Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 24.-27. září 2021

StranaPoložkyObdobí
11Střední Evropa, Bójové, 2. - 1. stol. př.Kr.
2Řím, M.Iunius Brutus, 42 př.Kr.
3Byzanc, Romanus IV. Diogenes, 1068 - 1071
4Byzanc, Michael VII. Ducas, 1071 - 1078
5Francie, Karel V., 1364 - 1380
6Uhry, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
7Uhry, Vladislav II. Jagellonský, 1471 - 1516
8Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
9Rudolf II., 1576 - 1612
10Ferdinand III., 1637 - 1657
11Marie Terezie, 1740 - 1780
12Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
13František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
251František Josef I., 1848 - 1916
76Československo, období 1918 - 1939
78Československo, období 1960 - 1990
80Česká republika, 1993 -
89Valdštejn, Albrecht, 1629 - 1633
90Německo - Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
91Německo - Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
92Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
94Německo - Sasko, Johann Georg I., 1615 - 1656
95Andorra
96Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
97Belgie, Albert I., 1909 - 1934
98Belgie, Baudouin I., 1951 - 1993
99Francie, Napoleon I. jako první konsul, 1799 - 1804
100Francie, Napoleon I. jako císař, 1804 - 1814, 1815
StranaPoložkyObdobí
3101Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
102Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
107Francie - III. republika, 1871 - 1940
112Francie - V.republika, 1959 -
113Gibraltar, Elizabeth II., 1952 -
114Itálie, Napoleon I., 1804 - 1814
115Itálie, Umberto I., 1878 - 1900
116Itálie-Benátky, Alvise Mocenigo III., 1722 - 1732
117Maďarsko, republika, 1949 -
118Nizozemí, Beatrix, 1980 -
119Norsko, Oskar II., 1872 - 1905
120Portugalsko, republika, 1910 -
121Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
123Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
125Rusko - SSSR, 1923 - 1991
126San Marino, republika
127Švýcarsko, republika
131Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868
132Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
134Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
135Španělsko, Juan Carlos I., 1975 - 2014
141Ukrajina, republika, 1992 -
142Vatikán, Pius IX., 1846 - 1878
143Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
145Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
147Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
StranaPoložkyObdobí
4151Austrálie, Victoria, 1837 - 1901
152Austrálie, George V., 1910 - 1936
153Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
155Chile, Ferdinand VII., 1808 - 1833
156Ecuador, republika
157Haiti, republika, 1804 -
158Irán, Mohammad Reza Pahlavi, 1941 - 1979
159Kanada, Elizabeth II., 1952 -
163Kolumbie, republika, 1819 -
164Korea Severní, republika, 1948 -
165Nauru, Elizabeth II., 1952 -
166Turecko, Muhammad II., 1808 - 1839
167Turecko, Abdul Hamid II., 1876 - 1909
168USA
172Česká republika, 1993 -
178Itálie
179Španělsko
181Aquilea-patriarchát, Lodovico II., 1412 - 1420
182Branibory, kurfiřt Friedrich II., 1440 - 1470
183Francie - Metz (Mety) - město
184Hall - město
185Itálie - Janovská republika, 1139 - 1239
186Kostnice - město
188Křižáci v Aténách, Guillaume de la Roche, 1280 - 1287
189Křižáci v Epeiru, Philippe de Tarente, 1294 - 1313
190Magdeburg-arcib., Burghardt von Weldenberg, 1232-1235
191Magdeburg-arcib., anonymní ražba, kolem roku 1250
192Německo - Řezno, Jindřich IV. Svatý, 995 - 1002
194Quedlinburg-abatyšství, Sophie von Brena, 1203 - 1225
195Rakousko, Albrecht V., 1411 - 1439
196Řezno, společná biskupsko-vévodská ražba, 1120 - 1130
197Uhry, Ladislav, 1077 - 1095
198Uhry, anonymní ražby 12.století
199Uhry, Bela IV., 1235 - 1270
StranaPoložkyObdobí
5201Uhry, Vladislav I., 1440 - 1444
202Uhry, Vladislav II., 1490 - 1516
203Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 972
204Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999
207Břetislav, údělným knížetem na Moravě, 1028 - 1034
208Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055
210Konrád I. a Ota I., spoluvláda na Brněnsku, 1055-1061
211Konrád I., údělným knížetem na Brněnsku 1061 - 1092
213Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku 1061-1087
214Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
216Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230
217Přemysl Otakar II., markrabě moravský, 1247 - 1253
218Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
220Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
222Slezské brakteáty, 13.století
223Václav II., 1283 - 1305
224Jan Lucemburský, 1310 - 1346
225Karel IV., 1346 - 1378
229Václav IV., 1378 - 1419
231Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
232Vladislav II., 1471 - 1516
235Cheb - městská ražba
236Brno - městská ražba
239Vratislav - městská ražba, Karel I.(IV.), 1346 - 1378
240Ferdinand I., 1526 - 1564
243Maxmilian II., 1564 - 1576
247Rudolf II., 1576 - 1612
StranaPoložkyObdobí
6251Rudolf II., 1576 - 1612
265Matyáš II., 1612 - 1619
269České stavy, 1619 - 1620
270Moravské stavy, 1619 - 1620
271Friedrich Falcký, 1619 - 1620
273Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince kiprová)
276Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
287Ferdinand III., 1637 - 1657
289Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
7301Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
8351Leopold I., 1657 - 1705
354Josef I., 1705 - 1711
363Karel VI., 1711 - 1740
373Marie Terezie, 1740 - 1780
385František I. Lotrinský, 1745 - 1765
389Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
392František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
9401František II., 1792 - 1835
402Leopold I., 1657 - 1705
404Karel VI., 1711 - 1740
406Karel VII. Bavorský, 1742 - 1745
409Marie Terezie, 1740 - 1780
410Leopold II., 1790 - 1792
411František II., 1792 - 1835
412Arcivévoda Josef Antonín - uherský palatin, 1776-1847
413Marie Anna, manželka Ferdinanda V.
414Arcivévoda Rainer a arcivévodkyně Marie Karolina
415František Josef I., 1848 - 1916
419Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
420Arcivévoda Eugen - velmistr řádu, 1863 - 1954
421Schwarzenberg Johannes, vévoda krumlovský, 1860-1938
422Schlick Jindřich, 1612 - 1650
423Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
424Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
428Opava, Karel Liechtenstein, 1614 - 1627
429Svídnice (Schweidnitz) - město
430Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
431Hostýn
432Linz-biskupuství, Franz Maria Doppelbauer
433Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695
434Olomouc-arcibiskup., František S. Bauer, 1904 - 1915
435Olomouc-arcibiskup., Antonín C. Stojan, 1921 - 1923
436Olomouc-arcibiskup., Josef K. Matocha, 1948 - 1962
437Praha-arcibisk., Antonín Petr Příchovský, 1764 - 1793
438Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830
440Praha - klášter Benediktinů v Emauzích
441Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
442Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709
443Salzburg-arcib., Leopold Antonín Firmian, 1727 - 1744
444Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
445Vratislav-biskup., Heinrich Foerster, 1853 - 1881
446Waldkirchen
447Církevní medaile - evropské svátostky s místem původu
448Církevní medaile - české svátostky zemských patronů
449Církevní medaile - ražené svátostky oválné
450Církevní medaile - Mistr Jan Hus
StranaPoložkyObdobí
10451Církevní medaile - Mistr Jan Hus
452Církevní medaile - ostatní - signované
453Československo 1918 - 1938
470Slovenská republika, 1939 - 1945
475Československo 1945 - 1953
486Československo 1953 - 1960
498Československo 1961 - 1990
StranaPoložkyObdobí
11501Československo 1961 - 1990
StranaPoložkyObdobí
12551Československo 1961 - 1990
580Československo 1990 - 1993
StranaPoložkyObdobí
13601Československo 1990 - 1993
605Sady oběhových mincí
606Česká republika, 1993 -
638Ferdinand I., 1519 - 1564
642Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
645Arcivévoda Maxmilian Tyrolský, 1612 - 1618
646Ferdinand II. jako arcivévoda štýrský, 1592 - 1637
647Ferdinand II., 1619 - 1637
StranaPoložkyObdobí
14651Ferdinand II., 1619 - 1637
654Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
655Ferdinand III., 1637 - 1657
657Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
15701Leopold I., 1657 - 1705
708Josef I., 1705 - 1711
710Karel VI., 1711 - 1740
717Marie Terezie, 1740 - 1780
736František I. Lotrinský, 1745 - 1765
StranaPoložkyObdobí
16751František I. Lotrinský, 1745 - 1765
757Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
760Leopold II., 1790 - 1792
764František II., 1792 - 1835
788Ferdinand V., 1835 - 1848
796Ferdinand I., 1526 - 1564
797Maxmilian II., 1564 - 1576
798Rudolf II., 1576 - 1612
StranaPoložkyObdobí
17801Matyáš II., 1608 - 1619
802Ferdinand II., 1619 - 1637
803Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
18851Leopold I., 1657 - 1705
863Marie Terezie, 1740 - 1780
864Leopold I., 1657 - 1705
868Josef I., 1705 - 1711
870Karel III.(VI.), 1711 - 1740
874Marie Terezie, 1740 - 1780
878František I. Lotrinský, 1745 - 1765
886Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
888František II., 1792 - 1835
897Ferdinand V., 1835 - 1848
899Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1613 - 1629
StranaPoložkyObdobí
19901František I. Lotrinský, v Toskánsku 1737 - 1765
903Marie Terezie, 1740 - 1780
905Josef II., 1780 - 1790
906Leopold II., 1790 - 1792
907František II., 1792 - 1835
913Ferdinand V., 1835 - 1848
914Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
916Marie Terezie, 1740 - 1780
923František I. Lotrinský, 1745 - 1765
925Josef II., 1780 - 1790
926Belgické povstání, 1789 - 1790
928Leopold II., 1790 - 1792
930František II., 1792 - 1835
934Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
StranaPoložkyObdobí
20951Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
963Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
211001Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
221051Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1088Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
231101Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
241151Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1161Anhalt-Bernburg, Alexander Carl, 1834 - 1863
1162Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
1163Branibory - Prusko, Friedrich Wilhelm, 1640 - 1688
1166Emden - město
1167Frankfurt - město
1171Hessen-Darmstadt, Ludwig II., 1830 - 1848
1172Kostnice - město
1173Oldenburg, Anton Günther, 1603 - 1667
1174Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
1175Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1178Reus-Schleiz, Heinrich LXVII., 1854 - 1867
1179Sasko, Johann Georg IV., 1691 - 1694
1180Sasko-Gotha-Altenburg, Friedrich I., 1675 - 1691
1182Württenberg, Karl Eugen, 1744 - 1793
1183Anhalt, Friedrich II., 1904 - 1918
1184Badensko, Friedrich I., 1856 - 1907
1192Badensko, Friedrich II., 1907 - 1918
1194Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
1196Bavorsko, Otto, 1886 - 1912
StranaPoložkyObdobí
251201Bavorsko, Otto, 1886 - 1912
1203Bavorsko, Luitpold - princ regent
1206Bavorsko, Ludwig III., 1913 - 1918
1207Brémy - město
1208Mecklenburg-Schwerin, Fried.Franz IV., 1897 - 1918
1210Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
1213Prusko, Friedrich III., 1888
1214Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1228Prusko, Friedrich III., 1888
1229Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1236Sasko, Albert, 1873 - 1902
1237Sasko, Georg, 1902 - 1904
1238Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
1246Sasko - Výmar - Eisenach, Wilhelm Ernst, 1901 - 1918
1247Württenberg, Wilhelm II., 1891 - 1918
StranaPoložkyObdobí
261251Württenberg, Wilhelm II., 1891 - 1918
1253Německo - drobné ražby císařství
1254Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1265Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1273Německo - BRD, 1949 -
1289Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
1290Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
1291Belgie, Leopold III., 1934 - 1950
1293Bulharsko, republika, 1946 -
1294Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
1295Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918
1296Dánsko, Frederik IV., 1699 - 1730
1297Dánsko - Glückstadt, Christian V., 1670 - 1699
1298Finsko pod Ruskem, Alexandr III., 1881 - 1894
1300Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
StranaPoložkyObdobí
271301Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
1307Finsko pod Ruskem, prozatímní vláda, 1917
1308Finsko, republika, 1917 -
1316Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
1318Francie, Ludvík XV., 1715 - 1774
1319Francie, Napoleon I. - císař, 1804 - 1814, 1815
1320Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
1327Francie, II.republika, 1848 - 1852
1329Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
1334Francie, III.republika, 1871 - 1940
1342Francie, vláda ve Vichy, 1941 - 1945
1343Francie, IV.republika, 1945 - 1958
1349Francie, V.republika, 1959 -
StranaPoložkyObdobí
281351Francie, V.republika, 1959 -
1354Guernsey, William IV., 1830 - 1837
1355Guernsey, George VI., 1936 - 1952
1356Irsko, George I., 1714 - 1727
1357Irsko, republika, 1921 -
1358Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
1359Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
1362Itálie, republika, 1946 -
1365Itálie - Parma, Marie Luisa, 1815 - 1847
1366Itálie - Neapol a Sicilie, Ferdinand II., 1830 - 1859
1367Itálie - Sardinie, Carlo Alberto, 1831 - 1849
1368Litva, I.republika, 1918 - 1940
1372Maďarsko - republika
1373Man, Victoria, 1837 - 1901
1375Moldavie a Valašsko, Kateřina II., 1762 - 1796
1377Monako, Rainier, 1949 -
1378Nizozemí - město Campen
1379Nizozemí - provincie Holland
1380Nizozemí - provincie Západní Frísko
1381Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
1391Norsko pod Dánskem, Frederik IV., 1699 - 1730
1392Norsko pod Dánskem, Christian VI., 1730 - 1746
1393Norsko pod Dánskem, Frederik V., 1746 - 1766
1394Norsko pod Dánskem, Christian VII., 1766 - 1808
1398Polsko, republika, 1918 -
1399Portugalsko, Luiz I., 1861 - 1889
StranaPoložkyObdobí
291401Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1402Rakousko - II. republika, 1945 -
1420Řecko, Georg I., 1863 - 1913
1424Rumunsko, Karel I. - jako král, 1881 - 1914
1425Rusko, Ivan IV. Hrozný, jako velkokníže 1533 - 1547
1426Rusko, Fjodor Ivanovič, 1584 - 1598
1427Rusko, Michail Fjodorovič Romanov, 1613 - 1645
1428Rusko, Petr I. Veliký, 1672 - 1725
1431Rusko, Petr II., 1727 - 1730
1434Rusko, Anna, 1730 - 1740
1440Rusko, Alžběta, 1741 - 1762
1443Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
1448Rusko, Pavel, 1796 - 1801
1450Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
StranaPoložkyObdobí
301451Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
1452Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
1456Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1468Rusko - konvoluty
1477Rusko, SSSR, 1923 - 1991
1490Slovensko, republika, 1993 -
1500San Marino, republika
StranaPoložkyObdobí
311501San Marino, republika
1503Španělsko, Karel Rakouský, 1703 - 1711
1504Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868
1505Španělsko, Amadeo I., 1871 - 1873
1506Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
1507Švýcarsko - kanton Luzern
1508Švýcarsko - kanton Schaffhausen
1509Švýcarsko, republika
1544Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700
1545Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758
1546Vatikán - Papežský stát, Pius VI., 1775 - 1799
1548Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
1549Vatikán, I.sede vacante, červenec 1978
1550Vatikán, II.sede vacante, září 1978
StranaPoložkyObdobí
321551Velká Británie, Karel I., 1625 - 1648
1552Velká Británie, William III., 1694 - 1702
1553Velká Británie, George II., 1727 - 1760
1554Velká Británie, George III., 1760 - 1820
1559Velká Británie, George IV., 1820 - 1830
1560Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1568Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
1570Velká Británie, George V., 1910 - 1936
1572Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
1573Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
1575Ascension, Elizabeth II., 1952 -
1577Belgické Kongo, Leopold II., 1865 - 1909
1579Egypt, republika, 1952 -
1591Guinea, republika, 1958 -
1592Seychely, republika, 1976 -
1593Svatý Tomáš a Princův ostrov - portugalská kolonie
1594Svatá Helena, Elizabeth II., 1952 -
1595Brazilie, Joao VI., 1818 - 1822
1596Curacao, Wilhemina, 1890 - 1948
1597Kanada, Elizabeth II., 1952 -
1599Mexiko, republika, 1867 -
StranaPoložkyObdobí
331601Mexiko, republika, 1867 -
1612Nizozemské Antily, Juliana, 1948 - 1980
1613Panama, republika, 1903 -
1614Peru, republika, 1822 -
1618USA
1628Britské Severní Borneo
1629Ceylon, George VI., 1936 - 1952
1630Filipiny, Alfonso XII., 1874 - 1885
1632Indonesie, republika, 1945 -
1633Israel, republika, 1948 -
1637Kazachstán, republika, 1991 -
1638Macao - portugalská kolonie
1640Malajsie, George VI., 1936 - 1952
1641Nizozemská Indie, Willem I., 1815 - 1840
1643Palestina, britské mandátní území, 1922 - 1948
1648Austrálie, George VI., 1936 - 1952
1649Fiji, Elizabeth II., 1952 -
1650Nauru, republika, 1968 -
StranaPoložkyObdobí
341651Nový Zéland, George V., 1910 - 1936
1652Nový Zéland, George VI., 1936 - 1952
1653Nový Zéland, Elizabeth II., 1952 -
1654Pitcairn, Elizabeth II., 1952 -
1655Vanuatu, republika, 1980 -
1656Medaile vydané Českou numismatickou společností
1657Děčín - pobočka ČNS
1658Hradec Králové - pobočka ČNS
1659Příbram - pobočka ČNS
1664Aubrechtová Pavla, 1946 -
1666Beutler Miloslav, 1897 - 1964
1667Brůha Jaroslav, 1889 - 1976
1668Fiala Josef, 1891 - 1960
1669Fiedler Jan
1670Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957
1671Fodor Imrich Csaba, 1941 -
1672Hám Anton, 1899 - 1965
1674Havelka Luděk, 1941 -
1676Hofmann Edmund von Aspernburg, 1847 - 1930
1677Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
1678Hujer Ludvík, 1872 - 1968
1679Hvozdenský Josef, 1932 -
1681Knobloch Milan, 1921 -
1683Kolářský Zdeněk, 1931 -
1684Kulhánek Jaroslav, nar. 1907
1685Kužel Miroslav, 1907 - 1985
1686Láska Miloš, 1917 - 1984
1687Marschall Rudolf, 1873 - 1967
1689Mašata Vladislav, 1948 -
1690Mazuch Lubomír, Böhm Vladimír
1691Mazuch Lubomír, 1945 -
1694Mlynář Miroslav, 1938 -
1695Myslbek Josef Václav, 1848 - 1922
1696Neuberger Rudolf, 1861 - 1916
1697Novotný Albín, nar.1909
1698Oppl Vladimír, 1953 -
StranaPoložkyObdobí
351701Peter Andrej, 1912 - 2003
1703Philipp Karl
1704Prádler Jiří, 1929 - 1993
1707Radnicky Karel, 1818 - 1901
1708Schäfer Hans, nar.1875
1709Scheid Georg Adam, 1838 - 1921
1711Scharff Anton, 1845 - 1903
1713Seidan Václav, 1817 - 1870
1715Skromný Rudolf, nar.1934
1716Sopr Alois, 1913 - 1993
1717Stehlík Josef
1718Sucharda Stanislav, 1866 - 1916
1720Šejnost Josef, 1878 - 1941
1727Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941
1728Španiel Otakar, 1881 - 1955
1729Banská Bystrica
1730Brno
1731Ledeč nad Sázavou
1732Martin
1733Mělník
1734Poděbrady
1735Praha
1738Praha - novoročenky firmy Franta Anýž
1739Praha, Bratislava a Velehrad
1740Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891
1750Praha - medaile Všeobecné československé výstavy 1991
StranaPoložkyObdobí
361751Praha - medaile Národopisné výstavy českoslovanské
1752Příbram
1753Slaný
1754Vídeň
1757Würbenthal (Vrbno pod Pradědem)
1758Želetava
1759Československo
1760Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
1775Česká republika
1778Francie
1779Francie, Napoleon I. - jako konzul, 1799 - 1804
1784Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815
1789Francie
1791Itálie
1792Maďarsko
1793Německo - Hohenlohe - Langenburg
1794Německo - BRD
1797Německo - DDR
1798Polsko
StranaPoložkyObdobí
371801Polsko
1805Rakousko
1807Švédsko
1808Tyrolsko
1809USA
1813Vatikán, Leo XIII., 1878 - 1903
1815Chlebové známky
1816Drahotní medaile
1817Filatelistické medaile, plakety a odznaky
1818Kalendářní medaile a medailky
1822Odznaky
1824Pivní známky
1825Porcelánové nouzovky
1833Smaltované odznaky
1836Sokolské medaile a odznaky - všesokolské slety
1838Sokolské medaile, medailky a odznaky - regionální
StranaPoložkyObdobí
381851Sokolské medaile, medailky a odznaky - regionální
1895Sportovní medaile, plakety a odznaky
StranaPoložkyObdobí
391901Sportovní medaile, plakety a odznaky
1906Střelecké medaile, plakety a odznaky
1913Účelové známky a nouzovky českých zemí
1914Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
1915Československo - státovky I. emise
1922Československo - státovky II. emise
1925Československo - bankovky Národ. banky Československé
1944Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
StranaPoložkyObdobí
401951Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
1984Slovenská republika, 1939 - 1945
StranaPoložkyObdobí
412001Slovenská republika, 1939 - 1945
2003ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
2018Slovenská republika - kolkované, 1945
2023Slovensko - Poukázky pro osvobozené území, 1945
2025Československo - státovky londýnské emise
2046Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
StranaPoložkyObdobí
422051Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
2077Československo - bankovky a státovky 1953
StranaPoložkyObdobí
432101Československo - bankovky a státovky 1953
2106Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
2128Československo - bankovky 1970 - 1989
2146Československo - nevydané bankovky a státovky
2148Poukázky Terezínského ghetta, 1943
StranaPoložkyObdobí
442151Česká republika, 1992 -
2161Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945
2170Ústavní poukázky Sboru nápravné výchovy
2171Argentina
2173Azerbajdžan
2174Barma
2175Čína
2176Čína - japonská okupace
2177Egypt
StranaPoložkyObdobí
452201Egypt
2205Filipiny - japonská okupace
2206Francie
2247Francouzská Indočína
2248Gruzie
StranaPoložkyObdobí
462251Gruzie
2255Chorvatsko
2257Irák
2258Kazachstan
2259Keňa
2260Kuvajt
2266Kyrgistan
2273Laos
2276Libanon
2278Libye
2280Litva
2281Maďarsko
2283Malaysie
2284Malta
2285Maroko
2286Mexiko - provincie Chihuahua
2288Moldavie
2289Moldavie - Přídněstří
2291Mosambik
2296Německo
StranaPoložkyObdobí
472301Německo
2308Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
2312Německo - poukázky pro okupovaná území, 1939 - 1945
2313Německo - nouzovky z roku 1923
2315Německo - poukázky Německých říšských drah
2317Nepál
2322Nicaragua
2331Nigerie
2332Nizozemská Indie - japonská okupace
2334Pakistan
2335Polsko
StranaPoložkyObdobí
482351Rakousko
2357Rakousko - nouzovky
2361Rumunsko
2363Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
2373Rusko - prozatimní vláda
2374Rusko - RSFSR
2379Rusko - SSSR
2380Rusko - Sibiř a Ural
2382Severní Korea
2400Somálsko
StranaPoložkyObdobí
492401Somálsko
2402Somaliland - dříve Britské Somálsko
2403Sri Lanka
2404Sudan
2405Surinam
2407Švýcarsko
2408Tadžikistan
2410Thajsko
2411Turecko
2414Uganda
2415Ukrajina
2416USA
2418Uzbekistan
2420Velká Británie - vojenské poukázky
2422Venezuela
2423Vietnam
2425Zaire
2426Zambie
2428Losy
2429Potravinové lístky - Československo po roce 1945
2432Směnky
2435Konvoluty bankovek
2437Knihy :
2442Osobní a jiné dokumenty :

Copyright 2021 Česká numismatická společnost - pobočka Praha