Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 11. - 12. prosince 2021

Pol.

Hannau, Vilém a Eliška

Stav

V.cena

D.cena

851. Nesign. - medaile železáren v Komárově 15.5.1890 -
dvojportrét zleva, německý a český opis / datum
v korunované kartuši, opis, patin. lité železo 65 mm
1/1 1000,- --.-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

852. Seidan - AE medaile Jednoty krasoumné v Čechách 1859
- hlava zleva, opisy/ pomník maršála v Praze, nápisy
a opisy, Sign., 80mm, Don.3698, MZČ.150/24, skvrnky
1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

853. Seidan - AE medaile Jednoty krasoumné v Čechách 1859
- hlava zleva, opisy/ pomník v Praze, nápisy a opisy,
Sign., 80mm, Don.3698, dr.hr., rysky, škr., postříbř.
-1/1- 600,- 1300,-

Pol.

Schlick Jindřich, 1612 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

854. Tolar 1642 IW - s titulem Ferdinanda III., Planá -
I.Wodnianský, Don.3816, BPM.479, 29.204g, drobné vady
materiálu na hraně, dr.hr., pěkná patina R!
1/1 150000,- 200000,-

Pol.

Schlick Jindřich, 1612 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

855. 3 Krejcar 1639 IC - s titulem Ferdinanda III., Planá
- Candler, podobný BPM.477, Don.3814, 1.632g, vada
razidla, nep.nedor., pěkná patina R!
1/1 3000,- 3400,-

Pol.

Trautson, Pavel Sixtus, 1550 - 1621

Stav

V.cena

D.cena

856. 3 Krejcar (1)618, Vídeň, FW.914, podobný jako PR.204,
ale menší poprsí a perlovec v aversu i reversu,
1.739g, nep.nedor., patina
1/1 1200,- --.-

Pol.

Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

857. 3 Krejcar 1633, Jičín-Steinmüller, Meyer.323/324,
Ne.95, jako Don.4016, 1.750g, nep.nedor., nep.vady
mater., pěkná patina R!
1/1- 6000,- 7000,-

Pol.

Windischgrätz, Josef Mikuláš, 1746 - 1802

Stav

V.cena

D.cena

858. 20 Krejcar 1777, poprsí zprava, opis / honosný znak
s přilbicemi, klenoty a štítonoši, opis, M.3281,
H.5704, PR.258, 6.660g, pěkná patina, téměř R!
0/0 5000,- 17500,-

Pol.

Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603

Stav

V.cena

D.cena

859. Krejcar 1562 bz - s titulem Ferdinanda I., Sa.19
(obr.4), 0.790g, mírně exc., nedor., patina R!
-1/1- 2000,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Georg, Ludwig a Christian, 1639 - 1663

Stav

V.cena

D.cena

860. 3 Krejcar 1656, Břeh-Weiss, Sa.314 (obr.119), 1.220g,
nedor., tmavá patina
2/1- 150,- 1500,-

Pol.

Vratislav (Breslau) - město

Stav

V.cena

D.cena

861. 24 Krejcar 1622 H-R, Sa.108 (tab.42/41), 5.088g,
dr.vady materiálu, mírně exc., nedor., pěkná patina
-1/2 1500,- 4800,-

Pol.

Halberstadt-bisk., Christian von Braunsch., 1616-1624

Stav

V.cena

D.cena

862. Groš 1618 zn."hák" - s titulem Matyáše II. Sa.4092
(obr. 2176), 1.458g, nedor., pěkná patina, téměř
1/1 300,- 360,-

Pol.

Hildesheim - biskup., Friedrich Wilhelm, 1763 - 1789

Stav

V.cena

D.cena

863. 1/12 Tolaru 1763, KM.109, 3.166g, nep.nedor., patina 2/2 300,- --.-

Pol.

Jáchymov : Hieronymus Magdeburger a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

864. Abrahám obětuje Izáka, opis / Kristus na kříži, opis
a nápis, 1531, Katz.091, Löbbecke.215, Don.4299,
zlac. ražené(?) Ag 40mm, 15.715g, ouško, pěkná patina
1/1 12000,- 39000,-

Pol.

Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

865. Klanění pastýřů, opis / klanění svatých Tří králů,
opis, 1545, Katz.231, Löbbecke.503, Don.4324, lité
stříbro 38mm, 17.301g, v rámečku s ouškem, patina
2/2 7000,- --.-

Pol.

Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

866. Ukřižování Krista, opis, 1562 / šlechtický erb, opis,
avers jako Katz.387, lité cizelované stříbro 30mm,
13.035g, pěkná patina
-1/1- 3400,- 5000,-

Pol.

Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

867. Klanění pastýřů, nápis / klanění svatých Tří králů,
nápis, 1567, Katz.400 (tab.LXVI/4), Don.4326, lité
stříbro v rámečku 37mm, 13.794g, stopa po oušku, pat.
-1/1- 8000,- 8000,-

Pol.

Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

868. Adam a Eva u stromu poznání, opis / Kristus na kříži,
opis, b.l., Katz.420, Don.4370, Löbbecke.514, lité
cizelované stříbro v rámečku, 45mm, 19.805, patina
1/1 14000,- 52000,-

Pol.

Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

869. Absolon a Thamar, nápis / Absolon utěšuje Thamar,
opis, b.l., Katz.454, Don.4407, Löbbecke.257, zlacené
lité stříbro v rámečku s ouškem, 39mm, 19.322g, pat.
1/1 12000,- 39000,-

Pol.

Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

870. David a Goliáš, opis / Kristus vítězí nad Satanem
v podobě hada, b.l., Katz.476, Kilian.5815, lité
stříbro 45mm, 24.127g, stopa po oušku, pěkná patina
-1/1- 8000,- 9200,-

Pol.

Jáchymov : Wolf Milicz a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

871. Zmrvýchvstalý Kristus a dvě ženy, opis / seslání
Ducha Svatého apoštolům, nápis, Katz.290, Don.4345,
lité stříbro v rámečku 38mm, 15.243g, ouško, patina
1/1 8500,- 34000,-

Pol.

Lüttich - kapitula

Stav

V.cena

D.cena

872. Poutnická (účelová) známka 1686 - lebka, zkřížené
stehenní kosti, opis / zkřížené kosti, plameny, opis,
měď 21mm, 4.401g, jako FW.II.11467, nedor., pat. R!
-1/1- 400,- 900,-

Pol.

Lüttich - kapitula

Stav

V.cena

D.cena

873. Účelová známka b.l. - nápis "S.LAMBERTVS." / nápis
"MANDATA.", měď 21mm, 4.886g, revers podobný jako
FW.II.11462, mírně exc., pěkná patina R!
1/1 260,- 260,-

Pol.

Milán - katedrála - založena 1386

Stav

V.cena

D.cena

874. Broggi/Putinati - poprsí zakladatele zprava, opis /
katedrála b.l. (1844), Sign., bronz 47mm, 47.155g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1 900,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., arcivév. Leopold Vilém, 1637 - 1662

Stav

V.cena

D.cena

875. 3 Krejcar 1658, S-V.130 (C3/G1), se znač. mincmistra
"had" za letopočtem, 1.681g, krajový střížek,
nep.nedor., pěkná patina R!
1/1 2600,- 4400,-

Pol.

Olomouc-biskup., arcivév. Leopold Vilém, 1637 - 1662

Stav

V.cena

D.cena

876. Krejcar 1654, S-V.111 (podobný jako B7/A4), 0.760g,
krajový střížek, nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 480,- 500,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

877. XV Krejcar 1694, S-V.389 (E7/D4), 5.957g, mírně exc.,
mělká ražba, skvrnky, patina
-1/1- 600,- 1500,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

878. 3 Krejcar 1670, S-V.324 (D5/B5), 1.626g, nep.exc.,
nep.vada mater., patina, téměř
1/1 500,- 850,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

879. 1/2 Krejcar 1683, S-V.303 (A2), 0.587g, nep.exc.,
krásná patina, téměř R!
0 1200,- 2400,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710

Stav

V.cena

D.cena

880. Tolar 1703, S-V.573 (C/C), 28.486g, nep.hr.,
nep.rysky, skvrny, patina
1/1 16000,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

881. Tolar 1727, S-V.754 (L/L), 28.527g, drobné vady
materiálu, nep.rysky, pěkná patina
1/1 14000,- 14500,-

Pol.

Ostřihom - arcibisk., Johann Scitovszky, 1849 - 1866

Stav

V.cena

D.cena

882. Radnitzky - AE medaile na 50 let kněžské služby 1859
- poprsí zleva, opis/ zářící hostie, kalich na bibli,
opis, 45mm, 40.078g, H.4428(AR), dr.škr., krásná pat.
0/0 1200,- --.-

Pol.

Praha - Karlín

Stav

V.cena

D.cena

883. Konference Sv.Cyrilla a Metoděje - účelová známka 40
Haléřů b.l., Nesign.(patrně Šmakal), mosaz 30 mm,
7.914g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky, patina
1/1 120,- 400,-

Pol.

Praha-arcibisk., Jan Bedřich z Valdštejna, 1675-1694

Stav

V.cena

D.cena

884. Svěcení kostela Křížovníků s červenou hvězdou 1688 -
poprsí zprava, opis / chrám sv.Františka, opis,
Nesign., Ag 33mm, 21.084g, Don.4635, hr., pěkná pat.
1/0 15000,- 23000,-

Pol.

Praha - metropolitní chrám Svatého Víta

Stav

V.cena

D.cena

885. Poprsí svatého Jana Nepomuckého zprava 1720 - opis
a nápis / znak papeže Klementa XI., opis a nápis,
Ag 44mm, 35.065g, Přib.559, dr.hr., dr.rys., patina
1/1 15000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

886. Tolar b.l. - světec / dva znaky, Zot.974, Pr.825,
28.438g, nep.vady materiálu, nep.nedor., nep.dvojráz,
pěkná patina
-1/1- 7000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Marcus Sittikus Hohenems, 1612-1619

Stav

V.cena

D.cena

887. 1/4 Tolar 1614 - klipa, Zot.1195, Pr.991, 6.524g,
stopa po oušku, drobné vady materiálu, škr., pat. R!
-2/2- 500,- 1100,-

Pol.

Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

888. Tolar 1627 - Madona / sv.Rupert, Zot.1478, Pr.1201,
KM.87, 28.320g, poškrábaný, dr.hr., dr.rysky, patina
2/2 3400,- 3400,-

Pol.

Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

889. Tolar 1644 - Madona / sv.Rupert, Zot.1495, Pr.1223,
KM.87, 28.888g, vady materiálu, vady razidla, patina
-1/1 6000,- 6000,-

Pol.

Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

890. 1/4 Tolar 1642 - klipa, Zot.1554, Pr.1275, 7.041g,
v jednom z úhlů puncov. "G", nedor., vl.rysky, patina
-1/1- 2000,- 2600,-

Pol.

Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

891. Tolar 1669, Zot.1993, Pr.1653, KM.190, 28.035g,
stopa po sponě, poškrábaný, dr.hr., dr.rysky, patina
2/2 3000,- 5200,-

Pol.

Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

892. 1/4 Tolar 1684 - klipa, Zot.2012, Pr.1669, KM.246,
6.998g, stopa po oušku, nep.nedor., nep.rysky,
tmavá patina
-1/1- 1000,- 2000,-

Pol.

Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

893. XV Krejcar 1684, Zot.2015, Pr.1672, KM.230, 5.855g,
dr.vada razidla, nep.rysky, patina
1/1 2000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709

Stav

V.cena

D.cena

894. 3 Krejcar 1689, Zot.2222, Pr.1858, KM.249, 1.551g,
pěkná patina
1/1 300,- 420,-

Pol.

Salzburg-arcib., František Ant. Harrach, 1709 - 1727

Stav

V.cena

D.cena

895. Tolar 1709 - sv.Ruprecht / Madona, Zot.2401, Pr.1991,
29.122g, dr.vady mater., dr.hr., dr.rysky, patina
1/1 5000,- 5600,-

Pol.

Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803

Stav

V.cena

D.cena

896. Tolar 1788 M, Zot.3225, Pr.2441, KM.462, 27.984g,
nep.vada razidla, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina,
téměř
0/0 5000,- 5000,-

Pol.

Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

897. 20 Krejcar 1805 M, Zot.3412, Pr.2610, KM.496, 6.429g,
nedor., škr., rysky, patina
-2/2 300,- 320,-

Pol.

Stará Boleslav

Stav

V.cena

D.cena

898. Blahoslavení Jana Nepomuckého 1721 - poprsí zprava,
opis/ Paládium, opis, Sign.PPW (Werner), Ag 44mm,
29.282g, Don.4648, Přib.260, na hraně "CHAURA", téměř
0/0 12000,- --.-

Pol.

Strahov- kanonie Premonstrátů, Michael Josef Pojezdný

Stav

V.cena

D.cena

899. Oppl - medaile na 70.narozeniny 2013 - poprsí mírně
zleva, opis / archanděl Michael přemáhá ďábla, latin.
opis, Sign., patinovaný bronz 45mm, 35.409g
0/0 300,- 1000,-

Pol.

Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592

Stav

V.cena

D.cena

900. 1/2 Batzen (15)76 - s titulem Rudolfa II., Sa.1944
(obr.957), 1.260g, mírně exc., nedor., pěkná patina
-1/1- 200,- 200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 Česká numismatická společnost - pobočka Praha