Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 19.-22. září 2020

StranaPoložkyObdobí
11Galie, Keltové - Ambiani a Morini, 1.stol. př.Kr.
2Makedonie, Filip II., 359 - 336 př.Kr.
3Byzanc, Constantinus V. a Leo IV., 751 - 775
4Byzanc, Constantin IX. Monomachus, 1042 - 1055
5Sicilie - Štaufové, Friedrich II., 1198 - 1250
6Oranžsko, Raymond IV., 1340 - 1393
7Uhry, Ludvík I., 1342 - 1382
8Francie, Karel V., 1364 - 1380
9Uhry, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
12Uhry, Ladislav V. Pohrobek, 1453 - 1457
16Uhry, Matyáš Korvín, 1458 - 1490
17Uhry, Vladislav II. Jagellonský, 1471 - 1516
18Uhry, Ludvík II. Jagellonský, 1516 - 1526
19Rudolf II., 1576 - 1612
22Leopold I., 1657 - 1705
23Marie Terezie, 1740 - 1780
25Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
28František II., 1792 - 1835
32Ferdinand V., 1835 - 1848
35František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
251František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
3101František Josef I., 1848 - 1916
139Československo, období 1918 - 1939
145Československo, období 1960 - 1990
147Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
4151Česká republika, 1993 -
162Salzburg, Ernst von Bayern, 1540 - 1554
163Vratislav - město
164Německo - město Frankfurt
165Německo - město Hamburk
166Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
169Německo - Württemberg, Karl I., 1864 - 1891
170Belgie, Albert I., 1909 - 1934
171Bělorusko, republika, 1991 -
172Francie, Napoleon I. jako císař, 1804 - 1814, 1815
173Francie, Ludvík XVIII., 1814 - 1824
174Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
175Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
177Francie - III. republika, 1871 - 1940
183Itálie, Napoleon I., 1804 - 1814
184Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
185Itálie, republika, 1946 -
186Itálie - Ligurská republika, 1798 - 1805
187Itálie-Parma, Marie Luisa, 1815 - 1847
189Itálie-Sardinie, Carlo Alberto, 1831 - 1849
190Lucembursko, Charlotte, 1919 - 1964
191Nizozemí, Willem III., 1849 - 1890
192Nizozemí - sjednocené provincie
193Norsko, Olav V., 1957 - 1991
194Norsko, Harald V., 1991 -
195Portugalsko, Luiz I., 1861 - 1889
196Rakousko, republika, 1918 -
198Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
StranaPoložkyObdobí
5201Rusko - SSSR, 1923 - 1991
202Rusko, republika, 1991 -
203Řecko, Georg I., 1863 - 1913
204Slovensko, republika, 1993 -
205Švýcarsko, republika
211Španělsko, Ferdinand VI., 1746 - 1759
212Španělsko, Carlos III., 1759 - 1788
213Španělsko, Carlos IV., 1788 - 1808
215Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868
216Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
217Španělsko, Juan Carlos I., 1975 - 2014
222Vatikán, Jan Pavel II., 1978 - 2005
223Velká Británie, George III., 1760 - 1820
224Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
225Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
226Austrálie, Victoria, 1837 - 1901
227Austrálie, Edward VII., 1901 - 1910
228Austrálie, George V., 1910 - 1936
229Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
230Brazilie, Marie I., 1786 - 1816
231Irán, Mohammad Reza Pahlavi, 1941 - 1979
232Jižní Afrika, George V., 1910 - 1936
233Kolumbie, Ferdinand VII. Španělský, 1808 - 1819
234Kolumbie, republika, 1819 -
236Kuba, republika, 1898 -
237Mexiko, republika, 1867 -
238Niue, Elizabeth II., 1952 -
239Rovníková Guinea, republika, 1968 -
240Senegal, republika, 1960 -
241Turecko, Abdul Mejid, 1839 - 1861
242USA
249Venezuela, republika, 1821 -
StranaPoložkyObdobí
6251Československo, období 1918 - 1939
252Československo, období 1945 - 1992
253Česká republika, 1993 -
264Česká republika - emise Dukáty čes. králů a královen
274Česká republika - medaile Zlatá koruna, 1993 -
276Jugoslávie - republika
277Slovensko, republika, 1993 -
278Španělsko
279Venezuela
280Zlaté medaile vydané pobočkou ČNS v Teplicích
281Jižní Galie, Volkové-Tectosagové, 2.-1. stol. př.Kr.
282Bójové na Slovensku a v Maďarsku, 3.-2. stol. po Kr.
283Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
285Calabria, Tarentum, 272 - 235 př.Kr.
286Sicilie, Herbessos, cca 340 - 335 př.Kr.
287Sicilie, Syrakusy, Hiketas, 288 - 279 př.Kr.
288Sarmatia, Pantikapaion, 4. - 2. stol. př.Kr.
289Sarmatia, Pantikapaion, 1. stol. po Kr.
290Thrakia, Myrina, cca 300 př.Kr.
291Illyria, Apollonia, po roce 229 př.Kr.
292Epeiros, Ambrakia, 360 - 338 př.Kr.
293Epeiros, republika, 238 - 168 př.Kr.
294Thesalský spolek, 196 - 146 př.Kr.
295Attika, Atény, 449 - 413 př.Kr.
296Corinthia, Corinth, 350 - 306 př.Kr.
297Peloponnés, Sikion, 360 - 330 př.Kr.
298Rhodos, 88 - 43 př.Kr.
299Zeugitana, Kartago, 3. stol. př.Kr.
300Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.
StranaPoložkyObdobí
7301Thrakie, Lysimachos, 323 - 281 př. Kr.
302Syrie, Philippos Philadelphos, 93 - 83 př.Kr.
303Bithynie, Prusias II., 185 - 149 př.Kr.
304Egypt, Ptolemaios VIII. Euergetes, 145 - 116 př.Kr
305Egypt, Ptolemaios X. Alexander, 106 - 88 př.Kr.
306Řím - republika, období 225 - 214 př.Kr.
307M.Marcius Mn.f., 134 př.Kr.
308C.Servilius Vatia, 127 př.Kr.
309Q.Titius, 90 př.Kr.
310C.Vibius C.f. Pansa, 90 př.Kr.
311Tiberius - pamětní ražba za Tita
312Vitelius, duben - prosinec 69
313Vespasianus, 69 - 79
316Titus - jako césar, 69 - 79
317Domitianus - jako césar za Tita, 79 - 81
318Traianus, 98 - 117
323Traianus - restituční ražba za Traiana Decia
324Hadrianus, 117 - 138
331Antoninus Pius - posmrtná ražba za Marca Aurelia
333Antoninus Pius - posmrtná ražba za Traiana Decia
334Marcus Aurelius, 161 - 180
335Faustina mladší, manželka Marka Aurelia
336Faustina mladší, manželka Marka Aurelia - posmrtná r.
337Lucilla, manželka Lucia Vera, dcera Marca Aurelia
339Commodus, 177 - 192
340Clodius Albinus - jako césar 193 - 195
341Septimius Severus, 193 - 211
342Septimius Severus -posmrtná ražba za Caracally a Gety
343Caracalla, 198 - 217
346Plautilla, manželka Caracally
347Macrinus, 217 - 218
348Diadumenianus - jako césar, 217 - 218
349Alexander Severus, 222 - 235
350Maximinus I., 235 - 238
StranaPoložkyObdobí
8351Balbinus, duben - červenec 238
352Pupienus, duben - červenec 238
353Gordianus III., 238 - 244
357Philippus I., 244 - 249
362Otacilia Severa - manželka Philippa I.
363Philippus II., 247 - 249
364Trebonianus Gallus, 251 - 253
365Gallienus, 253 - 268
368Valerianus II. - jako césar, 253 - 255
369Saloninus - jako césar, 255 - 259
370Tetricus I., 270 - 273
371Tetricus II. - jako césar, 270 - 273
372Claudius Gothicus, 268 - 270
374Claudius Gothicus, posmrtný - ražen po roce 270
375Aurelianus, 270 - 275
380Tacitus, 275 - 276
382Probus, 276 - 282
386Carus, 282 - 283
387Carinus - jako césar, 282 - 283
388Diocletianus, 284 - 305
393Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305
398Maximianus Herculius - posmrtná ražba za Constantina
399Constantius I. - jako césar, 293 - 305
StranaPoložkyObdobí
9401Maximianus Galerius - jako césar, 293 - 305
402Maximinus II. Daia, 310 - 313
406Licinius I., 308 - 324
412Licinius II., 317 - 324
413Constantinus I., 307 - 337
418Crispus, 317 - 326
420Constantinus II. - jako césar, 317 - 337
423Constans, 337 - 350
425Constantius II. - jako césar, 324 - 337
429Constantius II., 337 - 361
434Magnentius, 350 - 353
435Constantius Gallus - jako césar, 351 - 354
436Julianus II., 360 - 363
438Valens, 364 - 378
439Gratianus, 367 - 383
440Valentinianus II., 375 - 392
441Theodosius I., 379 - 395
442Arcadius, 383 - 408
445Claudius, Egypt, Alexandria
446Nero, Egypt, Alexandria
448Nero a Divus Augustus, Egypt, Alexandria
449Hadrianus, Egypt, Alexandria
StranaPoložkyObdobí
10451Hadrianus, Egypt, Alexandria
452Antoninus Pius, Egypt, Alexandria
454Faustina mladší, Egypt, Alexandria
455Lucius Verus, Syria, Antiochia ad Orontem
456Elagabalus, Egypt, Alexandria
457Alexander Severus, Egypt, Alexandria
458Tranquillina, Egypt, Alexandria
459Philippus I., Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
460Philippus I., Egypt, Alexandria
462Philippus II., Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
463Valerianus I., Egypt, Alexandria
464Gallienus, Egypt, Alexandria
465Salonina - manželka Galliena, Egypt, Alexandria
466Claudius II., Egypt, Alexandria
468Severina, Egypt, Alexandria
469Tacitus, Egypt, Alexandria
470Probus, Egypt, Alexandria
471Carus, Egypt, Alexandria
472Diocletianus, Egypt, Alexandria
475Maximianus I., Egypt, Alexandria
476Mysia, Pergamon, městská ražba, 1.století
477Justinianus I., 527 - 565
478Leo VI., 886 - 912
479Byzanc, 11. - 13. století
480Indie, Indoskýtové, Azez II., 35 př.Kr. - 5 po Kr.
481Anglie, Edward I., 1272 - 1307
482Aquilea-patriarchát, Antoninus II., 1402 - 1411
483Aquilea-patriarchát, Lodovico II., 1412 - 1420
484Francie, Ludvík IX. Svatý, 1226 - 1270
485Hessen-Kassel, Ludwig I., 1413 - 1458
486Hessen-Kassel, Ludwig II., 1458 - 1471
487Itálie - Janovská republika, 1139 - 1239
488Itálie - Neapol, Robert z Anjou, 1309 - 1343
489Kostnice - město
490Křižáci v Epeiru, Philippe de Tarente, 1294 - 1313
491Lucembursko, Václav I. - bratr Karla IV., 1353 - 1383
492Lucembursko, Alžběta Zhořelecká a Antoine Burgundský
493Rakousko, Leopold V., 1177 - 1194
494Rakousko, Friedrich V. - jako císař, 1457 - 1493
495Sasko - Míšeň, Friedrich II. Dobromyslný, 1428 - 1464
500Sasko - Míšeň, Wilhelm III. Statečný, 1437 - 1482
StranaPoložkyObdobí
11501Sasko - Míšeň, Wilhelm III. Statečný, 1437 - 1482
502Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm III.,1440-1464
506Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Margareta, 1456 - 1464
510Sasko - Míšeň, Ernst a Albrecht, 1464 - 1465
511Siegmaringen - Helfenstein, Gottfried, 1247 - 1263
512Stendal - město
513Štýrsko, Přemysl Otakar II., 1260 - 1276
514Tyrolsko, arcivévoda Zikmund, 1439 - 1496
515Uhry, Štěpán I., 997 - 1038
516Uhry, Ondřej I., 1046 - 1060
517Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 972
518Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999
519Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999
520Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999
521Boleslav III., knížetem v Čechách 999 - 1002, 1003
522Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
523Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
524Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku 1061-1087
526Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
529Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
530Morava - nepřiděleno
531Vladislav II., knížetem v Čechách 1140 - 1158
532Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174
534Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
536Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
540Slezské brakteáty, 13.století
541Václav II., 1283 - 1305
546Jan Lucemburský, 1310 - 1346
547Karel IV., 1346 - 1378
548Václav IV., 1378 - 1419
550Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
StranaPoložkyObdobí
12551Matyáš Korvín, 1469 - 1490
552Vladislav II., 1471 - 1516
557Ludvík I., 1516 - 1526
558Cheb - městská ražba
559Brno - městská ražba
560Krnov - městská ražba
561Vratislav - městská ražba, Karel I.(IV.), 1346 - 1378
562Vratislav - městská ražba, Václav IV., 1378 - 1419
563Ferdinand I., 1526 - 1564
584Maxmilian II., 1564 - 1576
592Rudolf II., 1576 - 1612
StranaPoložkyObdobí
13601Rudolf II., 1576 - 1612
602Matyáš II., 1612 - 1619
610České stavy, 1619 - 1620
611Moravské stavy, 1619 - 1620
612Friedrich Falcký, 1619 - 1620
614Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince kiprová)
618Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
640Slezské evangelické stavy, 1633 - 1635
641Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
646Ferdinand III., 1637 - 1657
649Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
14651Leopold I., 1657 - 1705
685Josef I., 1705 - 1711
692Karel VI., 1711 - 1740
StranaPoložkyObdobí
15701Karel VI., 1711 - 1740
702Marie Terezie, 1740 - 1780
710František I. Lotrinský, 1745 - 1765
715František II., 1792 - 1835
727Ferdinand V., 1835 - 1848
732Ferdinand I., 1519 - 1564
733Ferdinand II., 1619 - 1637
734Ferdinand III., 1637 - 1657
735Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654
737Leopold I., 1657 - 1705
740Eleonora Magdalena - manželka Leopolda I.
741Josef I., 1705 - 1711
744Karel VI., 1711 - 1740
750Karel VII. Bavorský, 1742 - 1745
StranaPoložkyObdobí
16751Karel VII. Bavorský, 1742 - 1745
756Marie Terezie, 1740 - 1780
761Marie Terezie a František Lotrinský
762František I., 1745 - 1765
764Arcivév. Marie Anna a Karel Lotrinský
765Josef II., 1780 - 1790
768Josef II. a Josefa Bavorská
769Leopold II., 1790 - 1792
772Av. Ferdinand a Marie Beatrix de Este
773Marie Antonie ( M.Antoinette) - francouzská královna
774František II., 1792 - 1835
777Marie Ludovica, manželka Františka II.
778František II. a Carolina Augusta
779Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847
780Arcivévoda Johann - říšský kancléř, 1848 - 1849
781Ferdinand V., 1835 - 1848
785Ferdinand V. a manželka Marie Anna
787Arcivévoda Vilém - velmistr řádu německých rytířů
788František Josef I., 1848 - 1916
799Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
800Arcivévoda Friedrich - polní maršál, 1856 - 1936
StranaPoložkyObdobí
17801Arcivévoda Friedrich - polní maršál, 1856 - 1936
802Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
803Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická
804Arcivévoda Eugen - velmistr řádu, 1863 - 1954
805Arcivévoda František Salvator a Av. Marie Valérie
806Arcivévoda František Salvator, 1866 - 1939
807Enderle z Burgkstadtu, Tobiáš - bratr mincmistra
808Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858
810Schlick František Arnošt, 1650 - 1675
811Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
813Městské ražby - Kutná Hora - konšelé mincířští
814Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
815Olešnice (Oels) - město
816Vratislav (Breslau) - město
817Erlau-arcibiskup., Johann Ladislaus Pyrker, 1827-1847
819Erlau-arcibisk., Josef kardinál Samassa, 1873 - 1903
820Gurk - biskupství, Franz Xavier von Salm, 1783 - 1822
821Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna
822Jáchymov : Concz Welcz a jeho škola
823Linz-biskupuství, Franz Maria Doppelbauer
824Milán - katedrála - založena 1386
825Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
826Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
827Ostřihom - arcibiskupství, Johann Simor
828Praha-arcibisk., Antonín Petr Příchovský, 1764 - 1793
829Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830
830Praha - metropolitní chrám Svatého Víta
831Salzburg-arcib., Matyáš Lang v.Wellenburg, 1519-1540
833Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653
835Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
836Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771
838Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
839Stará Boleslav
840Vídeň-arcibiskupství, Cristoph Migazzi, 1757 - 1803
841Vratislav-biskup., arcivévoda Karel, 1608 - 1624
842Vratislav-biskup., Heinrich Foerster, 1853 - 1881
843Církevní medaile - křestní
845Církevní medaile - evropské svátostky s místem původu
846Církevní medaile - lité svátostky oválné
847Církevní medaile - Mistr Jan Hus
848Církevní medaile - na přátelství
849Církevní medaile - svatební a zásnubní, XVII.století
850Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
StranaPoložkyObdobí
18851Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
883Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
19901Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
20951Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
978Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
211001Rakousko, František II., 1792 - 1835
1002Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
1007Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
1008Československo
1014Československo - resortní medaile a odznaky
1015Československo - regionální medaile a odznaky
1016Belgie
1021Francie, Napoleon III., 1852 - 1870
1022Francie, republika, 1871 -
1023Itálie - království
1024Jugoslávie - království
1025Německo - Bavorsko
1027Německo - Prusko
1028Německo - Sasko
1029Německo - císařství
1030Německo - III.říše
1034Rusko - různé
1035Srbsko
1036USA
1037Leopold I. a Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg
1038František Josef I., 1848 - 1916
1041Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická
1042Mariánská Týnice
1043Melk - opatství
1044Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830
1045Praha - kaple a klášter Dominikánů v Husově ulici
1046Svatá Hora u Příbrami
1047Církevní medaile - evropské svátostky s místem původu
1048Církevní medaile - Mistr Jan Hus
1050Církevní medaile - ostatní - signované
StranaPoložkyObdobí
221051Medaile vydané Českou numismatickou společností
1053Cheb - pobočka ČNS
1054Signatura 'A.B.' - blíže neurčeno
1055Bejvl Jaroslav, 1941 -
1057Beutler Miloslav, 1897 - 1964
1058Braun Rudolf, 1838 - 1899(?)
1059David František, 1913 - 2002
1060Exner Karol - medailér v Budapešti, 1850 - 1919
1061Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957
1062Harcuba Jiří, 1928 - 2013
1064Hofmann Edmund von Aspernburg, 1847 - 1930
1065Housa Vlastislav, 1932 - 2004
1066Hujer Ludvík, 1872 - 1968
1067Hvozdenský Josef, 1932 -
1068Kartáková Daniela, 1965 -
1069Knobloch Milan, 1921 -
1070Kolářský Zdeněk, 1931 -
1071Kříž Václav, 1830 - 1887
1072Lang Mikuláš Josef, 1776 - 1835
1073Loos Daniel Friedrich, 1735 - 1818
1074Lukáš Jan, 1944 -
1076Mára Antonín, 1877 - 1946
1077Marschall Rudolf, 1873 - 1967
1079Oppl Vladimír, 1953 -
1081Philipp Karl
1082Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923
StranaPoložkyObdobí
231101Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923
1116Placht Richard, 1880 - 1962
1118Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850 - 1923
1119Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850-1923
1123Radnicky Karel, 1818 - 1901
1125Schäfer Hans, nar.1875
1126Scheid Georg Adam, 1838 - 1921
1128Scharff Anton, 1845 - 1903
1134Schwerdtner Johann, 1834 - 1920
1135Schwartz Štěpán, 1851 - 1924
1137Stehlík Josef
1139Šantrůček Václav, 1866 - 1931
1140Šejnost Josef, 1878 - 1941
1142Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941
1143Španiel Otakar, 1881 - 1955
1144Truhlíková Spěváková Jarmila, 1940 -
StranaPoložkyObdobí
241151Truhlíková Spěváková Jarmila, 1940 -
1156Vít Josef
1157Voigt C.
1158Weinberger Antonín Rudolf, 1879 - 1936
1159Weiss Jan, 1794 - 1861
1161Zeman Karel, 1949 -
1163Brunsee ve Štýrsku
1164Geislingen
1165Cheb (Eger)
1166Jablonec nad Nisou
1167Jindřichův Hradec
1168Kremnica
1169Mariánské Lázně (Marienbad)
1170Pardubice
1171Praha
1177Praha - novoročenky firmy Franta Anýž
1178Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl
1185Praha - medaile Národopisné výstavy českoslovanské
1186Vídeň
1193Wiener Neustadt (Vídeňské Nové Město)
1194Würbenthal (Vrbno pod Pradědem)
1195Čechy
1196Československo
1199Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
StranaPoložkyObdobí
251201Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
1209Československo - medaile s portrétem Klem. Gottwalda
1220Československo - medaile s portrétem Ant. Zápotockého
1222Československo - medaile s portrétem Ludvíka Svobody
1225Československo - medaile s portrétem Václava Havla
1243Česká republika - medaile s portrétem Václava Havla
1245Česká republika - medaile s portrétem Václava Klause
1247Česká republika - různé
StranaPoložkyObdobí
261251Francie, Napoleon I. - jako konzul, 1799 - 1804
1257Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815
1263Francie
1265Itálie
1267Kanada
1268Německo - Mainz (Mohuč)
1269Německo - Prusko
1270Německo - Würzburg
1271Německo - císařství, 1870 - 1918
1273Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1276Nizozemí
1277Rakousko
1281Švýcarsko
1282Tyrolsko
1283USA
1286Vatikán, Pius X., 1903 - 1914
1288Velká Británie
1290Nouzovky Westfálska
1291Odznaky
1293Porcelánové medaile
1296Sokolské medaile, medailky a odznaky - regionální
1298Sportovní medaile, plakety a odznaky
StranaPoložkyObdobí
271301Sportovní medaile, plakety a odznaky
1308Střelecké medaile, plakety a odznaky
1319Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
1321Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
1327Československo - kolkované prozatímní státovky
1332Československo - státovky I. emise
1336Československo - státovky II. emise
1337Československo - bankovky Národ. banky Československé
StranaPoložkyObdobí
281351Československo - bankovky Národ. banky Československé
1354Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
1396Slovenská republika, 1939 - 1945
StranaPoložkyObdobí
291401Slovenská republika, 1939 - 1945
1402ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
1408Slovenská republika - kolkované, 1945
1410Československo - státovky londýnské emise
1430Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
StranaPoložkyObdobí
301451Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
1468Československo - bankovky a státovky 1953
1484Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
StranaPoložkyObdobí
311501Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
1502Československo - bankovky 1970 - 1989
1512Československo - nevydané bankovky a státovky
1514Poukázky Terezínského ghetta, 1943
1515Česká republika, 1992 -
1524Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945
1536Československo - poukázky PZO Tuzex
1537Bhutan
1538Bulharsko
1543Čína
1546Egypt
StranaPoložkyObdobí
321551Egypt
1600Francie
StranaPoložkyObdobí
331601Francie
StranaPoložkyObdobí
341651Francie
StranaPoložkyObdobí
351701Francie
1704Francouzská Indočína
1720Ghana
1723Chorvatsko
1724Indie
1728Jordánsko
1732Kambodža
1737Kazachstan
1747Keňa
1748Komory
1749Kongo (Zaire)
1750Korea
StranaPoložkyObdobí
361751Korea
1752Kuvajt
1762Kyrgistan
1769Libanon
1773Libye
1779Maďarsko
1790Makedonie
1796Malaysie
1799Malaysie a Britské Borneo
1800Maledivy
StranaPoložkyObdobí
371801Maledivy
1802Malta
1803Maroko
1807Mauretanie
1808Mexiko - provincie Chihuahua
1810Moldavie
1816Mosambik
1819Německo
1828Německo - BRD
1829Německo - DDR
1830Nepál
1834Nicaragua
1849Nigerie
1850Nizozemská Indie - japonská okupace
StranaPoložkyObdobí
381851Nizozemská Indie - japonská okupace
1853Polsko
1865Polsko - nouzovky
1866Rakousko
1879Rakousko - nouzovky
1880Rumunsko
1886Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1889Rusko - prozatimní vláda
1892Rusko - RSFSR
1896Rusko - SSSR
1897Rusko - Jižní Rusko a Krym
1898Severní Korea
StranaPoložkyObdobí
391901Severní Korea
1926Slovenská republika, 1992 -
1927Syrie
1928Thajsko
1929Ukrajina
1934USA
1935Zambie
1936Zimbabwe
1939Losy
1943Potravinové lístky - Protektorát Čechy a Morava
1945Potravinové lístky - Sudety
1947Potravinové lístky - Československo po roce 1945
1949Reklamní bankovky a poukázky
1950Směnky
StranaPoložkyObdobí
401951Směnky
1955Šeky a směnky
1957Konvoluty bankovek
1969Knihy :
1971Numismatické časopisy a sborníky :
1974Patenty a cirkuláře :
1979Osobní a jiné dokumenty :
StranaPoložkyObdobí
412001Spytihněv II., knížetem v Čechách 1055 - 1061
2002Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
2003Jan Lucemburský, 1310 - 1346
2005Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
2006Vladislav II., 1471 - 1516
2016Ludvík I., 1516 - 1526
2017Ferdinand I., 1526 - 1564
2035Maxmilian II., 1564 - 1576
2047Rudolf II., 1576 - 1612
StranaPoložkyObdobí
422051Rudolf II., 1576 - 1612
2058Matyáš II., 1612 - 1619
2059Moravské stavy, 1619 - 1620
2060Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince kiprová)
2061Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
2064Leopold I., 1657 - 1705
2085Josef I., 1705 - 1711
2086František II., 1792 - 1835
2088Ferdinand V., 1835 - 1848
2089Brno - městská ražba
2092Jihlava - městská ražba
2093Zhořelec - městská ražba
2094Hlavsa Petr z Liboslavě a Samuel Lekeš z Květné
2095Ferdinand I., 1519 - 1564
StranaPoložkyObdobí
432101Ferdinand I., 1519 - 1564
2102Maxmilián II., 1564 - 1576
2104Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
2110Ferdinand II., 1619 - 1637
2112Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
2116Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665
2117Ferdinand III., 1637 - 1657
2118Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
442151Leopold I., 1657 - 1705
2166Josef I., 1705 - 1711
2168Karel VI., 1711 - 1740
2176Marie Terezie, 1740 - 1780
2189Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
2194Leopold II., 1790 - 1792
2197František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
452201František II., 1792 - 1835
2223Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
2224Ferdinand V., 1835 - 1848
2231Uhry, anonymní ražby 12.století
2233Uhry, Matyáš Korvín, 1458 - 1490
2235Uhry, Ludvík II., 1516 - 1526
2237Ferdinand I., 1526 - 1564
2239Maxmilian II., 1564 - 1576
2243Rudolf II., 1576 - 1612
2246Matyáš II., 1608 - 1619
2247Ferdinand II., 1619 - 1637
2249Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
462251Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
472301Leopold I., 1657 - 1705
2302Malkontenti, 1704 - 1708
2303Karel III.(VI.), 1711 - 1740
2307Marie Terezie, 1740 - 1780
2310Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
2314František II., 1792 - 1835
2323Ferdinand V., 1835 - 1848
2325Marie Terezie, 1740 - 1780
2327Josef II., 1780 - 1790
2336František II., 1792 - 1835
2343Ferdinand V., 1835 - 1848
2344Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
2347Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
2350Marie Terezie, 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
482351Marie Terezie, 1740 - 1780
2352Josef II., 1780 - 1790
2353Leopold II., 1790 - 1792
2354František II., 1792 - 1835
2356Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
2362Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
492401Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
2403Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
2423Československo 1918 - 1938
2444Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
2446Slovenská republika, 1939 - 1945
2448Československo 1945 - 1953
2450Československo 1953 - 1960
StranaPoložkyObdobí
502451Československo 1953 - 1960
2455Československo 1961 - 1990
2474Československo 1990 - 1993
2479Česká republika, 1993 -
2489Chlebové známky
2492Psí známky
2495Anhalt-Bernburg, Alexander Carl, 1834 - 1863
2496Anhalt-Dessau, Leopold Friedrich, 1817 - 1871
2497Augsburg - město
2498Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651
2500Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
StranaPoložkyObdobí
512501Bavorsko, Maximilian I. Josef, 1806 - 1825
2502Bavorsko, Ludwig I., 1825 - 1848
2507Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
2509Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
2510Braunschweig W., Rudolf August a Anton Ulrich
2511Braunschweig-Herzberg, Albrecht III., 1427 - 1486
2512Braunschweig W., Karel I., 1735 - 1780
2514Hall - město
2515Hannover, Wilhelm IV., 1830 - 1837
2516Hannover, Ernst August, 1837 - 1851
2519Hannover, Georg V., 1851 - 1866
2520Hessen-Kassel, Ludwig II., 1458 - 1471
2521Hessen-Kassel, Wilhelm II., 1821 - 1847
2523Nassau, Friedrich August, 1803 - 1816
2524Norimberk, Ferdinand II., 1619 - 1637
2525Norimberk, František I., 1745 - 1765
2527Oldenburg, Paul Friedrich August, 1829 - 1853
2528Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
2530Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
2533Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
2536Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
2544Řezno, blíže nepřidělená ražba, 12.-13. století
2545Řezno, vévoda Otto II. a biskup Siegfried
2547Řezno, biskup Heinrich II. von Rotheneck, 1277 - 1296
2548Řezno, vévoda Otto III., 1290 - 1312
2549Řezno, Josef II., 1765 - 1790
2550Řezno, František I., 1745 - 1765
StranaPoložkyObdobí
522551Řezno, František I., 1745 - 1765
2552Sasko-Meiningen, Bernhard II., 1821 - 1866
2553Sasko, Johann Georg III., 1680 - 1691
2554Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
2555Sasko - království, Friedrich August II., 1836 - 1854
2556Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
2561Sasko-Coburg-Gotha, Ernest I., 1826 - 1844
2562Sasko-Weimar, Friedrich Wilhelm a Johann, 1573 - 1603
2563Schaumburg - Lippe, Georg Wilhelm, 1787 - 1860
2564Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592
2565Württemberg, Wilhelm I., 1816 - 1864
2567Anhalt, Friedrich II., 1904 - 1918
2568Badensko, Friedrich I., 1856 - 1907
2575Badensko, Friedrich II., 1907 - 1918
2576Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
2578Bavorsko, Otto, 1886 - 1912
2584Bavorsko, Luitpold - princ regent
2585Bavorsko, Ludwig III., 1913 - 1918
2586Brémy - město
2587Lübeck - město
2589Mecklenburg-Schwerin, Fried.Franz IV., 1897 - 1918
2590Oldenburg, Friedrich August, 1900 - 1918
2591Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
2592Prusko, Friedrich III., 1888
2594Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
2596Sasko, Albert, 1873 - 1902
2597Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
StranaPoložkyObdobí
532601Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
2603Sasko - Meiningen, Georg II., 1866 - 1914
2605Sasko - Výmar - Eisenach, Wilhelm Ernst, 1901 - 1918
2607Schwarzburg-Sonderhausen, Karl Günther, 1880 - 1909
2609Schaumburg-Lippe, Albrecht Georg, 1893 - 1911
2610Württemberg, Wilhelm II., 1891 - 1918
2614Německo - drobné ražby císařství
2618Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2635Německo - 3.říše, 1933 - 1945
StranaPoložkyObdobí
542651Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2655Německo - BRD, 1949 -
2661Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
2663Bulharsko, Ferdinand I. jako král, 1908 - 1918
2664Bulharsko, Boris III., 1918 - 1943
2668Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
2669Estonsko, I.republika, 1919 - 1940
2688Evropa
2689Finsko pod Ruskem, Alexandr III., 1881 - 1894
2690Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
2693Francie, Ludvík XV., 1715 - 1774
2696Francie, I.republika, 1793 - 1799
2697Francie, Napoleon I. - konzul republiky, 1797 - 1804
2699Francie, Napoleon I. - císař, 1804 - 1814, 1815
StranaPoložkyObdobí
552701Francie, Napoleon I. - císař, 1804 - 1814, 1815
2702Francie, Karel X., 1824 - 1830
2704Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
2707Francie, II.republika, 1848 - 1852
2709Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
2717Francie, III.republika, 1871 - 1940
2723Francie - město Metz
2724Gdaňsk - město
2725Guernsey, Victoria, 1837 - 1901
2726Irsko, George III., 1760 - 1820
2727Irsko, republika, 1921 -
2728Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
2730Itálie, Umberto I., 1878 - 1900
2731Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
2736Itálie, republika, 1946 -
StranaPoložkyObdobí
562751Itálie, republika, 1946 -
2755Itálie - Benátky, Andrea Contarini, 1368 - 1382
2756Itálie - Benátky, anonymní ražby XVI. století
2757Jugoslávie, republika, 1945 - 1992
2758Jugoslávie, Alexander, 1921 - 1934
2760Litva, I.republika, 1918 - 1940
2767Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
2778Maďarsko - regentství
2791Maďarsko - republika
2798Monako, Rainier, 1949 -
2799Augsburg, Ferdinand II., 1619 - 1637
2800Bavorsko, Otto, 1886 - 1912
StranaPoložkyObdobí
572801Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
2802Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
2803Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
2804Württemberg, Karl I., 1864 - 1891
2805Německo - drobné ražby císařství
2806Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2808Německo - BRD, 1949 -
2810Nizozemí - město Campen
2812Nizozemí - provincie Utrecht
2813Nizozemí - provincie Zeeland
2814Nizozemí - město Zwole
2815Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
2816Norsko, Haakon VII., 1905 - 1957
2817Polsko, republika, 1918 -
2821Portugalsko, Luiz I., 1861 - 1889
2822Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908
2823Portugalsko, Manuel II., 1908 - 1910
2824Portugalsko, republika, 1910 -
2826Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
2829Rakousko - II. republika, 1945 -
2838Řecko, Georg I., 1863 - 1913
2843Rumunsko, Karel I. - jako král, 1881 - 1914
2845Rusko, Alžběta, 1741 - 1762
2846Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
2848Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
2850Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
StranaPoložkyObdobí
582851Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
2852Rusko, SSSR, 1923 - 1991
2856Slovensko, republika, 1993 -
2859San Marino, republika
2861Španělsko, Karel Rakouský, 1703 - 1711
2862Španělsko, Josef Napoleon, 1808 - 1813
2863Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868
2864Španělsko, provizorní vláda, 1868 - 1871
2865Španělsko, Amadeo I., 1871 - 1873
2866Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
2867Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
2868Švédsko, Gustav V., 1907 - 1950
2871Švédsko, Gustav VI. Adolf, 1950 - 1973
2874Švýcarsko - kanton Bern
2875Švýcarsko, republika
StranaPoložkyObdobí
592901Švýcarsko, republika
2905Vatikán, František, 2013 -
2908Velká Británie, George II., 1727 - 1760
2913Velká Británie, George III., 1760 - 1820
2924Velká Británie, George IV., 1820 - 1830
2926Velká Británie, William IV., 1830 - 1837
2931Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
2935Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
2938Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
2939Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
2940Belgické Kongo, Leopold II., 1865 - 1909
2941Jižní Afrika, republika, 1836 - 1910
2943Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
2944Maroko, Muhammad V., 1927 - 1962
2945Německá východní Afrika, Wilhelm II., 1888 - 1918
2946Bermudy, Elizabeth II., 1952 -
2947Brazilie, republika, 1889 -
2950Haiti, republika, 1804 -
StranaPoložkyObdobí
602951Kanada, Elizabeth II., 1952 -
2952Mexiko, republika, 1867 -
2953Peru, republika, 1822 -
2956USA
2977Čína - provincie Kiang-nan
2978Filipiny, Alfonso XII., 1874 - 1885
2979Filipiny, republika, 1903 -
2980Hong Kong, Victoria, 1837 - 1901
2981Indie - Britská východoindická společnost
2982Indie, George VI., 1936 - 1952
2983Kazachstán, republika, 1991 -
2984Mongolsko - republika
2986Saravak, James Brooke, 1841 - 1868
2987Saravak, Charles Johnson Brooke, 1868 - 1917
2988Thajsko, Rama VI., 1910 - 1925
2989Turecko, Abdul Aziz, 1861 - 1876
2990Turecko, Abdul Hamid II., 1876 - 1909
2992Turecko, Muhammad V., 1909 - 1918
2993Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
2995Cookovy ostrovy, Elizabeth II., 1952 -
2997Fiji, George VI., 1936 - 1952
2998Samoa, Malietoa Tanumafili, 1962 -
3000Vanuatu, republika, 1980 -

Copyright 2020 Česká numismatická společnost - pobočka Praha