Česká numismatická společnost, pobočka v Havířově

Nabídkový katalog na aukci dne 4. října 2020

Pol.

Karel VI. (1711 - 1740)

Stav

V.cena

D.cena

701. 3 Krejcar 1713 Gratz, Ag,, - -1/2 320,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711 - 1740)

Stav

V.cena

D.cena

702. 3 Krejcar 1719 Praha, Ag,, pat. +1/1 380,- 400,-

Pol.

Karel VI. (1711 - 1740)

Stav

V.cena

D.cena

703. 3 Krejcar 1722, Praha, Ag,, v port. nep. vada mat. 1/1 900,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711 - 1740)

Stav

V.cena

D.cena

704. 3 Krejcar 1724 Praha, Ag,, - 0/0 460,- 600,-
705. 3 Krejcar 1727 Praha, Ag,, nep. just. +2/+2 320,- 320,-
706. 1 Krejcar b.l. Hall var. 1, Nov.15, Ag,, - -1/2 120,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

707. 1 Tolar 1765 G Günzburg, Ag,, nep. just., část. pat. 1/-1 3200,- 3400,-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

708. 1 Tolar 1765 G Günzburg, Ag,, nep. rys., nep. ďobky t. -1/-1 4200,- --.-
709. 1 Tolar 1780 B/SK-PD Madona / andělé, Ag, nep.st.po oušku, škr. -1/2 1100,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

710. 1 Tolar 1780 B/SK-PD Madona / andělé, Ag,, nep. just. 1/-1 3200,- 3800,-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

711. 1 Tolar 1780 IC-FA, Vídeň, var. oválná brož s perlami, Ag,, - -1/-1 2600,- 3000,-
712. 1 Tolar 1780 SF levanský, Ag, orig.kazeta s cert., novoražba 0/0 450,- 500,-
713. 1 Tolar 1780 SF levanský, Ag,, pat. 0/0 460,- 460,-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

714. 1/2 Tolar 1759 b.z., Ag, stopa po oušku, nep. škr u port. 1/1 1100,- 1700,-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

715. 30 Krejcar 1769 IC-SK Vídeň, Nov.91, Ag,, - t. -1/-1 2000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

716. 30 Krejcar 1775 IC-FA, Vídeň pro Halič, Ag,, R -1/1 2200,- 2200,-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

717. 20 Krejcar 1757 b.z. Praha, Ag,, nep. vad. mat. -1/-1 650,- 650,-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

718. 20 Krejcar 1764 b.z. Praha, Ag,, - 1/-1 550,- 550,-
719. 20 Krejcar 1764 b.z., Ag,, - -1/2 300,- --.-
720. 20 Krejcar 1765 b.z., Ag,, - -1/2 280,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

721. 20 Krejcar 1776 EvS-IK Praha, Ag,, nep. just. 1/1 750,- 900,-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

722. 10 Krejcar 1765 b.z., Ag,, - 2/-1 270,- --.-
723. 10 Krejcar 1765 Praha, Ag,, - -1/2 320,- --.-
724. 1 Krejcar 1762 P Praha, Cu,, - t. 1/1 120,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

725. 1 Soldo 1763 G pro Gorici, Nov.50, Cu,, - -1/-1 130,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

726. Dukaton 1750 Bruggy, lev, 33.3 g, N.156, KM.8.2, Ag,, RR, vzácný 1/1 9000,- 9000,-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

727. Půldukaton 1751 ruka, Antverpy, Nov.149, Ag,, škr. t. 1/-1 3200,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740 - 1780)

Stav

V.cena

D.cena

728. Žeton M. Terezie a Fr. Lotrinského 1751 na návštěvu dolů, 2,29 g, ? 21 mm, Ha.2904, Mo.1830, Ag,, skvrnky -1/1 1000,- 1300,-

Pol.

František Lotrinský (1745 - 1765)

Stav

V.cena

D.cena

729. 20 Krejcar 1765 K.B., Ag,, - -1/-1 300,- --.-
730. 20 Krejcar 1765 Kremnice BE/EvM-D posmrt., Nov.34, Ag,, nep. just. -1/2 280,- --.-
731. 20 Krejcar 1765 Kremnice BP/SK-PD posmrt., Ag,, - -1/2 280,- --.-

Pol.

František Lotrinský (1745 - 1765)

Stav

V.cena

D.cena

732. VII. Krejcar 1763 Praha, Nov.14, Ag,, rys. v portrétu -1/-1 1700,- --.-

Pol.

Josef II. (1765 - 1790)

Stav

V.cena

D.cena

733. 1 Tolar 1782 B Madona / andělé, Ag,, nep. just., sbír. 0/1 3200,- 4600,-

Pol.

Josef II. (1765 - 1790)

Stav

V.cena

D.cena

734. 1 Tolar 1783 B Madona / andělé, Ag,, pěkný +1/1 3200,- 3400,-

Pol.

Josef II. (1765 - 1790)

Stav

V.cena

D.cena

735. 1 Tolar 1785 Brusel, Křížový, Ag,, pěkný 1/1 3200,- 3800,-
736. 1 Tolar 1785 Brusell, křížový, Ag,, ned., just. -1/-1 2000,- 2000,-

Pol.

Josef II. (1765 - 1790)

Stav

V.cena

D.cena

737. 1 Tolar 1790 M Křížový, Ag,, - -1/2 1100,- 1300,-

Pol.

Josef II. (1765 - 1790)

Stav

V.cena

D.cena

738. 1/4 Tolar 1790 B, křížový, Ag,, nep. just. +1/+1 1600,- --.-
739. 20 Krejcar 1786 B, Ag,, - -1/-1 220,- --.-

Pol.

Josef II. (1765 - 1790)

Stav

V.cena

D.cena

740. 2 Liards 1790 Brusel, Nov.65, Cu,, - -1/2 600,- --.-

Pol.

Andreas Hofer - tyrolský velitel povstalců r.1809 (1767 - 1810)

Stav

V.cena

D.cena

741. 20 Krejcar 1809 Graz, var. ve slově GEFURSTETE je U místo Ü, Ag,, RR -1/-1 420,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790 - 1792)

Stav

V.cena

D.cena

742. 10 Krejcar 1790 A, Ag,, - 2/2 200,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790 - 1792)

Stav

V.cena

D.cena

743. 10 Krejcar 1792 B, Ag,, pat., just. -1/-1 450,- --.-
744. 1 Liard 1792 Brusel, Nov.4, Cu,, - 1/2 180,- 200,-

Pol.

Leopold II. (1790 - 1792)

Stav

V.cena

D.cena

745. XIV. Liards 1791 Brusel, Nov.26, Cu,, R, krásná pat. 0/0 3400,- 3800,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

746. 1 Tolar 1793 A křížový, Ag,, - +2/+2 1600,- --.-
747. 1 Tolar 1793 B, křížový, Ag,, - -1/-1 2000,- 2000,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

748. 1 Tolar 1793 H, Günzburg, křížový, 29.53 g, Ag,, - +1/1 6000,- 6000,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

749. 1 Tolar 1795 A Křížový, Ag,, nep. rys. -1/-1 2000,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

750. 1 Tolar 1795 B křížový, Ag, perf.opr.st.po oušku, 1 x ďobka, nep. just. -1/-1 2000,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

751. 1 Tolar 1795 H křížový, Ag, perf.opr.st.po oušku +2/2 1400,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

752. 1 Tolar 1795 H, Günzburg, křížový, Ag,, - -1/-1 3400,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

753. 1 Tolar 1797 C Křížový, Ag,, nep. hry, nep. just. -1/-1 1800,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

754. 1 Tolar 1813 G, Ag,, 1 x nep. rys., sbír. 0/1 3200,- 4400,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

755. 1 Tolar 1820 A, Ag,, nep. hry, nep. rys. 1/-1 2600,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

756. 1 Tolar 1823 G, 28.05 g, Ag,, - 1/1 4500,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

757. 1 Tolar 1834 A, v "AVSTRIAE" odstraněno písmeno "E", 28.26 g, Ag,, - 0/+1 3600,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

758. 1 Tolar 1795 C, křížový, Ag,, - +2/2 1900,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

759. 1/2 Tolar 1796 A křížový, Nov.88, Ag,, dr. škr., pat. -1/-1 800,- 800,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

760. 1/2 Tolar 1796 C křížový, Nov.88, Ag,, RR +2/-2 3500,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

761. 1/2 Tolar 1797 C Křížový, Ag,, část. pat., 1 x dr. rys. +2/2 800,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

762. 1/2 Tolar 1797 C, křížový, Ag,, nep. just. -1/-1 1800,- --.-
763. 1/4 Tolar 1795 B křížový, Ag,, just. 1/-1 600,- --.-
764. 30 Krejcar 1807 A, B, S, Cu, 3 ks, - 2/2 140,- 460,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

765. 20 Krejcar 1796 E, Ag,, nep. just. lup. -1/-1 450,- 500,-
766. 20 Krejcar 1803 G, Ag,, nep. just. t. 1/1 500,- 1500,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

767. 20 Krejcar 1804 C, Ag,, u port. ěkr. +1/1 340,- --.-
768. 20 Krejcar 1806 A, Ag,, s kor., pat. -1/-1 200,- 400,-
769. 20 Krejcar 1808 A, Ag,, - -1/-1 250,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

770. 20 Krejcar 1808 D, Ag,, - t. 1/-1 240,- 600,-
771. 20 Krejcar 1809 B, Ag,, - -1/-1 200,- 350,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

772. 20 Krejcar 1810 A, Ag,, nep. just. 1/-1 150,- 200,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

773. 20 Krejcar 1819 E, Ag,, dr. just. t. -1/-1 240,- 2400,-
774. 20 Krejcar 1825 A, Ag,, - +1/1 300,- 500,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

775. 20 Krejcar 1828 A, Ag,, nep. just. +1/1 300,- 500,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

776. 20 Krejcar 1830 A, Ag,, - t. 1/-1 200,- 250,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

777. 20 Krejcar 1830 B, Ag,, sbír. 0/0 320,- 750,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

778. 20 Krejcar 1830 C, Ag,, - 1/-1 340,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

779. 20 Krejcar 1830 C, Ag,, - -1/-1 250,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

780. 20 Krejcar 1830 E, Ag,, nep. just. 1/-1 150,- 1000,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

781. 20 Krejcar 1831 A, Ag,, - 1/-1 200,- --.-
782. 20 Krejcar 1831 A, Nov.53, Ag,, vlas. just. -1/2 280,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

783. 20 Krejcar 1832 A, Ag,, - 1/1 250,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

784. 20 Krejcar 1832 A, Ag,, - 1/1 200,- 200,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

785. 20 Krejcar 1833 B madona, Ag,, - 1/1 400,- 440,-
786. 20 Krejcar 1833 B Madona, Ag,, nep. rys. -1/2 300,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

787. 20 Krejcar 1833 C, Ag,, nep. just. 1/-1 340,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

788. 20 Krejcar 1834 B madona, Ag,, sbír. 0/+1 500,- 500,-
789. 20 Krejcar 1834 B, madona, Ag,, - 1/-1 270,- 320,-
790. 20 Krejcar 1834 C, Ag,, - 1/-1 340,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

791. 20 Krejcar 1835 B madona, Ag,, - 1/-1 160,- 350,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

792. 20 Krejcar 1835 B, Ag,, - 1/-1 200,- 250,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

793. 20 Krejcar 1835 C, Ag,, - +1/-1 340,- --.-
794. 15 Krejcar 1807 S (2x), A, B, Cu, 4 ks, - -1/2 140,- 460,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

795. 12 Krejcar 1795 A, Ag,, pat., nep. rýha před ražbou 1/1 400,- 400,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

796. 12 Krejcar 1795 C, Ag,, 1 x vyl., pat. 1/1 300,- 300,-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

797. 10 Krejcar 1815 A, Ag,, nep. just., pat 1/-1 250,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

798. 7 Krejcar 1802 A, Ag,, - 1/-1 300,- --.-

Pol.

František II. (1792 - 1835)

Stav

V.cena

D.cena

799. 7 Krejcar 1802 A, Ag,, nep. vl. rys. lup. 1/1 200,- 260,-
800. 7 Krejcar 1802 B, Ag,, - 1/1 700,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2020 Česká numismatická společnost, pobočka v Havířově