Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 11. - 12. prosince 2021

Pol.

Hadrianus, 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

401. AR Denár, Rv:"FORTVNAE.AVG.", stoj.Fortuna, RIC.244d,
S.986 - mincovna Řím - ražba z let 134 - 138,
nepravidelný tvar střížku, nep.nedor., patina, téměř
1/1 800,- 800,-

Pol.

Hadrianus, 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

402. AR Denár, Rv:"LIBERAL.AVG.P.M.TR.P.COS.III.", císař
předává peníze městu, S.990, RIC.129 - mincovna
Řím - ražba z let 119 - 122, exc., nedor., patina R!
2/2 800,- 1600,-

Pol.

Hadrianus, 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

403. AR Denár, Rv:"P.M.TR.P.COS.III.", stojící Fortuna,
podobný jako S.993, RIC.85 - mincovna Řím - ražba
z let 119-122, oválný střížek, skvrny, patina, téměř
1/1 800,- 1100,-

Pol.

Hadrianus, 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

404. AR Denár, Rv:"TELLUS.STABIL.", stojící Tellus zleva,
S.neuv., RIC.276d - minc.Řím - ražba z let 134 - 138,
nepravidelný okraj střížku, patina
2/2 400,- 650,-

Pol.

Hadrianus, 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

405. AE Dupondius, Rv:"RESTITVTORI.HISPANIE.S.C.", hold
Hispanie císaři, S.neuvádí, RIC.953 - mincovna Řím -
ražba z let 134 - 138, hlazený, patina R!
-1/2 3500,- --.-

Pol.

Antoninus Pius, 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

406. AR Denár, Rv:"CLEMENTIA.AVG.", stojící Clementia,
S.1133, RIC.64c - mincov.Řím - ražba z let 140 - 143,
pěkná patina
1/1 4000,- 4000,-

Pol.

Antoninus Pius, 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

407. AR Denár, Rv:"PROVIDENTIAE.DEORVM.", okřídlený blesk,
podobný jako S.1140, RIC.80a - mincovna Řím - ražba
z let 140 - 143, nep.nedor., skvrnky, patina
-1/1- 600,- 750,-

Pol.

Antoninus Pius, 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

408. AR Denár, Rv:"TR.POT.XX.COS.IIII.", sedící Securitas,
S.neuv., RIC.265 - minc. Řím - ražba z let 156 - 157,
nep.exc., nedor., tmavá patina R!
-1/1- 600,- 650,-

Pol.

Antoninus Pius - posmrtná ražba za Traiana Decia

Stav

V.cena

D.cena

409. AR Antoninianus, Rv:"CONSECRATIO.", velký oltář,
S.1210, RIC.90 - mincovna Mediolanum - ražba z let
250 - 251, oválný střížek, pěkná patina R!
-1/1- 2000,- --.-

Pol.

Faustina starší, manželka Antonina Pia

Stav

V.cena

D.cena

410. AR Denár, Rv:"AETERNITAS.", stojící Providentia,
podobný jako S.1248, RIC.351 - mincov.Řím - posmrtná
ražba po roce 141, pěkná patina
1/1 2600,- 2600,-

Pol.

Faustina starší, manželka Antonina Pia

Stav

V.cena

D.cena

411. AR Denár, Rv:"CERES.", sedící Ceres, S.1253, RIC.379
- minc.Řím - posmrtná ražba po roce 141, nepravidelný
okraj střížku, pěkná patina
1/1- 1000,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius, jako césar, 139 - 161

Stav

V.cena

D.cena

412. AR Denár, Rv:"PIETAS.AVG.", bohoslužebné náčiní,
S.neuv., RIC.424 - minc. Řím - ražba z let 140 - 144,
nep.vady materiálu, pěkná patina, téměř
1/1 4000,- 4000,-

Pol.

Marcus Aurelius, jako césar, 139 - 161

Stav

V.cena

D.cena

413. AR Denár, Rv:"TR.POT.III.COS.II.", stojící Minerva,
podobný jako S.1282, RIC.444 - mincovna Řím - ražba
z let 148 - 149, pěkná patina
1/1 4500,- 8400,-

Pol.

Marcus Aurelius, jako césar, 139 - 161

Stav

V.cena

D.cena

414. AR Denár, Rv:"TR.POT.III.COS.II.", stojící Minerva,
podobný jako S.1282, RIC.444 - mincovna Řím - ražba
z let 148 - 149, oválný střížek, pěkná tmavá patina
-1/1- 600,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius, jako césar, 139 - 161

Stav

V.cena

D.cena

415. AR Denár, Rv:"TR.POT.VI.COS.II.", Genius u oltáře,
S.1283, RIC.453a - minc.Řím - ražba z let 151-152,
mírně exc., pěkná patina
-1/2 300,- 460,-

Pol.

Faustina mladší, manželka Marka Aurelia - posmrtná r.

Stav

V.cena

D.cena

416. AR Denár, Rv:"CONSECRATIO.", páv zpředu, podobný
jako S.1425, RIC.743 - mincovna Řím - ražba z let
176 - 180, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
2/2 600,- 700,-

Pol.

Faustina mladší, manželka Marka Aurelia - posmrtná r.

Stav

V.cena

D.cena

417. AR Denár, Rv:"CONSECRATIO.", páv zprava, S.1425,
RIC.744 - mincovna Řím - ražba z let 176 - 180,
nepravidelný okraj střížku, nep.nedor., pěkná patina
1/1- 900,- --.-

Pol.

Faustina mladší, manželka Marka Aurelia - posmrtná r.

Stav

V.cena

D.cena

418. AR Denár, Rv:"CONSECRATIO.", velký oltář, S.1426,
RIC.746 - mincovna Řím - ražba z let 176 - 180,
nep.napr.okraj, pěkná patina
1/1 1600,- 3200,-

Pol.

Faustina mladší, manželka Marka Aurelia - posmrtná r.

Stav

V.cena

D.cena

419. AR Denár, Rv:"CONSECRATIO.", velký oltář, S.1426,
RIC.746 - mincovna Řím - ražba z let 176 - 180, pat.
-1/1- 800,- 1000,-

Pol.

Lucius Verus, 161 - 169

Stav

V.cena

D.cena

420. AR Denár, Rv:"TR.P.VII.IMP.IIII.COS.III.", Victoria
kráčející doleva, S.1443, RIC.574 - mincovna Řím -
ražba z let 166 - 167, pěkná patina, téměř
0/0 6500,- --.-

Pol.

Lucius Verus, 161 - 169

Stav

V.cena

D.cena

421. AE Sestercius, Rv:"TR.P.IIII.IMP.II.COS.II.S.C.",
kráčející Mars, jako S.1450, RIC.1379 - Řím - ražen
163 - 164, dr.vady mat., nepravidel. tvar, patina R!
-1/1- 4000,- --.-

Pol.

Lucilla, manželka Lucia Vera, dcera Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

422. AR Denár, Rv:"VOTA.PVBLICA.", nápis a věnec, RIC.791,
S.1476 - mincovna Řím - blíže nedatován, patina R!
-1/2 600,- 1000,-

Pol.

Lucilla, manželka Lucia Vera, dcera Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

423. AE As, Rv:"IVNO.REGINA.S.C.", stojící Juno, RIC.1752,
S.neuvádí - mincovna Řím - blíže nedatován, nedor.,
mírně exc., pěkná patina
2/2 1800,- 1800,-

Pol.

Commodus, 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

424. AR Denár, Rv:"P.M.TR.P.XIII.IMP.VIII.COS.V.P.P.",
stojící Aequitas, jako S.1528, RIC.164 - minc. Řím -
ražba z let 187-188, nepravidelný okraj., pěkná pat.
1/1- 1000,- --.-

Pol.

Commodus, 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

425. AE Dupondius, Rv:"VIRTVS.AVG.IMP.III.COS.II.P.P.S.C."
sedící Virtus, S.neuv., RIC.296 - minc. Řím - ražba
z roku 180, mírně exc., nedor., patina R!
-1/1- 1600,- 1600,-

Pol.

Manlia Scantilla, manželka Didia Juliana

Stav

V.cena

D.cena

426. AE Sestercius, Rv:"IVNO.REGINA.S.C.", stojící Juno,
S.1617, RIC.18a - mincovna Řím - ražba z roku 193,
hlazený, pěkná patina RR!
2/2 4500,- 15500,-

Pol.

Clodius Albinus - jako césar 193 - 195

Stav

V.cena

D.cena

427. AR Denár, Rv:"ROMAE.AETERNAE.", sedící Roma, S.1630,
RIC.11b - mincovna Řím - ražba z let 193 - 194,
nep.nedor., pěkná patina RR!
2/1- 1500,- 3600,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

428. AE Denár, Rv:"MVNIFICENTIA.AVG.", slon kráčející
doprava, S.1666, RIC.100 - mincovna Řím - ražba z
roku 197, exc., nep.nedor., pěkná patina R!
-1/2 800,- 1500,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

429. AR Denár, Rv:"P.M.TR.P.XVIII.COS.III.P.P.", stojící
Jupiter, podobný jako S.1679, RIC.233 - mincovna Řím
- ražba z roku 210, nep.exc., pěkná tmavá patina
1/1 800,- 1200,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

430. AR Denár, Rv:"VICT.PART.MAX.", kráčející Victoria,
podobný jako S.1695, RIC.295 - mincovna Řím - ražba
z let 202 - 210, nepravidelný okraj, tmavá patina
2/2- 300,- 300,-

Pol.

Julia Domna, matka Caracally

Stav

V.cena

D.cena

431. AR Denár, Rv:"MATRI.DEVM.", stojící Cybele, S.1771,
RIC.382 - mincovna Řím - ražba z let 211 - 217,
nepravidelný okraj, nep.napr., pěkná patina R!
1/1- 600,- 700,-

Pol.

Caracalla, 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

432. AR Denár, Rv:"P.M.TR.P.XVIIII.COS.IIII.P.P.", stojící
Jupiter, podobný jako S.1838, RIC.275a - mincovna Řím
- ražba z roku 216, mírně exc., skvrny, patina
-1/1- 600,- 600,-

Pol.

Caracalla, 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

433. AR Denár, Rv:"RECTOR.ORBIS.", stojící Sol, RIC.141,
podobný jako S.1854 - mincovna Řím - ražba z let
201 - 206, v reversu nep.exc., pěkná patina
1/1 1200,- 1650,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

434. AR Denár, Rv:"LAETITIA.PVBL.", stojící Laetitia,
S.2001, RIC.95 - mincovna Řím - blíže nedatován,
mírně exc., pěkná patina
-1/1 600,- --.-

Pol.

Julia Soaemias - matka Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

435. AR Denár, Rv:"VENVS.CAELESTIS.", sedící Venuše,
S.2071, RIC.243 - mincovovna Řím - blíže nedatován,
nep.nedor., pěkná patina, téměř
1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Julia Maesa - babička Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

436. AR Denár, Rv:"IVNO." stojící Juno, S.2081, RIC.254 -
mincovna Řím - blíže nedatován, dr.vada razidla,
nep.exc., pěkná patina, téměř
1/1 1100,- 1300,-

Pol.

Philippus I., 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

437. AR Antoninianus, Rv: nápis "FELICITAS.IMPP.", RIC.60,
S.2454 - mincovna Řím - ražba z let 247 - 249,
mírně exc., nep.napr.okr., pěkná patina
1/1 2800,- 3000,-

Pol.

Philippus I., 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

438. AR Antoninianus, Rv:"SAECVLARES.AVGG.COS.III.", sloup
s nápisem, S.2473, RIC.24c - mincovna Řím - ražba
z roku 248, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina R!
-1/1- 1200,- --.-

Pol.

Philippus I., 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

439. AR Antoninianus, Rv:"SALVS.AVG.", stojící Salus,
S.2476, RIC.46b - minc. Řím - ražba z let 244 - 247,
patina
-1/1- 700,- 700,-

Pol.

Traianus Decius, 249 - 251

Stav

V.cena

D.cena

440. AR Antoninianus, Rv:"VICTORIA.AVG.", Victoria zleva,
S.2602, RIC.29c - mincovna Řím - blíže nedatován,
nepravidelný okraj střížku, skvrny, patina
1/1- 500,- 500,-

Pol.

Trebonianus Gallus, 251 - 253

Stav

V.cena

D.cena

441. Bil.antoninianus, Rv:"PIETAS.AVGG.", stojící Pietas,
podobný jako S.2689, RIC.41 - mincovna Řím - blíže
nedatován, mírně exc., pěkná patina, téměř
1/1 800,- 1000,-

Pol.

Volusianus, 251 - 253

Stav

V.cena

D.cena

442. Bil.Antoninianus, Rv:"PAX.AVGG.", stojící Pax, hvězda
v pravém poli, S.2725, RIC.180 - mincovna Řím - blíže
nedatován, oválný střížek, nep.nedor., pěkná pat. R!
-1/2 500,- 500,-

Pol.

Valerianus I., 253 - 260

Stav

V.cena

D.cena

443. Bil.antoninianus, Rv:"APOLINI.CONSERVA.", stojící
Apolón, S.2778, RIC.72 - minc. Řím - blíže nedatován,
mírně exc., mírně kor., pěkná patina
-1/2- 200,- 380,-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

444. AE Antoninianus, Rv:"DIANAE.CONS.AVG.", laň zprava,
podobný jako S.2850, RIC.177 - mincovna Řím - ražba
z let 261 - 268, pův.postříbření, exc., nedor., pat.
2/2 150,- 150,-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

445. AE Denár, Rv:"ABVNDANTIA.AVG.", stojící Abundantia,
S.neuvádí, RIC.346 - mincovna Řím - blíže nedatován,
exc., nedor., stopy postříbření, pěkná patina RR!
1/1 8000,- --.-

Pol.

Marius, 268 (cca 2 měsíce)

Stav

V.cena

D.cena

446. AE Antoninianus, Rv:"CONCORDIA.MILITVM.", spojené
ruce, S.3054, RIC.7 - mincovna Cologne - blíže
nedatován, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina RR!
1/1- 4000,- 4000,-

Pol.

Aurelianus, 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

447. AE Antoninianus, Rv:"RESTITVTOR.ORBIS.", Victoria
podává věnec císaři, S.3165, RIC.399 - minc. Tripolis
- blíže nedat., stopy původ. postříbření, patina R!
-1/1- 200,- 300,-

Pol.

Diocletianus, 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

448. Follis, "SACRA.MONET.AVGG.ET.CAESS.NOSTR.", RIC.39a,
S.3438 - Aquileia - 1.dílna - ražba z roku 304 - 305,
mírně exc., pěkná patina
1/1 1000,- --.-

Pol.

Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305

Stav

V.cena

D.cena

449. AE Follis, Rv:"GENIO.POPVLI.ROMANI.", RIC.6.39b,
S.3533 - Aquileia - 2.dílna? - ražba z let 304 - 305,
nedor., napr., pěkná patina
-1/1- 300,- 300,-

Pol.

Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305

Stav

V.cena

D.cena

450. AE Follis, Rv:"GENIO.POPVLI.ROMANI.", RIC.6.33b,
S.3533 - Ticinum - 1.dílna - ražba z let 298 - 299,
pěkná patina, pěkný podložní lístek
1/1 1000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 Česká numismatická společnost - pobočka Praha