Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 25. května 2019

Pol.

Hietzing

Stav

V.cena

D.cena

2501. Spolek zahradníků a přátel zahradnictví b.l. - nápis
a opis / břečťanový věnec a volné místo pro udělení,
Nesign., raz.Christlbauer, Ag900, 50mm, 46.406g, pat.
0/0 500,- 1100,-

Pol.

Hořice

Stav

V.cena

D.cena

2502. Pichl - spolek pro ochranu zvířat a chov ryb b.l. -
městský znak, věnec a písmo / sedící žena sype zrní
drůbeži, nápis, Sign., bronz 45mm, pat., starý lístek
0/0 600,- 1800,-

Pol.

Hradec Králové

Stav

V.cena

D.cena

2503. Rudolf II., opis / centrum Hradce Králové, opis,
Nesign., měď 30 mm, údajně pouze 5ks RRR!
0/0 300,- 300,-
2504. Zdeněk Netrval - AR jeton na 75.narozeniny 1999 -
poprsí zleva, opis / osobní znak, opis, Sign.Soušek,
Punc., patinov. Ag925, 30mm, 21.599g, patina
0/0 650,- --.-

Pol.

Husinec

Stav

V.cena

D.cena

2505. Mistr Jan Hus - 500.výročí narození b.l. (1868) -
poprsí část.zprava ve věnci, opis / rodný dům v ozd.
kruhu, nápis, Nesign., cín 36 mm s původním ouškem
1/1 160,- 240,-

Pol.

Jablonec nad Nisou

Stav

V.cena

D.cena

2506. AR medaile na znovuotevření městského divadla 1998 -
personifikace města, znak, opis / budova divadla,
4-řádkový nápis, Punc. Ag999, 34mm, 16.121g, kapsle
Proof 500,- --.-

Pol.

Jaroměř

Stav

V.cena

D.cena

2507. Slavnost J.A.Komenského v Jaroměři 15.8.1909 - poprsí
zleva, opis / 8-řádkový nápis, Nesign. (patrně ražba
Karnet-Kyselý), hliník 30 mm s původním ouškem, pat.
0/0 180,- 260,-

Pol.

Jaroměř

Stav

V.cena

D.cena

2508. Wagner - AR medaile na milenium Sv.Václava 1929 -
sv.Václav na koni, klečící poutník, nápisy / znak v
trnovém věnci, Sign., patinov. Ag987, 40mm, 29.420g
0/0 1000,- 6000,-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

2509. Neuberger - AE městská pamětní medaile b.l. - chrám
sv.Barbory, opis / pohled na město, znak, dva opisy
a ozdobná kružba, Sign., 55mm, skvrnky, patina, téměř
0/0 2000,- 4200,-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

2510. Odhalení pomníku K.Havlíčka Borovského 26.8.1883 -
hlava zleva, opis / 7-řádkový nápis v lipovém věnci,
Nesign.(Kříž), měď 30 mm, PZ.332, dr.hr., pěkná pat.
1/1 300,- 300,-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

2511. Odhalení pomníku K.Havlíčka Borovského 26.8.1883 -
Hlava zleva, opis / 7-řádkový nápis v lipovém věnci,
Nesign.(Kříž), cín 30 mm s původ. ouškem, pat., téměř
0/0 200,- 200,-

Pol.

Liberec (Reichenberg)

Stav

V.cena

D.cena

2512. Zitte - AR medaile na otevření nové radnice 30.9.1888
- stará radnice, znak, něm.opis / nová radnice, něm.
opis, Punc., Ag 40mm, 27.403g, MZČ.188/1, dr.hr.,rys.
1/1 500,- 2000,-

Pol.

Litoměřice (Leitmeritz)

Stav

V.cena

D.cena

2513. Braun - Okresní hospodářský svaz - Za zásluhy b.l. -
znak města a 3-řádkový nápis ve věnci / znak svazu,
opis, Sign., bronz 36 mm, nep.hr., nep.rysky, patina
1/1 600,- 600,-

Pol.

Pardubice

Stav

V.cena

D.cena

2514. Vynálezcům ruchadla bratrancům Veverkům 8.9.1883 -
zdokonalený pluh, opis / 6-řádkový nápis v lipovém
věnci, Nesign., cín 28mm s původním raženým ouškem
0/0 200,- --.-

Pol.

Písek

Stav

V.cena

D.cena

2515. Sbor c.k.výs.měšťan.ostrostřelců - pivní známka na
1/2 (litru), Nesign., mosaz 22 mm, dr.hr., patina R!
-1/1 200,- 420,-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

2516. Obchodní a živnost.komora v Plzni - Za zásluhy b.l. -
městský znak, český opis / tři alegorické postavy,
německý opis, Nesign., bronz 44mm, krásná patina
0/0 600,- 1900,-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

2517. Šmakal - I.zemská výstava umění kuchařského 1904 -
Čechie s vavřín. věncem, opis / věnec a česko-německý
opis, Sign., Nepunc., zlac. Ag 55mm, 38.108g, dr.hr.
0/0 800,- 4200,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2518. Nesign. - velké Národní divadlo v Praze 1868 -
budova Národního divadla, česko-něm.nápis / řetězový
most, nápis, cín 40 mm s ouškem, Don.4914, nep.hr.
0/0 400,- --.-
2519. Velké Národní divadlo v Praze, dvojitý opis / nový
most pražský, opis a vročení 1868, Nesign., cín
27 mm s původ.ouškem, Don.4918, pěkná patina, nep.hr.
0/0 240,- 240,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2520. J.Neumann, numismatik - upomínka na výlet 28.5.1871 -
znak Žatce, německý opis / německý 9-řádkový nápis,
Nesign., cín 32 mm s raženým ouškem, Don.5147
0/0 400,- 440,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2521. Národní divadlo 1883 - sedící Bohemia, dvě postavy,
opis / nápis ve věnci, Nesign., vyrobeno z lustrů
roztavených při požáru, zlac.bronz 60 mm, Don.5012
0/0 500,- 1100,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2522. Národní muzeum v Praze - 150.výročí založení 1968 -
žena trhá kytici, latin.opis / průčelí muzea, vročení
a opis, Nesign. (Bedřich Štefan), patov.bronz 70 mm
0/0 180,- 180,-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2523. PF 2004 - renesanční kachel se znakem Jakuba Krčína,
opis / v paprscích jména vydavetelů, velké "PF"
a opis, Sign., Ag925, 30mm, 14.565g, etue R!
0/0 500,- 500,-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2524. PF 2007 - letící Niké nese Řád Marie Terezie, opis /
v paprscích jména vydavatelů, velké "PF" a opis,
Sign., Ag925, 30mm, 14.840g R!
0/0 500,- --.-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2525. PF 2014 - atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda
v Sarajevu, opis/ v paprscích jména vydavatelů, velké
"PF" a opis, Sign., Ag925, 30mm, 14.424g
0/0 500,- --.-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2526. PF 2016 - 100.výročí úmrtí císaře Fr.Josefa I.- pošt.
známka, opis / v paprscích jména vydavatelů, velké
"PF" a opis, Sign., Ag925, 30mm, 14.454g
0/0 500,- 500,-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2527. PF 2016 - 100.výročí úmrtí císaře Fr.Josefa I.- pošt.
známka, opis / v paprscích jména vydavatelů, velké
"PF" a opis, Sign., měď 30mm, 13.116, pouze 13ks RRR!
0/0 500,- 1000,-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2528. PF 2017 - 300.výročí naroz. Marie Terezie - rostlina
brambory s hlízami, opis / v paprscích jména vydav.,
"PF" a opis, Sign., Ag925, 30mm, 14.782g
0/0 500,- --.-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2529. PF 2017 - 300.výročí naroz. Marie Terezie - rostlina
brambory s hlízami, opis / v paprscích jména vydav.,
"PF", opis, Sign., měď 30mm, 12.577g, pouze 13ks RRR!
0/0 500,- 1000,-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2530. PF 2018 - 100.výročí konce 1.světové války - kříž,
malá lípa, puška, písmo / v paprscích jména vydav.,
"PF" a opis, Sign., Ag925, 30mm, 14.660g
0/0 500,- 500,-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2531. PF 2018 - 100.výročí konce 1.svetové války - kříž,
malá lípa, puška, písmo / v paprscích jména vydav.,
"PF", opis, Sign., měď 30mm, 12.096g, pouze 13ks RRR!
0/0 500,- 1000,-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2532. PF 2019 - 600 let úmrtí Václava IV. - "W", lazebnice,
ledňáčci a opis / "PF", v paprscích jména vydavatelů,
opis, Sign., patin. Ag925, 30mm, 14.835g, původ.etue
0/0 500,- 500,-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2533. PF 2019 - 600 let úmrtí Václava IV. - "W", lazebnice,
ledňáčci a opis / v paprscích jména vydavatelů, velké
"PF" a opis, Sign., mosaz 30mm, 13.452g
0/0 200,- --.-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2534. Tautenhayn - Čestná cena ministerstva obchodu 1891 -
hlava Fr.Josefa zprava, opis / alegorie a dva opisy,
Sign., bronz 57mm, 71.981g, ŠFP.1b, nep.hr., patina
0/0 2000,- 3000,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2535. Tautenhayn - Státní cena ministerstva orby 1891 -
hlava Fr.Josefa zprava, opis / císařský znak, trojitý
opis, Sign., Punc., Ag 40mm, 34.560g, ŠFP.3b, vl.rys.
0/0 6000,- 9000,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2536. Tautenhayn - Státní cena ministerstva orby 1891 -
hlava Fr.Josefa zprava, opis / císařský znak, trojitý
opis, Sign., bronz 40 mm, 35.426g, ŠFP.3c, patina R!
0/0 3000,- 4000,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2537. Tautenhayn - Státní cena ministerstva orby 1891 -
hlava Fr.Josefa zprava, opis / císařský znak, trojitý
opis, Sign., bronz 40 mm, 32.975g, ŠFP.3c, patina
0/0 2400,- 4800,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2538. Goldschmid - Spolek pro průmysl pivovarský 1891 -
Sv.Václav s cechovními symboly / vročení v kartuši,
opisy, Sign., pat.bronz 47mm, ŠFP.5c (uděleno 11 ks)
0/0 3400,- 6500,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2539. Goldschmid - Spolek pro průmysl pivovarský 1891 -
Sv.Václav s cechovními symboly / vročení v kartuši
a opisy, Sign., zlac.bronz 47 mm, ŠFP.5(f), skvr. R!
1/0 2000,- 3000,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2540. Kříž - Zemědělská rada pro Království české b.l. -
český lev, dvojitý opis / česko-němec. nápis ve věnci
Sign., Ag800, 42mm, 23.991g, jako ŠFP.6b, nep.hr.pat.
0/0 1000,- 1200,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2541. Kříž - Zemědělská rada pro Království české b.l. -
český lev, dvojitý opis / česko-němec. nápis ve věnci
Sign., bronz 42mm, jako ŠFP.6c (uděleno 241 ks), pat.
0/0 600,- 600,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2542. Šmakal - Zemědělská rada pro Království české b.l. -
český lev, dvojitý opis / česko-němec. nápis ve věnci
Sign., Ag800, 42mm, 24.969g, jako ŠFP.6b, patina
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2543. Braun a Mauder - Záslužná medaile města Prahy 1891 -
kráčející Čechie se lvem, opis / znak Prahy a opis,
Sign., Punc., Ag 60mm, 88.165g, ŠFP.7a, vlas.rysky
0/0 4000,- 9600,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2544. Braun a Mauder - Záslužná medaile města Prahy 1891 -
Městský znak, opis / kráčející Čechie se lvem, opis,
poměděný bronz 60mm, 81.837g, ŠFP.7c, dr.hr., patina
1/1 500,- 1100,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2545. Myslbek - Obchodní a živnost. komora v Praze 1891 -
hlava Čechie zleva, opis/ stoj. Putti s věncem, opis,
Sign., Punc., Ag 56mm, 66.807g, ŠFP.8b, uděleno 33ks
0/0 2000,- 4200,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2546. Myslbek - Obchodní a živnost. komora v Praze b.l. -
hlava Čechie zleva, opis / stojící Putti s věncem,
opis, Sign., bronz 56 mm, ŠFP.8c, krásná patina
0/0 500,- 1100,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2547. Myslbek - Obchodní a živnost. komora v Praze b.l. -
hlava Čechie zleva, opis / stojící Putti s věncem,
opis, Sign., bronz 56 mm, ŠFP.8c, stopy zlacení, pat.
0/0 500,- 900,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2548. Peška - Obchodní a živnost. komora v Plzni b.l. -
městský znak, český opis / tři postavy, německý opis,
Punc., Ag800, 44mm, 29.907g, ŠFP.9b, hr., vlas.rysky
1/1 4400,- 5000,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2549. Peška - Obchodní komora v Č.Budějovicích b.l. -
alegorie, opis / česko-něm. nápis ve věnci, Nesign.,
Punc., Ag800, 44mm, 37.951g, ŠFP.10a, hr., rysky
1/1 3000,- 6600,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2550. Peška - Obchodní komora v Č.Budějovicích b.l. -
alegorie, opis / česko-něm. nápis ve věnci, Nesign.,
zlacený bronz 44 mm, ŠFP.10(c), vl.rysky, pěkná pat.
0/0 500,- 5500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2019 Česká numismatická společnost - pobočka Praha