Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 11. - 12. prosince 2021

Pol.

Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305

Stav

V.cena

D.cena

451. AE Follis, Rv:"SALVIS.AVGG.ET.CAES.FEL.KART.",
S.3538, RIC.6.31b - Karthago - 2.dílna - ražba z let
299 - 303, nepravidelný okraj, mírně kor., patina
-1/1 600,- --.-

Pol.

Constantius I. - posmrtná ražba z let 307 - 308

Stav

V.cena

D.cena

452. Follis, Rv:"MEMORIA.FELIX.", oheň na oltáři, dva
orli, S.3591, RIC.6.789 - Treveri - 1.dílna, mírně
exc., mírně nedor., patina RR!
2/2 400,- 400,-

Pol.

Maximinus II. Daia, 310 - 313

Stav

V.cena

D.cena

453. AE Follis, Rv:"SPQR.OPTIMO.PRINCIPI.", RIC.6.95a,
S.neuv. - Ostia - 3.dílna - ražba z let 312 - 313,
4.225g, pěkná patina R!
-1/1- 400,- 480,-

Pol.

Maxentius, 306 - 312

Stav

V.cena

D.cena

454. AE Follis, Rv:"CONSERV.VRB.SVAE.", S.3681, RIC.6.113
- Aquileia - 3.dílna - ražba z roku 307, vady mater.,
pěkná patina
2/2 300,- 380,-

Pol.

Licinius I., 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

455. AE Follis, Rv:"IOVI.CONSERVATORI.AVGG.", RIC.7.6,
podobný jako S.3698 - Heraclea - 1.dílna - ražba
z let 313 - 314, pěkná patina R!
1/1 600,- --.-

Pol.

Licinius I., 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

456. AE3, Rv:"PROVIDENTIAE.AVGG.", S.neuv., RIC.7.15 -
Heraclea - 2.dílna - ražba z roku 316 - 317, mírně
exc., pěkná patina
1/1 200,- 200,-

Pol.

Licinius I., 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

457. AE3, Rv:"VIRTVS.EXERCIT.VOT.XX.", S.3708, RIC.7.121,
Siscia - 2.dílna - ražba z roku 320, exc., nedor.,
pěkná patina R!
-1/1- 200,- 420,-

Pol.

Licinius II., 317 - 324

Stav

V.cena

D.cena

458. AE3, Rv:"IOVI.CONSERVATORI.", S.3715, RIC.7.49 -
Nicomedia - 2.dílna - ražba z let 321 - 324,
krásná patina R!
1/1 300,- 300,-

Pol.

Constantinus I. Veliký - jako césar, 306 - 307

Stav

V.cena

D.cena

459. AE Follis, Rv:"GENIO.POPVLI.ROMANI.", stojící Genius,
S.3733, RIC.6.31 - Heraclea - 1.dílna - ražba z let
306 - 307, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina RR!
-1/1- 1500,- --.-

Pol.

Constantinus I., 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

460. AE Follis, Rv:"SOLI.INVICTO.COMITI.", RIC.6.279,
S.3768 - Londýn - dílna jediná - ražba z let 312-313,
vady mater., mírně kor., patina
2/2 150,- 240,-

Pol.

Constantinus I., 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

461. AE3, Rv:"PROVIDENTIAE.AVGG.", S.3778, RIC.7.84 -
Antiochia - 7.dílna - ražba z let 329 - 330, mírně
exc., patina R!
1/1- 150,- 150,-

Pol.

Constantinus I., 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

462. AE3, Rv:"PROVIDENTIAE.AVGG.", S.3778, RIC.7.153 -
Thessalonica - 3.dílna - ražba z let 326 - 328,
dr.škr., pěkná patina
1/1 150,- 380,-

Pol.

Constantinus I., 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

463. AE3/4, Rv:"GLORIA.EXERCITVS.", dva vojáci a dvě
standarty, S.3786, RIC.7.219 - Siscia - 1.dílna -
ražba z let 330 - 333, krásná patina
1/1 200,- 200,-

Pol.

Helena, matka Constantina I. Velikého

Stav

V.cena

D.cena

464. AE4, Rv:"PAX.PVBLICA.", stojící Pax, S.3810, RIC.48 -
Constantinopolis - 5.dílna - ražba z let 337 - 340,
nep.nedor., pěkná patina R!
2/1- 200,- 340,-

Pol.

Crispus, 317 - 326

Stav

V.cena

D.cena

465. AE3, Rv:"CAESARVM.NOSTRORVM.VOT.V.", RIC.7.113,
S.3817 - Thessalonica - 4.dílna - ražba z roku 320,
nep.exc., nep.nedor., pěkná patina RR!
1/1 600,- --.-

Pol.

Crispus, 317 - 326

Stav

V.cena

D.cena

466. AE3, Rv:"CAESARVM.NOSTRORVM.VOT.X.", RIC.7.181,
S.3818 - Siscia - 1.dílna - ražba z let 321 - 324,
dr.vady mat., původní postříbření, pěkná patina, tém.
0/0 360,- 600,-

Pol.

Crispus, 317 - 326

Stav

V.cena

D.cena

467. AE3, Rv:"CAESARVM.NOSTRORVM.VOT.X.", RIC.7.175,
S.3818 - Siscia - 2.dílna - ražba z let 321 - 324,
krásná patina
1/1 200,- 500,-

Pol.

Crispus, 317 - 326

Stav

V.cena

D.cena

468. AE3, Rv:"DOMINOR.NOSTROR.CAESS.VOT.X.", RIC.7.61,
S.neuvádí - Heraclea - 3.dílna - ražba z roku 324,
mírně exc., pěkná patina
1/1 300,- 550,-

Pol.

Constans, 337 - 350

Stav

V.cena

D.cena

469. AE4, Rv:"GLORIA.EXERCITVS.", S.3870, RIC.8.47 -
Antiochia - 10.dílna - ražba z let 337 - 347, mírně
exc., dr.vada mater., krásná patina
1/1 150,- 150,-

Pol.

Constans, 337 - 350

Stav

V.cena

D.cena

470. AE4, Rv:"GLORIA.EXERCITVS.", S.3870-pod., RIC.8.29 -
Constantinopolis - 11.dílna - ražba z let 337 - 340,
mírně exc., mírně nedor., pěkná patina
-1/1- 120,- 140,-

Pol.

Constantius II. - jako césar, 324 - 337

Stav

V.cena

D.cena

471. AE3, Rv:"PROVIDENTIAE.CAESS.", S.3884, RIC.7.78 -
Heraclea - 4.dílna - ražba z let 325 - 326, pěkná
patina
1/1- 150,- 320,-

Pol.

Constantius II. - jako césar, 324 - 337

Stav

V.cena

D.cena

472. AE3/4, Rv:"GLORIA.EXERCITVS.", S.3886, RIC.7.237 -
Siscia - 3.dílna - ražba z let 334 - 335, pěkná pat.
1/1 150,- 380,-

Pol.

Constantius II., 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

473. Maiorina, Rv:"FEL.TEMP.REPARATIO.", císař zleva a dva
sedící zajatci, S.3904, RIC.8.127 - Antiochia -
1.dílna - ražba z let 348 - 350, 3.924g, pěkná patina
-1/1- 300,- 300,-

Pol.

Julianus II., 360 - 363

Stav

V.cena

D.cena

474. AE1, Rv:"SECVRITAS.REIPVB.", býk, S.3972, RIC.8.320,
Arelate - 2.dílna - ražba z let 360 - 363, pěkná
patina R!
1/1 2600,- 2600,-

Pol.

Valentinianus I., 364 - 375

Stav

V.cena

D.cena

475. AE3, Rv:"GLORIA.ROMANORVM.", S.4002, RIC.14a.xvii,
Siscia - 4.dílna - ražba z let 367 - 375, dr.skvrnka,
pěkná patina
1/1 160,- 160,-

Pol.

Valens, 364 - 378

Stav

V.cena

D.cena

476. AE3, Rv:"GLORIA.ROMANORVM.", S.4017, RIC.9.5b.ii -
Siscia - 2.dílna - ražba z let 364 - 367, oválný
střížek, nepravidelný okraj, pěkná patina
1/1 140,- 140,-

Pol.

Gratianus, 367 - 383

Stav

V.cena

D.cena

477. AR Siliqua, Rv:"VRBS.ROMA.", sedící Roma, RIC.9.27f,
S.4033 - Treveri - ražba z let 367 - 375, 1.331g,
nep.exc., nep.nedor., okr., pěkná patina R!
2/1- 1600,- 1900,-

Pol.

Antoninus Pius, Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

478. Bil.tetradrachma, rok 17 (= 153/154), hlava Serapise
zprava, podobná SGI.1512, K-G.35/583, Dat.2351-2352,
13.536g, nepravidelný okraj, mírně exc., pěkná patina
-1/1- 1800,- 1900,-

Pol.

Marcus Aurelius, Makedonie

Stav

V.cena

D.cena

479. AE 24mm, Rv: okřídlený blesk a opis, SGI.1541,
Varb3.3049, BMC.156, 12.063g, pěkná patina, téměř R!
1/1 1500,- --.-

Pol.

Gordianus III., Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

480. Bil.tetradrachma, rok 7 (= 243/244), stojící Homonoia
zleva, podobná jako SGI.3792, K-G.72/139, Dat.4740,
För.934, 12.935g, nep.exc., vada razidla, pěkná pat.
-1/1- 1200,- 1700,-

Pol.

Claudius II., Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

481. Bil.tetradrachma, rok 2 (= 269/270), sedící orel
zprava, podobná jako SGI.4742, K-G.104/17, Dat.5415,
8.373g, nepravidelný okraj střížku, krásná patina
-1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Diocletianus, Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

482. Bil.tetradrachma, rok 2 (= 285/286), stoj. Dikaiosyne
zleva, K-G.119/15, För.1249-1250, Dat.5645-4646, jako
SGI.4784, 7.505g, mírně exc., nedor., patina
2/2 360,- 360,-

Pol.

Diocletianus, Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

483. Bil.tetradrachma, rok 4 (= 287/288), Niké kráčející
doprava, jako SGI.4785, K-G.119/49, För.1269-1270,
Dat.5716, 8.418g, pěkná patina
-1/1- 300,- 300,-

Pol.

Diocletianus, Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

484. Bil.tetradrachma, rok 6 (= 289/290), stojící Elpis
zleva, K-G.119/63, podobná jako SGI.4786, För.1279,
Dat.5671, 7.586g, vada mat., mírně exc., pěkná patina
-1/1- 400,- 600,-

Pol.

Maximianus I., Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

485. Bil.tetradrachma, rok 7 (= 291/292), Elpis kráčející
doleva, podobná jako SGI.4792, K-G.120/56, Dat.5878,
För.neuvádí, 6.878g, mírně exc., pěkná patina
-1/1- 400,- 400,-

Pol.

Thrakia, Rhoemetalkes I., 11 př.Kr. - 12

Stav

V.cena

D.cena

486. AE 25mm, hlava Augusta zprava/ dvojportrét Rhometalka
s manželkou zprava, opis, Mušmov.5784, SGI.5396,
10.635g, v aversu mírně exc., pěkná patina, téměř
1/1 800,- 1600,-

Pol.

Bospor, Rheskuporis II., 211 - 228

Stav

V.cena

D.cena

487. AE 24 Nummi, Rheskuporis II. zprava, opis / král na
koni zprava, dole, hvězda, SGI.5486, nedor., patina
2/2- 600,- 600,-

Pol.

Abásovci, Al Mansur, AH.136 - 158

Stav

V.cena

D.cena

488. AR Dirhem, AH.158 (= 774), mincovna Madinat as Salam
(Bagdád), MI.146, napr.okraj, nep.nedor., téměř
1/1 600,- 1000,-

Pol.

Zlatá horda, chán Mohammed Uzbeg, AH.712 - 742

Stav

V.cena

D.cena

489. AR Dirhem, (AH.717 = 1317), minc. Saraj, podobný jako
MI.1516, 1.490g, krásná patina
1/1 800,- 1300,-

Pol.

Zlatá horda, chán Džanibeg, AH.742 - 758

Stav

V.cena

D.cena

490. AR Dirhem, AH.752 (= 1351), Gulistan, MI.1526,
Wil.2031, 1.405g, nep.nedor., pěkná patina, téměř
1/1 700,- 750,-

Pol.

Bavorsko, XV.století

Stav

V.cena

D.cena

491. Fenik se čtyřrázem - blíže neurčený, 0.533g, 0.469g,
0.467g, exc., nedor., patina 3ks
2-1 200,- 460,-

Pol.

Bulharsko, cca 14.století

Stav

V.cena

D.cena

492. AE dobová falza denárů - údajně raženo v pevnosti
Vidin, 1.370g, 0.864g, 0.795g, tmavá patina 3ks
2-1 300,- 300,-

Pol.

Francká říše, Karel Lysý, 840 - 877

Stav

V.cena

D.cena

493. Denár b.l.(864-877), Melle v Akvitánii, podobný jako
De Wit.I.198, 1.110g, nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 5000,- --.-

Pol.

Francie, Filip IV. Sličný, 1285 - 1314

Stav

V.cena

D.cena

494. Tourský groš b.l., kříž, dvojitý opis / styliz. hrad,
opis, kruh královských lilií, podobný jako Ciani.200,
podobný jako De Wit.I.274, 3.668g, nedor., patina
2/2 1500,- 1500,-

Pol.

Francie - Viscounty of Limognes, cca 1020 - 1100

Stav

V.cena

D.cena

495. Anonymní denár b.l., De Wit.I.426, PdA.2284, D.847,
1.011g, nep.nedor., skvrnky, patina
1/1 5000,- --.-

Pol.

Itálie - Benátky, Jacobo Tiepolo, 1229 - 1249

Stav

V.cena

D.cena

496. Grosso (Matapan) b.l., RBS.5, De Wit.3626, Mayer.24,
Biaggi.2769, 1.841g, nedor., skvrny, patina
-1/1- 800,- 1200,-

Pol.

Itálie - Benátky, Jacopo Contarini, 1275 - 1280

Stav

V.cena

D.cena

497. Grosso (Matapan) b.l., FW.6900, Meyer.42, 2.070g,
nep.nedor., pěkná tmavá patina
1/1 1000,- 2400,-

Pol.

Itálie - Gorizia, hrabě Leonard, 1462 - 1500

Stav

V.cena

D.cena

498. Krejcar b.l., minc. Lienz, CNA1.K.44, Sa.805 (334),
FW.I.2444, 1.033g, nedor., pěkná patina R!
2/2 800,- --.-

Pol.

Itálie - Milán, Giovanni Galeazo Visconti, 1378-1402

Stav

V.cena

D.cena

499. Grosso b.l., svatý Ambrož, opis/ milánský znak, opis,
monogram, podobný jako FW.II.6693, De Wit.III.3554,
2.256g, mírně exc., nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 1000,- 1100,-

Pol.

Itálie - Milán, Galeazo Maria Sforza, 1468 - 1476

Stav

V.cena

D.cena

500. Grosso b.l., milánský drak, korunovaný monogram, opis
/ tři hořící větve a šest věder, opis, Biaggi.1552,
De Wit.III.3564, 2.444g, nep.exc., nep.nedor., patina
-1/1- 800,- 2600,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 Česká numismatická společnost - pobočka Praha