AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem

Nabídkový katalog na aukci dne 18. června 2019

StranaPoložkyObdobí
11Řecko-Caria
2Řecko-ostrovy Carie-Rhodos
3Řecko-Kappadokie
6Řecko-Lýdie
7Řecko-Makedonie
13Řecko-Mýsie
15Řecko-Parthia
16Řecko-Seleukia Pieria
17Řecko-Thessalie
19Anonym, victoriatus, suberátní - od r.217 př.n.l. - =R=
20Gaius Aburius GEMINUS - 136 př.n.l.
21Man.Aemilius Lepidus 114-113 př.n.l.
22Titus CLOULIUS - 98 př.n.l.
23C.Vibius C.f. PANSA - 90 př.n.l.
24M.Aemilius Scarus a Publius Pl.Hypsaeus - 58 př.n.l.
25Augustus 27 př.n.l.-14
29Vespasiánus 69-79
30Domitianus 81-96
31Traianus 98-117
33Hadrianus 117-138
34Antonius Pius 138-161
35Faustina starší, manž. Antonina Pia
36Antonius Pius 138-161
37Septimius Severus 193-211
40Caracalla 198-217
41Elagabalus 218-222
42Alexander Severus 222-235
44Julia Mamaea, matka Alex. Severa
46Gordianus III 238-244
StranaPoložkyObdobí
251Gordianus III 238-244
61Philippus I. 244-249
62Tetricus 270-273
63Diocletian 284-305
64Maximianus 286-310
65Maximinus 309-311
66Licinius 308-324
67Constantin I. 307-337
68Constantius II. 337-361
70Constantius Gallus 351-354
71Julianus II. 360-363
72Valentinian I. 364-375
73Constantius II. - Valentinian I.
75Claudius II Gothicus and Galienus
76Antioch-Caria
77Thessalonica
78Vratislav II. 1061-1086, kníže v Čechách
80Ota I. Sličný - údělný kníže na Olomoucku 1061-1087
81Břetislav II. 1092-1100
82Vladislav I. 1120-1125, kníže v Čechách
83Soběslav I. 1125-1140, kníže v Čechách
84Vladislav II. 1140-1174, ražby knížecí 1140-1158
85Václav II. 1283-1305
86Jan Lucemburský 1310-1347
88Václav IV. 1378-1419
90Interregnum (mezivládí) 1439-1453
91Ladislav Pohrobek 1453-1457
92Jiří z Poděbrad 1458-1471
94Vladislav II. Jagelonský 1471-1516
StranaPoložkyObdobí
3101Ludvík I. Jagelonský 1516-1526
102Slezsko - městská ražba
114Lot - XV. století
115Italské státy - Benátky
117Německo - Řád něm.rytířů
118Německo - Bavorsko
120Sasko
121Sasko - Míšeň
122Rakousko
130Turecko
131Francie - Besancon - arcibiskupství
132Olomouc - Karel II. Lichtenstein 1664-1695
134Olomouc - Karel III. Lotrinský 1695-1711
135Olomouc - Wolfgang von Schrattenbach 1711-1738
136Salzburg
139Náboženská litá medaile
140Třebíč - medaile
141Leopold II. 1790-1792
142Ferdinand V. 1835-1848
147František Josef I. 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
4151František Josef I. 1848-1916
152Období 1918-1938
163Období 1918-1938, Pamětní ražby
168Slovenský štát 1939-1945
172Slovenský štát 1939-1945 pamětní mince
173Období 1945-1953
174Období 1953-1992
178Období 1993-...
180Období 1945-1953 pamětní
183Období 1953-1992 pamětní
185Období 1993-2015, Pamětní ražby BK
187Období 1993-2015, Pamětní ražby PROOF
StranaPoložkyObdobí
5201Období 1993-2015, Pamětní ražby PROOF
208Sady ČSSR, ČR a SR 1980-...
218Ferdinand I. 1526-1564
219Maxmilian II. 1564-1576
224Rudolf II. 1576-1612
244Matyáš II. 1612-1619
250Fridrich Falcký 1619-1620
StranaPoložkyObdobí
6251Ferdinand II. 1619-1637
256Ferdinand III. 1637-1657
258Leopold I. 1657-1705
281Karel VI. 1711-1740
282Marie Terezie 1740-1780
288František I. Štěpán Lotrinský 1745-1765
293Josef II. 1765-1790
297Leopold II. 1790-1792
299František II. 1792-1835
StranaPoložkyObdobí
7301František II. 1792-1835
320František II. 1792-1835, Hofer Andreas - povstání
321František II. 1792-1835, Ražby pro obležená města
322František II. 1792-1835
326Ferdinand V. 1835-1848
331Revoluce 1848-1849, Governo provvisorio di Lombardia
332František Josef I. 1848-1916
333Rakouská a spolková měna 1857-1892
StranaPoložkyObdobí
8351Rakouská a spolková měna 1857-1892
366František Josef I. 1848-1916
368Korunová měna 1892-1916
382František Josef I. 1848-1916
383Korunová měna 1892-1916
387Maxmilian I. v Mexiku 1864-1867
389Pamětní ražby 1848-1916
392Medaile s vojenskou tematikou
394Brůha Jaroslav 1889 - 1976
395Horejc Jaroslav 1886-1983
396Lerch, Josef von Lerchenau 1793 - 1859
397Kříž Václav 1830 - 1887
399Otáhal Karel 1901-1972
400Vitanovský M.
StranaPoložkyObdobí
9401Zeman K.
402Naši Prezidenti
408ČSSR
410ČR
412Německo
415Rusko
417Bavorsko
418Nordlingen
419Prusko
420Lot dr mincí XVI.-XVII.stol - neurčováno ...4ks
421Lot XVI. století
423Německo - císařství
424III. říše
426Rusko / Sovětský svaz
433Belgie
434Bulharsko
435Francie
437Ceylon - britská kolonie
438Indie - britská
440Japonsko
441Jersey
442Korea Jih
443Lotyšsko
444Mexiko (Estados Unidos)
446Polsko
454Rakousko
457San Marino
458Slezsko - Lehnice/Břeh
459Švýcarsko
460Turecko
461Velká Británie

Copyright 2019 AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem