Česká numismatická společnost, pobočka v Havířově

Nabídkový katalog na aukci dne 4. října 2020

Pol.

Přemysl I. Otakar (1198 - 1230)

Stav

V.cena

D.cena

501. Denár, Cach.659, Ag,, ned. t. 1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Přemysl Otakar II. (1253 - 1278)

Stav

V.cena

D.cena

502. Brakteátový fenik, Cheb, Hás.36, Ag,, 1 x olám., ned. t. 2 1200,- --.-
503. Brakteátový fenik, Ag,, nep. perf. 1 650,- 650,-

Pol.

Přemysl Otakar II. (1253 - 1278)

Stav

V.cena

D.cena

504. Denár, C-971, Ag,, ned. t. -1/-1 1200,- --.-

Pol.

Václav II. (1278 - 1305)

Stav

V.cena

D.cena

505. Brakteát, blíže neurčen, Ag,, ned. 2 1200,- --.-

Pol.

Václav II. (1278 - 1305)

Stav

V.cena

D.cena

506. Parvus, Ag,, - -1/-1 1200,- --.-
507. Parvus, Ag,, pat., ned. 2/-2 800,- --.-

Pol.

Václav II. (1278 - 1305)

Stav

V.cena

D.cena

508. Parvus, Sm.2,CH 17/37, Ag,, pat. -1/-1 2000,- --.-

Pol.

Albrecht I. (1282 - 1309)

Stav

V.cena

D.cena

509. Fenik na čtyřrázu, orel, 0.58 g, Lus.78, Ag,, - -1 280,- --.-
510. Fenik na čtyřrázu, štít s líliemi, 0.6 g, Lus.91, Ag,, - -1 280,- --.-

Pol.

Václav III. (1301 - 1305)

Stav

V.cena

D.cena

511. Denár, Husz.436, Ag,, - 1/1 1000,- 1500,-

Pol.

Václav III. (1301 - 1305)

Stav

V.cena

D.cena

512. Denár, Husz.437, Ag,, - 1/1 1000,- 1400,-

Pol.

Jan Lucemburský (1310 - 1346)

Stav

V.cena

D.cena

513. Parvus, větší svatozář, Sm1, Cast.11, Ag,, - 2/2 500,- 500,-

Pol.

Jan Lucemburský (1310 - 1346)

Stav

V.cena

D.cena

514. Pražský groš, varianta: mezi Johanes : Primus (dvojtečka), Ag,, - -1/1 500,- 1300,-
515. Pražský groš, Ag,, ned. 2/2 300,- 300,-

Pol.

Jan Lucemburský (1310 - 1346)

Stav

V.cena

D.cena

516. Pražský groš, Ag,, ned., nep. prohlý 1/1 2000,- --.-

Pol.

Jan Lucemburský (1310 - 1346)

Stav

V.cena

D.cena

517. Pražský groš, Ag,, po obv. ned. -1/-1 400,- 1000,-

Pol.

Jan Lucemburský (1310 - 1346)

Stav

V.cena

D.cena

518. Pražský groš, Sm.8, Ag,, nep. ned. -1/-1 400,- 1600,-

Pol.

Jan Lucemburský (1310 - 1346)

Stav

V.cena

D.cena

519. Pražský groš, Sm-1, Ag,, dvojráz, nep. ned. -1/-1 300,- 550,-

Pol.

Karel IV. (1346 - 1378)

Stav

V.cena

D.cena

520. Pražský groš, Ag,, nep. ned. t. -1/-1 400,- 800,-
521. Pražský groš, Sm.2, Ag,, nep. ned. 2/2 200,- 260,-
522. Pražský groš, var. čtyřlístek, Smol.6, Ag,, ned. 2/-2 400,- 500,-

Pol.

Václav IV. (1378 - 1419)

Stav

V.cena

D.cena

523. Erlangen - Peníz (1378 - 1390), jednostr., 0,39 g, jako Nech 59, Ag,, - -1 700,- 800,-
524. Pražský groš, Ag,, - 2/-2 200,- --.-
525. Pražský groš, Ag,, - 2/2 200,- 260,-

Pol.

Zikmund Lucemburský (1387 - 1437)

Stav

V.cena

D.cena

526. Parvus, var., Ung. 451/125A, Ag,, R 1/+1 140,- 550,-

Pol.

Albrecht V. (1438 - 1439)

Stav

V.cena

D.cena

527. Denár, dvojitý kříž K-R, Hus.591, Ag,, - -1/2 150,- 150,-
528. Fenik b.l., pod. na Saur.640/252, Ag,, - 1 50,- --.-

Pol.

Jiří z Poděbrad (1458 - 1471)

Stav

V.cena

D.cena

529. Kruhový peníz se lvem, Ag,, ned., perf. 2 120,- --.-

Pol.

Matyáš Korvín (1458 - 1490)

Stav

V.cena

D.cena

530. Peníz b.l. Čes. Budějovice, 0,351 g, Cn.74a, Ag,, část. ned., okraj 2 1000,- --.-

Pol.

Vladislav II. Jagellonský (1471 - 1516)

Stav

V.cena

D.cena

531. Bílý peníz dvoustraný b.l., Ag,, ned. 1/-1 90,- --.-
532. Bílý peníz dvoustraný b.l., Pen.19, Ag,, nep. ned. -1/-1 100,- --.-
533. Bílý peníz jednostr., Cast.GP č. 4 + 9, Ag,, ned. -1/2 180,- --.-

Pol.

Vladislav II. Jagellonský (1471 - 1516)

Stav

V.cena

D.cena

534. Haléř - Vratislav, Saur.15/12, Ag,, - 1/-1 200,- --.-

Pol.

Vladislav II. Jagellonský (1471 - 1516)

Stav

V.cena

D.cena

535. Pražský groš, Ag,, část. ned. -1/-1 300,- 460,-

Pol.

Vladislav II. Jagellonský (1471 - 1516)

Stav

V.cena

D.cena

536. Pražský groš, Ag,, pat., nep. nedor. -1/-1 200,- 1100,-

Pol.

Vladislav II. Jagellonský (1471 - 1516)

Stav

V.cena

D.cena

537. Pražský groš, Ag,, ned. -1/-1 250,- 460,-

Pol.

Brno město (15. století)

Stav

V.cena

D.cena

538. Kruhový peníz s šach. orlicí, 1.MNS 457, Ag,, pat. 1 400,- 400,-

Pol.

Cheb město (15. století)

Stav

V.cena

D.cena

539. Haléř 15. stol., znak / E, Ag,, nep. ned. 1/-1 800,- 1000,-

Pol.

Cheb město (15. století)

Stav

V.cena

D.cena

540. Haléř 2. pol. 15. stol., znak / E, Ag,, - 1/1 1500,- --.-

Pol.

Jihlava město (15. století)

Stav

V.cena

D.cena

541. Kruhový peníz s orlicí a písm. I., Ag,, nep. ned. -1 200,- 260,-

Pol.

Jihlava město (15. století)

Stav

V.cena

D.cena

542. Městský peníz, 2. pol. 15. stol, Ag,, - 1 180,- 320,-

Pol.

Lehnice (15. století)

Stav

V.cena

D.cena

543. Městský peníz 15. stol., Sv. Petr / slez. orlice, Kop.8656, Ag,, - 1/1 500,- --.-

Pol.

Ludvík I. Jagellonský (1516 - 1526)

Stav

V.cena

D.cena

544. Černý fenig - halíř, R-P, Fiala pol.680, Ag,, - 1 250,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526 - 1564)

Stav

V.cena

D.cena

545. 3 Krejcar 1553 Linec, Ag,, ned., část pat -1/-1 140,- --.-
546. Denár 1564 K.B., Ag,, - 2/-1 200,- --.-
547. Malý peníz b.l. RP, Hal.83v, Ag,, - -1 80,- --.-
548. Pražský groš 1542, var. písmena "A" ražené jako obrácené "V", Ag,, ned. +2/+2 800,- --.-

Pol.

Maxmilián II. (1564 - 1576)

Stav

V.cena

D.cena

549. Bílý groš 1576, Ag,, nep. ned. -1/-1 600,- --.-
550. Denár 1576 K.B., Ag,, - +1/+1 200,- 200,-

Pol.

Rudolf II. (1576 - 1611)

Stav

V.cena

D.cena

551. 1 Tolar 1603 b.z., Alsasko, Ensisheim Voglhub., poprsí jako typ 95/1, datace pod ramenem, hladký a perlič. kruh, opis: RVDOLP HVS.II.D:G.RO.IM.SEM.AVG.GER.HVNG.BO.REX. / čtyřtečka, Ag,, nep. just. 1/1 10000,- --.-
552. 1 Tolar 1609 K. Hora - Škréta, sig. Soušek, sběratelská ražba, Al,, sb. 0/0 160,- 180,-

Pol.

Rudolf II. (1576 - 1611)

Stav

V.cena

D.cena

553. 1/2 Tolar 1588 K.B., Kremnice, opis: GER. HVN BO REX +, poprsí přerušuje kruh, bez tečky za datací, 14.096 g, jako Husz.1043, Ag,, R +1/+1 9500,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576 - 1611)

Stav

V.cena

D.cena

554. Bílý groš 1583, Jáchymov, Ag, prasklý ražbou, nep. ned. t. 1/1 400,- --.-
555. Denár 1584 K.B., Ag,, - 1/1 200,- 200,-

Pol.

Rudolf II. (1576 - 1611)

Stav

V.cena

D.cena

556. Malý groš 1583, České Budějovice, Ag,, - 1/1 750,- 1100,-
557. Malý groš 1592, Jáchymov, Ag,, - +2/+2 260,- 260,-

Pol.

Rudolf II. (1576 - 1611)

Stav

V.cena

D.cena

558. Malý groš 1594, Kutná Hora, Ag,, ned. 1/-1 750,- 900,-

Pol.

Rudolf II. (1576 - 1611)

Stav

V.cena

D.cena

559. Malý groš 1609, Kutná Hora, Ag,, nep. ned. 1/1 750,- 750,-

Pol.

Rudolf II. (1576 - 1611)

Stav

V.cena

D.cena

560. Početní Groš 1586 Čes. Budějovice,, - 3/3 500,- --.-

Pol.

Trautson, Pavel Sixtus I. (1589 - 1621)

Stav

V.cena

D.cena

561. Groš 1619, KM.5, Ag,, R, ned. -1/-1 190,- 190,-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand (1592 - 1618)

Stav

V.cena

D.cena

562. 1 Tolar b.l. Gratz, Ag,, nep. rys. -1/-1 3600,- --.-
563. 2 Pfennig 1608 Gratz, KM.556, Ag,, - 1 200,- --.-
564. 2 Pfennig 1612 Gratz, KM.556, Ag,, - 1 350,- --.-
565. 2 Pfennig 1615 Gratz, KM.556, Ag,, nep. prohlý 1 350,- --.-

Pol.

Leopold Tyrolský (1607 - 1632)

Stav

V.cena

D.cena

566. 3 Krejcar b.l. s čapkou, Ag,, - 1/-1 180,- --.-

Pol.

Leopold Tyrolský (1607 - 1632)

Stav

V.cena

D.cena

567. 3 Krejcar b.l. v cirkev. hávu, Ag,, - t. 1/1 180,- --.-

Pol.

Matyáš II. (1611 - 1619)

Stav

V.cena

D.cena

568. Početní Groš 1619, blíže neurčen,, - 2/3 460,- --.-

Pol.

Jindřich Šlik (1612 - 1650)

Stav

V.cena

D.cena

569. 3 Krejcar 1638 SA, Candler Pol.173, Ag,, nep. ned. -1/-1 1200,- 2400,-

Pol.

Fridrich Falcký (1619 - 1620)

Stav

V.cena

D.cena

570. 24 Krejcar 1620 K. Hora, Holzl, Hal.671, Ag,, nep. napr., nedor. t. -1/-1 2000,- 2400,-

Pol.

Moravské stavy (1619 - 1621)

Stav

V.cena

D.cena

571. 12 Krejcar 1620, Olomouc - Zwirner, MKČ-622, Ag,, mírně ned. t. 1/1 3000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Leopold (1619 - 1632)

Stav

V.cena

D.cena

572. 10 Krejcar 1622 Hall, KM.795.1, Ag,, vady mat. -1/-1 800,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619 - 1637)

Stav

V.cena

D.cena

573. 24 Krejcar 1623 Nisa, Zwirner, MKČ-1064, Ag,, nep. ned. +2/+2 1300,- 1300,-
574. 3 Krejcar 1624 Vídeň, Ag,, - 1/1 220,- --.-
575. 3 Krejcar 1624, Vídeň, Fellner, Ag,, - -1/-1 160,- --.-
576. 3 Krejcar 1625 Gratz (1/1), 1 Krejcar 1624 (2/3), Ag, 2 ks, pat. - 220,- --.-
577. 3 Krejcar 1625, Vídeň, Ag,, orel - vada mat. 1/-1 120,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619 - 1637)

Stav

V.cena

D.cena

578. 3 Krejcar 1626, Gratz, Ag,, pat. -1/1 180,- --.-
579. 3 Krejcar 1626, Vídeň, Ag,, nep. ned., pat. -1/-1 170,- --.-
580. 3 Krejcar 1626, Vídeň, Ag,, - -1/-1 180,- --.-
581. 3 Krejcar 1627, K. Hora, Ag,, pat. 1/1 400,- 400,-

Pol.

Ferdinand II. (1619 - 1637)

Stav

V.cena

D.cena

582. 3 Krejcar 1632, Praha, Ag, Ferd.III., pěkný +1/1 300,- --.-
583. 3 Krejcar 1627 HR Vratislav, MKČ-1016, Ag,, - -1/-1 120,- 120,-
584. 3 Krejcar 1634 Praha, MKČ-763, Ag,, nedor. -1/-1 120,- --.-
585. 1 Krejcar 1624 K.H., Ag,, nep. ned. t. 1/1 170,- 170,-
586. 1 Krejcar 1624, 25, 26, Brno-Wohnsiedler MKČ-892, Ag, 3 ks, nep. ned. -1/2 140,- 200,-
587. 1 Krejcar 1626, 27 Vratislav, Riedel MKČ-1033, Ag, 2 ks, - -1/2 100,- --.-
588. 1 Krejcar 1824, 25, 26, Brno - Wohnsiedler, MKČ-892, Ag, 3 ks, nep. ned. -1/2 140,- 140,-

Pol.

Ferdinand II. (1619 - 1637)

Stav

V.cena

D.cena

589. Grešle 162? (1625 Opolí?), Nov.32, Ag,, ned. -1/1 120,- --.-

Pol.

Albrecht z Valdštejna (1628 - 1634)

Stav

V.cena

D.cena

590. 1 AR Tolar 1630 Jičín, perfektní litá sběratelská kopie, 25.01 g,, - 1/1 1400,- --.-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Karel (1632 - 1662)

Stav

V.cena

D.cena

591. 3 Krejcar 1645 Hall, KM.829, Ag,, - -1/-1 340,- --.-
592. 3 Krejcar 1662 Hall, KM.829, Ag,, - -1/-1 280,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637 - 1657)

Stav

V.cena

D.cena

593. 3 Krejcar 1628 PH (Hema), Kladsko, Ag,, - t. 1/1 360,- 500,-
594. 3 Krejcar 1631 PH, Kladsko, Ag,, pat. 0/-1 340,- 550,-
595. 3 Krejcar 1637, Olomouc, Ag,, ned. +2/-1 180,- 360,-

Pol.

Ferdinand III. (1637 - 1657)

Stav

V.cena

D.cena

596. 3 Krejcar 1637, Vídeň, Ag,, - 1/1 180,- 360,-
597. 3 Krejcar 1643, labuť, Vratislav, Ag,, - -1/-1 400,- 600,-

Pol.

Leopold I. (1657 - 1705)

Stav

V.cena

D.cena

598. 1 Tolar 1660 K.B., var.: Husz. zná 4 břevna, tady jsou jen 3 břevna, Husz,1365, Ag,, - 1/1 15000,- 15000,-

Pol.

Leopold I. (1657 - 1705)

Stav

V.cena

D.cena

599. 1 Tolar 1692 K.B., lví hlava na rameni, 28.62 g, Husz.1373, Ag,, nep. hry +1/+1 10000,- 10000,-

Pol.

Leopold I. (1657 - 1705)

Stav

V.cena

D.cena

600. 1/2 Tolar 1703 K.B., 14.12 g, Husz.1404, Ag,, - +1/1 4600,- 6000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2020 Česká numismatická společnost, pobočka v Havířově