,
Indra.str.50, nep.nedor., nep.rysky, téměř
0/0 150,- --.-

Pol.

Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2681. 6 Krejcar 1.8.1849 - Ofen, podobný jako Pick.A91 1 200,- 850,-

Pol.

Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2682. 10 Krejcar 1.7.1849, Pick.A92a 3 200,- 800,-

Pol.

Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2683. 1 Gulden 1882, Ri.145, Pick.A153 - série Gl25 3- 50,- 420,-

Pol.

Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2684. 1 Gulden 1888, Ri.147, Pick.A156 - série Xe9 3 100,- 1000,-

Pol.

Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2685. 2 Koruna 1914, Ri.161c, Pick.17, BHK.Ru2c - sér.C1484 2 150,- 550,-

Pol.

Československo - kolkované prozatímní státovky

Stav

V.cena

D.cena

2686. 10 Koruna 1915 - stříhaný kolek, série 1136, BHK.1a,
He.1a, "neperf."
3 200,- 280,-

Pol.

Československo - kolkované prozatímní státovky

Stav

V.cena

D.cena

2687. 50 Koruna 1911 - kolkovaná, série 1001, BHK.4, He.4a,
kolek znehodnocen přeškrtnutím
3 600,- 1800,-

Pol.

Československo - kolkované prozatímní státovky

Stav

V.cena

D.cena

2688. 50 Koruna 1914 - kolkovaná, série 1013, BHK.4, He.4a,
"neperf."
3+ 600,- 1800,-

Pol.

Československo - kolkované prozatímní státovky

Stav

V.cena

D.cena

2689. 100 Koruna 1912 - stříhaný kolek, série 1677, BHK.5a,
He.5a, tři skartační otvory, malá dírka, mnohokrát
nep.natrž. okraj
3- 500,- 500,-

Pol.

Československo - kolkované prozatímní státovky

Stav

V.cena

D.cena

2690. 100 Koruna 1912 - zoubkovaný kolek, sér.2160, BHK.5b,
He.5b, tři skartační otvory, 3x natržený (cca 30 mm)
4+ 10000,- 10000,-

Pol.

Československo - státovky I. emise

Stav

V.cena

D.cena

2691. 1 Koruna 1919, série 142, BHK.7, He.7a "neperf." 2 400,- 750,-

Pol.

Československo - státovky I. emise

Stav

V.cena

D.cena

2692. 1 Koruna 1919, série 248, BHK.7, He.7a "neperf." 2- 500,- --.-

Pol.

Československo - státovky I. emise

Stav

V.cena

D.cena

2693. 1 Koruna 1919, série 255, BHK.7, He.7a "neperf." 0 800,- 1600,-

Pol.

Československo - státovky I. emise

Stav

V.cena

D.cena

2694. 5 Koruna 1919, série 0011, BHK.8, He.8a "neperf." 2 1500,- 2200,-

Pol.

Československo - státovky I. emise

Stav

V.cena

D.cena

2695. 5 Koruna 1919, série 0028, BHK.8, He.8a "neperf." 2 1000,- 2500,-

Pol.

Československo - státovky I. emise

Stav

V.cena

D.cena

2696. 5 Koruna 1919, série 0063, BHK.8, He.8a "neperf." 3- 500,- --.-

Pol.

Československo - státovky I. emise

Stav

V.cena

D.cena

2697. 10 Koruna 1919, série O169, BHK.9b, He.9b "neperf." 3- 3000,- 3000,-

Pol.

Československo - státovky II. emise

Stav

V.cena

D.cena

2698. 100 Koruna 1920, série Am, BHK.16b, He.16b "neperf." 1 30000,- 72000,-

Pol.

Československo - státovky II. emise

Stav

V.cena

D.cena

2699. 5000 Koruna 1920, série C, BHK.17c, He.17b.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN"
0+ 500,- 1700,-

Pol.

Československo - státovky II. emise

Stav

V.cena

D.cena

2700. 5000 Koruna 1920, série C, BHK.17c, He.17b.s1,
nahoře perforace "SPECIMEN", praná
3+ 400,- 600,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 Česká numismatická společnost - pobočka Praha