Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 15. září 2012

Pol.

Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky

Stav

V.cena

D.cena

3101. Císař František Josef I. a císař Vilém II. 1914,
Nesign., zlac. smalt. bronz 21x24 mm s nepův. jehlicí
1 500,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky

Stav

V.cena

D.cena

3102. Tři spojenečtí vojáci, vzadu italský zrádce trestaný
bleskem, nápis, 1915, Sign.Hacker-Silberhof-Wien,
postříbřený zinek(?) 36x27 mm s patkou do klopy
1 300,- 1000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky

Stav

V.cena

D.cena

3103. Záslužný odznak c.k. železnic z roku 1914, Nesign.,
smaltovaný bronz 23 mm se zavíracím špendlíkem
1 200,- --.-
3104. Záslužný odznak c.k. železnic z roku 1914, Nesign.,
smaltovaný bronz 23 mm s patkou do klopy
1 150,- 150,-
3105. Záslužný odznak c.k. železnic z roku 1914, Nesign.,
smaltovaný bronz 12/15 mm s původní jehlicí
1 150,- 150,-
3106. FJ1 1848-1914, Nesign., trojúhelník z postříbřeného
bronzu 19x19 mm s dvěma upínacími patkami
1 200,- 200,-
3107. Nordmark b.l. - tři dubové listy se stuhou, Sign.
A.Belada-Wien VII., postříbřený bronz 30x33 mm
s patkou do klopy
1 120,- 340,-
3108. Praha 1915 - Svatý Václave oroduj za naše armády...,
Sign.Karnet-Kyselý, hliník 28x34 mm s oprav. jehlicí
1 120,- 150,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky

Stav

V.cena

D.cena

3109. Rakouská a uherská koruna, heslo, vročení 1914,
Sign.AT(?), Punc., prořezávané patinované Ag 37x28 mm
se zavíracím špendlíkem
1 600,- 1500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky

Stav

V.cena

D.cena

3110. Červený kříž 1914 - 1915, Nesign., smaltovaný zlacený
bronz 22x22 mm se dvěma upínacími patkami
1 200,- 200,-
3111. Žena s dítětem 1914 - 1916, Nesign., postříbřený
železný plech 22x30 mm s nepůvodní jehlicí
1 120,- --.-
3112. Černožlutá vlajka s německým nápisem, Sign.nečitelná,
smaltovaný bronz 24x16 mm s patkou do klopy
1- 150,- 160,-
3113. Vlajky německého a rakousko-uherského námořnictva,
Nesign., smaltovaný bronz 21x12 mm s jehlicí
1 200,- 650,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky

Stav

V.cena

D.cena

3114. Vlajky Německa, Rakousko-Uherska, Turecka a Bulharska
1914 - 1915, Nesign., smaltovaný bronz 28x28 mm
se zavíracím špendlíkem
1 200,- 240,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky

Stav

V.cena

D.cena

3115. Medailónek s portréty cís. Fr.Josefa I. a Viléma II.
podložený císařkým orlem, Nesign., postříbřený bronz
18x21 mm se zavíracím špendlíkem
1 200,- 200,-
3116. Tři státní znaky Rakousko-Uherské monarchie, b.l.,
Nesign., postříbřený bronz 32x25 mm se zav.špendlíkem
1 150,- 150,-
3117. Závěsná propagační plaketka na památku lístkového
přídělového systému (1914 - 1918), Nesign., částečně
smaltovaný bronz 24x18 mm s původním ouškem
1 100,- 100,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3118. Československá medaile Vítězství, VM.7-C (belgický
typ používaný po přechnou dobu také pro ČSR), původní
stuha, původní etue firmy Piroutek-Praha
1/1/1 400,- 500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3119. Československý válečný kříž 1939, VM.11-B, 1.pražské
vydání z roku 1945, původní etue
1/1/1 600,- 750,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3120. Československý válečný kříž 1939, VM.11-C, 2.pražské
vydání z let 1945 - 1946, etue londýnského vydání
1/1/1 600,- 1200,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3121. Medaile čsl. armády v zahraničí, VM.14-B, 1.pražské
vydání z roku 1945
1/1/1 200,- 360,-
3122. Pamětní medaile druhého národního odboje, VM.20 1/1/1 100,- 110,-
3123. Pamětní medaile druhého národního odboje, VM.20,
etue
1/1/1 100,- 220,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3124. Vyznamenání Za práci 1946, VM.0, podobný jako VPÚ.5a,
ale Ag puncovaný částečně zlacený odznak 19x25 mm
s původní jehlicí, Sign.Pichl, etue Karnet-Kyselý R!
1 300,- 1200,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3125. Řád 25.února - I.třída, VM.28-1, Puncovaný Ag 900,
výroba Karnet a Kyselý, stužka s miniaturou,
miniatura do klopy (Ag 900), původní etue
1/1/1 10000,- 17000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3126. Medaile Za vynikající práci ČSSR, VM.34-2, číslovaná
(19112), stužka, původní etue
1/1/1 100,- 160,-
3127. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti ČSSR, VM.43-III,
puncovaná Kremnica Ag925, dvě stužky, původní etue,
průkazka na jméno mjr. Ing. Pavel Staněk
1/1/1 260,- 300,-
3128. Medaile Za službu vlasti ČSSR, VM.44-II, dvě stužky,
nepůvodní etue
1/1/1 100,- 100,-
3129. Medaile Za službu vlasti ČSSR, VM.44-II, dvě stužky,
původní etue, průkazka na jméno Ing. Pavel Staněk
1/1/1 120,- 120,-
3130. Pamětní medaile na 20 let osvobození - 1965, VM.53 1/1/1 140,- --.-
3131. Za upevňování přátel. ve zbrani - I.třída, VM.55-1,
vady pozlacení, téměř
1/1/1 240,- 320,-
3132. Za věrnost a brannost, VM.66-a-1, pamětní medaile
s ražbou do hloubky, malá stužka s miniaturou
1/1/1 200,- 200,-
3133. Za věrnost a brannost, VM.66-a-2, pamětní medaile
s vypouklou ražbou
1/1/1 300,- 300,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3134. 1.úderný prapor Ruských legií - pam.medaile, VM.100,
číslo 125, zcela nepatrný úhoz v reversu, nepatrně
poškozený smalt R!
1/1/1 8500,- 8500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3135. Svaz čsl. rudoarmějců - pamětní odznak, VM.101,
číslovaný (158)
1 1500,- 7500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3136. Svaz čsl. rudoarmějců - pamětní medaile, VM.102b,
nesign. (patrně Karnet-Kyselý), patinovaný bronz RR!
1/1/1 10000,- 13000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3137. 21.stř.pluk Terronský - pamětní medaile, VM.103
+ jehlicová miniatura
1/1/1 750,- 750,-
3138. 39.pluk Výzvědný - pamětní medaile, VM.111 1/1/1 1000,- 1000,-
3139. Itálie - pamětní medaile Čsl.doborovoleckého sboru,
VM.113, nesprávná stuha (od italské pamětní medaile
na válku 1915 - 1918)
1/1/1 140,- 160,-
3140. Pamětní medaile k 10.výročí republiky 1928, VM.117b,
Sign.Plastika-Praha, 5-řádkový nápis na reversu,
zlacený bronz 28mm, stuha s jehlicí
1/1/1 150,- 260,-
3141. Pamětní medaile k 10.výročí republiky 1928, VM.117c,
Sign.Plastika-Praha, 5-řádk.nápis na reversu, bronz
28mm, stopy postříbření, stuha s ráhnem bez karabinky
1/1/1 300,- 300,-
3142. 45 let SNP - I. a II. Partyz. brigáda M.R.Štefánika,
VM.neuvádí, Sign.Kremnica, zlacený a smaltovaný bronz
45x43 mm se zavíracím špendlíkem
1 300,- 500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3143. Diplom. odznak Karla IV. - důstoj. stupeň - 1.třída
s mečíkovým závěsem, II. vydání z let 1945 - 1948,
VM.159-III-a-1, DOK.13.a1
1/-/1 3000,- 3000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3144. Bílá růže - pam.odznak odbojové organizace, VM.172a,
Sign.Karnet-Kyselý, puncov. Ag900, nečíslov., původní
etue
1 4000,- 9000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3145. Brno - pamětní medaile Národní revoluční armády,
VM.182
1/1/1 360,- 400,-
3146. Mnich - pamětní odznak partyzánské skupiny - patrně
ke 20.výročí vzniku v roce 1965, podobný jako VM.199
1 120,- 120,-
3147. SPB (Svaz protifašist. bojovníků) - kříž Za věrnost
1939 - 1945, VM.213, stužka s věncem, původní etue
1/1/1 140,- 190,-
3148. Bojovník revoluce 1945 - pamětní odznak, VM.222 1 300,- 380,-
3149. Čs.odboj slovákov v Taliansku, Nesign., jako VM.228b,
ale 48x43 mm se zavíracím špendlíkem
1 500,- 750,-

Pol.

Československo - odznaky vojenských akademií

Stav

V.cena

D.cena

3150. Svatý Hubert - Válečná škola Praha 1932, Nesign.,
část.zlacený a smalt. bronzový odznak 42x37 mm s kov.
ráhnem, stužkou a zavíracím špendlíkem, Gr1.363 R!
1 3000,- 5000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2012 Česká numismatická společnost - pobočka Praha