Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 11. - 12. prosince 2021

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

2451. Jan Jarolím, starosta Prahy 9 (2006 - 2021) -
portrét čelně, opis / znak Prahy 9, stanice metra
Střížkov, opis, Sign., pat.bronz 40mm, 31.433g, 40ks
0/0 300,- 300,-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

2452. Přehrada na Souši, opis / chata na Souši v Jizerských
horách, opis b.l. (2021), Sign., hliník 30 mm
0/0 100,- --.-

Pol.

Peter Andrej, 1912 - 2003

Stav

V.cena

D.cena

2453. Banská Štiavnica - 700 rokov banského práva 1950 -
havíř při práci na čelbě, opis / městský znak, opis,
Sign., Punc., Ag987, 28mm, 4.351g, patina
0/0 100,- 220,-

Pol.

Peter Andrej, 1912 - 2003

Stav

V.cena

D.cena

2454. Otakar Španiel - 100 let narození 1981 - poprsí
čelně, opis / ruce při práci na modelu mince, opis
a nápis, Sign., patinovaný postříbřený bronz 50 mm
0/0 150,- 150,-

Pol.

Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

2455. Praha - pohled z Karlova mostu na Malou stranu, nápis
a znak nesený lvy, b.l., Sign., patinov. zinek 56 mm
1 140,- --.-

Pol.

Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

2456. Praha - Národopisná výstava českoslovanská 1895 - tři
postavy, archeologické nálezy / opis a nápis, Sign.,
cín 39 mm s původ. ouškem, 18.781g, nep.hr. nep.rysky
0/1 120,- --.-

Pol.

Prádler Jiří, 1929 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2457. Jaruška 1963 - portrét zleva, opisu, Sign., patinov.
jednostranný litý cín 120 mm
1 800,- --.-

Pol.

Prádler Jiří, 1929 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2458. Novoročenka 1970 - dvě tváře na sklenici, nápis,
Sign., jednostranný patinovaný litý cín 100/90 mm
se vsazeným korálkem
0 600,- 600,-

Pol.

Prádler Jiří, 1929 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2459. Dimitrij Bisti (1984) - hlava zprava, opis, Sign.,
patinovaný litý cín 130 mm
1 400,- --.-

Pol.

Prádler Jiří, 1929 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2460. Akademik Jiří Kotalík (1987) - poprsí zleva, opis,
Sign., patinovaný litý bronz 195 mm RR!
0 800,- --.-

Pol.

Schäfer Hans, nar.1875

Stav

V.cena

D.cena

2461. Moritz Faber 1837 / (1907) - poprsí zprava, nápis /
ratolest a 3-řádkový nápis, Sign., bronz 60 mm, téměř
0/0 300,- --.-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2462. Alois von Egger - medaile na 70.narozeniny 1899 -
portrét zprava, opis / dub.ratolest, místa působení,
opis, Sign., patin.bronz 47mm, 42.474g, dr.hr., téměř
0/0 1500,- 3000,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

2463. Karlova Universita - 500.výročí založení 1848 -
pomník císaře Karla IV., latin. opis / latin.nápis ve
věnci, Sign., bronz 52 mm, MZČ.150/7, Mar.7b, vl.rys.
1/0 400,- 650,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

2464. AE medaile na sousoší Sv.Norberta, Václava a Zikmunda
na Karlově mostě 1853 - sousoší / 11-řádkový latinský
nápis, Sign., 43mm, 38.472g, Mar.16b, hr., pat., tém.
0/0 1500,- --.-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

2465. Bratislava - sjezd uherských lékařů a přírodozpytců
1865 - personif. přírody a lékařství u studny, opis /
koruna, znak a písmo, Sign., měď 46mm, dr.hr.,dr.rys.
1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Sopr Alois, 1913 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2466. SVU Mánes - na paměť 5.května 1945 - hlava Alexandra
Velikého zprava, opis / bojovníci na barikádě
s praporem, opis, Sign., patinov.bronz 60 mm, téměř
0/0 300,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2467. Karel Vrba - Česká akademie na 70.narozeniny 1915 -
poprsí zleva, opis / 8-řádk.nápis ve čtvercovém rámu,
vročení, Sign., patin.bronz 58mm, Bo.104, 45ks(?) R!
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2468. MUDr.Vavro Šrobár - první ministr zdravotnictví 1921
- poprsí zleva, opis / putti se šavlí a vlajkou, znak
ČSR, písmo, patin. bronz 60 mm, Bo.89b (151ks) R!
0/0 2000,- 4200,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2469. Dr.Karel Kramář - první předseda vlády 1924 - poprsí
zprava, vročení, opis / státní znak na kmeni lípy,
písmo, Sign., patinovaný bronz 60mm, Bo.43b (338ks)
1/1 3000,- 8600,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2470. Prof.J.Zubatý, president ČAVU - 70.narozeniny 1925 -
poprsí zprava, nápis / státní znak, nápis, ratolest,
Sign., patinovaný bronz 60mm, Bo.108b (400ks), hr.
1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2471. Otevření Tyršova domu v Praze 1925 - sokol sedící na
sloupu, šest praporů, opis / průčelí Tyršova domu,
písmo, Sign., patinovaný bronz 36 mm, Bo.121, skvrnky
1/1 300,- 300,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2472. Dr.Ant.Podlaha - dokončení velechrámu sv.Víta 1929 -
poprsí zleva, opis / katedrála, znaky, písmo, Sign.,
patin.bronz 70 mm, Bo.61a (125ks), škr., úhozy, pat.
-1/1- 2400,- 7800,-

Pol.

Šimonovský Bedřich, nar.1871

Stav

V.cena

D.cena

2473. Našim legionářům 28.X.1918 - lev na poraženém císař.
orlovi, nápis, vročení, Sign., slitina olova, zinku
a hliníku 150x175 mm, bronz.pokovená, vl.škr., patina
1- 500,- --.-

Pol.

Šimonovský Bedřich, nar.1871

Stav

V.cena

D.cena

2474. Jan Žižka - 500 let úmrtí 1924 - polopostava před
hradbami města, nápis, Sign., jednostranný litý
bronz 113x153 mm, pěkná patina
1 500,- --.-

Pol.

Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2475. Fr.Ladislav Čelakovský - 100 let narození 1899 -
poprsí mírně zleva, opis, vročení / lip.snítka, brk,
listina, opis, Sign., cín 34 mm, ulomené ouško
0/0 40,- --.-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2476. 10.výročí republiky 1928 - sv.Prokop orá s čertem,
havíř, opis / státní znak, sv.Václav s rytíři,
Sign., Ag987, 34mm, 19.957g, dr.hr., dr.rysky, pat.
0/0 600,- 5600,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2477. 10.výročí republiky 1928 - sv.Prokop orá s čertem,
havíř, opis / státní znak, sv.Václav s rytíři,
Sign., Ag987, 34mm, 19.891g, nep.hr., vl.rysky, pat.
0/0 600,- 6000,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2478. Jsem ražen z českého kovu - 10.výročí republiky 1928
- sv.Prokop orá s čertem, havíř, opis / státní znak,
sv.Václav s rytíři, Sign., Ag987, 34mm, 19.980g, tém.
0/0 1000,- 5800,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2479. Menší medaile na milénium sv. Václava 1929 - svatý
Václav na koni, andělé, vročení / svatý Václav, znak,
opis, Punc., Ag987, 28mm, 15.019g, nep.hr., patina
0/0 2000,- 9000,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2480. Medaile na 1000 let zavraždění svatého Václava 1929 -
scéna zavraždění, opis/ sv.Václav v čele blan.rytířů,
opis, Sign., Ag987, 30mm, 10.003g, patina
0/0 6000,- 18500,-

Pol.

Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2481. Petr Bezruč - 100.výročí narození 1967 - poprsí
zleva, nápis / postavy vycházející z dolu, keř,
nápisy, Sign., patinovaný bronz 42/48 mm
0/0 150,- 180,-

Pol.

Vitanovský Michal, 1946 -

Stav

V.cena

D.cena

2482. Franz Kafka (1883 - 1924) b.l. - poprsí zpředu, opis
/ dvě postavy, vročení, Sign., postříbř. bronz 40 mm,
nep.rysky, skvrnka, patina
Proof 340,- 470,-

Pol.

Vitanovský Michal, 1946 -

Stav

V.cena

D.cena

2483. Encyklopedie Libri - založena 1993 - hlava antického
filosofa nad knihami, písmo / emblém firmy a kniha
nad mapou, Sign., patinovaný bronz 40 mm
0/0 300,- 300,-

Pol.

Vitanovský Michal, 1946 -

Stav

V.cena

D.cena

2484. Velké císařské manévry u Štěkně 1905 / 2005 - poprsí
Fr.Josefa I., latinský opis / znak a 5-řádkový nápis,
Sign., Ag925, 30mm, 14.951g, etue, pouze 5ks RRR!
0/0 1000,- 1200,-

Pol.

Vitanovský Michal, 1946 -

Stav

V.cena

D.cena

2485. Kardinál Josef Beran - převezení ostatků 2018 -
hlava zleva, nápis a opis / pontifikální kříž, řetěz,
nápis, Sign., patinovaný bronz 40mm, 30.159g
0/0 600,- 700,-

Pol.

Wichnerová Marie, 1946 -

Stav

V.cena

D.cena

2486. Marie Terezie (1717 - 1780) b.l. - poprsí čelně,
pohled na Prahu, opis / znázornění reforem, opis,
Sign.MW, patinov.mosaz 50 mm, nep.skvrnky, certifikát
0/0 100,- 300,-

Pol.

Zimpel L.

Stav

V.cena

D.cena

2487. Horní Rakousy - Zemská kulturní rada - Uznání zásluh
b.l. - zemský znak v kartuši, opis / 4-řádkový nápis
ve věnci, Sign., Ag 39mm, 29.453g, vlas.rysky, patina
0/0 1800,- 2900,-

Pol.

Brno

Stav

V.cena

D.cena

2488. Nesign. - Tesla Brno - elektronická měřící technika
b.l. (cca 1980), patinov. jednostr. bronz 60 mm, hr.
1 30,- --.-

Pol.

Feldsberg (Valtice)

Stav

V.cena

D.cena

2489. Christlbauer - okresní hospodářský spolek b.l. -
orba, německo-latinský opis / nápis ve věnci a opis,
Sign., měď 47mm, 51.041g, dr.rysky, skvrny, patina
1/1 500,- 1700,-

Pol.

Havířov

Stav

V.cena

D.cena

2490. Havířov - město květů b.l., Nesign., patinovaný
bronz 60mm, malý smaltovaný odznak, etue
0/0 60,- --.-

Pol.

Jihlava

Stav

V.cena

D.cena

2491. Schwerdtner - medaile na 1100 let města 1899 - žena
s městským znakem, panoráma, něm.opis / městská brána
ve věnci, něm.opis, Ag900, 40mm, 28.408g, nep.rysky
0/0 14000,- 14000,-

Pol.

Jindřichův Hradec

Stav

V.cena

D.cena

2492. Nesign. - Městská pamětní medaile (1293/1993) b.l.-
zámek, opis / znak města, nápis na stuze, patinovaný
bronz, 55.162g, původní etue
0/0 150,- --.-

Pol.

Karlovy Vary

Stav

V.cena

D.cena

2493. Otevření Sprudelovy kolonády 1.6.1879 - kolanáda,
vročení / 7-řádkový německý nápis, Sign.Luksch-Söhne-
Wien, cín 37 mm s původním raženým ouškem, skvrny
1/1 120,- 380,-

Pol.

Libice nad Cidlinou

Stav

V.cena

D.cena

2494. Hošek - Libický pamětní denár b.l. (1981), Sign.,
Nepunc., Ag 25mm, 4.783g, pěkná patina, původní etue
0/0 80,- 260,-

Pol.

Mariánské Lázně (Marienbad)

Stav

V.cena

D.cena

2495. Neuberger - AR medaile sto let založení lázní 1908 -
portréty zakladatelů, nápis / postava, pavilon,
vročení, Sign., Ag, 40mm, 25.277g, velké hrany, rysky
2/2- 400,- 420,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

2496. Německý pěvecký spolek - na 25 let trvání 14.7.1886 -
pohled na město, opis / 9-řádkový nápis ve věnci,
Nesign., mosaz 34 mm s původním raženým ouškem, skvr.
0/0 400,- --.-

Pol.

Poděbrady

Stav

V.cena

D.cena

2497. Šmakal - odhalení pomníku králi Jiřímu 1896 - hlava
zleva, opis v lipovém věnci / 8-řádk. nápis v lipovém
věnci, cín 34 mm převýšený korunou, závěsy
1/0 60,- 140,-

Pol.

Poděbrady

Stav

V.cena

D.cena

2498. Šantrůček - odhalení pomníku krále Jiřího 1896 - král
na koni zleva, lipové ratolesti, opis / znak města
v kartuši, opis, Sign., měď 52mm, dr.hr., pat., téměř
0/0 600,- 950,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2499. JF (J.Fiala) - zemská výstava prací učňovských (1924)
- znak a opis / letící postava s ratolestmi v rukou,
4-řádkový nápis, bronz 42 mm, dr.hr., dr.rysky, skvr.
1/1 100,- 100,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2500. Národní divadlo - otevřeno léta Páně 1883 - sedící
Bohemia s maketou ND, postavy, znaky, opis / nápis ve
věnci, Nesign., zlac.bronz 60 mm, Don.5012, skvrnky
0/0 500,- 1300,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 Česká numismatická společnost - pobočka Praha